ponedjeljak, 6. svibnja 2019.

MAFIJAŠKI KLAN POKUŠAVA PRITISKOM, PRIJETNJAMA I VEZAMA PRIKRITI SVOJ KRIMINAL

DA U OVOJ ZEMLJI UOPŠTE POSTOJI VLADAVINA PRAVA UMJESTO TERORA MAFIJE, ODGOVORNI ZA NAVEDENE ZLOČINE BI ODAVNO BILI NA ROBIJI A UMJESTO TOGA IMAMO "CRNU KNJIGU", DESETINE NOVIH NERJEŠENIH LIKVIDACIJA I "ZADESNIH SMRTI" TE MILIJARDE OPLJAČKANIH MARAKA SVAKE GODINE I SADA EVO JAVNI DRŽAVNI UDAR NA USTAVNI POREDAK I LJUDSKA PRAVA OD STRANE DODIKOVE I LUKAČEVE FAŠISTIČKE HUNTE...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

MAFIJAŠKI KLAN POKUŠAVA PRITISKOM, PRIJETNJAMA I VEZAMA PRIKRITI SVOJ KRIMINAL

Prema informacijama kojima raspolažem, (rješenje: 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.) Ured disciplinskog tužioca je više mojih pritužbi objedinio u jedan predmet a suština je u tome da je više lica, smišljeno na moju štetu, zloupotrijebilo svoj položaj i formiralo nelegalne predmete pred Okružnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu, (T17 0 KT 0006630 15) i osnovnim sudom u Sokocu, (89 0 K 058509 17 KPS) iako nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine.
U vrhu kriminalne mreže koja je odgovorna za više krivičnih dijela, nalaze se Novak Kovačević i Rajko Čalović, glavni okružni tužioci u Bijeljini odnosno Istočnom Sarajevu te Borovčanin Luka, predsjednik osnovnog suda u Sokocu.
Osim njih postoji još, više drugih osoba, pripadnika tužilaštva i suda, koji su svojom voljom, činili krivična djela ili u strahu od prijetnji i ucjena pripadnika mafije.
U uvodu podsjećam na događaje iz 2012-te, kada sam predsjedniku suda u Bijeljini predao dopise pod nazivom "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA" objavljen na web stranici `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926` i "TEROR TUZILACKE MAFIJE" na adresi `http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772` a koje i prilažem.
Najbitnija činjenica vezana za današnje događaje je situacija kada je okružni tužilac Gruhonjić Muhamed u parnici 80 0 P 034147 11 P, po mojoj tužbi protiv njega i Debeljević Milorada, koji su me prethodno lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti njih i više drugih osoba, u mom prisustvu na ročištu vrijeđao postupajućeg studiju i prijetio mu tražeći da odmah odbaci tužbu sa izgovorom da on nikada ne može biti tužen, niti gonjen krivično.
Prijavu su izvršili usmeno kao obični građani a sa ciljem da se protiv mene pokrenu "posebne istražne radnje" i pripremi materijal na moju štetu odnosno prikupe podatke za angažovanje plaćenih ubica, što se može vidjeti u prilogu "Aco Teodorovic zabiljeska".
O nadzoru, špijunima koji su me pratili i pokušajima ubistva iz tog perioda, neću sada trošiti vrijeme te samo skrećem pažnju da je u svom odgovoru, Debeljević Milorad jasno naveo da se uopšte ne poznajemo i nikada nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, (Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P) ali je pod pritiskom i očito ucijenjen, postupajući sudija oslobodio tužene odgovornosti i napisao obrazloženje da su postupali u ime Republike Srpske.
Tuženi nisu priložili nikakav dokaz o svom službenom postupanju a sudija naravno nije htio da pribavlja nikakvu dokumentaciju jer je vrlo dobro znao da nema njihovog službenog postupanja što je potvrdilo i republičko tužilaštvo dopisom IT-44-15 12.01.2016. iz koga se vidi službeno postupanje samo g. Šabić Murisa.
Iako su i osobe koje su me prijavili i policija i tužilac i sud, vrlo dobro znali da to što sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice, završiti u zatvoru nije "ugrožavanje sigurnosti" posebne istražne radnje protiv mene su vođene skoro 3 godine i na kraju je sve okončano odlukom o nesprovođenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju, jer nisu uspjeli ne samo po tom članu nego uprkos angažovanih desetina špijuna, nisu mogli da me povežu ni sa jednim krivičnim djelom.
Od 2015-te je u toku nova velika mahinacija u kojoj su dva tužilaštva, uprkos odluci glavnog republičkog tužioca postupili suprotno i zamijenili predmete te je predmet koji je trebao biti dostavljen tužilaštvu Istočno Sarajevo zadržan u Bijeljini dok su u Istočnom Sarajevu, montirali po svom nahođenju predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" i primjenjivali "posebne istražne radnje" formalno tajno, preko dvije godine, angažujući veliki broj prikrivenih istražitelja, informatora i plaćenih ubica koji su prikupljali informacije i pokušavali da me na prevaru odvuku na neku udaljenu lokaciju, gdje bi me sačekali egzekutori.
Pošto to nije uspjelo, odlučeno je da se angažuju direktno, vođe mafijaškog klana te iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, prvo upućuju poziv a potom podižu i optužnicu iako nikada nisu dobili predmet protiv mene u nadležnost.
Da je to istina definitivno je dokazano pred osnovnim sudom u Bijeljini, (80 0 P 097102 18) kada je osim mene i postupajućeg studije, (onog istog koji je sudio i u predmetu protiv Debeljevića i Gruhonjića) bio prisutan i predstavnik Pravobranilaštva RS, te je izvršen uvid u tražene spise tužilaštva u Bijeljini "T14 KTA 0012900 14 2" i dio dokumenata koji je kopiran iz spisa "T17 0 KT 0006630 15" tužilaštva u Istočnom sarajevu.
Iako nije poslat kompletan spis, najbitniji dokument "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" od 01.06.2015. je stigao a ja sam ga kopirao i prilažem ga ovde sa naglaskom na prijemni pečat od 04.06.2015.
Iz tog dokumenta se vidi da je optužnica protiv mene montirana, odnosno da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost, nego je više lica zloupotrijebilo svoj položaj i u privatne svrhe prikupljali nezakonito podatke o meni sa ciljem da me navedu na tu lokaciju na nišan plaćenim ubicama.
To je dakle nesporan dokaz da je Rajko Čalović kriminalac a da je i Luka Borovčanin kriminalac, osim što je prihvatio taj dokument od Republičkog tužilaštva kao navodnu dodjelu predmeta tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, on je lažirao "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" od 12.03.2018. smišljeno lažući da je bio prisutan okružni tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio.
Tu laž kao i više drugih sam razotkrio na pomenutom ročištu 80 0 P 097102 18, pred sudom u Bijeljini a sada ističem samo činjenicu da na tom zapisniku o izjašnjenju, postoje štampana imena i potpisi sudije i zapisničara te štampano moje ime i napomena da sam odbio potpisati, dok naprotiv ne samo da nema potpisa okružnog tužioca, nego njegovo ime nije ni štampano navedeno što je najbolji dokaz da je događaj i zapisnik lažiran.
Dodatni dokaz je Zahtjev za informacije od 26.01.2019. kojim sam htio ustanoviti da li je sudiji Luki Borovčaninu dostavljen identičan dokument od Republičkog tužilaštva RS ili je moguće teoretski, podmetnut neki falsifikat ali pošto mi nije odgovoreno, onda je definitivno jasno da gospodin Borovčanin neće da odgovori jer bi svaki odgovor dodatno teretio ili Rajka Ćalovića i Jovanu Tomaš ili i njega uz njih.
Sve ove i druge činjenice, odnosno pristup dokumentaciji sam pokušao ostvariti i preko osnovnog suda u Bijeljini u mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, pozivajući se na pravo garantovano Ustavom u članu 23 i članove 131 do 136 zakona o parničnom postupku ali sudija ne želi da izda tu naredbu i po mojoj procjeni u strahu je i pod pritiskom vođa mafijaškog klana kao i tokom postupka koji sam opisao.
Iako sam još skoro prije dvije godine počeo da ukazujem da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu a potom i sud u Sokocu nemaju nadležnost, Rajko Čalović uporno odbija da mi dostavi dokaz o nadležnosti što se vidi i iz odgovora "OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.".
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018. je prilog u kome se navodi da taj sud nema u svom posjedu dokument o nadležnosti pa ipak tokom cijele te godine se uporno pokušavalo dovesti me na Sokolac i izdavale naredbe za dovođenje.
Ni nalog Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." da mi se blagovremeno dostavi dokument o nadležnosti nije ispoštovan i sve do naredbe koju je izdao gospodin sudija Destanović Senad iz Bijeljine, (zanimljivo je da je poslije toga isti sudija uklonjen sa predmeta i kako sam obaviješten imenovan za sudiju u Tuzli) nikada nije objelodanjen dokument na osnovu koga pripadnici mafije tvrde da su stekli nadležnost.
Umjesto g. Destanović Senada, postavljen je sudija kome su kako sam na početku pomenuo pripadnici mafijaškog klana prijetili u jednom prethodnom postupku, kada su me lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti.
Sa druge strane i sudska policija u Bijeljini odbija da mi omogući uvid u svoje službene zabilješke što se vidi iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018." a takođe i Okružno tužilaštvo u Bijeljini mi ne dozvoljava uvid u spise što je vidljivo u prilogu "Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.".
Pristup spisu mi se sprečava da ne bih otkrio sve manipulacije i falsifikate. Lažno se tvrdi da već imam sve dokumente iz spisa a da to nije točno dokaz je više dokumenata koje sam kopirao pošto je taj spis dostavljen u sud a sada ističem samo dokaz "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.".
U pitanju je upravo predmet po mojoj krivičnoj prijavi za falsifikat sudskog rješenja koji je po odluci RJTRS dodjeljen u rad u OJT Istočno Sarajevo.
Već sam ranije istakao da je "Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." odnosno obavještenje koje sam dobio pod istim datumom, falsifikat s obzirom da mi je uručeno tek oko 13 mjeseci kasnije odnosno 30.06.2016. sa glupim objašnjenjem da je dostava dvaput pokušavana ali nije bila moguća pošto sam se navodno odselio.
Dokaz da mi je obavijest uručena tek tada sam već ranije prilagao a to se lako izvodi po tome što sam uložio pritužbu u julu a Kolegij je tu pritužbu prihvatio i donio svoju odluku. S obzirom da je rok 8 dana, jasno je da nisam prekoračio zakonske okvire.
Ja sam odmah, kada mi je obavijest uručena znao da je u pitanju neka laž ali ne i sa kojim ciljem, sve dok se nije razotkrilo nelegalno formiranje predmeta u Istočnom Sarajevu a sada prilažem i dokaze da sam upravo tog dana tražio razgovor sa tužiocem Medić Mirom i predao "Obavjest tuziocu Medic od 27.03.2015." kako se vidi istog dana. Vjerovatno je zbog toga, taj datum i izabran za lažiranje dokumenata u spisu.
Tih dana sam više puta zahtijevao preko sudske policije, razgovor sa tužiocem Medić Mirom, što mi nije omogućeno uz saopštenje, (Pojasnjenje tuziocu Medic od 04.02.2015.) da ista ne želi razgovarati sa mnom te da će me pozvati ako bude smatrala da je potrebno.
Dakle, ovo je dodatni dokaz da su zabilješka i obavještenje od 27.03.2015. lažirane, jer da su zaista tada sačinjene, trebale bi mi biti uručene a umjesto toga se oko godinu i po kasnije laže da sam se odselio i da nisu uspjeli da me pronađu.
Sprečavanje pristupa spisu i neuručivanja naredbi o nesprovođenju istrage je prije svega izvršeno da bi se od mene prikrilo šta je napisano i da ne bih mogao reagovati ni na koji način. Vidljivo je iz zabilješke da je sve što sam opisao o prijavi istina, da je falsifikat postojao ali je navodno nastao po naredbi sudije što je opet gnusna laž jer se taj falsifikat nije kasnije pojavio u naredna dva prekršajna postupka.
Tek kada plaćene ubice, nisu uspjeli da me likvidiraju i kada je odlučeno da se protiv mene i zvanično formira predmet pa podigne optužnica, onda mi se uručuje "obavjest" tužilaštva u Bijeljini sa lažnim datumom a kako se vidi uporno mi se sprečava pristup svim spisima iako i prema zakonu o krivičnom postupku imam pravo na uvid u sve spise i dokumente koji mi mogu ići u prilog što je vidljivo i na dokazu "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.".
Odgovorne za sačinjavanje tog falsifikata su dakle trebali istraživati u okružnom tužilaštvu Istočnom Sarajevu a falsifikat je inače priložilo Pravobranilaštvo Republike Srpske po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 12 P2 sa izgovorom da je meni, mojoj sestri i drugim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, zabranjen pristup u tužilaštvo zbog toga što smo prekršajno pravosnažno osuđeni a ta tvrdnja je "dokazivana" pomenutim falsifikatom.
Ali, kada mi je uručena kopija, odmah sam primijetio podvalu i pismeno obavijestio sud o tome, no umjesto da sačuva dokaze krivičnog djela i pokrene istražne radnje na šta su obavezni, sudija Vakičić Željka i pravobranilaštvo RS, providnim manevrom uklanjaju iz spisa primjerke suda i pravobranilaštva, pokušavajući zataškati izvršenje krivičnog djela.
Na moje pismene zahtjeve pravobranilaštvu, sudskoj policiji i sudu o tome od koga je pravobranilaštvo dobilo pomenuti falsifikat, nikada niko nije htio da odgovori no iz dokumenta "A - 326-12" koji je Novak Kovačević, poslao Visokom sudskom i tužilačkom vijeću se vidi da iza svega stoje upravo on Novak Kovačević i Danko Borovčanin, nečelnik sudske policije jer isti pri dnu dokumenta navodi da šalje vijeću dokumente, koje je dobio od sudske policije vezano za prekršaje koje su mi montirali i kako se vidi bili su spremni na to i da falsifikuju sudska rješenja.
Prije nekoliko dana, poštom mi je stigla "Naredba T 14 0 KTA 0024625 19 od 25.02.2019." Okružnog tužilaštva u Bijeljini a formirana na osnovu mejla po podacima koji nemaju nikakve veze sa tužilaštvom u Bijeljini.
U toj naredbi se dakle pominje optužnica protiv mene "T17 0 KT 0006630 15" i poziva se na mejl - obavijest o nestanku optužnice što je u stvari dopis koji sam poslao osnovnom sudu u Sokocu i javno objavio na internetu te poslao na više od 100 internet adresa, javnih organa i medija.
Slovo "D" koje je na kraju navedeno u naredbi u stvari nije sastavni dio broja predmeta, nego se radi o 4-om od ukupno 5 poslatih mejlova odnosno 2. 3. 4. i 5. mejl su imali u dodatku slova B, C, D i E.
U prilogu šaljem i kopiju tog dopisa "Obavjest o nestanku optužnice T17 0 KT 0006630 15" koji sam poslao sudu u Sokocu a iz koga se vidi da obaviještavam sud da je sa zvanične internet stranice, tužilaštva u Istočnom Sarajevu nestala (a u zagradi povučena) optužnica protiv mene, jer ne postoji.
Na stranu to što uopšte nisam podnio krivičnu prijavu, nego dokument nosi naziv "obavijest", okružni tužilac Debeljević Milorad, (koji je podsjećam jedan od aktera koji su me lažno prijavili) je morao uočiti bar to da predmet T 17 nema veze sa tužilaštvom u Bijeljini pošto njihovi predmeti počinju sa oznakama T 14.
Razlog za višegodišnje laži, falsifikate i činjenja krivičnih dijela, smišljeno na moju štetu je činjenica da su pojedini pripadnici tužilaštava u Istočnom Sarajevu i Bijeljini umiješani u pljačke velikih razmjera preko Bobar grupe i Balkan investment banke te prikrivanje više desetina likvidacija, prije svega u Istočnom Sarajevu, pljački auto mafije i transport narkotika od Istočnog Sarajeva preko Bijeljine do Banjaluke i dalje u Evropu. Jednom prilikom 23.07.2009. kada se u Bobar grupu isporučivala krijumčarena roba narko mafije, ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo.
Da bi prikrili krijumčarenje narkotika i pljačku stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku, pripadnici kriminalne mreže iz policije i tužilaštva su predstavili da je djevojčica sama pala i nabola se na žicu od bicikla a da bi ostvarili tu laž, uklonili su sa ubijenog djeteta materijalni dokaz ubistva, "Dječji ruksak" čiji kaiš je presjekla traka kamiona, koji je dovezao narkotike i pobjegao sa lica mjesta.
I sam kamion, odnosno njegov dolazak i odlazak je prikriven kritičnog dana a dječji ruksak, pošto je sklonjen sa mjesta ubistva, opran je benzinom i sakriven iz svih istražnih radnji te je zabranjen pristup svim srodnicima da ne bismo mogli ukazati na to, odnosno da bi oni mogli glumiti kako o svemu "nemaju pojma".
To se i vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." postupajućeg tužioca Danice Stjepanović do koga je došlo zahvaljujući sudiji osnovnog suda u Bijeljini a da sporni materijalni dokaz ubistva zaista postoji i u kakvom je stanju, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je zapisano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran, odnosno zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Kako izgleda taj predmet može se vidjeti u prilogu "Snimci dječijeg ruksaka".
I to su dakle motivi pripadnika mafijaške mreže, zbog čega su montirali optužnicu protiv mene na udaljenoj lokaciji i zbog čega žele da me ubiju, jer sam velika opasnost za razotkrivanje prikrivanja ubistva i krijumčarenja narkotika, kako za njih tako i njihove saučesnike iz narko i auto mafije, odgovorne za desetine neriješenih likvidacija.
DA U OVOJ ZEMLJI UOPŠTE POSTOJI VLADAVINA PRAVA UMJESTO TERORA MAFIJE, ODGOVORNI ZA NAVEDENE ZLOČINE BI ODAVNO BILI NA ROBIJI A UMJESTO TOGA IMAMO "CRNU KNJIGU", DESETINE NOVIH NERJEŠENIH LIKVIDACIJA I "ZADESNIH SMRTI" TE MILIJARDE OPLJAČKANIH MARAKA SVAKE GODINE I SADA EVO JAVNI DRŽAVNI UDAR NA USTAVNI POREDAK I LJUDSKA PRAVA OD STRANE DODIKOVE I LUKAČEVE FAŠISTIČKE HUNTE...

PRILOZI

Ima li prava izvan suda
Teror tuzilacke mafije
Aco Teodorovic zabiljeska
Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P
IT-44-15 12.01.2016.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za informacije od 26.01.2019.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.

Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Obavjest tuziocu Medic od 27.03.2015.
Pojasnjenje tuziocu Medic od 04.02.2015.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
A - 326-12
Naredba T 14 0 KTA 0024625 19 od 25.02.2019.
Obavjest o nestanku optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902