srijeda, 10. ožujka 2021.

DJELOVANJE MAFIJAŠKIH KLANOVA PREKO TAKOZVANIH INSTITUCIJA

Djelovanje mafijaških klanova preko takozvanih institucija
Komandni vrh MUP-a i Sudske policije, kao naoružanih formacija, ima status terorističke bande, što sam jasno dokazao u postupku pred sudom i spremni su likvidirati ne samo građane koji im poput mene ometaju kriminalne poslove, nego i sopstvene službenike, sudije, okružne tužioce i sve one koji bi mogli svjedočiti o zločinima koje su počinili sa svojim saučesnicima te ovim tekstom javno upozoravam sve da maksimalno povećaju opreznost, kako ne bi "izvršili samoubistvo", stradali u "saobraćajnoj nesreći", postali "žrtva virusa" ili završili na neki drugi "zadesni" način...

DJELOVANJE MAFIJAŠKIH KLANOVA PREKO TAKOZVANIH INSTITUCIJA

Napomena : Komandni vrh MUP-a i Sudske policije, kao naoružanih formacija, ima status terorističke bande, što sam jasno dokazao u postupku pred sudom i spremni su likvidirati ne samo građane koji im poput mene ometaju kriminalne poslove, nego i sopstvene službenike, sudije, okružne tužioce i sve one koji bi mogli svjedočiti o zločinima koje su počinili sa svojim saučesnicima te ovim tekstom javno upozoravam sve da maksimalno povećaju opreznost, kako ne bi "izvršili samoubistvo", stradali u "saobraćajnoj nesreći", postali "žrtva virusa" ili završili na neki drugi "zadesni" način...
Predmet broj 80 0 Pr 100636 18 Pr je materijalni dokaz moje tvrdnje iz uvoda. Svi akteri koji su izvršili razbojnički napad na mene 27.09.2018. imali su obavezu a uz to sam ih i pismeno pozvao da dostave sudu dokaze o pravnom osnovu za svoje radnje što nisu učinili. S druge strane ja sam priložio dokaze iz kojih se vidi da su pripadnici mafije lažirali nadležnost sa namjerom da me ubiju a pretodno su ubili osmogodišnju djevojčicu, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijenog djetata, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji za šta takođe postoje dokumenti suda i tužilaštva kao dokaz.
Već više godina upozoravam javno a što obuhvata i objavljivanja članaka na internetu o djelovanju tih organizovanih kriminalnih grupa na teritoriji zemlje, čiji su članovi zaposleni u državnim organima a uvezani sa mafijaškim klanovima na međunarodnom nivou, čije interese u stvari i zastupaju.
Pripadnici te međunarodne kriminalne organizacije su 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja sa područja Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, smrtno ranili, odnosno ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te preko svojih ljudi kriminalaca, unutar kriminalističke policije, pokušali prikriti taj zločin.
Već nakon nekoliko mjeseci sam razotkrio veliki dio smišljenih krivičnih dijela, usmjerenih na prikrivanje dokaza, te su zločinci iz MUP-a, iscenirali postupak protiv mene i lažno me optužili za "ugrožavanje sigurnosti" kako bi stvorili preduslove za "posebne istražne radnje" te pripreme likvidacije, koje su pokušavane u narednim godinama.
Radilo se najčešće o pokušajima da se izvrši ubistvo i predstavi kao "zadesna smrt" no kako im to nije uspijevalo, prešlo se i na druge metode, odnosno angažovanje ekipa plaćenih ubica.
Išlo se čak dotle da su lažirane nadležnosti i montirani predmeti, pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, kako bi se naveo da dobrovoljno dođem ili prisilno budem odvučen tamo pa ostavljen kao laka meta plaćenim ubicama.
Za svo ovo vrijeme, najmanje 8 prethodnih godina u nekoliko desetina postupaka i pismenih zahtjeva, tražio sam poštovanje prava garantovanog Ustavom u članu 23, odnosno da mi budu uručeni materijali, koji su prikupljani o meni.
To nikada nije učinjeno, iako sam u posljednje vrijeme upozoravao da se ti podaci koriste za pripremu likvidacije, kao i da svi oni koji učestvuju u napadu na to pravo, time pomažu ubicama i praktično postaju saučesnici u pripremama likvidacije.
Tek nakon razbojničkog terorističkog napada na mene 27. septembra 2018. počinje da se razotkriva i raspada mafijaški klan na koji sam godinama ukazivao.
Ja sam naime konstantno bio svjestan šta pokušavaju zločinci iz komandne MUP-a i sudske policije u sadejstvu sa saučesnicima kriminalcima iz Istočnog Sarajeva, odnosno koristeći doušnike, pokušavaju me uvući u klopku i pripremiti likvidaciju.
No da bih imao dokaze da je sve planski smišljeno a ne neka "slučajna greška" na koju bi se zločinci zasigurno pozvali, predhodno sam pribavio dokazni materijal iz Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda, iz koga se vidi nadležnost i lažiranje, istovremeno se pretvarajući da vjerujem brojnim policijskim doušnicima i pritom im plasirajući one informacije, koje sam ja htio da im budu dostavljene a ne one koje su ih zanimale ili koje bi im mogle koristiti.
Naravno, bio sam svjestan da rizikujem život ali to se dešavalo svakako, jer je mafijaški klan mogao angažovati i snajperistu pa ga postaviti nasuprot mojih ulaznih vrata ili na neki drugi način, te je opcija da glumim naivnost, pred angažovanim policijskim doušnicima bila mnogo manje opasna.
Osim toga, bio sam sasvim siguran, vezano za događaje od 27. septembra 2018. i slične prilike, da većina policijskih službenika nije umiješana u planirane kriminalne radnje, te ne samo da sam bio spreman na pripremljenu akciju i presretanje, nego sam i isplanirao, odnosno predvidio sve radnje mafijaškog klana, što sam praktično i dokazao kasnije, tokom sudskog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr".
Zahvaljujući dokumentima, koji su tada sačinjeni i posebno tokom dokaznog postupka pred sudom, pokrenuo sam druge pravne mehanizme i izdejstvovao prvo smenjivanje jednog od pripadnika tužilaštva, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) koji je učestvovao u pripremanju likvidacije a potom je Ustavni sud BIH, (Odluka po AP 1031/19) presudio u moju korist po podnesenoj apelaciji, 10. novembra 2020.
Pomenuta apelacija i odluka Ustavnog suda BIH, samo onome ko ne poznaje pozadinu, može na prvi put djelovati da je vezana za banalan događaj ali to uopšte nije tako, jer je u pitanju organizovana mafijaška mreža, usmjerena na rat protiv građana, udare na njihova prava, prijetnje i likvidacije.
U svojoj odluci, Ustavni sud prilično oštro kritikuje rad redovnih sudova što u neku ruku i ima osnova no, ja ću sada nasuprot tome podsjetiti da su već neko vrijeme, pripadnici sudova, odnosno neke sudije u Bijeljini, stali u zaštitu prava garantovanih Ustavom i svojim odlukama, aktivno doprinose pokušajima uspostavljanja, kakve takve pravne države.
Citiram sada djelove iz pomenute odluke Ustavnog suda BIH, vezano za rad redovnih sudova i po meni najvažnijeg dijela, kojim Ustavni sud štiti ne samo moje, nego i prava drugih građana da javno iskažu svoje mišljenje o nezakonitim radnjama, aferama i kriminalu :
"Na osnovu svega navedenog, Ustavni sud smatra da redovni sudovi u osporenim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih od uznemiravanja objavljivanjem sporne fotografije budući da redovni sudovi prilikom odlučenja uopće nisu vodili računa o apelantovom pravu na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije, što je bilo neophodno za postizanje balansa između zaštite prava drugih i apelantovog prava. Zbog svega navedenog, Ustavni sud smatra da je prekršeno apelantovo pravo iz člana II/3.h) i člana 10. Evropske konvencije.
Ustavni sud zapaža da su redovni sudovi spornu rečenicu cijenili van konteksta sadržaja članka na apelantovom privatnom blogu u sklopu kojeg je apelant objavio spornu fotografiju. Ustavni sud zapaža da apelant na svom blogu piše o aferama, nerasvijetljenim ubistvima, analizira i citira izjave političara sa slike, daje svoje kritičke osvrte o vlasti, radu institucija vlasti, što je svakako apelantovo legitimno pravo, a teme o kojima apelant javno progovara su od javnog interesa.
Dakle, Sudije Ustavnog suda su očito proučili dobro i konkretni predmet ali i sadržaj tekstova koje objavljujem i primjetili da opisujem brojne afere, uključujući pljačke i ubistva, koje većina medija ne smije pomenuti a pripadnici suda vrlo dobro znaju i da opisani kriminal postoji, ko ga čini, ko to sistematski prikriva a i ko pokušava svima, koji se usude pomenuti nešto od toga, zapušiti usta, prvo kaznama i prijetnjama a ako to ne da rezultate onda svim mogućim oružjima.
22. decembra 2020-te, Ustavni sud je doneo još jednu odluku, kojom se konstatuje kršenje ljudskih prava, ovaj put nad svim građanima, vezano za nezakonito nametanje nošenja maski i ograničavanje kretanja a direktno vezano za mene, nakon nekoliko dana, donesena je odluka "UDT 18065/18 od 30.12.2020." kojom se utvrđuju disciplinski prekršaji sudije zbog napada na moja prava, te izriče kaznena mjera.
Ove dvije odluke Ureda disciplinskog tužioca i VSTV-a, iako to iz njih ne može da se vidi su direktno veoma povezane a to se može uočiti čitanjem mojih pritužbi i uvidom u predmete na koje se one odnose.
Naime u oba slučaja sam pismeno upozoravao da kriminalni klan prikriva ubistvo djevojčice, pokušava da me ubije, između ostalog lažirajući nadležnosti te se pozivao na pravo garantovano članom 23 Ustava, zahtijevajući podatke koji bi razotkrili djelovanje zločinačke organizacije i pružili mi pravnu zaštitu a time i umanjili opasnost po život.
Kažnjene osobe iz Tužilaštva i Suda su dakle aktivno učestvovale u napadu na moj život i pripreme likvidacije ali ja neću sada pominjati njihova imena, iako ih naravno znam, niti likovati poslije dobijene pravne bitke, jer stvarnost uopšte nije tako crno bijela, odnosno ne može se sa apsolutnom sigurnošću znati da li je neki službenik svojom željom i voljom, učestvovao u kriminalnim radnjama ili je to učinio u strahu za posao ili čak sopstveni život.
S tim u vezi, podsjećam da sam više puta, pismeno upozoravao da su životnoj opasnosti i neki službenici, svjedoci krivičnih djela a onda samo nekoliko dana poslije mog dopisa tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, 30. juna 2020. ubijen je pripadnik tog tužilaštva, gospodin Dragan Ninković.
MUP je to odmah hitno predstavio u javnosti kao samoubistvo, bez ijednog dokaza te su najavljene istražne radnje o tome, (Smrt tužioca Ninkovića šokirala Višegrađane) a o čemu, nakon tog dana nema više ni jedne jedine riječi.
Znajući kako MUP laže i falsifikuje dokumente i dokaze, što sam uostalom i dokazao u sudskom postupku, krajnje je sumljiva njihova izjava medijima, da je u pitanju samoubistvo, odnosno uvjeren sam da je gospodin Ninković ubijen, kako ne bi mogao svjedočiti o teškim krivičnim djelima, počinjenim tokom više godina od strane mafijaškog kriminalnog klana.
Glavna svrha ovog mog dopisa upućenog sudovima ali i javnosti, nije dakle da ukazujem na utvrđene prekršaje pojedinaca, nego da upozorim sve druge pripadnike tužilaštva, suda, policije i druge službenike ali i građane, da maksimalno povećaju svoju opreznost, posebno ako su na bilo koji način prepreka za interese mafijaških klanova.
Podsjetiću i da sam prije više godina pismeno upozoravao na slučaj ubistva tužiteljice Dijane Milić, kada je upravo kriminalistička policija u Bijeljini montirala predmet, koji je iskorišten kao priprema za likvidaciju, koja je vjerovatno izvedena nekim otrovom a dovršena u bolnici...

PRILOZI

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Odluka po AP 1031/19
UDT 18065/18 od 30.12.2020.
Smrt tužioca Ninkovića šokirala Višegrađane
Dvostruki državni udar mafijaškog klana
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Uobičajene prijetnje policijskih doušnika

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902