subota, 20. travnja 2019.

PONAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP-U

Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogudišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


S obzirom da je već jasna nezakonitost i kriminal OJTIS, odnosno tužene, predlažem da do nastavka postupka Pravobranilaštvo RS, sačini pismeno izvinjenje za nezakonitosti zbog nelegalne optužnice i prijedlog za nagodbu. Jedini moj uslov je to pismeno izvinjenje, predviđeno i ustavom. Ukoliko se to ne desi insistiraću na svim pravima u postupku koje sud mora da mi obezbjedi. Nastavkom postupka RS će samo jednog sudiju koji je za primjer po svom načinu ophođenja sa strankama dovesti u neprijatnu situaciju da primjenjuje zakon protiv interesa mafije ili da čini krivična djela i pomaže pripadnicima kriminalnog klana da prikriju svoje zločine.
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

PONAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 -136 ZPP-U

S obzirom da sam već pismeno tražio da se osigura ovo pravo garantovano ustavom i u ovom postupku a i ranije, što nije učinjeno a organ tužene, (OJT Istočno Sarajevo) nije dostavio kompletan spis, dok se obilje dokumentacije krije godinama od strane svih organa RTS, podsjećam opet na brutalno kršenje prava garantovanih ustavom koje vrše pripadnici mafije a sve uz podršku suda koji neće da štiti prava na šta je obavezan članom 6 zakona o sudovima te:
ZAHTIJEVAM DA SUD IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA MI PREDA MATERIJAL GARANTOVAN PRAVOM IZ USTAVA RS, U ROKU KOJI SUD ODREDI, TE DA OSTAVI NAJMANJE 7 DANA ZA ANALIZU DOKUMENTACIJE, KAKO BIH ODLUČIO KOJE DOKAZE ĆU KORISTITI U POSTUPKU A DO TADA DA SE GLAVNO ROČIŠTE I SVE DRUGE RADNJE ODLOŽE.
Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogudišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA".
Ubila mi je oca, Krunoslava Baju u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti, novac i stvari koje je imao uz sebe.
SAD ŽELI DA UBIJE I MENE KAKO BI TI ZLOČINI I POČINIOCI OSTALI NEKAŽNJENI...
Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

ZAHTIJEV

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, (MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU) DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA 29.01.2018. VEĆ PREDAT UZ TUŽBU TE OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2, KONKRETNO :
A) 1) Kompletan spis T17 0 KT 0006630 15.
2) Kopiju odluke od Osnovnog suda u Sokocu na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
B) 1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara "Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) 1) Kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP, (Republika Srpska) prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, (KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, sve do danas.
D) DA ODMAH PREKINE SA SVIM RADNJAMA KOJIMA SE VRŠI DISKRIMINACIJA I KRŠE PRAVA ZDENKA BAJE

OBRAZLOŽENJE
OJT Istočno Sarajevo je dostavilo kopiju dokumenta "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" iz koga se vidi da su lažirali nadležnost te više ne tražim taj dokaz nego kompletan spis.
S obzirom da tužena RS nije dostavila kompletan spis a lažirala je nadležnost, tražim da se u nastavku postupka pozovu svjedoci koje sam predložio, Čalović Rajko i Jovana Tomaš, (iz OJTIS) kako bi odgovarali na pitanja o nadležnosti i prikrivanja dokumenta koji sam tražio od juna 2017-te neprekidno. Takođe je potrebno da svjedoči Borovčanin Luka, sudija iz Sokoca ukoliko ne odgovori na moj zahtjev o regularnosti kopije dokumenta za nadležnost koja je dostavljena iz OJTIS. Ostali argumenti su navedeni u prvom zahtjevu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902