srijeda, 25. prosinca 2019.

PROVIDNI POKUŠAJ PREVARE RS, ODNOSNO MUP-A

UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

PROVIDNI POKUŠAJ PREVARE RS, ODNOSNO MUP-A

Na osnovu ZOP-a, člana "Prava lica okrivljenih za prekršaje", stav (2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete, ističem zahtjev za sudsko obezbjeđenje svih predloženih svjedoka od strane MUP-a. Naravno i onih koje sam ja predložio.
U ovom postupku se ne radi o svađi pijanog gosta i konobara, gdje bi takozvani MUP a u stvari mafijaški servis, glumio navodnog čuvara reda i mira. U pitanju je podmukli razbojnički napad mafijaškog klana, koji je poslao službenike SP, da lažu o navodnim rješenjima Vrhovnog suda RS i RTRS o prenosu nadležnosti u Osnovni sud u Sokocu i OJTIS.
Mirno sam išao trotoarom ne napadajući nikog, niti dajući ikakvog glasa od sebe, kada je uslijedio napad terorističke organizacije RS na mene sa krajnjim ciljem da budem ubijen na Sokocu. Službenici SP ne samo da nisu imali rješenja o kojima su lagali, nego čak ni naredbu po falsifikovanim i montiranim predmetima. RS, odnosno MUP ni 27.09.2018. a ni u dokazima za ovaj postupak ne dostavlja rješenja kojim bi se opravdalo postupanje RS, preko nenadležnih organa.
BEZ ZAKONOM PROPISANIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA I RTRS-E, DJELOVANJE OJTIS I SUDA U SOKOCU PREDSTAVLJA PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE I MOJA PRAVA A SVI AKTERI SU SAUČESNICI U POKUŠAJU UBISTVA I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA...
Podsjećam da sam na pretresu od 02.09.2019. tražio da se odmah obavi ispitivanje svjedoka MUP-a, što je odbijeno. Naime tog dana su pristupila sva 4 predložena svjedoka, iako je MUP, podmuklom prevarom, dostavio samo jedan primjerak dokaza za sud a za mene ne i vrlo su dobro znali da ako se pojavim u tim okolnostima će pretres biti odložen.
Da nisam došao a s obzirom da su mi prethodno prijetili ubistvom, (direktno preko službenika RS a prethodne prijetnje NN lica i ne računam) kod praktično svakog drugog građanina to bi izazvalo strah i ne bi se usudili ni na ulicu izaći a kamoli ući u neku javnu zgradu te bi u tom slučaju, sud doneo odluku samo na osnovu laži i falsifikata koje je MUP sačinio.
Sa druge strane, ovakvim bespotrebnim dovođenjem svedoka na prvi pretres, odnosno ponovnim poslije odgađanja, svjedocima se obezbeđuju po dvije ili više dnevnica, odnosno novčanih nadoknada za dolaske, što je u suštini podmićivanja svjedoka, koji treba da lažu, pošto su prethodno falsifikovali dokumentaciju. To je dakle i razbojničko pljačkanje budžeta i građana od strane korumpiranih pripadnika policije.
S obzirom da su kriminalci u sjenci, izvršili više krivičnih dijela odnosno naređivali takozvanim "svjedocima" da sami čine krivična djela, lažu i falsifikuju, svako njihovo svjedočenje je velika opasnost za te zločince, koji se kriju te je bilo logično očekivati, da će spriječiti svjedočenje nekog od svjedoka.
Stoga zahtijevam da MUP, koji je smišljeno pokušao da me ubije, prvo gušenjem zbog neukazivanja hitne pomoći a onda saučestvujući sa kriminalcima iz Istočnog Sarajeva, koji su čekali moj dolazak da me likvidiraju, obezbijedi dolazak svih predloženih svjedoka te da bi se omogući pravo garantovano zakonom navedeno da početku dokumenta. UKOLIKO RS I MUP NE DOSTAVE SUDU REGULARNA RJEŠENJA VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O PRENOSU NADLEŽNOSTI NA TAKOZVANE ORGANE U ISTOČNIM SARAJEVU, TO ĆE NEDVOSMISLENO ZNAČITI DA SU SVJESNO IZVRŠILI VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA OD 2015-TE DO 2019-TE SA ISKLJUČIVIM CILJEM DA PRIPREME MOJE UBISTVO A OZBILJNO SU MI UGROZILI ŽIVOT SAMO SMIŠLJENIM I PODMUKLIM NEPRUŽANJEM MEDICINSKE POMOĆI TE OČEKUJEM OD SUDA DA IH TRETIRA U SKLADU SA ODREDBAMA KZRS, GLAVA XXIII, KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU ŠTO SUŠTINSKI MUP, RS, I BIH U CJELINI U JESU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com