srijeda, 21. lipnja 2017.

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU O TAKSI NA 83 0 P 020967 13 P

BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER OD TAKOZVANIH DRŽAVNIH ORGANA (U STVARI SERVISA MAFIJE) NE SAMO DA NEMATE NIKAKVU ZAŠTITU NEGO VAM OTIMAJU I PRAVA KOJA SU GARANTOVANA USTAVOM. RAZUMLJIVO, JER DA VAM NISU OTETA VAŠA PRAVA MAFIJAŠKI REŽIM NE BI NI MOGAO DA OPLJAČKA MILIJARDE EVRA NARODNE IMOVINE...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska


ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU O TAKSI NA 83 0 P 020967 13 P

Veza: Poziv za plaćanje sudske takse od 03.02.2017.

U navedenom dopisu, pozivate me na plaćanje sudske takse na žalbu a ne navodi se o kojoj se žalbi konkretno radi i po kom osnovu kog zakona ta žalba podliježe plaćanju takse.
Obavještavam vas da sam podneo od 2011-te naovamo preko 20 tužbi i u svakoj sam po podnesenom prijedlogu bio oslobođen od plaćanja sudske takse a prema ZOSTRS-e,
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
S obzirom da je više mojih predmeta prebacivano u druge sudove a iz "odgovora" Pravobranilaštva RS, ne može se ni naslutiti koja je tužba u pitanju jer Sud prihvata te takozvane odgovore bez ikakvih činjenica i dokaza, ja ne znam pod kojim se brojem vodila tužba prije nego je prebačena u Zvornik ali činjenica da nisam platio taksu na tužbu dokazuje da je Osnovni sud u Bijeljini prihvatio prijedlog za oslobađanje od takse.
S tim u vezi prilažem i jedno od takvih Rješenja, doneseno 01.07.2013., što je upravo relevantno vrijeme za termin kada je protokolisana i ova tužba.
Dakle, ispunjavao sam sve uslove za oslobađanje od takse, nije naplaćena taksa na tužbu u ovom predmetu a prema članu koji sam naveo, ako već sud u Bijeljini donosi rješenja u svim postupcima o oslobađanju od takse, onda ta rješenja važe i odnose se na sve takse.
Da li je to rješenje dostavljeno sudu u Zvorniku, da li se sada ne smatra važećim, (član 14, stav 2. Sud može u toku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja takse ako utvrdi da je takseni obveznik u mogućnosti da plati taksu) ili je neki drugi problem ja ne mogu znati, te osim jednog od rješenja koje prilažem kao argument za tvrdnju da imam pravo prema zakonu za oslobađanje od takse i Osnovni sud u Bijeljini me je oslobađao u svim postupcima, skrećem pažnju i na član 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
STOGA POZIVAM SUD DA DONESE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD SUDSKE TAKSE..

PRILOZI

Prijedlog iz 2013-te
Prihvatanje prijedloga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

POSLIJE OVOG DOPISA POVUČEN JE POZIV O UPLATI SUDSKA TAKSE I DONESENO RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU: