ponedjeljak, 18. veljače 2019.

APELACIJA NA UDT-16789-17

Nije ovo naravno jedini kriminalni čin sudije, nego samo jedan od mnogih a podsjećam da je u postupku podmetnula snimke dalje kamere, kako se ne bi vidjeli kriminalni detalji, te da je spriječila svjedočenje glavnog svjedoka, da je spis koji sam predložio poslala na uništenje a koji sadrži falsifikat sudskog rješenja...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA UDT-16789-17

Odluka Ureda disciplinskog tužioca na koju ulažem apelaciju nije pitanje samo neodgovornosti i disciplinskih prekršaja niti smišljenog kriminala sudije Sekulić Cvijete, nego se ovdje radi o udaru na ustavom garantovana prava o pravu na pravično suđenje koje je garantovano građanima a sud odnosno sudija je dužan da štiti ta prava.
Iz teksta "Udt 16789-17 odluka 23.10.2018." se vidi da se moje tvrdnje uopšte ne osporavaju i da je tačno kako sam u sudskom dokumentu, prije bilo kakvog zvaničnog postupka, prilikom upućivanja poziva tehničaru suda, (Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr) opisan kao neko ko je počinio prekršaj i u potpisu tog dokumenta je ime sudije Sekulić Cvijete.
Poznata je procedura, prema kojoj Ured disciplinskog tužioca od prijavljenog sudije uzima izjavu i jasno je da je ova formulacija "kako nije odgovorna sudija nego neki službenik" potekla upravo od prijavljene sudije a što je naravno čista besmislica.
Savršeno je jasno da sudija ne kuca lično nijedan dokument, niti zapisnike, niti presude, nego ih diktira zapisničaru ali je dužan i obavezan da po okončanju, sve detaljno pregleda i preduzme dalje radnje ako je sve u skladu sa zakonom.
Iz ovog objašnjenja proizilazi da sudija uopšte ne gleda nijedan dokument, nijedan poziv, nijedan zapisnik, nijednu presudu svoju ne pročita, nego je potpiše i pošalje bez provjere, što je apsurdno.
UOSTALOM, NIJE NEKI SUDSKI SLUŽBENIK SAMOVOLJNO UPUTIO POZIV NEKOME PO SVOM IZBORU, NITI JE LIČNO FORMULISAO TEKST U POZIVU, NEGO JE TO UČINILA SUDIJA SEKULIĆ CVIJETA I SADA SE BESTIDNO POKUŠAVA SAKRITI IZA NEIMENOVANOG SLUŽBENIKA IAKO JE NA POZIVU SAMO NJENO IME...
Osim toga nije formulacija o počinjenom navodnom prekršaju izvršena samo u ovom pozivu nego i više puta tokom dokaznog postupka, ("Pritužba protiv Sekulić Cvijete" i "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 07.07.2017.") što se nije smjelo desiti jer svako ima pravo da se smatra nevinim dok traje postupak a što je sudija Sekulić brutalno i bezočno kršila.
Nije ovo naravno jedini kriminalni čin sudije, nego samo jedan od mnogih a podsjećam da je u postupku podmetnula snimke dalje kamere, kako se ne bi vidjeli kriminalni detalji, te da je spriječila svjedočenje glavnog svjedoka, da je spis koji sam predložio poslala na uništenje a koji sadrži falsifikat sudskog rješenja.
Moja pitanja za svjedoke ne samo da je sprečavala nego je odvraćala svjedoke od odgovaranja, odmahujući glavom i govoreći da ako se ne sjećaju ne moraju odgovoriti, nego da izjave "kako se ne sjećaju" te je posljedica toga da je većina odgovora svjedoka uprava takva.
No ovdje je ono što sam potencirao, upravo pravo koje se garantuje a to je da se "svako ima smatrati nevinim sve dok se u sudskom postupku eventualno ne dokaže nečija krivica" a što sudija Sekulić nije ispoštovala, nego je više puta prekršila i u pozivu i u zapisniku, što jasno pokazuje da je njena namjera u startu bila da me proglasi odgovornim, bez obzira što su tokom samog događaja, brutalno prekršena moja prava i što sam nezakonito spriječen od strane sudske policije da pristupim tužilaštvu i dostavim materijalni dokaz o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, (Snimci dokaza krivičnih djela) koji se vidi i na video snimcima korištenim u ovom postupku.
Time sudija, ne samo da je prekršila odredbe zakona u ovom postupku i moja prava, nego je postala saučesnik u monstruoznom zločinu prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.

PRILOZI

Udt 16789-17 odluka 23.10.2018.
Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Pritužba protiv Sekulić Cvijete
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 07.07.2017.
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU