nedjelja, 24. rujna 2017.

SLUŽBENICI SUDA I SUDSKE POLICIJE LAŽU PRED SUDOM

Opšte je poznata činjenica da političko tajkunska mafija krade sve što stigne a samo preko 3 banke pod kontrolom vlade opljačkali su oko 2 milijarde maraka. Najveći dio transakcija iz bivše BIB banke izvršen je preko računara iz suda u RS. U prikrivanje ovog kriminala i drugih afera i zločina umješani su svi takozvani državni organi a da bi sačuvali pokradeno spremni su na sve tako da su lažni izvještaji, zabilješke i lažno svjedočenje sitnice koje se rade svjesno po sopstvenoj volji ili po naredbama šefova mafije od kojih su dobili zaposlenje.

SLUŽBENICI SUDA I SUDSKE POLICIJE LAŽU PRED SUDOM

Kao uvod u događaj od 15.12.2016. važno je znati da je političko tajkunska banda prilikom šverca narkotika tehnički neispravnim kamionom u Bobar grupu 23.07.2009. ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo a onda su pobjegli sa mjesta zločina dok su saučesnici iz policije i tužilaštva u sadejstvu sa portirom Bobar grupe uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijenog djeteta, oprali kaiš benzinom i sakrili taj predmet iz svih istražnih radnji.
Na dokazu "Snimci dječjeg ruksaka" vide se oštećenja na predmetu a u vrhu su slike načinjene od strane policije odmah poslije ubistva na kojima se jasno vidi da je kaiš dvostruko presječen ali ta činjenica namjerno nigdje nije navedena.
U donjem djelu na snimcima načinjenim poslije preuzimanja predmeta 2015-te se vide i drugi detalji mnogo jasnije.
Dakle, jedno ubistvo je prikriveno tako što su policija i tužilaštvo ogdlumili da nemaju pojma o ovom predmetu i da bi zadržali takvo stanje fašistička banda je zabranila pristup svim srodnicima ubijene djevojčice istovremeno zabranivši sudskoj policiji da pominje i opisuje da su vidjeli pomenuti dokaz.
Ta taktika se vidi u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome tužilaštvo glumi kako nema saznanja o oštećenjima predmeta.
Da je to laž postoji obilje dokaza a ulogu da zabrani pristup svim srodnicima preuzeo je pripadnik bande Borovčanin Danko koji je izdao naredbu podređenima da ne dozvole pristup nikome od srodnika ubijene djevojčice a da ih opisuju kao psihopate i ludake. Sve to bez ikakvog pismenog rješenja na šta je više puta upozoravan ali kriminalac je naravno nastavio sa fašističkim metodama.
Ali pošto se kriminal vremenom sve više razotkrivao, tako se javljala i panika među članovima bande pa kriminalac Borovčanin, (načelnik sudske policije) pismeno potvrđuje da nema nadležnost, primjenjivati mjere zabrane i "MOLI" tužilaštvo da me optuže po bilo kom osnovu i traže od suda donošenje mjere zabrane. sve vidljivo u dokazu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.".
I sada kada se zna uvod dolazimo do dokaza "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj se vidi da policajci pod komandom Borovčanina uopšte ne spominju da sam doneo materijalni dokaz ubistva i svima ga pokazivao a istovremeno lažu da su izdavali neku naredbu.
A kako vi možete znati da oni lažu a ja govorim istinu ???
Tako jer ima još jedan detalj a to su snimci video nadzora koji se takođe pominju. Mafijaški fašistički režim me je optužio za "KRŠENJE REDA I MIRA" zbog pokušaja da ukažem na teška krivična djela i u tom postupku sam zahtijevao da mi se predaju video snimci od tog događaja. Sudija Sekulić Cvijeta kao pripadnik mafije se 3 mjeseca suprotstavljala tome i bilo je potrebno 8 pismenih i više usmenih dopisa da bih konačno dobio snimke ali je sudija u saradnji sa Borovčaninom podmetnula snimke dalje kamere kako bi se otežalo dokazivanje.
To se može lako zaključiti iz priloženih snimaka "Kamere u zgradi" na kome su u vrhu vidljivi položaji kamera a na dnu je jedan od fotosa iz video snimaka koji pokazuje da je načinjen daljom kamerom 2. Taj pokušaj podmetanja sam pismeno i usmeno na pretresu razotkrio pred svjedocima.
A sada da krenemo na dokazivanje konkretnih laži svjedoka službenika suda i sudske policije, Čivić Omera, Sekulić Dušana i Lazić Milana. Prvo citiram izjavu svjedoka Čivić Omera, auto mehaničara, kako kaže zaposlenog na poslovima obezbjeđenja suda ???
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu."
Dakle, svjedok pred sudom, instruisan da da lažan iskaz ipak potvrđuje da sam upozoravao na kršenje prava, LJUDSKIH PRAVA, a koja su prava u pitanju i kakvi zahtjevi vidi se iz priloga "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." te "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." i "Zahtjev SP 26.08.2016.". To su dokumenti koje sam predao sudskoj policiji i tražio da se obavjeste Sud i tužilaštvo kako bih preuzeo traženo a "svjedok" Čivić je to opisao rječima : "povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio".
U zabilješci su sudski policajci "ZABORAVILI" napisati da sam ih upozorio da prekinu sa kršenjem prava i izvršavanjem fašističkih naredbi bez pismenog rješenja.
Drugi "svjedok" Sekulić na pitanja, ne MUP-a na kome je teret dokazivanja nego sudije izjavljuje, citiram iz zapisnika:
"Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.".
Postavlja se pitanje "ZAŠTO OVO NIJE NAVEDENO U ZABILJEŠCI OD 15.12.2016. ??? Isti takozvani svjedok na moje pitanje odgovara, citim završni dio sa odlukom suda:
"P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet? 0: Da, torbu.
P: Sjećate li se da sam vas upozorio da prestanete sa kršenjima mojih prava i napadima na mene? O: Ne sjećam se, sve je navedeno u službenoj zabilješci, koju smo sačinili lično ja i Lazić. P: Da li ste u službenoj zabilješci naveli da je kršen član 7 i 24 Zakona o javnom redu i miru? Sud odbija pitanje svjedoku „da li možete citirati član 7 i 24“.
Sud donosi RJEŠENJE: Nakon više usmenih upozorenja okrivljeni je pismeno upozoren da pitanje koja postavlja svjedoku koncentriše na kritični događaj od 15.12.2016. godine imajući u vidu da je više puta usmeno upozoren da svjedoku ne postavlja pitanja koja se ne odnose na taj događaj i na ovaj prekršaj. Imajući u vidu da sud ne dozvoljava okrivljenom da postavlja pitanja svjedoku isti završava sa saslušanjem svjedoka.

DAKLE SUDIJI SEKULIĆ SE NIJE DOPALA ČINJENICA DA SUDSKA POLICIJE NEMA POJMA O ČLANOVIMA ZAKONA.
Ovaj dio je svjedoč Čivić relativno tačno opisao ali mu je naloženo da laže kako su izdavane neke naredbe što je i bio cilj sudije Sekulić, no ja sam ipak uspio da dobijem neke odgovore kojima ću dokazati laži svih njih, citiram:
P: Da li sam kritičnog događaja pokazivao torbu?
O: Ne sjećam se, sjedim na takvom mjestu da ne vidim mjesto događaja nego samo čujem odnosno u portirnici sam a u sredini se nalazi stub, u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja.

Ovde je bitno mjesto gdje se prema lažima svjedoka sve odigralo a to je kako kaže "NA SAMOM ĆOŠKU PORTIRNICE" jer ostatak ne može da vidi od stuba u zgradi. Važno znati da je policajac Lazić Milan, karakteristične frizure, odnosno obrijane glave i lako se uočava. Na snimku se vidi da on uopšte ne prilazi portirnici i sve je mirno i tiho dok se ne pojavi policajac Zoran Mićić, (čije su prisustvo prikrili u zabilješci) i saopštava mi da će mafija nastaviti sa kršenjem garantovanih prava.

SNIMAK 02

I za ovu priliku skrećem pažnju samo na još jednu činjenicu, suštinski najvažniju a to je prikrivanje materijalnog dokaza ubistva pri pisanju zabilješke. Načelnik Borovčanin je lično naredio podređenima da o tome ne pišu a na dokazu "Analiza snimaka ruksak" izdvojene su slike na kojima se vidi da mašem na manje od pola metra od glave policajcu Laziću, koji to onda "ZABORAVLJA" da napiše u zabilješci.
Ti detalji se ne vide ne ovom nego na snimku br. 3, s obzirom da su video zapisi podjeljeni na djelove od po 3 minuta.
Na video snimku sam kao TITL ubacio izjave "svjedoka" kako bi njihove laži bile uočljivije s obzirom da nema tonskog zapisa. Ovo razbojništvo utoliko više dobija na težini kada se zna da je instruisanje svjedoka za lažne izjave obavila lično sudija Sekulić Cvijeta, osoba koja ima dužnost propisanu zakonom da štiti prava i slobode građana.

SNIMAK 03

UMJESTO TOGA OVAJ MAFIJAŠKI REŽIM ČIJI JE SUD, TUŽILAŠTVO, POLICIJA, VLADA, PREDSJEDNIK, SASTAVNI DIO, PLJAČKA MILIJARDE EVRA A GARANTOVANA PRAVA BEZOČNO OTIMA I POKUŠAVA NAROD DRŽATI U ZABLUDI I NEZNANJU KAKVA SU PRAVA SADRŽANA U USTAVU, KOJI BI MORALI DA POŠTUJU SVI SLUŽBENICI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina