subota, 25. travnja 2020.

DIGITALNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića. Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

DIGITALNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

A VEZANO ZA VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA I NJIHOVO PRIKRIVANJE

S obzirom na aktuelnu situaciju i vanredno stanje, vezano za proglašenu pandemiju, ovu prijavu šaljem elektronskim putem na zvanične mejlove, kako bi se izbjegla opasnost da pošiljka tokom transporta bude zaražena i tako ugrozi nekoga od nadležnih službenika. Kada to stanje na terenu budi dozvolilo, prijava i prateći dokazni materijali biće dostavljeni i pismenom poštanskom pošiljkom.
KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
Produženo krivično djelo : " (1) Produženo krivično djelo čini više istih ili istovrsnih umišljajnih krivičnih djela učinjenih u vremenskoj povezanosti, koja zbog načina njihovog izvršenja, istovjetnosti oštećenog, prostorne povezanosti, korištenja iste prilike ili trajnijeg odnosa ili drugih sličnih okolnosti koje ih povezuju, predstavljaju jedinstvenu krivičnopravnu cjelinu. (2) Produženo krivično djelo ne mogu činiti krivična djela protiv života i tjelesnog integriteta, polne i druge slobode čovjeka. (3) Ako produženo krivično djelo obuhvata različite oblike istog djela, produženo krivično djelo će se pravno kvalifikovati kao najteže od tih krivičnih djela. (4) Ako posljedice ostvarene djelima iz stava 1. ovog člana u svojoj ukupnosti predstavljaju posljedicu nekog težeg krivičnog djela, produženo krivično djelo će se kvalifikovati kao to krivično djelo. (5) Za produženo krivično djelo može se izreći kazna za polovinu veća od najviše kazne propisane za utvrđeno djelo ali ne smije preći najveću mjeru te vrste kazne. (6) Krivično djelo koje nije obuhvaćeno produženim krivičnim djelom u pravnosnažnoj sudskoj presudi predstavlja posebno krivično djelo ili ulazi u sastav posebnog produženog krivičnog djela. (7) U sastav produženog krivičnog djela ne mogu ulaziti krivična djela izvršena nakon podizanja optužnice.
Osim navedenog krivičnog djela, te "Terorizma" "(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca." a koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".

U ovoj krivičnoj prijavi stavljam težište na smišljeno prikrivanja krivičnih dijela, odnosno sprečavanje dokazivanja i saučesništo a vezano za više teških krivičnih dijela, od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23. jula 2009. prikrivanja tog krivičnog djela, te pokušaja mog ubistva prije svega 27. septembra 2018. za šta postoje pismeni dokazi izvedeni i sadržani u predmetu osnovnog suda u Bijeljini 80 0 Pr 100636 18 Pr a druge pokušaje ubistva ovom prilikom neću isticati.
Ovom prilikom prije svega ukazujem na kršenja prava garantovana Ustavom iz člana 23 od strane više lica koja smišljeno krše to pravo i prikrivaju dokumentaciju vezano za zahtjeve koje sam pismeno predavao.
Prvenstveno se radi o smišljenom prikrivanju materijalnog dokaza ubistva "Dječjeg ruksaka" koji je uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi zločina.
Nadležno Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno oglasilo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da o oštećenju materijalnog dokaza i stanju u kome se nalazi "nema saznanja" jer to policija nije evidentirala a na sve moje pokušaje da dobijem odgovor da li policija o tome nešto zna ili ne, umjesto da postupi po zakonu, više puta je pokušano moje ubistvo a na kraju čak 22. maja 2019. godine poslat je službenik MUP-a u civilu da me napadne u zgradi Policijske uprave Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, vrijeđajući me, fizički napavši, gurajući i vukući, te prijeteći ubistvom ako se ikad više vratim da tražim bilo kakva prava.
Na moje pismene zahtjeve upućene poslije toga vezano za taj napad i podstrekivanje drugih službenika od strane Dejana Minića, (27.09.2018.) a na moju štetu sa namjerom da budem doveden u životnu opasnost i ubijen, niko od nadležnih NN lica iz MUP-a nije dostavio nikakav odgovor čak ni u sudski spis "80 0 Pr 100636 18 Pr" Osnovnom sudu u Bijeljini.
To nesumljivo znači da grupa NN lica, smišljeno prikriva počinioce teških krivičnih dijela i doprinosi da sam konstantno u životnoj opasnosti jer ne znam ko je sve pripadnik mafijaškog klana te svaki susret na ulici, posebno u situaciji kada je većina prolaznika pod maskama, može biti životno opasan za mene.
Svi pokušaji mog ubistva i prikrivanja materijalnih dokaza krivičnih djela su uzrokovani ubistvom osmogodišnje devojčice Ivone Bajo u čije prikrivanje su umiješani pripadnici mafijaškog klana iz MUP-a posebno kada sam konačno 15.04.2015. preuzeo taj materijalni dokaz ubistva uz zapisnik gdje je sud konstatovao u kakvom se stanju nalazi :
"Kaiš dječjeg ruksaka koji je uklonjen sa ubijene djevojčice je dvostruko presječen - presječeni dio nedostaje a ostatak kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrilo ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje nepoznate robe u zločinačku Bobar grupu.
Odmah po prijemu tog dokaza, uputio sam pismene dopise na više mjesta, uključujući i MUP sa zahtjevom da odgovore šta o tome znaju, kako je materijalni dokaz došao u takvo stanje i umjesto da se postupi po zakonu, pripadnici mafijaškog klana su smislili plan da protiv mene pokrenu posebne istražne radnje i u tu svrhu sa sučesnikom Rajkom Čolovićem, glavnim Okružnim tužiocem u Istočnom Sarajevu lažiraju nadležnost i otvore predmet protiv mene, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kako bi prikupljali podatke o mom kretanju te angažovali kriminalce iz narko i auto mafije sa zadatkom da me likvidiraju na nekoj udaljenoj lokaciji.
NESUMNJIVA JE VEZA IZMEĐU ZAPISNIKA O PREDAJI PREDMETA KOJI SADRŽE MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA 15.04.2015. SA FALSIFIKOVANJEM NADLEŽNOSTI I MONTIRANJEM ISTRAGE PROTIV MENE, PRED NENADLEŽNIM TUŽILAŠTVOM MJESEC I PO KASNIJE, KORIŠTENJEM DOKUMENTA RJT T12 0 KTA 0000398 15.
Danas je dobro poznato da je Rajko Čolović falsifikovao nadležnost, koristeći odluku Republičkog tužilaštva kojom se moja krivična prijava dodjeljuje njima u rad a konstantno je cijelo vrijeme čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odbijao da mi dostavi kopiju rješenja kojom se eventualno opravdava bilo kakva istraga protiv mene.
Nije to naravno ni mogao učiniti jer takvo rješenje ne postoji i jedini njegov cilj je bio da me njegovi saučesnici ubiju i tako presjeku sve veze, svoje i njegove sa krijumčarenjima i ubistvom Ivone Bajo a koji zločin, s obzirom na posljednje događaje u svijetu je moguće i smišljeno namjerno izvršen.
Početkom 2020-te, pismeno sam obaviješten od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) da je Rajku Čoloviću odlukom vijeća prestao mandat.
To se desilo poslije više mojih pismenih pritužbi i dostavljanja dokaza o lažiranju nadležnosti od strane Rajka Čolovića te pošto sam još prošle godine došao do informacije da je na mjesto glavnog tužioca imenovana, Vukadin Anica a Čolović Rajko je imao mandat do decembra 2019-te, bilo mi je jasno da je smijenjen, upravo zbog podmuklih krivičnih dijela o kojima sam obavijestio vijeće.
Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića.
Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

DOKAZI - MANJI DIO

Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU