četvrtak, 14. veljače 2019.

DOPUNA NA UDT 17828-18

Motiv mafijaške mreže za sve ovo je u tome što su umiješani u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje je izvršeno 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu te pljačke milijardi maraka preko te zločinačke organizacije a o čemu godinama iznosim dokaze na internetu sa imenima krivaca...

VSITV - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA NA UDT 17828-18

Već sam vas detaljno obavijestio o brutalnom kriminalnom planu, pripadnika dva tužilaštva iz Bijeljine i Istočnog Sarajeva, koji su zloupotrijebili odluku Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015" da se moja krivična prijava, dodjeli u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. To je prijava, protiv kriminalne grupe za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koju su suprotno odluci, zadržali u Bijeljinskom tužilaštvu i na njoj radila okružni tužilac Mira Medić, dok su u Istočnom Sarajevu, iskoristili pomenutu odluku Republičkog tužilaštva i uz nju spojili sasvim drugi predmet i to predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" kako bi me tajno nadzirali, preko dvije godine, prikupljali podatke za plaćene ubice, te kad to nije uspjelo, pokušali me na prevaru ubijediti, da su nadležni i navesti da svojevoljno dođem na njihovu teritoriju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici.
Sa druge strane prijavu za falsifikat koju su trebali obrađivati u Istočnom Sarajevu je kako sam naveo zadržala okružni tužilac Mira Medić i uručena mi je 29.06.2016. sa falsifikovanim datumom od prije skoro godinu i po a sa ciljem da prikriju mahinaciju koju su izveli.
Nedavno sam se pozvao na pravo, koje imam kao optuženi pred sudom u Sokocu i zatražio uvid u 3 spisa tužilaštva u Bijeljini, među kojima je najvažniji upravo predmet "T14 0 KTA 0012900 14 2" koji je trebalo da obrađuju u tužilaštvu Istočno Sarajevo, međutim to mi nije dozvoljeno, pošto je šef pisarnice detaljno pregledao sva 3 spisa, konsultovao se sa uredom glavnog tužioca i samom tužiteljkom Medić.
Po povratku iz njene kancelarije mi je saopstio da ona mora dodatno da se konsultuje sa glavnim tužiocem, jer citiram: "U spisima postoje dokumenti koje ja ne bi trebalo da vidim".
Poslije svega, dobio sam pismenu "Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018." potpisanu od strane tužioca Medić Mire, iz koje se vidi da mi se ne dozvoljava uvid i eventualno kopiranje dokumenata iz spisa, sa glupim obrazloženjem, kako ti predmeti navodno sadrže samo materijal koji sam ja dostavio.
Da je zaista tako, ne bi ni bilo razloga da se nešto krije od mene ali naravno to nije istina, posebno imajući u vidu da je jedan od predmeta iniciran dokumentom, kojim načelnik sudske policije, Borovčanin Danko, traži da se protiv mene pronađe bilo kakvo krivično djelo i da mi se zabrani pristup u zgradu.
Ali ono što je za ovaj slučaj najbitnije je to, da postoji moja pritužba protiv tužioca Medić, vezano za jedan od tih predmeta koji je ona obrađivala nezakonito, uprkos odluci Republičkog tužilaštva i falsifikovala datum donošenja odluke, kako bi se zataškao plan za moje tajno nadziranje i montažu predmeta u Istočnom Sarajevu, sve sa ciljem prikupljanja podataka i priprema za moju likvidaciju.
Podsjećam da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, izdalo pismeni nalog, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i Sudu u Sokocu, da objelodane dokument, na kome zasnivaju nadležnost i o tome vas obavijeste a oni to nisu učinili, što znači da i dalje pokušavaju prikriti svoj kriminal, iako sam ih detaljno razotkrio a uvidom u spis, koji prekriva tužilac Medić bih došao i do novih dokaza o tome kako je izvedena ova mafijaška akcija kriminalne grupe.
Motiv mafijaške mreže za sve ovo je u tome što su umiješani u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje je izvršeno 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu te pljačke milijardi maraka preko te zločinačke organizacije a o čemu godinama iznosim dokaze na internetu sa imenima krivaca.

PRILOG

Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902