petak, 25. prosinca 2020.

MUP JE NASTAVIO DA ŠTITI MAFIJAŠKE KLANOVE

NA POSTOJI NIJEDAN KRIMINALAC, PLJAČKAŠ, DILER, PLAĆENI UBICA KOJI JE I UPOLA ZLOČINAC KAO INSPEKTOR POLICIJE KOJI TAKVA KRIVIČNA DJELA, PRIKRIVA U ZAMJENU ZA MATERIJALNU KORIST I NA ŽALOST NE SAMO TO, NEGO IH I PODSTIČU, VRBUJU, ORGANIZUJU, UPRAVLJAJU KRIMINALNIM KLANOVIMA A U JAVNOSTI GLUME "PROFESIONALCE" KOJI KAO ŠTITE IMOVINU GRAĐANA I REPUBLIKE...

OBAVJEST PREDSJEDNIKU REPUBLIKE

Veza : "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." koji je osim meni, sa prilozima dostavljen i MUP-u RS.

MUP JE NASTAVIO DA ŠTITI MAFIJAŠKE KLANOVE

Ovaj materijal će biti poslat i na službene mejlove, (ne poštom zbog opasnosti od zaraze) ministra, direktora policije, PU Bijeljina, SIPA i Tužilaštva BIH, kao dodatni materijal po prijavi za terorizam i druga krivična djela a čije počinioce štiti MUP Republike Srpske.
- MUP RS, odnosno Republika Srpska, Odnosno BIH u cjelini, me je 22.05.2019. napala verbalno i fizički, preko svog službenika u prostorijama PU Bijeljina, prijeteći ubistvom ako se ikada više pojavim da tražim bilo kakva prava.
- Prethodno je 27.09.2018. izvršen razbojnički, teroristički napad preko MUP-a i sudske policije koji su djelovali službeno, te suda u Sokocu i Tužilaštva u Istočnom Sarajevu koji su smišljeno lažirali nadležnost.
- Godinama prije toga MUP i RS u cjelini pokušavaju da me "zadesno" ubiju.
- Konstantno se primjenjuju "posebne istražne radnje" i koriste sve moguće metode za lažne prijave, montiranje postupaka, te se angažuju saučesnici iz mafijaških redova za špijuniranje, uvlačenje u zamku i pokušaje likvidacije.
- RS je ubila mog oca eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka te ga transportovala za Bijeljinu u komatoznom stanju, prilikom čega se ugušio a kompletna istorija bolesti je sakrivena odnosno nestala.
- Uvod i uzrok svega je to što je MUP RS, odnosno Republika Srpska, Odnosno BIH u cjelini, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, švercujući narkotike u Bobar grupu, te je uklonila materijalni dokaz ubistva, odnosno sakrila "dječji ruksak" koji je potom oprala benzinom, pomogla kamionu koji je dovezao narkotike da pobjegne, ostavljajući djevojčicu da se uguši u sopstvenoj krvi.
- Prikrivajući zločince u svojim redovima, uključujući i direktan napad na mene i prijetnju ubistvom, Republika Srpska mi je objavila direktan rat i stoga uvažavajući činjenicu da postoje i oni službenici koji su časni i pošteni, prisiljen sam kompletnu državnu administraciju tretirati kao terorističku bandu, što će ostati sve do trenutka kada se ogradi od kriminalaca i preda mi odgovore o postavljenim pitanjima, ne o milijardama koje je opljačkala, nego o privatnom vlasništvu, dječjem ruksaku, o kriminalcima koji su me napali i o pravima garantovanim ustavom, koja su takođe napadnuta a što uzrokuje konstantnu opasnost po život od strane kriminalnih klanova koje štiti MUP i RS.

U predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" MUP i Republika Srpska su imali obavezu, dokazati zakonitost svojih radnji protiv mene i preko sudske policije te po zakonu NENADLEŽNIH OJTIS i suda u Sokocu na dan 27.09.2018. što nije učinjeno. Protivpravni napad sa ugrožavanjem, zdravlja, života i ustavnih prava, uprkos mojim upozoravanjima je klasični čin terorizma. Uz sve to, MUP RS, nikada nije negirao nijednu od mojih tvrdnji i optužbi, uključujući i naknadni fizički napad 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina niti je to bilo ko osporavao do danas. Umjesto toga, MUP se krije, štiti zločince i pomaže im da pripremaju nove pokušaje likvidacije.
Bilo je mučno prisustvovati dokaznom postupku kada sam razotkrivao monstruozne detalje i falsifikovanje dokumenata... ne zbog mene, nego zbog svjedoka, službenika RS, koji su prvo iskorišteni kao oruđe za interese mafije a onda prisiljeni da pred sudom "objašnjavaju" počinjena razbojništva. I gore od svega je činjenica da to nije izolovan slučaj.
Način na koji je MUP pokušao lažirati dokumentaciji, ugrozivši mi život, jasno ukazuje na šta su sve spremni, posebno u slučaju prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, uklanjanja materijalnih dokaza, falsifikovanja činjenica u okolnostima kada nevina djevojčica nije preživjela i ne može negirati tvrdnje monstruma iz kriminalističke policije. Nije nikakvo čudo da se MUP krije jer ima ruke krvave do ramena i zbog ovih zločina i drugih povezanih krivičnih djela na robiji treba da završi na stotine kriminalaca koji kaljaju uniforme, značke i legitimacije koje nose.
NA POSTOJI NIJEDAN KRIMINALAC, PLJAČKAŠ, DILER, PLAĆENI UBICA KOJI JE I UPOLA ZLOČINAC KAO INSPEKTOR POLICIJE KOJI TAKVA KRIVIČNA DJELA, PRIKRIVA U ZAMJENU ZA MATERIJALNU KORIST I NA ŽALOST NE SAMO TO, NEGO IH I PODSTIČU, VRBUJU, ORGANIZUJU, UPRAVLJAJU KRIMINALNIM KLANOVIMA A U JAVNOSTI GLUME "PROFESIONALCE" KOJI KAO ŠTITE IMOVINU GRAĐANA I REPUBLIKE.

ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA, ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016, 110/2016, 58/2019 i 82/2019) - dio relevantnih članova, vezano za temu dopisa, koji obavezuju i propisuju način rada službenika MUP-a a koji se smišljeno i organizovano krše :
"Kontrola nad radom Ministarstva" - Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani.
"Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske" - (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana.
"Informisanje predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade" - O radu i stanju u oblasti unutrašnjih poslova ministar je dužan da informiše predsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Vladu.
"Informisanje javnosti" - (1) Radi ostvarivanja principa javnosti rada i u interesu bezbjednosti, Ministarstvo obavještava fizička i pravna lica i republičke organe uprave o saznanjima od interesa za njihovu zaštitu i bezbjednost uopšte.

Vidljivo je da MUP ne poštuje ni zakon ni predsjednika jer zakon nije donesen zbog RS niti izabranog predsjednika nego šefa bande Dodik Milorada, koji je najodgovorniji za astronomske razmjere kriminala i formiranje političko tajkunske mafije ili kako se u poslednje vrijeme naziva "duboke države" mada smatram da je naziv "BANDA" jedini ispravan i jasan svima.
S druge strane ja prije svega, odajem javno priznanje, Predsjedniku Republike Srpske i službi predsjednika za iskazanu profesionalnost, nakon mog prethodnog pismenog obraćanja i zahtjeva.
Smatram da je time načinjena jasna distanca od pripadnika kriminalnih klanova, odgovornih za više teških nedijela, počev od zločinačkog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i svih drugih do danas izvršenih kao posljedica tog krivičnog djela i pokušaja prikrivanja.
Nešto nakon toga je Ministar unutrašnjih poslova u TV emisiji, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) izneo na zakonu zasnovane stavove, kako bi trebao biti ispravan rad službenika policije i pozvao građane da im se obrate u slučaju bilo kakvih problema.
Iako nije direktno pomenuo ni jednu temu, vezanu za moje pismene dopise, smatram to takođe distanciranjem ministra od pripadnika mafije unutar policije ali na žalost i poslije toga, uprkos više mojih obraćanja, niko iz MUP-a nije reagovao, nego se nastavlja sa prikrivanjem teških zločinaca, ubica, pljačkaša i narko dilera.
VSTV-e, Vrhovni sud RS i Republičko tužilaštvo nisu pružali podršku i zaštitu osobama iz pravosuđa sa teritorije Istočnog Sarajeva, koje su lažirale nadležnost i ne samo da su mi dostavljali dokumentaciju, nego je čak nekadašnji glavni okružni tužilac u OJTIS, smjenjen sa pozicije koju je obavljao a za sve ovo vrijeme, MUP prikriva počinioce teških krivičnih djela, nastavlja sa kršenjem odredbi ustava i zakona te konstantno dovodi u opasnost građane i službenike koji su na udaru mafije. Upozoravam da se ne radi samo o meni, nego su u životnoj opasnosti i neke od osoba čija ću imena navoditi jer su veoma opasni svjedoci za pripadnike kriminalnih klanova.
Primjer takvog djelovanja je kada mi je MUP, slao provokatora više puta da me kontaktira, obmane i odvede na prevaru na udaljenu lokaciju, gdje su čekale ubice. Dio snimka koji sam načinio tom prilikom sam već dostavljao na više adresa pod nazivom Agent.mp3 te objavljivao na internetu. Jedna od web adresa gdje se može čuti miks, izdate naredbe šefa mafije i agenta koji to izvršava je "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2019/07/20/4160315" pod nazivom "ANGAŽOVANJE DOUŠNIKA I PRIPREME POKUŠAJA UBISTVA". Video zapis se nalazi na dnu, između teksta i popisa priloga, tako da možete poslušati kakav je metod rada policije i njenih špijuna.

Ono što nikada ranije nisam pominjao je činjenica da sam glumeći naivnost i pretvarajući se da vjerujem poslatom špijunu, uspio saznati da je on bio na licu mjesta u vrijeme kada je ubijena Ivona Bajo, (što sam takođe snimio) pošto je kako kaže išao u posjetu rođaku u blizini. Na pitanje kako se zove taj "rođak", shvatio je grešku i zbunio se a onda poslije male pauze, rekao da se "rođak" odselio, ne pominjući uopšte ime, kako to ne bih mogao provjeravati.
Pošto je sasvim sigurno da je priča o rođaku, obična laž, kao najvjerovatnije ostaje opcija da je taj agent bio na licu mjesta kako bi dočekao transport narkotika. 3 paketa "robe" su nestala preko noći, dok ih je "čuvao" portir Sofrenić Blagiša, što se može vidjeti iz priloga "Izjave aktera šverca i ubistva".
Da li je pomenutog špijuna slao inspektor Marković Dragoslav, koji je odgovoran za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva sa smrtno ranjene djevojčice i njegovo pranje benzinom te sakrivanje iz istražnih radnji ili je to činio neko drugi iz kriminalističke policije, potpuno je nebitno jer se radi o djelovanju MUP-a, koji je ubio djevojčicu švercujući narkotike, pokušao prikriti taj zločin a pošto sam razotkrio sve njihove falsifikate, na najpodmuklije načine, pokušavaju godinama da me zastraše, lažno me optužuju, falsifukuju dokumente u stilu gestapoa i pokušavaju ubiti na način da izgleda slučajno, odnosno "zadesno" ili da me konfrontiraju sa nekim od klanova koje kontrolišu i isprovociraju sukob u kome bi neko drugi izvršio likvidaciju umjesto njih po scenariu ubistva Slaviše Krunića, kada je na licu mjesta ostavljen dotadašnji policijski doušnik, koji je ubijen da bi se na njega svalila odgovornost a nalogodavci izvukli.
Bilo je mnogo provokatora koje je MUP slao sa zadatkom da me navuku u klopku ili isprovociraju prijetnju nekom sudiji ili tužiocu, kakve su lično izgovarali sa namjerom da "Povreda ugleda suda" za koju je zaprijećana novčana kazna do 6 mjeseci zatvora i za koju, upravo zbog tako banalne kazne, NISU UOŠTE MOGUĆE POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE A KOJE SU UZ SVO BEZAKONJE OKO LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI SPROVOĐENE. To se može zaključiti i iz činjenice da je montirani, nelegalni predmet protiv mene otvoren 2015-te i umjesto da ide pred sud za najdalje 6 mjeseci, razvlačen je 2 godine uz obilje pokušaja da mi se napakuje 12 godina robije, (zaprijećeno za krivično djelo "Napad na sudiju ili javnog tužioca) uz bilo kakvu izrečenu prijetnju nekom sudiji ili tužiocu a što je trebalo da snime angažovani agenti lično ili alternativno, služba za prisluškivanje i nadzor komunikacija, pošto je veliki broj kontakata išao preko skajpa, vibera, telefona i slično.
I tako, kada ništa od toga nije uspjelo a agent koga sam opisivao, početkom juna 2017-te, poslije 3 sata nagovaranja, nije uspio da me odvuče u klopku, montirani predmet se daje u rad tek imenovanoj tužiteljici Tomaš Jovani, koja ne zna za lažiranje nadležnosti, sa nalogom da me pozove na izjašnjenje, gdje bih bio laka meta ubicama po izlasku iz zgrade. Naravno nisam otišao jer znam da OJTIS, nema nadležnost za šta sam odmah zatražio kopiju rješenja i umjesto da mi bude dostavljena, intenziviraju se planovi za likvidaciju a u čemu aktivno učestvuje MUP RS.
Razlika je u tome što je Čolović Rajko i OJTIS, potpuno nelegalan i ima status teroriste na teritoriji Bijeljine, dok je MUP RS, znajući za lažiranje nadležnosti, na šta sam ih više puta upozoravao u sklopu svojih redovnih i legalnih radnji, vodio i razbojničke aktivnosti prema meni, kao osobi koja može sve one koji su umješani u ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje narkotika, "poslati" na praktično doživotnu robiju. Da je grupa kriminalaca unutar MUP-a velika i uticajna, pokazuje i činjenica da se preko 10 godina štite službenici odgovorni za uklanjanje materijalnog dokaza ubistva i umjesto da mi se preda materijal i saopšti ime inspektora, dolazi do napada u zgradi MUP-a i prijetnji ubistvom. Svako može zamisliti, šte je sve rađeno tajno, kada ih je toliko razbjesnilo neuspješno pokušavanje likvidacija da neko nije izdržao te me je napao pred svjedocima. Time je kompletan MUP, definitivno okarakterisan kao teroristička organizacija, mafijaški klan u službi privatnih interesa političko tajkunske mafije čiji je MUP, sastavni dio.
Povlačim paralelu i podsjetiću da je MUP Republike Srpske, prije nekoliko godina izvršio oružanu pljačku vozila banke i opljačkao veću sumu novca, te mjesecima prikrivao direktne izvršioce.
Potom je iz Interpola, stigla analiza tragova DNK materijala, ostalog na vozilu korištenom za pljačku pa je MUP izvršio hapšenje lica, čiji su tragovi pronađeni, (uključujući telohranitelja Dodik Milorada) te im je suđeno za to krivično djelo, čime se MUP distancirao od izvedene pljačke.
Ja i dalje smatram da počinioci pljačke nisu djelovali samostalno, nego se radi o pljački organizovanoj od strane MUP-a i mafijaških klanova u zemlji, na ostavimo to po strani, jer u drugom primjeru, kada je na mene izvršen razbojnički teroristički napad i godinama se pokušava moje ubistvo od strane pojedinih pripadnika MUP-a i njihovih saučesnika, MUP i dalje ćuti, štiti počinioce i time mi konstantno ugrožava život.
Komandiri i načelnici se sakrivaju - "nikada ih nema" na radnim mjestima, prikrivaju počinioce krivičnih dijela i dokaze o izvršenju te me na taj način konstantno izlažu i dalje opasnosti po život s obzirom da pripadnici kriminalnog klana i dalje pokušavaju da me ubiju.
Materijal koji je poslat MUP-u od strane Predsjednika Republike, naravno nije prvi, niti jedini i vezano za to ističem da osim napada na moj život, MUP konstantno napada i na više prava garantovanih Ustavom, uključujući i pravo na pravično suđenje.
Vezano za pomenuti, razbojnički teroristički napad u kome je MUP, kao ortak mafijaškog klana saučestvovao i preko kriminalstičke policije, pripremio i organizovao pokušaj likvidacije, vođen je pred sudovima u Bijeljini postupak "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je okončan u moju korist a prilažem "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020." drugostepenog suda, kojim je taj predmet postao pravosnažan.
U tom predmetu, kroz dokazni postupak sam dostavio materijal i dokazao teška krivična djela i smišljene falsifikate MUP-a, izvršene tom prilikom sa ciljem da se falsifikuje činjenično stanje i prikrije pripremanje ubistva koje je planirano. Tek pošto sam u sudskom postupku razotkrio falsifikate, kako MUP-a i sudske policije, koji su djelovali službeno, tako i OJTIS i suda u Sokocu, čiji su glavni tužilac Čolović Rajko i predsjednik suda Borovčanin Luka, falsifikovali nadležnost, MUP u dokumentu "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" pominje da sam upozoravao na zloupotrebu položaja i planiranje ubistva, (druga strana u pravougaoniku obilježenim upitnicima). Postavlja se pitanje, zašto je ta činjeniva sakrivana i kako sada u žalbi, komandir PS Bijeljina II, uopšte zna za ovaj i druge detalje, kad to nigdje nije zabeleženo u dokumentima MUP-a a komandir "nije bio u zgradi". Savršeno je jasno da je MUP, aktivno saučestvovao u pripremi likvidacije ne znajući da odavno imam dokaze od Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda iz kojih se nedvosmisleno vidi da su sve radnje vršene na moju štetu nezakonite i smišljeno kriminalne, uprkos brojnim upozorenjima ne samo mojim nego i VSTV-a, Vrhovnog suda i Ministarstva pravde o čemu sam nedavno poslao dokumentaciju Tužilaštvu BIH i neke druge adrese.

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Izjave aktera šverca i ubistva
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Ministarstvo sigurnosti 13.10.2020.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima
Saopštenje za javnost 30.06.2020.
Javna krivična prijava za terorizam i ...
120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda BiH

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Lažno prijavljivanje i odluka tužilaštva
Obavjestenje o prikrivanju zločina
AP-1031-19
Dodik najavio crnu knjigu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902