utorak, 15. listopada 2019.

KAKO SU PRIPADNICI MAFIJAŠKOG KLANA LAŽIRALI NADLEŽNOST

Razlog za sve ovo je to što su pripadnici mafijaškog klana koji stoji iza ovog kriminalnog projekta. istovremeno i saučesnici u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu i isti su iritirani mojim konstantnim iznošenjem dokaza o tome i objavom članaka na internetu, kojima se razotkriva njihova veza sa narko i auto mafijom sa tog područja, odgovornom za desetine likvidacija koje su uglavnom neriješene, uključujući i ubistva komandira policijskih stanica...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

KAKO SU PRIPADNICI MAFIJAŠKOG KLANA LAŽIRALI NADLEŽNOST

UNAPRIJED SKREĆEM PAŽNJU DA SE OVDE NE RADI O NEKIM PRIMJEDBAMA I KRŠENJU PRAVA VEZANO ZA ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS "T12 0 KTA 0000398 15" NEGO NA ČINJENICU DA TA ODLUKA NIJE POŠTOVANA NITI PROVEDENA NEGO JE NIŽI ORGAN - OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU, POSTUPIO SUPROTNO TOJ ODLUCI I FORMIRAO POTPUNO DRUGI PREDMET KOJI NEME NIKAKVE VEZE SA POMENUTOM ODLUKOM A IZVAN JE NJIHOVE NADLEŽNOSTI, ŠTO JE SMIŠLJENI ORGANIZOVANI ZLOČINAČKI PODUHVAT...
U ovom tekstu ću uz dokaze objasniti kako su pripadnici mafijaškog klana lažirali nadležnost i montirali optužnicu protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu.
Iz priloga, "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje su bili prisiljeni kreirati na zahtjev osnovnog suda u Bijeljini, vidi se da svoju takozvanu "nadležnost" opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju su i priložili a na njoj se čak vidi i prijemni pečat OJTIS sa datumom 04.06.2015..
Podsjećam da je Republičko tužilaštvo Republike Srpske, najviše tužilački organ i sva tužilaštva su dužna postupati prema njihovim nalozima i nikako ne smiju preinačavati te odluke.
Ali kada se pročita ta odluka republičkog tužilaštva vidljivo je da se njome nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

U pitanju je krivično djelo "falsifikovanje službene isprave" povodom čega sam vremenom podnio više krivičnih prijava s obzirom na to, da sam dolazio do dodatnih dokaza i krivaca koji su umiješani u to a ne pominje se nikakav dopis niti broj tužilaštva iz Bijeljine, koji su u svom "izjašnjenju" pokušali podmetnuti kao vezu sa ovom odlukom.
Takođe prilažem moj dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" i na prijemnom pečatu se vidi da je predat osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a narednih mjeseci sam ga slao poštom na više adresa, uključujući i Republičko tužilaštvo Republike Srpske te objavio na internetu 25.03.2015. na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2015/03/25/3811798".
U prilogu tog dopisa se nalazila, krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata i Republičko tužilaštvo je donijelo odluku da po toj prijavi postupa tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Ali posto su prijavljene osobe na uticajnim pozicijama i imaju dotok informacija, očito su saznali za tu prijavu i odluku Republičkog tužilaštva te odlučili da zamijene predmete i umjesto da postupe po naredbi Republičkog tužilaštva oni su formirali nelegalni predmet protiv mene i uz njega podmetnuli falsifikovani dopis tužilaštva u Bijeljini.
Pri tome mislim da je taj dopis načinjen naknadno sa lažnim datumom, kako bi se izvela manipulacija sa navodnom nadležnošću. Povreda ugleda suda je jedno od najbanalnijih krivičnih dijela iz zakona s obzirom da je tada maksimalna zaprijećena kazna bila 6 mjeseci zatvora i pripadnici kriminalne grupe su zbog toga pokušali da montiraju neko teže krivično djelo, pokrećući nezakonito posebne istražne radnje i angažirajući desetine doušnika da me prate, prikupljaju podatke i pokušaju navesti u klopku gdje me čekao tim za likvidaciju.
Ali o tom dijelu, ovih kriminalnih aktivnosti neću prilagati dokaze, nego potenciram isključivo kriminalni pokušaj lažiranja nadležnosti sa ciljem da dođem dobrovoljno ili budem prisilno doveden na lokaciju Istočnog Sarajeva gdje me čekao tim za likvidaciju.
Na sve moje zahtjeve da mi dostave rješenje o svojoj nadležnosti, pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu pod komandom kriminalca Rajka Čolovića su to uporno odbijali i tek poslije naredbi suda u Bijeljini sam dobio dokaz, (pomenuto izjašnjenje od 26.03.2019.) da su lažirali svoju nadležnost i time direktno udarili ne samo na moja prava nego i na Ustav Republike Srpske, zakon o tužilaštvima i zakon o krivičnom postupku.
Razlog za to je što su pripadnici mafijaškog klana koji stoji iza ovog kriminalnog projekta. istovremeno i saučesnici u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu i isti su iritirani mojim konstantnim iznošenjem dokaza o tome i objavom članaka na internetu, kojima se razotkriva njihova veza sa narko i auto mafijom sa tog područja, odgovornom za desetine likvidacija koje su uglavnom neriješene, uključujući i ubistva komandira policijskih stanica.
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je dakle djelovalo potpuno izvan zakonskog pravnog sistema Republike Srpske i suprotno odluci Republičkog tužilaštva, lažiralo nadležnost, pokušavajući ne samo mene da uvjeri u regularnost nego i druge državne organe, tvrdeći u svojim dopisima da imaju nadležnost, što je kako se vidi obična laž...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902