subota, 30. rujna 2017.

APELACIJA NA T20 0 KTP 0011955 16

Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T20 0 KTP 0011955 16

U svom Rješenju T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017. Tužilaštvo BIH, navodi da se moja prijava i opisane činjenice „stavljaju u kontekst drugih krivičnih predmeta tužilaštva BIH“. Ovde se misli na predmet vezan za održavanje Referenduma i prevashodno NEPOŠTOVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH neposredno pred referendum. Prava je istina da sam ja prvi u BIH podneo krivičnu prijavu protiv Dodik Milorada vezano za tu temu što se vidi na prilogu „Napad na ustavno uređenje“ od 16.01.2016. S obzirom da je Dodik Milorad pretvorio RS i njene organe u svoju privatnu bandu, ta prijava je naravno odbačena te sam istu proširio u prilagodio opis i činjenice prema krivičnom zakonu BIH, pa i to je bilo prije nego što je pokrenuta istraga nevezano za moju prijavu. No da se vratimo „obrazloženju“.
Iako sam podneo prijavu po više osnova i više navedenih događaja, obrazlaže se samo jedan od njih. Detalji oko javnih prijetnji i instrukcija da se pravosnažne sudske presude ne izvršavaju i ne isplaćuju nadoknade NIKOME KOGA ON VIDI NA BN TELEVIZIJI, nisu ni pominjani. Takođe ni komentarisanje i zastrašivanje sudije koja je postupala u predmetu vezan za AD Birač nisu bili predmet rada Tužilaštva BIH. Dodik je tada izjavio da „sutkinju treba biti sramota, da će podnijeti pritužbu protiv nje, da razmišlja o ukidanju suda, te što je najbitnije DA ĆE VLADA NASTAVITI DALJE PO SVOME BEZ OBZIRA NA SUDSKE ODLUKE. To je istina vezano za teritoriju RS, ali ona je dio BIH, ako se ne varam. I o instrukcijama da SUDOVI TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, nije bilo pomena.
Sve navedeno uz dokaze i činjenice koje ću istaći na kraju je direktno vezano za kršenje ne samo mojih nego i prava drugih građana zbog napada na ustavno uređenje i integritet BIH od strane dodikove mafije odnosno prijavljenih. Ni o krivičnom djelu „Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine” nije bilo nijedne riječi. Ali da se vratimo na dio koji je citiran od strane VD Glavnog tužioca. Tu se ne osporava da su prijetnje izrečene, ne osporava se čak ni da je vlada potom usvojila pismene zaključke i u njima IZDALA NAREDBU MUP-U DA SPRIJEČI SVAKU AKTIVNOST SIPE, SUDA I TUŽILAŠTVA BIH, na teritoriji RS. U nastavku, citiram uvodni dio svoje prijave doslovno;
„Protiv osoba Dodik Milorad, Cvijanović Željka, Lukač Dragan i drugih a na osnovu Krivičnog zakona BIH, članovi: "Napad na ustavni poredak" - Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. "Oružana pobuna" - (1) Ko učestvuje u oružanoj pobuni koja je usmjerena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili protiv njenih najviših institucija, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko organizira ili bilo kako rukovodi učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ko nabavlja sredstva za učinjenje krivičnog djela iz stava 1. ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. "Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava" - Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava, ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”
Dakle u obrazloženju se tačno izvodi zaključak da do prvog osnova, UPOTREBA SILE, nije došlo nego samo do drugog a to je PRIJETNJA UPOTREBOM SILE. To znači da je i sama prijetnja kažnjiva ali se onda Dodik Milorad „rehabilituje“ riječima da „TREBA KOD ONOGA KOME JE UPUĆENE PROIZVESTI ODREĐENO PONAŠANJE“ Zaista neviđena besmislica. Prema tome bi svaki pljačkaš banke koji zaprijeti da će upotrijebiti oružje ukoliko mu se neko suprotstavi bio oslobođen ako se službenik nije suprotstavio i potom bio povrijeđen ili ubijen. KAKVO JE TO PONAŠANJE TREBALO DA SE PROIZVEDE U SUDU, TUŽILAŠTVU, SIPI ??? O tome u relevantnom članu nema ni slova. Ovde je dovoljna sama prijetnja da bi postojali elementi krivičnog djela baš kao i u „Ugrožavanju sigurnosti“ gdje nije uslov da je žrtva zaista i napadnuta nego samo da joj je verbalno, riječima zaprijećeno. Naredne konstatacije da „nije zabilježen nikakav fizički otpor niti upotrebe sile“ nemaju nikakve veze sa drugim dijelim, odnosno elementom krivičnog djela a to je PRIJETNJA. Argumenti tužilaštva BIH se odnose sam na prvi dio a to je UPOTREBA FIZIČKE SILE.
Milorad je nesporno JAVNO PRIJETIO UPOTREBOM SILE I IZDATA JE NAREDBA MUPU DA SPRIJEČI RAD ORGANA BIH UKOLIKO SE POJAVE BILO GDJE NA TERITORIJU U ORGANIMA RS. I na kraju podvlačim da je to izazvalo brojne reakcije među građanima, uznemirenost i strah a konkretno meni i svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva dodikov mafijaški režim je već godinama zabranjen pristup u OJT Bijeljina, kako bi se spriječila dostava dokaza. CRNA KNJIGA, koja postoji godinama je javno promovisana od strane opet Dodik Milorada koji je pred kamerama nastavio sa kriminalom i tiranijom zaprijetivši svim nepodobnima i dajući instrukcije kako kaže NAŠIM LJIDIMA U INSTITUCIJAMA DA TO SPROVEDU. Posljedice toga su da se prikrivaju mnogi zločini, ubistva, pljačke milijardi maraka što potkrepljujem dokazima. Zapisnik 19.08.2011. dokazuje da se još od prije 6 godina sprovodi FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA PREMA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO. Razlog za to je prikrivanje ubistva odnosno materijalnog dokaza ubistva čije se slike vide na prilogu „Snimci dječjeg ruksaka“ a da to nisu neke foto montaže, dokaz je „Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)“ u kome su sudski konstatovana oštećenja predmeta i uklanjanje tragova zločina hemijskim sredstvom.
Sve te fašističke metode su imale za cilj da OJT Bijeljina GLUMI KAKO NEMA POJMA O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA JER IH „NIKO NE DOSTAVLJA“ To se vidi iz priloga „Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.“ u kome poslije 7 godina FAŠISTIČKOG TERORA, nadležna okružni tužilac pismeno izjavljuje da navodno „NEMA SAZNANJA“ o oštećenjima predmeta koji je uklonjen sa SMRTNO RANJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE. Sve to zbog toga što su i tužilaštva i sudovi u službi tajkunsko političke mafije.
TREBA LI GRAĐANI DA SE HVATAJU ZA VRATOVE SA SUDSKOM POLICIJOM I POLICIJOM KADA TA BANDA NASRĆE NA NAŠA USTAVOM GARANTOVANA PRAVA DA BISTE VI REAGOVALI I „UTVRDILI“ DA JE TO IZAZVALO ODREĐENE POSLJEDICE I REAKCIJE KOD ONIH KOJIMA JE UPUĆENO ???

PRILOZI

Napad na ustavno uređenje – prijava u OJT Bijeljina
Krivična djela protiv integriteta BIH – prijava Tužilaštvu BIH
Zaključak vlade mila ronhila
Zapisnik 19.08.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Prigovor na T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.
Rješenje Tužilaštvo BIH T20 0 KTP 0011955 16 od 06.06.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902