četvrtak, 5. rujna 2019.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene. TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA I OJT STJEPANOVIĆ DANICI

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Veza : Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. i predmet KTA-596/09
U dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, upućenog osnovnom sudu u Bijeljini, pismeno se iznosi stav da tužilaštvo nema saznanja o oštećenjima "Dječjeg ruksaka" jer nisu evidentirana u zahtjevu policije za deponovanje predmeta.
Da MUP zaista nije opisao pomenuta oštećenja, vidljivo je u prilogu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji je potpisan od strane službenog lica čiji je potpis nečitak a ne postoji štampano ime.
Ali da je taj predmet, odnosno dječji ruksak zaista ostećen, odnosno dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je tretiran hemijskim sredstvom, vidljivo je iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Važno je istaći da je taj predmet, (Dječji ruksak) nosila preko ramena, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, prilikom zadobijanja smrtonosne povrede a više lica je uklonilo taj dokazni predmet ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, tretirali ga hemijskim sredstvom i podatke o tome svjesno prikrili iz dokumentacije.
Da je to istina vidi se iz fotografija "Dječji ruksak - snimak MUP-a" odnosno vidljivo je da je kaiš bio dvostruko presječen i prije deponovanja i autor foto dokumentacije Siniša Vrućinić, koji se potpisao je to morao vidjeti ali ispod fotografije nije napisao ništa o tome. Potpis Vrućinića je vidljiv na prilogu "Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.".
S obzirom da oštećenja na predmetu, ukazuju da je djevojčicu Ivonu Bajo, ubio isti predmet, koji je presjekao kaiš a ne žica kako je lažno pokušala predstaviti kriminalna grupa iz MUP-a, predao sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." gdje pod tačkom 8, na drugoj strani postavljam konkretno pitanje "da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša, opranog hemijskim stredstvom da se uklone tragovi ubistva ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zahtjev za deponovanje".
Na taj zahtjev mi nikada nije odgovoreno a prilikom pokušaja da lično dođem do odgovora dana 22.05.2019. umjesto da postupe profesionalno, pripadnici MUP-a su poslali NN "batinaša" u civilu, da me napadne, prijateći mi prebijanjem i ubistvom, koji je to i učinio koristeći fizičku silu u zgradi PU Bijeljina dok su to nepomično gledali uniformisani službenici.
O tom događaju sam podnio krivičnu prijavu a u narednom periodu, pretražujući dokumentaciju, ustanovio sam ko je inspektor koji je potpisao zahtjev za deponovanje prikrivajući podatke o materijalnom dokazu ubistva.
Radi se o Stanišić Stanku što se može vidjeti iz zapisnika "Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009." gdje je na kraju odštampano njegovo ime i potpis koji je identičan potpisu na zahtjevu za deponovanje.
U samom uvodu se vidi da je gospodin Stanišić, krajnje neprofesionalno i kriminalno, prije bilo kakve istrage dao smjernice i sugestije da je ubijena djevojčica Ivona Bajo stradala nesretnim slučajem, tako što je navodno "sama pala sa bicikla i zadobila smrtonosnu povredu".
Treća osoba koja je smišljeno saučestvovala u prikrivanju materijalnih dokaza ubistva je inspektor Marković Dragoslav a posebno je bitno da je on lično ispitivao portira AD Univerzal, "Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009." poslije čega ni on niti bilo koji inspektor MUP-a "NEMA" i ne iznosi podatke o činjenici da je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem Ivone Bajo, u krug firme ušao kamion, koji je dovezao "NEKU" robu a ispostavilo se da su 3 od 4 paketa tada istovarana, nestala preko noći.
Dakle u zapisniku o saslušavanju Sofrenić Blagiše koje je obavio inspektor Marković Dragoslav, ne pominje se nikakav kamion a u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. na dnu predzadnje strane, Sofrenić kaže da je o tome obavjestio policiju prilikom prve izjave, dodajući da ga "isti nisu pitali kada je vozilo otišlo" što znači da su inspektori smišljeno prikrili i kamion i dovezeni tovar i materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice koji je uz to po uklanjanju opran hemijskim sredstvom.
Inspektor Marković je lično, majci ubijene djevojčice i meni, tvrdio kako nije zadovoljan radom patologa, da je on siguran da je žica ubila djevojčicu i da je vrh te žice oštar poput noža.
Da je to gnusna laž, može se vidjeti iz fotografija korpe a taj materijalni dokaz se još uvijek nalazi u depou suda u Bijeljini.
Iz ovih činjenica, proizilazi da su pomenuta 3 pripadnika MUP-a uz sigurno još neke, koji su za sada prikriveni, svjesno uklonili materijalni dokaz ubistva "Dječji ruksak" oprali ga hemijskim sredstvom a istovremeno plasirali porodici i javnosti i svim svjedocima, svoju sugestiju kako se radi o nesretnom slučaju te "logično" tu nema šta da se istražuje.
Podsjećam da je važno to što su pomenuti inspektori, pokušali prikriti prisustvo kamiona, koji je prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice dovezao nelegalni, odnosno krijumčareni tovar u Bobar grupu.
Danas je opšte poznato da se preko Bobar banke opljačkalo više stotina miliona maraka a preko cijele Bobar grupe, sasvim sigurno više milijardi.
Iako nije uopšte potrebno da ulazim u njihove motive, nego samo da dokažem smišljeno prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, ukazujem da je u pozadini njihov interes, prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a da li su to narkotici ili nešto drugo, sasvim je sporedno.
Tokom prethodnih godina, imao sam više prijetnji ubistvom i ovaj napad u zgradi MUP-a, pred policijskim službenicima nije ništa novo ali je specifičan s obzirom na navedene okolnosti.
Ukazujem i na to da sam nedavno u sudskom postupku 80 0 P 097102 18, saopštio sudiji Ljubiši Mičiću da je mafijaški klan spreman ubiti ne samo mene, nego i svakog sudiju i okružnog tužioca, koji bi im mogao kvariti poslove.
To prije svega jer se pomenuti sudija, nije usuđivao izdati naredbu MUP-u, vezano za više mojih zahtjeva tokom prethodnog perioda.
Ali pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene.
TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA.
Oni će naravno imati priliku da objasne svoje "propuste" i višegodišnje ćutanje na moje stalne dopise i pitanja vezana za krunski materijalni dokaz ubistva i prikrivanja zločina. Ukoliko preživim naredne pokušaje mafijaškog klana za likvidaciju te dođem do novih dokaza odmah ću ih dostaviti tužilaštvu...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dječji ruksak - snimak MUP-a

Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009.
Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902