petak, 25. lipnja 2021.

ŽALBA NA RJEŠENJE VSTV-A 01-07-10-6-109-2021

Žalba na rješenje VSTV-a 01-07-10-6-109/2021

Djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

ŽALBA NA RJEŠENJE VSTV-A 01-07-10-6-109-2021

Pripadnici OJTIS i suda u Sokocu, teoretski mogu biti izuzetni profesionalci i postupati zakonito u svojim predmetima a mogu biti i nemarni pa čak smišljeno činiti kriminalne radnje ali kada samovlasno djeluju, izvan zakonom propisane mjesne nadležnosti i preko uniformisanih službenika MUP-a i sudske policije, napadaju na zdravlje, prava i živote građana, onda oni nisu državni službenici, nego pripadnici mafijaškog kartela i njihove radnje niti su u skladu sa zakonom, niti se mogu skrivati iza odredbi iz člana 71, Zakona o visokom sudskom i tužilaškom vijeću niti člana "Imunitet sudija i tužilaca". Oni koji su moguće obmanuti da postoji rješenje o prenosu nadležnosti su to morali izjaviti te time dokazati da nisu svjesno kršili zakon a ako su to prikrivali i štitili nalogodavce, onda zaslužuju zakonom propisan postupak i kaznu. Sakrivanjem izjava, osoba sa područja Istočnog Sarajeve, koje su direktno saučestvovale u pripremama pokušaja mog ubistva, kao i nekih sa područja Bijeljine koje su to činile direktno ili posredno, UDT i VSTV im pruža podršku i otvara put za manipulacije i zaštitu privilegovanih pojedinaca u disciplinskim i krivičnim postupcima. Uprkos težini krivičnih djela, prihvatam da informacije prikupljene od mjesno nadležnih sudija i tužilaca sa područja Bijeljine, mogu i dalje ostati tajna ali djelovanje OJTIS i suda u Sokocu na teritiriji Bijeljine, bez odluka o prenosu nadležnosti je klasičan terorizam, ne može imati zaštićen tretman i sakrivanje informacija o tome je saučesništvu u napadu na moj život i prava, kao i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zbog čega pripadnici mafijaškog klana, uporno pokušavaju i mene ubiti.
Kao osnovni argument ove žalbe, ukazujem na činjenicu da predmet formiran 2015-te godine, pred Okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu nije zakonit.
Takođe i predmet otvoren u decembru 2017-te u Osnovnom sudu u Sokocu je nezakonit.
Prema Zakonu o sudovima, Zakonu o tužilaštvima i Zakonu o krivičnom postupku, Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju legitimitet da postupaju izvan zakonom propisane teritorije, odnosno konkretno nisu mogli pokretati predmete, vezano za događaje sa teritorije Bijeljine, bez odgovarajućih odluka nadležnih organa - Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske. Dokumente koji dokazuju da je nadležnost lažirana odnosno montirana, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. i Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.) sam dostavio uz Zahtjev.
Dakle, svi oni koji su učestvovali u ovim kriminalnim radnjama, znajući da nemaju nadležnost su svjesno činili krivična djela i suštinski se ne radi o postupanjima okružnih tužilaca i sudija, nego o pripadnicima mafijaškog kartela, koji su se lažno predstavljali.
Ne isključujem mogućnost da su neke osobe bile obmanute o postojanju nadležnosti ali to ih ne opravdava, posebno imajući u vidu da sam više puta pismeno upozoravao na nenadležnost i zahtijevao da mi se dostave kopije rješenja o prenosu nadležnosti ako postoje što nikada nije učinjeno.
S druge strane, predmet "T17 0 KT 0006630 15" otvoren u Istočnom Sarajevu, 2015. godine je iskorišten za pokretanje nelegalnih "posebnih istražnih radnji" uz angažovanje provokatora i doušnika, koji su više puta pokušali da me odvuku u zamku, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Pripadnici mafijaškog klana, koji su nezakonito formirali nelegalne predmete su nastavili sa pripremama likvidacije, čak i poslije pismenog dopisa "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iz jula 2018-te, poslatog "na ruke" glavnog okružnog tužioca i predsjednika suda, koje prilažem.
Iako sam uprkos njihovoj opstrukciji, dobio dokaze od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da su montirali, odnosno lažirali nadležnost, nastavljeno je sa kriminalom i pokušajima ubistva te je izvedeni razbojnički teroristički napad na mene 27. septembra 2018. falsifikovanje dokumentacije i potpisa službenika i druga krivična djela, što sam naknadno dokazao u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, (Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr) a onda sam odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici gdje je između suda i autobuske stanice, čekala ekipa plaćenika spremna za likvidaciju.
To kako sam uspio preživjeti i vratiti se kući, nije tema ove žalbe no poslije toga sam u više navrata o tome izvještavao Visoko sudsko i tužilačko vijeće, te je VSTV, ponovo poslalo dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda sa nalogom da dostave dokaze o nadležnosti, što ponovo nisu učinili, čime se nedvosmisleno razotkriva umišljaj za sva krivična djela, počev od lažiranja nadležnosti, pripreme likvidacije i organizovanje lokalnih klanova koje su formirali i kontrolisali uz asistenciju kriminalaca iz policije za izvršenje ubistva.
Jedna grupa tih plaćenih ubica je uhapšena neposredno po smjeni Čolovića, nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a s obzirom na jednog od doušnika, koji je korišten da me kontaktira, velika je vjerovatnoća da su me baš oni čekali u zasjedi 27.09.2018. u Sokocu a moguće i ranije, prilikom prethodnih pokušaja odvlačenja u klopku.
Sve ovo pokazuje da ne samo da su svjesno kršeni svi važeći zakoni, nego nisu poštovani ni nalozi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
I na kraju, podsjećam da je tokom primjene posebnih istražnih radnji, osim pokušaja ubistva, bilo i više provokacija, koje su imale za cilj da me obmanu i dovedu u zabludu, odnosno navedu da uputim ozbiljne prijetnje po život i tijelo, nekome od sudija ili tužilaca za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora.
To je činjeno na takav način, što su angažovane osobe, pokušavale da me podstaknu na izjavljivanje prijetnji, čak čineći to i sami, kako bi javnost doveli u zabludu da u tome nema ničega nezakonitog.
Od više takvih primjera ističem slučaj iz 2017-te godine, kada je tadašnja zamjenica predsjednika VSTV-a R.J. zatražila zaštitu, nakon što su joj upućene prijetnje od osobe, koja je prethodno angažovana da mene kontaktira, razgovara sa mnom audio, kako bi se ti razgovori mogli snimati a sve sa ciljem da budem isprovociran i izreknem neku prijetnju koja bi bila upotrebljena protiv mene.
Taj slučaj je vjerujem poznat svim pripadnicima pravosuđa jer su reagovali "Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017." a takođe se dan ranije oglasilo i Vijeće "VSTV - saopštenje 14.08.2017.". Od tada su prošle 4 godine i javnost nije saznala ko je upućivao te prijetnje, jer su tajne službe zaštitile svog agenta na zadatku, koga su angažovali specijalno da mene "navuče" u zamku od 12 godina zatvora. Pripadnicima VSTV-a to nije bilo poznato te je trenutno i uzburkana javnost ali se vrlo brzo sve stišalo i zataškalo, uključujući i identitet provokatora, čije ime H.P.G. ja naravno znam. Pitanje je samo kako se završavaju ovakve provokacije takozvanih policijskih tajnih službi, kada neka osoba umjesto prijetnji, odluči da recimo izvrši ubistvo te se to predstavi kao "samoubistvo" ili prirodna smrt. Dovoljno je podsjetiti da dva izuzetno važna svjedoka iz OJTIS i suda u Sokocu, više nisu među živima a zvanično u javnosti nije iznesena sumnja u krivično djelo.
No to je samo jedna strana djelovanja provokatora a više drugih angažovanih doušnika su i tada djelovali a i sada nastavljaju sa praćenjem i pokušajima uvlačenja u zamku i likvidacijom, uključujući čak i dolaske u moje dvorište i pred vrata.
Iako je dakle je potpuno jasno da se radi o teškim krivičnim djelima, nastavlja se prikrivanje dokaza i činjenica i od strane MUP-a i od strane pravosuđa a kao posljedicu toga, imamo na žalost da pomenuta dva izuzetno bitna svjedoka ovih i drugih kriminalnih događaja, zvanično više nisu među živima a to su bivši okružni javni tužilac, gospodin Dragan Ninković i bivši predsjednik suda u Sokocu, gospodin Luka Borovčanin.
Osnovano sumnjam da su za njihove smrti odgovorna "treća lica" i ponovo ukazujem da su i drugi pripadnici tužilaštava, sudova i MUP-a, koji su svjedoci krivičnih djela u velikoj životnoj opasnosti i svako dalje prikrivanje dokaza, može značiti smrt još nekog učesnika u krivičnim djelima ili možda na žalost i nekog nevinog svjedoka...

PRILOZI

Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902