nedjelja, 27. svibnja 2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 0082502 17 PŽP

Da je u pitanju neosnovani razbojnički napad sudske policije na garantovana prava i opštu sigurnost građana sa ciljem da se prikruju teška krivična djela dokaz su pismena izjašnjenja nastala poslije dokaznog postupka, gdje se vidi da ni sudovi ni tužilaštva nisu izdali naikakvu naredbu koju ne samo da traži načelnik nego je primjenjuje godinama...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 0082502 17 PŽP

OVDE SE RADI O RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM JER JE SVJESNO BEZ SUDSKOG RJEŠENJA NALOŽIO SUSPENZIJU PRAVA I MJERE ZABRANE ŠTO SE VIDI IZ IZJAŠNJENJA SUDOVA I TUŽILAŠTVA KOJE PRILAŽEM.
Tražim da Ustavni sud ovo nelegalno i nezakonito rješenje i predmet poništi te naloži sudskoj policiji da poštuje zakon i prava građana...
Ovaj predmet je prepun procesnih nepravilnosti i smišljenog kršenja zakona od čega je samo dio detaljnije opisan u žalbi koji prilažem i ovde a sada ću navesti samo pravne nelogičnosti i brutalna kršenja zakona.
PROCESNI PREKRŠAJI I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE :
- Sud je bio dužan utvrditi osnovanost mojih pismenih ukazivanja na to da su dokazi protiv mene pribavljeni kršenjem prava i nezakoniti su jer sam napadače jasno i glasno upozoravao da to ne čine što je potvrdio svjedok Čivić Omer.
- U pozivu na pretres po 80 1 Pr 082502 17 Pr navodi se da sam okrivljen za prekršaje iz člana 7 i 27 ZOJRIM.
- Sudija Sekulić Cvijeta je hitno okončala postupak u sred kolektivnog odmora bez saslušanja glavnog svjedoka i bez uvida u spise koje sam predložio jer kako se ispostavilo saučestvovala je u uništavanju predmeta iz koga je sačinjen falsifikat a čiju sam kopiju priložio na pretresu tražeći da se izvrši uvid u spise suda i MUP-a iz tog predmeta.
- U rješenju 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017. oglašavam se odgovornim po članu 7 i drugom članu 24 ZOJRIM.
- U prvostepenom postupku na pozivu i zapisnicima predmet ima broj prekršajnog suda 80 1 Pr 082502 17 Pr.
- U rješenju istog prvostepenog suda od 02.08.2017. predmet ima drugačiji broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, (0 umjesto 1).
- U rješenju drugostepenog suda od 30.11.2017. predmet ima ponovo novi broj 80 0 Pr 0082502 17 Pžp ( dodata "0").
- Poziv Jovici Mitroviću nosi broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, sadrži unaprijed pripremljen stav sudije "da je počinjen prekršaj" čime se krše prava iz člana 9 stav 2. tačka 1 i pravo na pravično suđenje, (što je ponavljano više puta tokom postupka).
- Predao sam prijedlog za oslobađanje od takse po kome nije donesena nikakva odluka jer sudija uopšte ne čita moje podneske.
- Moja žalba, (skenirana na disku) se od strane drugostepenog suda djelimično usvaja i opisuje kao "DJELIMIČNO OSNOVANA" ali zanimljivo je to da nijednu temu koju sam obradio u žalbi nije drugostepeni sud ne samo demantovao nego ni pomenuo a usvaja se i oglašava osnovanim oslobađanje od takse koje ja u žalbi nisam ni tražio... NEVJEROVATNO...
Ove nepravilnosti su više nego dovoljne da se poništi kompletan postupak a u nastavku su teška krivična djela.

ORGANIZOVANI KRIMINAL I FALSIFIKOVANJE ČINJENICA :
- Da je u pitanju neosnovani razbojnički napad sudske policije na garantovana prava i opštu sigurnost građana sa ciljem da se prikruju teška krivična djela dokaz su pismena izjašnjenja nastala poslije dokaznog postupka, prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." gdje se vidi da ni sudovi ni tužilaštva nisu izdali naikakvu naredbu koju ne samo da traži načelnik nego je primjenjuje godinama.
- Na prvom pretresu 20.04.2017. pojavila su se 4 svjedoka kao predloženi od strane PS Bijeljina.
- Tokom dokaznog postupka dvoje svjedoka koji nisu htjeli da lažu nisu pristupili od kojih prvi i ključni svjedok Lazić Milan koji je navodno izdao naredbu.
- Načelnik sudske policije i sudija su podmetnuli snimke dalje kamere umjesto bliže kako bi sakrili bezobrazluk sudske policije koja je bacila dokument na pod ali sve drugo se dovoljno jasno vidjelo.
- Snimci video nadzora jasno pokazuju da prisutnima pokazujem materijalni dokaz ubistva i tražim da se obavjesti tužilaštvo no to se odbija jer načelnik prikriva ubistvo, krijumčarenje i pljačku preko Bobar grupe.
- Svjedok Sekulić Dušan tokom ispitivanja potvrđuje da je vidjeo materijalni dokaz, (dječji ruksak) ali to nije navedeno u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." jer to zabranjuje načelnik sudske policije.
- Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" je nastao od video snimaka nadzornih kamera i na njemu se vidi, (na snimcima mnogo bolje) da građanin donosi dokaze ubistva a državni službenici sprečavaju istražne radnje i prava garantovana zakonima.
- Prilog "Snimci dječjeg ruksaka" jasnije prikazuje predmet koji sam imao uz sebe "KRITIČNOG DOGAĐAJA" a na njemu se vidi da je policija oprala kaiš benzinom sa ciljem da prikrije kriminal u Bobar grupi i sada nastavljaju sa razbojništvom želeći zataškati svoje zločine i saučesnike u pljački preko Bobar grupe.
- Dokument "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." pokazuje da sam godinama dolazio sa ciljem da prijavim krivična djela a načelnik je to sprečavao a moju upornost (više stotina puta) karakteriše kao psihički poremećaj te traži da se optužim sa bilo kakvim povodom i da mi se zabrani pristup.
- Pošto je svjestan da nama ovlaštenja za to načelnik svjesno krši zakon a vidi se da je ovaj dokument uvod u događaje od 15.12.2016. s obzirom da je isti naredio sudskim policajcima da me spriječe u dostavi dokaza.
- Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) pokazuje da je predmet privatno vlasništvo vraćeno u stanju koje se vidi na prilogu.
- Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016. koji sam takođe imao dana 15.12.2016. i predao policiji je nastao 5 mjeseci ranije uz zahtjeve iste tamatike predate i u OJT Bijeljina, Okružni sud i MUP, NA KOJE NIKO NIJE HTIO DA ODGOVORI a tiču se prava garantovanih ustavom.
- Skrećem pažnju na tačke 4, (privatno vlasništvo - dječji ruksak koji je uništen) i 5, (metalna korpa, koja nije vraćena i danas je u posjedu Osnovnog suda.
- Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. OJT Bijeljina nastalo je oko 20 dana poslije događaja i u njemu se tvrdi da tužilaštvo "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva, jer POLICIJA koja je podnijela zahtjev protiv mene to nije evidentirala nego je sakrila i zato što načelnik sudske policije sprečava fizički pristup u OJT Bijeljina svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice.
- Da načelnik sudske policije vrši fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice bez ikakve pismene naredbe ili rješenja, dokaz je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome svjedok sudski policajac opisuje kakvu je usmenu naredbu dobio od načelnika. To pokazuje kontinuitet i razmjenu zločina i razbojništva načelnika Borovčanin Danka.
- Još 2010-te je načelnik lagao da OJT Bijeljina nije nadležno za predmet Ivona Bajo te zarobio majku ubijene djevojčice i mene u privatnom zatvoru bez ikakve pismene potvrde a onda je nekoliko mjeseci kasnije u sadejstvu sa saučesnicima načinio falsifikat tako što su napravili kopiju i udarili lažni pečat pravosnažnosti "Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr".
- Da se zaista radi o falsifikatu dokaz je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" kojim se postupak obustavlja i preinačava odluka prvostepenog suda. Taj falsifikat je djeljen godinama okolo kao izgovor za fašističke metode prema svim srodnicima ubijene djevojčice.
- Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017. pokazuje da sam pismeno tražio podatke o tome ko je pristupao spisu i sačinio falsifikat na šta sudija Đurić nije odgovorio štiteći počinioce.
- Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17, pokazuje da sam prije pretresa zahtijevao da se izvrši uvid u više predmeta a u sporni predmet iz koga je načinjen falsifikat sam tražio i da se dostavi od strane MUP-a. Sudija je dakle okončala postupak bez ijedne riječi o ovome i to hitno a sada je jasno zbog čega... da ne bih tokom trajanja postupka dobio naredni prilog.
- Naredba T12 1 KTK 0000296 17 je iz predmeta po mojoj krivičnoj prijavi o falsifikatu a iz nje se vidi da iako su znali za prijavu, iako su pismeno obavješteni mnogo ranije i čak sam pismeno zahtijevao odgovore i izvođenje dokaza, sudije Đurić i Sekulić, prikrivaju počinioce, ne odgovaraju po zahtjevima i umjesto toga uništavaju kompletan spis.
ISTIČEM DA OVIM NIJE UNIŠTEN DOKAZ KRIVIČNOG DJELA JER POSJEDUJEM KOPIJU KOJU SAM DOBIO OD PRAVOBRANILAŠTVA KADA NISU ZNALI DA SE RADI O FALSIFIKATU. POKUŠALO SE SAMO SAKRITI KO JE PRISTUPAO SPISU I SAČINIO KOPIJU A S OBZIROM DA JU JE DJELIO NAČELNIK SUDSKE POLICIJE NIJE TEŠKO OTKRITI POČINIOCE. SVE U SVEMU OVO JE PRIMJER MONSTRUOZNOG UDRUŽENOG ZLOČINAČKOG PODUHVATA.
Napomena : Ključni materijalni dokaz su snimci video nadzora u zgradi koje prilažem na disku i kao avi video zapis i u obliku slika, (frejmova) od kojih se snimci sadrže. Snimci dokazuju da su svjedoci lagali kako pri sačinjavanju zabilješke tako i pred sudom.
OVAKVE METODE, LAŽI, FALSIFIKOVANJA I BEZAKONJE NIJE KORISTILA NI SREDNJOVJEKOVNA INKVIZICIJA...

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr od 02.08.2017.
Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp od 30.11.2017.
Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu od 22.02.2017.
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
Disk sa video snimcima i dokumentacijom.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902