utorak, 6. lipnja 2017.

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE PO T14 0 KTP 0017537 16

S obzirom da su zvanično osobe Stjepanović Danica i Marković Dragoslav bili nadležni u istražnim radnjama po pogibiji Ivone Bajo njih sam i obavještavao kako usmeno tako i pismeno te ih smatrao direktno odgovornim za neevidentiranje oštećenja materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i neutvrđivanje bilo čije odgovornosti ali evo postoje i neke druge osobe koje ja ne poznajem ali je očigledno da se ne radi o potpisima niti Stjepanović niti Markovića.
DAKLE, POŠTO OT BIJELJINA SMATRA DA PRIJAVLJENI NISU POČINILI KRIVIČNA DJELA A NE SMATRA DA NISU POČINJENA, OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA SE IZJAŠNJAVA DA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJIMA A KOJA POSTOJE, PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU T14 0 KTP 0017537 16

PROTIV NN LICA
Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017. i Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.

Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Prije svega ističem činjenicu da je po mojoj prijavi donesena "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." citiram "NEĆE SE SPROVODITI ISTRAGA" jer ponovo citiram obrazloženje postupajuće okružnog javnog tužioca, Medić Mire:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SU PRIJAVLJENA LICA UČINILA NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Potom je Kolegij OJT Bijeljina zaključio, (T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.) da je okružni tužilac pravilno postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Ne koristi se izraz da "prijavljeno djelo nije krivično djelo" niti da nije počinjeno...
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio... jer...
Ja sam za navedena krivična djela prijavio 3, (TRI) osobe a Kolegij OT Bijeljina se izjašnjava da ne postoje osnovi sumnje samo za dvije od njih dok za prijavljenu osobu Stjepanović Danicu, ne iznosi nikakvo mišljenje ???
Moguće je da je razlog tome dokaz koji sam priložio uz pritužbu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." a koji nije bio dostupan ovde postupajućoj tužiocu Medić, te kolegij smatra da postoji odgovornost osobe Stjepanović s obzirom da se pismeno izjašnjava kako cititam "tužilaštvo, (odnosno ona lično) nema saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
To je u suprotnosti sa obrazloženjima postupajuće tužioca Medić i drugih na koje se poziva gdje se tvrdilo da su nadležne osobe izvršili sve potrebne istražne rednje i navodno me nisu sprečavali u dostavi dokaza.
EVO SADA STJEPANOVIĆ DANICA PISMENO PRIZNAJE DA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA NEMA POJMA...
I ne samo to. Ona "upire prstom u krivce jer pojašnjava da nema nikakvih saznanja o oštećenjima jer "nisu evidentirana ni u zahtjevu POLICIJE za deponovanje predmeta niti u SUDSKOM ZAPISNIKU o prijemu tih predmeta.
Dakle po njoj, odgovornost bi bila na nekim osobama iz policije i suda. Ja naprotiv ne smatram da je ekonom suda nadležan da vrši istražne radnje ali policija i tužilaštvo jesu, te je očito odgovorna osoba ili osobe iz policije.
Nadalje poslije zahtjeva policije za deponovanje predmeti su prije suda prošli kroz obradu OT Bijeljina i kako se vidi iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." u pitanju je iz policije OSL, Novka a saglasnost daje tužilac OT Bijeljina Zorić.
Prezime OSL je nečitko a ime tužioca svedeno samo na prvo slovo M, s tim da možda ni ime odnosno prezime nisam tačno dešifrovao, no nadležnima neće biti teško da otkriju o kome se radi.
S obzirom da su zvanično osobe Stjepanović Danica i Marković Dragoslav bili nadležni u istražnim radnjama po pogibiji Ivone Bajo njih sam i obavještavao kako usmeno tako i pismeno te ih smatrao direktno odgovornim za neevidentiranje oštećenja materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" i neutvrđivanje bilo čije odgovornosti ali evo postoje i neke druge osobe koje ja ne poznajem ali je očigledno da se ne radi o potpisima niti Stjepanović niti Markovića.
DAKLE, POŠTO OT BIJELJINA SMATRA DA PRIJAVLJENI NISU POČINILI KRIVIČNA DJELA A NE SMATRA DA NISU POČINJENA, OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA SE IZJAŠNJAVA DA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJIMA A KOJA POSTOJE, PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902