četvrtak, 9. svibnja 2019.

KOMPLETAN DRŽAVNI APARAT U ZAŠTITI MAFIJAŠKIH KLANOVA

JEDINA RAZLIKA DANAŠNJEG TAKOZVANOG PRAVOSUDNOG SISTEMA KOJI ČINE TUŽILAŠTVA I SUDOVI U ODNOSU NA SREDNJOVJEKOVNU INKVIZICIJU JE TA ŠTO SE UMJESTO LOMAČA KORISTE RAFALI IZ AUTOMATSKOG ORUŽJA. PONEKAD SE RADI I SA EKSPLOZIVIMA ILI NEKIM DRUGIM ORUŽJEM SVE DO "ZADESNIH" SMRTI I OTROVA KOJI SE KORISTE VJEKOVIMA KROZ ISTORIJU KADA SE UBISTVO ŽELI PREDSTAVITI KAO PRIRODNA SMRT...

KOMPLETAN DRŽAVNI APARAT U ZAŠTITI MAFIJAŠKIH KLANOVA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

(ime i prezime - naziv organa državne vlasti, naziv pravnog lica podnosioca zahtjeva) : Zdenko Bajo
(jedinstven matični broj građana) : 2911965171770
(adresa prebivališta ili boravište podnosioca zahtjeva) : Majke Jevrosime / 20 76300 Bijeljina
(telefon - telefaks - mail) : 065831902 / zdenkobajo@gmail.com

PREDMET : Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina
Veza : ZPP- u, (predmet 80 0 P 097102 18)

PREDMET :Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina i sostavite odgovore na naredna pitanja kako bih adekvatno mogao braniti svoja prava u nastavku postupka. Zahtjev se dostavlja u dva primjerka za predsjednika suda i postupajućeg sudiju. S obzirom da je nastavak postupka 12.03.2019. (tačno godinu dana od nazakonitog napada na mene), ukoliko je moguće dostavite mi odgovor(e) do 10.03.2019.

- Da li sud poštuje član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" ili se za tu obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" vezano za 2 (DVA) moja pismena zahtjeva po članu 23 Ustava RS i 131-136 ZPP-u ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" ili se Pravobranilaštvu RS dozvoljava da činjenice i dokaze iznosi naknadno ?
- Da li sud pri pozivanju obavještava tuženu stranku u parnicama za utvrđenje diskriminacije da je na njoj teret dokazivanja i da li se daje prednost ZOZD-e u odnosu na druge zakone ?
- Da li sud poštuje član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" ili u startu ima zacrtanu presudu u korist diskriminatora ?
- Da li sud poštuje član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" ili se odredba preinačila u `čitanje i "uvid"` a za to se pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." ili se za tu obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" ili će umjesto tužene na ročištima, sud izvoditi dokaze u presudi a ja se za to pravo i obavezu moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- Da li sud poštuje član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" ili se za to pravo moram boriti i ubjeđivati sa sudom i drugom strankom ?
- DA LI SE UOPŠTE PRIMJENJUJE USTAV, ZAKONI ILI ODREDBE "CRNE KNJIGE" ???

Bijeljina, __________________ godine.
Podnosilac zahtjeva (svojeručni potpis sa
punim imenom i prezimenom) : __________________

ODGOVOR SUDA NA OVA PITANJA POKAZUJE KAKVO BI TREBALO BITI PRAVOSUĐE ALI U STVARNOSTI ONO ŠTO RADE SUDIJE A POSEBNO DRŽAVNI TUŽIOCI NEMA NIKAKVE VEZE SA ZAKONIMA I PRAVOM ŠTO JE I LOGIČNO POŠTO ZASTUPAJU INTERESE MAFIJE ČIJI SU PRIPADNICI ILI U RIJETKIM SLUČAJEVIMA SMIŠLJENO KRŠE ZAKON ZBOG STRAHA DA NE IZGUBE POSAO ILI ČAK ŽIVOT...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902