subota, 2. veljače 2019.

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 097548 18 PR

NA PRETRESU KOJI JE ODRŽAN 06.12.2018. DOKAZAO SAM DA JE NAČELNIK SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKO, OBIČAN KRIMINALAC KOJI LAŽIRA ZABILJEŠKE, DAJE SLUŽBENICIMA DA POTPIŠU A ONDA IH TJERA I DA LAŽU PRED SUDOM. KOMANDA SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI JE NA TO SVE ODGOVORILA DA SU SAMO "IZVRŠAVALI NAREDBE SUDA U SOKOCU" ŠTO ĆE REĆI DA JE KAO SUD IZDAO NAREDBU DA LAŽU. NARAVNO DA TO NIJE ISTINA TE ZBOG KONSTANTNOG KRIMINALA U PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO, KOMPLETNU SUDSKU POLICIJU TRETIRAM KAO OKUPATORSKU, LAŽLJIVU FAŠISTIČKU BANDU...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ODGOVOR SUDSKE POLICIJE POSLIJE DOSTAVE DOKAZA O NJIHOVIM LAŽIMA PRED SUDOM :

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 097548 18 PR

Predmet : 80 0 Pr 097548 18 Pr
DOKUMENTI :
01 Relevantni zakoni. 02 Firerova naredba i Sudska policija 15.05.2018. 03 Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017. 04 Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. 05 Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017. 06 Optužnice - sajt, OJTIS.png png 07 T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. 08 IT - 7-18 od 04.04.2018. 09 RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. 10 Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. 11 Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018. 12 Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018. 13 Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018. 14 OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018. 15 Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS. 16 Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. 17 Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih 01. 18 Rjesenja 80 1 Pr 000670 10 Pr i 80 1 Pr 000670 10 Pžp 19 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. 20 Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu. 21 Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17. 22 Naredba T12 1 KTK 0000296 17 23 Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr. 24 Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. 25 Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. 26 OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017. 27 Zahtjev SP 26.08.2016. 28 Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. 29 Borovčanin Ana o Danku 01. 30 Zabilješka 1419-10 1. 30 Zabilješka 1419-10 2. 31 Zabiljeska 06.08.2010. 32 Crna knjiga. 33 Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128). 34 Snimci dječjeg ruksaka. 35 Zahtjevi za OT i CJB. 36 Izjave aktera sverca i ubistva. 37 Naredba KTA-ST-122-10. 38 Dokazni plakat. 39 Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije. 40 SP prikriva dokaze ubistva. 41 Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
LAŽIRANA ZABILJEŠKA PRIPADNIKA MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE BANDE :
DISK SA DOKAZIMA :
Agent.mp3, Borovčanin.mp3, Firerova naredba i Sudska policija 15.05.2018.avi
SNIMAK RAZGOVORA SA SUDSKOM POLICIJOM I NAREDBA MAFIJAŠKOG BOSA ZA RAT PROTIV NARODA :
SVJEDOCI :
Jovana Tomaš, Rajko Čalović, (OJT Istočno Sarajevo), Branka Malović, (Sud u Sokocu)
DOKAZI I SPISI U POSJEDU REPUBLIKE SRPSKE KOJE TREBA PRIBAVITI SUDSKOM NAREDBOM
80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 1 Pr 082502 17 Pr te 80 0 P 057426 14 P. T14 0 KTA 0012900 14 2.
Zakon o tužilaštvima RS, Zakon o sudovima RS, Zakon o krivičnom postupku RS, Ustav RS.

TEKSTUALNI DOKAZ LAŽI I FALSIFIKATA FAŠISTIČKE BANDE :

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U