utorak, 25. kolovoza 2020.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TERORISTIČKE ORGANIZACIJE ZA OTIMANJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

Sud je svojim rješenjem prvo konstatovao da ja nisam ni na koji način prekršio zakon i oslobodio me krivnje a u obrazloženju naveo da su zakon kršili državni službenici odnosno organi, navodeći da njihovo postupanje nije bilo u skladu sa zakonom. Očito je da službenici vrlo dobro znaju sve detalje ovog zločina i krijumčarenja u Bobar grupu a pitanje je samo da li imaju dio od tog šverca ili su plaćeni samo za nerad u "instituciji" a trebalo bi da su odavno na robiji...

TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi : "Saučinitelji, Produženo krivično djelo, Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, Protuzakonito posredovanje, Zloupotreba položaja ili ovlasti, Nesavjestan rad u službi, Terorizam, stav 4, tačke a, b i c", sve vezano za "Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela" te "Udruživanje radi činjenja krivičnih djela i Organizirani kriminal"...

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TERORISTIČKE ORGANIZACIJE ZA OTIMANJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

Ova krivična prijava će biti dostavljena na zvanični mejl, Tužilaštva Bosne i Hercegovine i javno objavljena na internetu na uvid građanima. Formalno se podnosi protiv osoba navedenih u jednom od priloga, (Ljubinka Mitrovića, Jasminke Džumhur i Nives Jukić) odnosno onih koji su se potpisali, navodno u ime institucije obudsmena za ljudska prava a u stvarnosti se radi o zločinačkoj terorističkoj organizaciji, čiji je zadatak saučesnistvo u otimanju prava građanima i prikrivanju teških zločina, političko tajkunske, fašističke mafije, nad građanima u organizovnim likvidacijama i pljačkama, milijardi maraka svake godine. S obzirom na "sitnicu" da su izvedena 2 direktna napada na moj život uz pokušaj ubistva direktno u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. od strane NN službenika u civilu te 27.09.2018. od strane MUP-a, preko inspektora Dejana Minića a potom i komplet komande MUP-a i sudske policije a takozvani ombudsmeni su se pozvali na predmete po žalbama prije tih datuma, ne pominjući ove napade uopšte, ja ih lično tretiram kao saizvršioce pokušaja ubistva te isto očekujem i od tužilaštva...
Takozvani "ombudsmeni" se lažno pozivaju na nezavisnost suda i meritum a u stvarnosti pljuju i izruguju se odlukama pravosudnih organa što ću dokazati na nekoliko primjera. Počinjem sa predmetom 80 0 Pr 100636 18 Pr, iz koga sam im dostavio rješenje Osnovnog suda od 29.10.2019. i "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020." kojim je postupak pravosnažno okončan. Prema datumima se vidi da su sudske odluke nastale nakon 01.08.2017. i 13.12.2018. kada su kako navode arhivirani njihove zločinački i lažirani "predmeti" a 9 godina po nastanku "naredbe KTA-596/09 od 04.01.2010. Svoje nepostupanje vezano za događaje iz sudskih predmeta iz 2018. i 2019-te, takozvani ombudsmeni dakle, opravdavaju postojanjem nekog dokumenta nastalog skoro deceniju ranije a koji nema nikakve veze sa razbojništvom i kršenjima prava koja sam opisao. U priloženom dokazu "Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019." oko sredine strane 4, sud je obrazložio i to sam uokvirio pravougaonikom, citiram :
"Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici). Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno."
Zapisnike iz tog predmeta nisam priložio jer su obimni a sada ću citirati isto pitanje i odgovore dva različita svjedoka što tužilaštvu neće biti problem provjeriti, posebno imajući u vidu da sam ih priložio uz "Krivičnu prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela" od 15.11.2019. dostavljenoj, OJT Bijeljina, Ministarstvu bezbjednosti i Tužilaštvu BIH:
- Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019. strana 6 : Pitanje "Sjećate li se da sam rekao da imam tegobe sa disanjem zbog ambrozije i da sam tražio hitnu pomoć". Odgovor (Svjedok Panić Srećko) Sjećam se da je imao na jednoj ruci nešto u vidu ogrebotine a drugih tegoba se ne sjećam". Pitanje, strana 5, "Prilikom ulaska u zgradu PS, da li mi je neko gurao glavu prema zemlji, vi ili neko drugi". Odgovor "Sjećam se toga".
- Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 strana 11 : (Svjedok Jelačić Srebrenko) "Nisam čuo a tokom preuzimanja od policijskih službenika okrivljenog, on im je to saopštio, da se žali na zdravlje, da ima gušenje i alergiju na polen".
Predmet inače sadrži veliki broj dokaza o krivičnim djelima i kršenju prava na moju štetu, uključujući i uskraćivanje prava na poziv porodici i advokatu no na te "sitnice" i ne očekujem da bi se bavili njima teroristi iz "institucije ombudsmena" i pojašnjavam samo ovaj malo dio prethodno citiran.
Sud je dakle svojim rješenjem prvo konstatovao da ja nisam ni na koji način prekršio zakon i oslobodio me krivnje a u obrazloženju naveo da su zakon kršili državni službenici odnosno organi, navodeći da njihovo postupanje nije bilo u skladu sa zakonom. I umjesto što su se bavili meritumom i derogirali ovo i drugostepeno sudsko rješenje, ombudsmeni su MORALI, ustanoviti kako je i na koja sve garantovana prava uticalo to kršenje zakona. Osim što je kao na divljem zapadu izveden razbojnički teroristički napad na mene bez naredbe a iz razloga što je nadležnost falsifikovana odnosno lažirana, iz dokaznog postupka i sačinjenih dokumenata se vidi da su me nepotrebno, SADISTIČKI, maltretirali, udarajući na dostojanstvo i zdravlje, gurali glavu prema zemlji i uzrokovali naglo pogoršanje problema sa disanjem i gušenje. Moje zahtjeve za hitnu pomoć nisu naveli niti je ukazali, jer je to naložila kriminalistička policija preko inspektora Dejana Minića, koga sam vidio lično... a ko je sve bio u komandnoj liniji moći će sada lako ustanoviti tužilaštvo.
Svjedok Jelačić iz sudske policije je potvrdio da je čuo kako se žalim, prikrivajući da sam tražio hitnu pomoć u PS Bijeljina II preko 20 puta te od sudske policije bar desetak puta, što je sve ignorisano i nije navedeno u dokumentima iako su na to obavezni, nego su me u stanju životne opasnosti zbog gušenja hitno transportovali na Sokolac i još brže izbacili na ulicu pošto me je tamo čekao tim za likvidaciju. Ni ta "sitnica" nije nigdje navedena nego je se komandir PS Bijeljina II, "sjetio" tek u dokazu "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr". Dakle... da je uspio zamišljeni plan i da su me ubili njihovi saučesnici, ništa od svega ovoga ne bi bilo poznato jer su sve te činjenice smišljeno sakrivene a dokumentacija i opis falsifikovani.
Novi važan dokument koji sam im dostavio je "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." za koji "ombudsmeni" gnusno lažu da nisam zadovoljan njime. Naprotiv, problem je u tome što odluka Republičkog tužilaštva, nije poštovana, nego je kriminalac Čolović Rajko uklonio moju krivičnu prijavu da bi zaštitio svoje saučesnike a onda montirao - falsifikovao nadležnost i otvorio sasvim drugi predmet i to protiv mene a za šta nije dobijena nadležnost. Iz teksta odluke se jasno može vidjeti da se radi o mojoj prijavi ali ne i kakvoj.
U prilogu ove prijave je dokaz "Ko su falsifikatori" na kome se vidi prijemni pečat 16.01.2015. te u tekstu pominje falsifikovanje sudskog rješenja u čijem su sačinjavanju, rasturanju i na kraju prikrivanju učestvovali načelnik sudske policije Borovčanin Danko, pravobranilac Radujko Milan, sudija Vakičić Željka a na kraju i Čolović Rajko iz OJTIS i drugi koji su da bi zaštitili navedene počinioce, uništili moju prijavu pa lažirali nadležnost za sasvim drugi predmet.
Onda "ombudsmeni" derogiraju i dodatno falsifikuju odluku RJT, tumačeći je lažno, smišljeno pogrešno a dodatni dokazi za to su dokumenti najvišeg pravosudnog organa koje sam im takođe dostavio i to "Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018." te "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim VSTV-e nalaže OJTIS-u i sudu na Sokocu da mi dostave kopije rješenja o prenosu nadležnosti što nisu učinili jer ih naravno nemaju. To se vidi i iz dokaza "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." takođe priloženog "ombudsmenima" u kome se navodi da ne postoji krivični predmet u kome sam ja stranka. Tri mjeseca po nastanku tog dokaza 27.09.2018. dolazi do terorističkog napada na mene sa ciljem da budem ubijen što ne čudi jer su tada pripadnici terorističkog klana postali svjesni da nisam samo ja razotkrio njihove zločinačke radnje nego dokaze o tome ima i VSTV, Vrhovni sud RS, RJTRS, i neki drugi organi pa su očito odlučili da svjedoka svega toga, koji ima i zna mnogo više o svemu, ubiju prije nego što se pokrenu istrage protiv njih.
Zbog lažiranja nadležnosti i ignosisanja dopisa VSTV-a, jedan od kriminalaca, Čolović Rajko je smjenjen sa položaja glavnog tužioca u OJTIS, o čemu sam obavješten dokaznim dokumentom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.". I ponovo "ombudsmeni pljuju na dokument VSTV-a, umjesto da istraže koja su moja prava prekršena time što je lažirana nadležnost zakonom nenadležnih organa, što mi nisu dostavljeni traženi dokumenti iako a o čemu "ombudsmeni" očito nemaju pojma, imam prema članu "Jednakost u postupanju" isti tretman u predmetu kao i tužilaštvo koje je druga stranka.
Do sad se može vidjeti da je nadležnost lažirana neposredno po mojim prijavama za falsifikat ali i nastankom takođe priloženog dokaza "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." sačinjenog od strane Osnovnog suda u Bijeljini.
Pošto sam u narednih mjesec i po preduzeo pravne radnje da se ustanovi ko je oštetio materijalni dokaz "Dječji ruksak" uklonjen sa ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako je i zašto presječen kaiš, zašto je opran hemijskim sredstvom i prvenstveno ŠTA O TOME ZNAJU ILI "NE ZNAJU" TUŽILAŠTVO I POLICIJA. Vidljivo je da je umjesto toga, ekspresno lažirana nadležnost protiv mene te je uslijedilo više pokušaja ubistva, koje sada neću opisivati.
Iz dokaza "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." se konačno tek 2017-te vidi da OJT Bijeljina obavještava sud da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta jer kako kaže POLICIJA to nije navela a da to nije navodno nego su oštećenja stvarna, konstatovao je sud pomenutim dokumentom iz 2015-te. Iz svega se jasno vidi da je kriminalistička policija uklonila materijalni dokaz ubistva, presječenog kaiša sa ubijene djevojčice, oprala tragove masti i ulja sa kaiša te sakrila i predmet i sve činjenice od tužilaštva i iz spisa te umjesto da prema zakonu ponovo otvore istragu na osnovu tog "NOVOG DOKAZA", kriminalistička policija i saučesnici, koriste montirani predmet u OJTIS, da angažiju doušnike, informatore i plaćene ubice koje kontrolišu kako bi pripremili moje ubistvo.
A "ombudsmeni" umjesto da poštuju i ove dokumente suda iz 2015. te tužilaštva iz 2017-e, opet se kao šibicari na buvljoj pijaci ismijavaju sa pravosudnim organima i svoje zločinačke odluke opravdavaju ponovo dokumentom iz 2010-te, nastalim sada je očigledno na osnovu smišljene razbojničke opstrukcije pripadnika kriminalističke policije. Generalno "ombudsmeni" uopšte ne poštuju ni pravosudne organe ni njihove odluke i rješenja nego se ismijavaju sa njima a pružaju zaštitu zločincima iz policije koji su me nakon što sam sve ovo razotkrio više puta pokušali ubiti.
KONTINUITET RAZBOJNIŠTVA "OMBUDSMENA" I PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO
Da su "ombudsmeni" u stvari pripadnici terorističke organizacije koji pomažu saučesnike i u kontinuitetu gnusno lažu i čine krivična djela, vidi se i iz mojih ranijih obraćanja koje pominju i lažno povezuju sa ubistvom Ivone Bajo, kao da sam se obratio po tom osnovu. Iz dokaza "Ombudsmenu o kršenju člana 23 ustava RS" se vidi da se pozivam na prava iz članova 23 i 27 ustava koja se prema istom ustavu po članu 48 NE MOGU NI ODUZETI NI OGRANIČITI. Sve vezano za zaplijenu i odnošenje računara i brisanje svih dokumenata sa njega po osnovi lažne prijave kriminalističke policije protiv mene. Ovi detalji se jasno mogu vidjeti na stranici koju prilažem ali "ombudsmeni" štite svoje saučesnike teroriste i ismijavaju se sa pravima lažući da se ovo odnosi na ubistvo Ivone Bajo... očito da im je mnogo stalo da prikriju sve detalje i saučesnike vazano za taj i slične zločine.
Naredni dokaz je "Ombudsmenu o kršenju prava garantovanih ustavom" gdje se takođe pozivam na konkretna prava garantovana ustavom što sam citirao odmah u uvodu : "Dakle razlog mog obraćanja nisu ni prikrivanje kriminala niti neke pismene odluke tužilaštava ili sudova, nego kršenje prava na dobijanje materijala prikupljanog o meni, poslije odnošenja računara i danonoćnog nadzora, (član 23 i 27), neuručivanje pismenog rješenja o zabrani pristupa svim pripadnicima porodice Bajo i neomogućavanja prava žalbe na tu odluku, prikrivanje uništavanja privatne imovine, nesprovođenje bilo kakvih istražnih radnji o uzrocima uništavanja, odgovornima za prikrivanje materijalnih dokaza itd...
Osim iste teme na osnovu garantovanih prava iz članova 23 i 27, pominjem i FAŠISTIČKU ZABRANU PRISTUPA, SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koju je sprovodio zločinac Borovčanin Danko iz sudske policije bez ikakvog donesenog rješenja čime se udara na pravo iz člana 16 a svoje razbojništvo je godinama opravdavao falsifikovanim rješenjem suda koje sam već obrazložio. Pominjanje Ivone Bajo je bilo samo zbog pojašnjenja pozadine svega, no teroristi "ombudsmeni" ponovo gnusno lažu i "ne vide" ništa od citiranih prava kao što ni zločinci iz policije "NISU VIDJELI" da je predmet koji je ubio djevojčicu istovremeno presjekao kaiš ruksaka dvostruko a onda su ostatak oprali benzinom. Očito je da "ombudsmeni" vrlo dobro znaju sve detalje ovog zločina i krijumčarenja u Bobar grupu a pitanje je samo da li imaju dio od tog šverca ili su plaćeni samo za nerad u "instituciji ombudsmena" a trebalo bi da su odavno na robiji. Da su reagovali po ovim dopisima ne bi ni došlo do napada na mene u zgradi MUP-a 22.05.2019. niti prethodnih događaja 27.09.2018. za koje je PODSJEĆAM, sud konstatovao kršenje zakona takozvanih državnih službenika.
Dokaz "Ombudsmenu o montiranju nezakonite optužnice" je po tematici, najbliži ovom poslednjem dopisu "Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana". I u njemu odmah u uvodu opisujem kršenja garantovanih prava uz citiranje članova ustava. Ovde se najbolje vidi gnusna laž "ombudsmena" da navodno nisam zadovoljan odlukom Republičkog tužilaštva jer detaljno uz dokaze opisujem da ta odluka nije poštovana nego falsifikovana a nadam se da će "ombudsmeni" uskoro svoju "mudrost" objašnjavati u sudskom postupku za zlodjela koja su počinili. Da nemaju nikakve veze sa poslom koji navodno rade a ni sa zakonom vidi se po njihovim besmislenim "obrazloženjima" jer kako sam i naveo na dnu ovog poslednjeg dopisa, ONI RADE PO INSTRUKCIJAMA IZ "CRNE KNJIGE" SVOJIH MAFIJAŠKIH BOSOVA, DODIKA, ČOVIĆA I IZETBEGOVIĆA, (nije teško zaključiti i ko je kome direktni šef) te vode borbu protiv imena koja su opasnost za njihov teroristički klan.
NESPORNA JE ČINJENICA DA ORGANI IZ ISTOČNOG SARAJEVA NEMAJU NADLEŽNOST NA TERITORIJI OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI A DA BI DOBILI TO PRAVO MOGUĆE JE SAMO ODLUKAMA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA I MORAJU PRUŽITI DOKAZE O TOME KAKO MENI PRIJE SVEGA TAKO I SVIM DRUGIM ORGANIMA VEZANO ZA POSLJEDICE DOGAĐAJA KOJE SU POJEDINI TERORISTI UZROKOVALI SVOJIM RAZBOJNIČKOM METODAMA...

PRILOZI

Ko su falsifikatori
Ombudsmenu o kršenju člana 23 ustava RS
Ombudsmenu o kršenju prava garantovanih ustavom
Ombudsmenu o montiranju nezakonite optužnice
Mejl od 22.07.2020.
Brutalno hapšenje dodikovog senatora
Obavjest ombudsmena Ž-SA-08-612-20 od 19.08.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902