srijeda, 24. travnja 2019.

DOPUNA O AKTERIMA U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Sada ću dokazati i pokazati da je i tužilaštvo generalno u kompletu, obična mafijaška teroristička organizacija a od suda očekujem da ne pruža pomoć kriminalcima koji su sudjelovali u ovim razbojničkim aktivnostim ne u ime Republike Srpske, nego kao pripadnici mafije po nalozima mafijaškog bosa Dodik Milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju moraju da vode protiv građana koji ih ometaju u mafijaškim poslovima a kako se vidi ne samo na ovom primjeru nego i kod slučaja Dragičević da ta "borba" znači brutalne likvidacije u stilu latino američkih narko kartela od kojih se policija i tužilaštvo odnosno RS i BIH, kakva je sada i ne razlikuju...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

DOPUNA O AKTERIMA U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Pošto se u dokumentaciji koja je dostavljena iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, nalazi i dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015. na koji su se pozvali kao izgovor za nadležnost, potpuno je jasno da se ne radi ni o kakvom zakonitom djelovanju nego smišljenom kriminalnom planu pripadnika zločinačke organizacije.
Nije ovo prvi put da kriminalni klan koristi gestapovske metode protiv mene pri pokušajima da prikrije svoje brojne zločine i pljačke.
Sada ću podsjetiti na samo dva primjera u kojima je sudionik naknadno bio i ovdje postupajući novi sudija što suštinski nije bitno jer se radilo o djelovanju suda koji je pružio podršku pripadnicima kriminalne grupe, smišljeno izbjegavajući da prikupi i utvrdi sve činjenice, odnosno plasirajući neistinite podatke.
Prvi primjer je kada se kriminalna grupa odlučila da me lažno prijavi za ugrožavanje sigurnosti, koristeći kao izgovor to što sam napisao da će pojedinci završiti u zatvoru. To je izvedeno tako što su dvojica pripadnika mafijaškog klana u svojstvu građana otišli u MUP i izvršili usmenu prijavu bez ikakvog dokumenta sa svojim potpisom i pečatom kojim bi eventualno vršili neko službeno postupanje.
Jedan od njih, (Debeljević Milorad) je u odgovoru na tužbu 80 0 P 043347 11 P po tom događaju, čak pismeno potvrdio da se uopšte ne poznajemo i nikada nije službeno postupao dok je drugi, bahati kriminalac Gruhonjić Muhamed, došao i u mom prisustvu prijetio ovdje postupajućem sudiju da se tužba mora smjesta odbaciti te da više neće dolaziti nego će se koristiti drugim metodama a oni ne znaju za druge metode osim gestapovskih.
Iako dvojica tuženih gospoda Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, nisu nijednim dokumentom dokazali svoje službeno postupanje, ovdje postupajući sudija, odnosno sud su ih oslobodili odgovornosti sa obrazloženjem da su ipak službeno postupali te da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Da to nije istina vidi se iz odgovora Republičkog tužilaštva Republike Srpske "IT-44-15 12.01.2016." odnosno jasno je istaknuto da je službeno postupao u ime Okružnog tužilaštva u Bijeljini gospodin tužilac Muris Šabić, dok se tužena dvojica uopšte ne pominju. Zanimljivo je da je taj odgovor potpisao isti gospodin, glavni republički tužilac Mahmut Švraka, koji je pola godine ranije sačinio dopis za OJTIS, kojom se moja krivična prijava dostavlja njima u rad a što je ključni dokument ovog spora.
U drugoj tužbi, (80 0 P 058903 14 P), ističem samo dio gdje je Okružno tužilaštvo u Bijeljini, smišljeno prikrivalo dokumentaciju i sakrilo materijalni dokaz ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo odnosno "dječiji ruksak - torbu" koji je uklonjen sa mjesta ubistva, opran benzinom i izuzet iz svih istražnih radnji.
Iako to niko u postupku nije dokazivao u ime Republike Srpske, niti čak tvrdio, ovdje postupajući sudija je u presudi naveo kako je tužilaštvo izvršilo sve potrebne radnje uključujući i vještačenje dječijeg ruksaka te da je obavještenje o tome istaknuto na zvaničnom sajtu, strana 7 na dnu, citiram sud :
"Dakle Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Da to nije istina, odnosno da tužilaštvo nije htjelo ništa da radi, nego isključivo da prikrije zločin, dokaz je pismeno "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." upravo tužilaštva u kome ta zločinačka i teroristička organizacija kaže da o pomenutom materijalnom dokazu ubistva "nema nikakvih saznanja".
Ovde postupajući sudija je kako sam više puta istakao, izuzetno ljubazan gospodin ali to za postupanje nije dovoljno a ni bitno, nego je potrebno primijeniti zakon i pokazati hrabrost u odnosu na bahate pripadnike mafije.
Neutvrđivanjem svih potrebnih činjenica i pružanjem podrške pripadnicima mafije, sud je postao saučesnik u djelovanju mafijaške organizacije i omogućio im da izvrši i druge pljačke i ubistva te pokušaju novi plan za moju likvidaciju koji su proslijedili saučesnicima iz Istočnog Sarajeva.
Povlačim paralelu sa postupkom gdje je to što je neko lažirano "saopštenje" objavljeno na sajtu tužilaštva u Bijeljini nekoliko dana, bilo iskorišteno kao izgovor da je tužilaštvo vještačilo, materijalni dokaz ubistva i da zato navodno nema diskriminacije te skrećem pažnju da na sajtu tužilaštva u Istočnom Sarajevu ne postoji optužnica protiv mene što čak nije ni bitno jer je iz dopisa republičkog tužilaštva potpuno jasno o kakvom se kriminalom planu radi.
To što više od 20 mjeseci na moje konstantne pismene zahtjeve te čak i naloge Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu nisu htjeli da dostave dokument na osnovu koga su lažirali nadležnost je neoborivi dokaz da su svjesni svog mafijaškog plana i pokušavali su tu činjenicu sakriti, istovremeno praveći pritisak na sud u Sokocu da naređuje moje dovođenje uz asistenciju kriminalca Borovčanin Danka koji od početka učestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo.
Cilj je bio da me prisile da navodno "dobrovoljno" dođem na njihovu teritoriju a kada to nije uspjelo onda nasilno, koristeći sudsku policiju sa planom da me ostave tamo kao metu svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
Važno je istaći da je kriminalac Borovčanin Danko bio jedan od pripadnika mafijaške mreže koja je sačinila falsifikat sudskog rješenja i djelila ga okolo kao izgovor za svoje fašističke metode a upravo taj falsifikat, (opisuje se u predmetu T14 0 KTA 0012900 14 2) je bio tema i razlog za odluku Republičkog tužilaštva, kojom se moja krivična prijava protiv kreatora falsifikata, dostavlja njima u rad.
Pripadnici mafije koji su to i izvršili su onda odlučili da zadrže predmet u tužilaštvu u Bijeljini a protiv mene pokrenu postupak i posebne istražne radnje u Istočnom Sarajevu, koristeći kao izgovor, odnosno lažirajući nadležnost, dopisom Republičkog tužilaštva koji kako se vidi nema nikakve veze sa prijavom protiv mene niti "povredom ugleda suda".
Već sam dokazao u prekršajnim postupcima 80 0 Pr 092159 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr, da sudska policija bezočno laže i falsifikuje činjenice, odnosno to čini kriminalac Borovčanin i tjera časne (a neke i nečasne) pripadnike sudske policije da lažu pred sudom za šta postoji i snimak događaja preslušan tokom dokaznog postupka.
Sada ću dokazati i pokazati da je i tužilaštvo generalno u kompletu, obična mafijaška teroristička organizacija a od suda očekujem da ne pruža pomoć kriminalcima koji su sudjelovali u ovim razbojničkim aktivnostim ne u ime Republike Srpske, nego kao pripadnici mafije po nalozima mafijaškog bosa Dodik Milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju moraju da vode protiv građana koji ih ometaju u mafijaškim poslovima a kako se vidi ne samo na ovom primjeru nego i kod slučaja Dragičević da ta "borba" znači brutalne likvidacije u stilu latino američkih narko kartela od kojih se policija i tužilaštvo odnosno RS i BIH, kakva je sada i ne razlikuju...

PRILOZI

IT-44-15 12.01.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU