petak, 9. lipnja 2017.

DOPUNA ZA UDT PO 03-09-6-673-2-2017

Shvativši da je njen zločinački plan o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar banke u opasnosti da bude razotkriven, izdaje se naredba sudskoj policiji USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabrani pristup u OT Bijeljina, te da se nikako ne pominju fotografije materijalnog dokaza u službenim zabilješkama, kako bismo se istovremeno mogli opisivati kao ludaci, psihopate i narkomani koji bez ikakvog objektivnog razloga i bez dokaza dolaze u zgradu. U BIJELJINI NE POSTOJI ZGRADA TUŽILAŠTVA NEGO GESTAPO...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE PO IZJAŠNJENJU

DOPUNA ZA UDT PO 03-09-6-673-2/2017

OVOM PRITUŽBA SE ODNOSI NA PREDMET KTA-596/09 I (NE)POSTUPANJE NADLEŽNE STJEPANOVIĆ DANICE PO OBAVJEŠTAVANJU I DOSTAVI NOVIH DOKAZA OD 14.05.2015 DO DANAS, TE DISKRIMINATORSKIM I FAŠISTIČKIM METODAMA PREMA PORODICI UBIJENE DJEVOJČICE.
Predmet 80 0 K 065467 17 Kpp 3 je suštinski formiran samo da bi se u sudski depo smjestili predmeti koji su nađeni na mjestu zločina prilikom ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. a istražne radnje povodom toga je iz OT Bijeljina vodila Danica Stjepanović u predmetu KTA-596/09. Dakle ovde se ne radi o bilo kakvoj povredi od strane sudije u predmetu 80 0 K 065467 17 Kpp, pa čak ni o povredama ili krivičnim djelima osobe Stjepanović Danice u vrijeme dok je glumila da vrši istragu, nego tek 5 godina po okončanju i polazni dan za argumente ove pritužbe je određen dokazom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a to je 15.04.2015.
Tada je u zapisniku suda konstatovano oštećenje predmeta dječjeg ruksaka na način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. To nije neki predmet izuzet prilikom pretresa nekog osumnjičenog lica nego se potpuno čitav, neoštećen i nov, nalazio preko ramena ŽIVE I ZDRAVE, djevojčice Ivone Bajo, dok je vozila bicikl trotoarom. A onda se pred ulazom u AD Univerzal iz Bobar grupe njen put ukršta sa tehnički neispravnim kamionom koji je dovezao 3 paketa narkotika i paket auto djelova.
POTOM KAMION ULAZI U KRUG "AD UNIVERZAL" A ISTOVREMENO DJEVOJČICA PADA NA ASVALT, PROBODENA SA LIJEVE NA DASNU STRANU GRUDNOG KOŠA OKO 10 CENTIMETARA DUBOKIM UBODOM...
Torbu, odnosno dječji ruksak koji se pominje u zapisniku pod brojem 4, skinuo je sa smrtno ranjene djevojčice portir Sofrenić Blagiša. Potom je javljeno inspektoru Marković Dragoslavu i okružnom tužiocu Stjepanović Danici, da se taj MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, sakrije od javnosti, tragovi masti i ulja na kaišu operu benzinom i odloži u sudski depo kao da NIKO NIŠTA NIJE PRIMJETIO.
Tako je 6 mjeseci istraga u predmetu KTA-596/09 lažirana i 04.01.2010. donesena naredba o nasprovođenju istrage sa izgovorom da je djevojčica stradala zbog pada i uboda žicom sa korpe bicikla. Dokaz koji je osoba Stjepanović prikrila od vještaka, "dječji ruksak" vidio sam prvi put 21.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, u čijoj nadležnosti je spis 80 0 K 065467 i obavjestio pismeno OJT Bijeljina. Shvativši da je njen zločinački plan o prikrivanju ubistva, krijumčarenja i pljačke preko Bobar banke u opasnosti da bude razotkriven, izdaje se naredba sudskoj policiji USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo zabrani pristup u OT Bijeljina, te da se nikako ne pominju fotografije materijalnog dokaza u službenim zabilješkama, kako bismo se istovremeno mogli opisivati kao ludaci, psihopate i narkomani koji bez ikakvog objektivnog razloga i bez dokaza dolaze u zgradu.
S obzirom da do 15.04.2015. nisam imao materijalni predmet u posjedu nego samo njegove fotografije svi su to mogli tretirati kao fotomontažu ili slike nekog drugog sličnog ruksaka, te negirati da ima bilo kakve veze sa spisom KTA-596/09, odnosno predmetom koji je pod brojem 4 deponovan u sudu.
Ali od tog dana nastaje novi pravni momenat i sudski se konstatuju njegova oštećenja. S obzirom da u spisu KTA-596/09, nigdje ne postoji podatak o tome, OJT Bijeljina i osoba Stjepanović nisu htjeli da odgovaraju na više pismenih zahtjeva jer nemaju objašnjenje, jer nisu vršene nikakve istražne radnje i onda to postaje NOVI DOKAZ, koji prema ZKP-u, član Obustava istrage, stav 3 obavezuje tužioca da ponovo pokrene istragu, što osoba Stjepanović nije htjela.
Sada prilažem i dokaz "Zahtijev za obnovu istrage" od 14.05.2015. što je bilo mjesec dana po preuzimanju materijalnog dokaza iz sudskog depoa. U tom zahtjevu sam opisao suštinski sve ono što i ovde u uvodnom djelu te ukazao da je to NOVI DOKAZ. I sada u predmetu KTA-596/09, nastaju nove okolnosti a u postupanju osobe Stjepanović Danice, radnje koje su u nadležnosti UDT-a.
Dakle umjesto da ako zaista nije imala saznanja o tome da je predmet presječenog kaiša, morala je to provjeriti i donijeti odluku o tome a umjesto toga je izdata dodatna naredba sudskoj policiji, osim već postojeće o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice a to je da se ONA LIČNO, Stjepanović Danica, više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima koje donosim, kao ni ured glavnog okružnog tužioca.
TO JE TREBALO SIMULIRATI STANJE DA SE UOPŠTE NIŠTA NE DEŠAVA, DA NIKO NIKADA NE DOLAZI I DA NE POSTOJE NIKAKVI NOVI DOKAZI U PREDMETU NADLEŽNE STJEPANOVIĆ DANICE, KTA-596/09.
Sada prilažem i disk na kome se osim skeniranih dokumenata nalazi i audio zapis "Borovcanin.mp3" u kome načelnik sudske policije izjavljuje da izvršava takvu naredbu. Time postaje jasno da je od dana 14.05.2017. do dana 16.01.2017. punih 20 mjeseci okružni javni tužilac Stjepanović Danica bila obavještena uz priloženi sudski zapisnik i fotografije oštećenog materijalnog dokaza ubistva, o NOVOM DOKAZU, ali je glumila da o tome ne zna ništa i tek poslije mog zahtjeva direktno sudiji Savić Jovanu za njegovo, odnosno objašnjenje suda o oštećenju, osoba Stjepanović odgovara NE MENI, nego sudu da nema NIKAKVIH SAZNANJA o oštećenjima ruksaka koji je na sebi imalo jedno dijete prilikom zadobijanja smrtonosne povrede.
TOLIKO O KVALITETU KAKO ISTRAŽNIH RADNJI TAKO I OKRUŽNOG TUŽIOCA I OT BIJELJINA U CJELINI.
Sad je na UDT-u, da odluči, da li je od 14.05.2015. kada je dobila pismeno obavještenje, fotografije i zapisnik suda, "POSTUPALA PROFESIONALNO" izdavši naredbu o zabrani pristupa i da je se više ne uznemirava ili je trebala preduzeti neke radnje da utvrdi kako je izvršeno krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" i naravno da li to ima neke veze sa smrtonosnim povredama nanesenim Ivoni Bajo, odnosno da li je žica koju je okrivila za te povrede, mogla presjeći te kaiševe ili ih je presjaklo i usmrtilo djevojčicu nešto drugo, kao recimo trake kojima su vozači kamiona našpanovali rezervoar za gorivo.
Nadalje, skrećem pažnju da ja nisam postavio pitanje o nastalih 10 miliona iz trezora Bobar banke, o nestalih 500 hiljada u pljački transportnog vozila koju su izveli specijalci, niti o opljačkane 2 milijarde preko banaka pod kontrolom vlade, nego o dječjem ruksaku, koji je moje PRIVATNO VLASNIŠTVO a uz to ukazuje na krivično djelo ubistva.
Još ranije, (prije 2015-te) dok sam imao samo fotografije ali ne i fizički predmet, slao sam pismene dopise i objavljivao ih na internetu, kao što je recimo i prilog "Zagubljeni dokazi" u kome sam pojasnio da je do presjecanja kaiša došlo istovremeno kad je smrtno povrijeđena djevojčica jer se trag ulazne rane na grudima poklapa sa kosim rezom na kaišu ruksaka.
Osoba Stjepanović Danica sada 7 godina kasnije, pismeno se izjašnjava da NEMA POJMA, o svemu ovome a potpuno je jasno da je ovaj dokaz i ovo ubistvo NAMJERNO PRIKRILA, štiteći milijarde maraka koje su se pljačkale kako preko Bobar grupe tako i na druge načine.
IMALA JE OBAVEZU DA PORODICI I MENI LIČNO ODGOVORI U PRETHODNIM GODINAMA, DA LI ZNA KAKO JE OŠTEĆEN RUKSAK ILI "NEMA POJMA" O TOME A NE DA IZDAJE FAŠISTIČKE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA I NEOBAVJEŠTAVANJU SUDSKOJ POLICIJI. U BIJELJINI NE POSTOJI ZGRADA TUŽILAŠTVA NEGO GESTAPO...
VSITV-e je recimo donijelo odluku o pokretanju postupka protiv Glavnog republičkog tužioca, zbog neprimjerenih postupaka među kojima se pominje i opstruisanje istrage vezanim za Bobar banku i Bobar grupu. Ovde je osoba Stjepanović Danica na istoj liniji, prikrivanja kriminala u Bobar grupi.

PRILOZI

Zahtijev za obnovu istrage 14.05.2015.
Zagubljeni dokazi
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902