subota, 5. rujna 2020.

DIREKTORU POLICIJE O ORGANIZOVANOM KRIMINALU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA

Očekujem od direktora policije, odnosno od MUP-a da hitno i neodložno preduzme sve potrebne radnje, vezano za teška krivična djela, koja ću opisati i takođe da me hitno obavijesti o tome na navedeni mejl, da li će išta preduzeti ili će se priključiti zaštiti pripadnika terorističke organizacije i prikrivanju teških zločina...

DIREKTORU POLICIJE - MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

DIREKTORU POLICIJE O ORGANIZOVANOM KRIMINALU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA

Ovaj dopis se s obzirom na poznatu trenutnu situaciju, šalje mejlom na zvaničnu internet adresu, kako bi se izbjegla mogućnost eventualne kontaminacije virusom tokom transporta i manipulacijama pošiljkom.
S obzirom da je nedavno došlo do imenovanja nove osobe na poziciju direktora policije a samo ime naravno suštinski nije bitno u odnosu na odgovornost, položaj i zakonske obaveze, dostaviću neke dokumente, poslate i ranije drugim službama ministarstva, te ukratko obrazložiti dio organizovanih kriminalnih radnji tokom prethodnih godina.
Očekujem od direktora policije, odnosno od MUP-a da hitno i neodložno preduzme sve potrebne radnje, vezano za teška krivična djela, koja ću opisati i takođe da me hitno obavijesti o tome na navedeni mejl, da li će išta preduzeti ili će se priključiti zaštiti pripadnika terorističke organizacije i prikrivanju teških zločina.

Nedavno je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Internet adresi objavilo članak o korupciji dvojice službenika, vezano za konkretan iznos od 200 maraka te pozvalo građane, (prilog "MUP poziva sve one koji imaju saznanja o neprofesionalnom i nezakonitom postupanju") da prijavljuju slične slučajeve kriminala i korupcije.
I sam ministar je nedavno gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, takođe pozvao građane da se obrate policiji, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) što sve može da se tumači kao želja komande MUP-a da se distancira od službenika, koji su u prošlosti vršili kriminalne radnje te da sprovede istrage i spriječi takve događaja u budućnosti.
Ne ulazeći u to da li su ovi pozivi zaista iskreni ili samo formalni, oni su u svakom slučaju u skladu sa Ustavom i važećim zakonima a ja ću navesti primjere i dokaze, da su u prošlosti pripadnici ministarstva, postupali sasvim suprotno.
Opisaću prvo primjer od 22. maja 2019. kada sam došao u zgradu policijske uprave Bijeljina i obratio se portiru, obavijestivši ga o razlozima kojih je bilo više, no sada podvlačim činjenicu, da sam htio prijaviti krivična djela pojedinih pripadnika kriminalističke policije i policijske stanice Bijeljina II, koji su izvršili više teških dijela na moju štetu, počev od diskriminacije, falsifikovanja dokumentacije, do napada na zdravlje i život a to su onda htjeli i prikriti.
Više puta sam od njih lično pokušao da zatražim objašnjenje a oni su to uporno odbijali i na kraju sam bio prisiljen, otići u policijsku upravu i podnijeti krivičnu prijavu, no umjesto da se postupi prema zakonu, neko od službenika je obavijestio upravo osobe, koje sam namjeravao prijaviti, (kao prvi način zastrašivanja) a potom je poslat službenik MUP-a u civilu, koji mi se obratio u prizemlju zgrade, počeo da me vrijeđa i prijeti a kada sam na to zatražio intervenciju prisutnih službenika, on me je fizički napao objema rukama sa leđa i počeo grubo da vuče i gura prema izlazu, konstantno prijeteći ubistvom ako se više ikada vratim da tražim neka svoja prava.
Ja nisam ni na koji način, aktivno fizički reagovao da se odbranim, očekujući da će prisutni uniformisani policijski službenici, spriječiti dalji napad i preduzeti zakonom propisane radnje, no kako se to nije desilo, kada me je službenik u civilu, izgurao do izlaznog stepeništa, onda sam pružio jak pasivni otpor, čvrsto raširio noge, ukopao se u mjestu i rekao napadaču da me uopšte nije uplašio i da mi ne pada na pamet da odem.
Napadač me je vukući i gurajući držao za nadlakticu i vjerovatno je tada osjetio da uopšte nisam slab, kako je mislio te se zbunio i poslije par sekundi me pustio pa pobjegao na sprat zgrade policijske uprave.
Ponovo sam se obratio prisutnim policijskim službenicima, tražeći da sačine zabilješku i postupe dalje u skladu sa zakonom, na šta mi je rečeno, da je u pitanju službenik MUP-a, inače ne bih ni znao da je napadač pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova, pošto je bio u civilu a na moje pitanje i konstataciju da niko ne smije da me napadne i prijeti ubistvom, pa ni policijski službenik te upitao ko je on uopšte, kako mu je ime, svi prisutni su ćutali a imao sam čak utisak, osim što su zbunjeni da su i uplašeni, te sam pretpostavio da je napadač neka veoma moćna i uticajna osoba.
Kasnije u toku tog dana sam istraživao na internetu i došao do vjerovatnog identiteta napadača, što praktično nije ni bitno, jer nisam napadnut, negdje pored rijeke, u šumi ili čak ni na ulici, nego u zgradi policijske uprave, pred više prisutnih policijskih službenika što suštinski znači, da je napad na mene izveo MUP i na njemu je sva odgovornost, posebno jer do današnjeg dana prikriva ime napadača.
Za mene, sam taj događaj pa i ime napadača nisu suštinski ni važni, jer su mi pomogli da intenziviram svoju istragu pa sam u roku manjem od 24 sata, došao do imena, veoma važnog... imena osobe iz kriminalističke policije, koja je prije više godina, učestvovala u teškim krivičnim djelima.
Ovdje je mnogo važnije da se pojasne motivi napadača... a cilj napada je bio da se prikriju prethodno izvršena krivična djela, počev od dana 27. septembra 2018. godine, za šta ću koristiti predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sudova u Bijeljini, koji je pravosnažno okončan.
U donesenom "Rješenju po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019." sud je prije svega konstatovao, da ja lično nisam izvršio nikakvo krivično djelo, niti prekršio zakon a potom je u obrazloženju navedeno, da su zakon prekršili državni službenici, uključujući i pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova.
Ovaj sudski postupak nije ni počeo u vrijeme kada je izvršen napad na mene, nego par mjeseci kasnije a samo rješenje je doneseno oko pola godine poslije napada, što nedvosmisleno ukazuje da je jedan od ciljeva napada bilo prikrivanje krivičnih dijela, koja su izvršena 27. septembra 2019.
Iako ja dakle nisam prekršio zakon, što je sud naknadno i konstatovao, policijski službenici su me napali s leđa a kad sam im ponudio da mi stave lisice bez fizičkog sukoba, to su i učinili pa smo krenuli do policijske stanice, kada su mi sasvim nepotrebno i veoma grubo, gurali glavu prema zemlji sa ciljem da me ponize i omoguće osobama u prostoriji da se sakriju u druge kancelarije.
No to nepotrebno guranje glave, čemu sam se suprostavljao, jer je zločinački udar na ljudsko dostojanstvo, izazvalo je dodatne i veoma teške probleme sa disanjem, koje inače imam u to doba godine, zbog alergije na polen ambrozije.
Izostaviću druge, za ovu priliku suvišne detalje, te ističem da sam zatražio čašu vode i da se pozove hitna pomoć, pošto imam problema sa disanjem, odnosno gušim se.
Policijski službenik Panić je prema mojoj procjeni, bio spreman da pozove medicinsku pomoć ali kada sam vidio da gleda u stranu, desno iza mene, okrenuo sam se i ugledao inspektora kriminalističke policije Dejana Minića, kako mu odrečno pokazuje glavom i rukama, odnosno da mi se ne ukazuje hitna pomoć.
Tada sam tražio oko 20 puta da se pozove hitna pomoć ali sam dobio samo čašu vode, što je samo po sebi zločinački napad na zdravlje i život, no za mene je još mnogo gore to, što je u dokumentaciji smišljeno, lažno opisano činjenično stanje, izvršeno više falsifikata i navedeno da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći.
Umjesto toga sam u teškom zdravstvenom stanju transportovan na Sokolac, gdje je već čekao organizovan tim plaćenih ubica, koji je trebao da me likvidira.
S tim u vezi a važno je da pojasnim, što sam i tada rekao prisutnim službenicima, da su Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud u Sokocu nenadležni, te da su protiv mene nezakonito montirali, odnosno falsifikovali nadležnost i predmete, bez odgovarajuće odluke Republičkog tužilaštva i Vrhovnog suda, tražeći da se to provjeri, što takođe nije učinjeno.
Ti detalji uopšte nisu navedeni ni u jednom dokumentu sačinjenom tog dana, nego tek u svojoj žalbi na doneseno sudsko rješenje, (Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr) komandir policijske stanice priznaje da sam im opisao, kako je cilj mog odvlačenja to da budem ubijen te da sam navodno i zadržan tom prilikom, zbog toga kako bi se ispitali ti navodi i prikupili podaci a što je naravno laž, jer nikakvi podaci tada nisu sačinjeni, niti sam ih dobio do današnjeg dana.
Još je bitnija činjenica da sam se prethodno obraćao i tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a onda i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje je pismeno naložilo, glavnom okružnom tužiocu i predsjedniku suda u Sokocu, da bi dostave kopije riješenja o prenosu nadležnosti, što nikada nije učinjeno, pošto su naravno falsifikovali nadležnost a nekoliko mjeseci kasnije je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, smijenilo glavnog okružnog tužioca Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19) zbog počinjenog razbojništva i učešća u organizovanom pokušaju likvidacije no taj dio je izvan ovlasti ureda disciplinskog tužioca, pošto se radi o krivičnim djelima.
S druge strane MUP smišljenim prikrivanjem detalja i osoba koje su učestvovale u akciji tog dana štiti pripadnike terorističke grupe a pokušava pomoći i samom Rajku Čoloviću ali prije svega i drugima, koji pokušavaju da sakriju svoju umješanost.
I na kraju ću pojasniti, šta je razlog toga što su pripadnici terorističke grupe, pokušavali da me ubiju, ne samo tog dana, nego i više puta ranije na druge načine.
Naime, 23. jula 2009. godine, ćerka moje sestre, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo je ubijena prilikom šverca nelegalne robe iz Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Pripadnici kriminalističke policije i to najdirektnije, Marković Dragoslav, Stanišić Stanko i Vrućinič Siniša su u sadejstvu sa saučesnicima uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječem predmetom koji je i ubio djevojčicu, te ga potom oprali benzinom, kako bi skinuli tragove masti i ulja, potekle od kamiona koji je dovezao švercovanu robu.
Potom je omogućeno da taj kamion pobjegne sa mjesta zločina i za njegovo postojanje se saznalo tek 7 dana kasnije, uprkos prikrivanju kriminalističke policije a potom i iz izjava svjedoka se vidjelo da je dovezeno 4 paketa, dok je direktor ujutro zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa krijumčarene robe, nestala preko noći, dok je objekat bio samo pod nadzorom portira.
Više puta sam pismeno tražio od MUP-a podatke o tome i ime inspektora, koji je potpisao zahtjev za deponovanje, bez navođenja u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz a iz dokumenata suda je vidljivo da se radi o smišljenom kriminalu. Detalji i dokazi o ovome se nalaze u pdf fajlu "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima".
Naime, sud je u svom dokumentu konstatovao, da je kaiš dječjeg ruksaka, dvostruko presječen, da je dio opran hemijskim sredstvom a presječeni dio nedostaje, te je potom tužilaštvo, dostavilo sudu pismeno izjašnjenje u kome navodi da o tome nema nikakvih saznanja, jer policija to uopšte nije navela.
Umjesto da se postupi prema zakonu i istraži, kako je došlo do ovog razbojništva pripadnika kriminalističke policije, sve se godinama prikriva i istovremeno na više načina oni koji su umiješani u ovaj zločin, pokušavaju da me ubiju, koristeći prikrivene istražitelje, doušnike, informatore i kriminalne klanove, koji su pod njihovom kontrolom.
Podsjećam da je u početku navedeni slučaj korupcije, bio za sumu od svega 200 maraka, dok u slučaju Bobar grupe se vodi postupak za 125 miliona maraka što je samo jedan dio opljačkan preko Bobar banke, dok je na nivou cijele grupe, ta suma zasigurno više milijardi maraka.
Nema nikakve sumnje da su osim imena navedenih u optužnici kao i korisnika kredita, koji nikada nisu vraćeni jer nisu ni planirani da se vrate... u sve ovo umiješani i pojedini pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova, koji su uzimali svoj procenat, kako za organizovani kriminal u Bobar grupi, tako i za druga teška krivična djela u kojima saučestvuju...

PRILOZI

MUP poziva sve one koji imaju saznanja o neprofesionalnom i nezakonitom postupanju
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.
Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr
Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902