petak, 22. rujna 2017.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 16 GVL 2

U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 16 Gvl 2
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO / MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)
Vrijednost spora:
500000 KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 039221 16 Gvl 2

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI I DONESE RJEŠENJE O PONAVLJANJU POSTUPKA...
Prije svega ističem jednu zanimljivu činjenicu - priznanje izneseno na samom kraju rješenja, citiram :
"Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Obe rečenice su značajne, posebno prva jer se prvi put priznaje da sudovi nisu postupali prema postavljenom tužbenom zahtjevu, nego o nečemu drugom... Ja sam to opisivao kao falsifikovanje tužbe, sudija Marković i advokat tuženog su u sadejstvu smislili plan kako da se ne bave temom tužbe nego sa nečim što nema nikakve veze sa njom. Pošto je to tako, pošto sud uopšte nije utvrđivao činjenice vezano za temu tužbe onda naravno ne može biti tačna druga rečenica da to "NIJE BILO OD UTICAJA NA KONAČNU ODLUKU O MOM ZAHTJEVU". Naravno da je imalo presudan uticaj jer je "obrazloženje" glasilo da "TUŽILAC KAO UJAK NEMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA SMRT BLISKOG LICA A I NE POSTOJE DOKAZI O ODGOVORNOSTI TUŽENOG ZA SMRT DJEVOJČICE". Dakle uticaj je očigledan, osim ako sudija nije mislila da to nije uticalo na njenu odluku, po ovom prijedlogu, (u obrazloženju piše ZAHTJEVU).
U nastavku prelazim na obrazloženje žalbe, citiram iz obrazloženja sudije Alme Salihbegović :
"Prijedlog za ponavljanje postupka je podnesen u smislu čl 255 ZPP-a RS, jer tužitelju nije data mogućnost raspravljanja pred sudom i jer se odluka zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj." a zatim se isto pominje i u nastavku... "Dalje, iz spisa ne proizilazi da je pravosnažna odluka zasnovana na lažnom iskazu svjedoka, krivotvorenoj ispravi ili ispravi sa neistinitim sadržajem, iako se tužilac poziva na lažni iskaz radnika tužene koji je bio svjedok događaja vezanih za smrt njegove nećake i na falsifikovane sadržaje spisa Okružnog tužilaštva. Razlozi iz člana 255 stav 1. tačka 4 (u vezi sa čl. 257 stav 1 tač 4 istog Zakona) su vezani za postojanje krivičnog djela i dokazuju se u pravilu pravosnažnom presudom u krivičnom postupku, kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela lažnog svjedočenja ili krivotvorenja isprava. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu. Tužiteljeve pretpostavke i laički uvjerljiva argumentacija, ipak ne potvrđuje nedvosmisleno postojanje tih tvrdnji o počinjenim krivičnim djelima, te da je to od bitnog uticaja na pravosnažnu odluku.
Član 257, stav 4, propisuje kakvi su uslovi za podnošenje prijedloga, odnosno: "4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti.
Dakle, osim po osnovu o postojanju pravosnažne presude, zakon predviđa i druge opcije a to su OBUSTAVA ili OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI.

Ja sam predao krivičnu prijavu protiv AD Univerzal i drugu protiv Sofrenić Blagiše, podnosio zahtjeve za pristup informacijama o tome ali OJT Bijeljina kao saučesnik u pljački i krivičnim djelima Bobar grupe, nije odgovaralo nego mi je zabranilo pristup u tužilaštvo te je jasno da nemaju namjeru pokrenuti postupak i istražne radnje što se u međuvremenu i razotkrilo te sam podneo novi prijedlog za ponavljenje. U međuvremenu se razotkrila pozadina prikrivanja odgovornosti AD Univerzal a to je umješanost Bobar banke i AD Univerzal u pljačku više stotina miliona maraka, te su uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, TORBE, koja je predmet tužbenog zahtjeva, pomaganje u bjegstvu kamiona koji je dovezao narkotike u AD Univerzal itd, samo "sitnice" u odnosu na astronomsku krađu preko Bobar grupe.
Što se tiče falsifikovanja spisa KTA-596/09, to je učinila sudija Marković Jelena a za krivična djela sudije tužilaštva imaju šablonsko obrazloženje da "SUDIJA NE MOŽE BITI KRIVIČNO ODGOVORAN ZA MIŠLJENJA KOJA DAJE I RADNJE KOJE VRŠI TOKOM OBAVLJENJA SLUŽBENE DUŽNOSTI". Ja sam i podneo krivičnu prijavu protiv sudije Marković, koja je imala za epilog upravo sličnu odluku, (prilog "Odluka po T 17 0 KT 0004186 13" od 06.11.2013.).
U toj "odluci" se navodi kao razlog odbijanja da sam izjavio žalbu na prvostepenu odluku i onda BESMISLICA, da "TUŽILAŠTVO NE MOŽE CIJENITI ZAKONITOST POSTUPKA I ODLUKE SUDIJE VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU...
Pri tome se misli na drugostepeni sud koji je odlučivao po mojoj žalbi što je neviđena blamaža jer parnični sud uopšte nije nadležan da utvrđuje bilo čiju krivičnu odgovornost i izriče zatvorske kazne.
No kako god da se gleda, tu odluku sam dobio neposredno pred podnošenje ovog prijedloga a iz nje se vidi da OJT Istočno Sarajevo "NE MOŽE DA POKRENE POSTUPAK", što je opcija predviđena zakonom, citiram ponovo velikim slovima:
30 DANA OD DANA KADA JE STRANKA SAZNALA DA SE POSTUPAK NE MOŽE POKRENUTI...

PRILOG


Odluka po T 17 0 KT 0004186 13

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU