nedjelja, 21. svibnja 2017.

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE PO KTA-596-09

Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09 PROTIV NN LICA

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. i Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi pretpostavke da ili nisu ni postojala ili se tome tada nije pridavao nikakav značaj, te da nisu navedena u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku o prijemu.
U drugom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017" OJT Bijeljina, odnosno VI, kao postupajuća tužilac ističete da nemate saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
DAKLE ŠTO SE TIČE OT BIJELJINA POMENUTA OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA, NISU VJEŠTAČENA JER "NISU POSTOJALA" UOPŠTE U SPISU KTA-596/09.
Da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su precizno konstatovana a postoje i slike tog predmeta koji je moje privatno vlasništvo. Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.
I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom su postojali kada je policija načinila snimke ali iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." se vidi da potpisnici nisu ni inspektor Marković Dragoslav niti VI, (Stjepanović Danica) kao nadležni nego neke sasvim druge osobe čija tačna imena ne mogu da dešifrujem.
To je onda uzrok zbog čega VI, nemate nikakva saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva jer je bio u rukama drugih osoba koje to nisu evidentirale. Ali kako je iz snimka koji je načinila policija prije odlaganja u sudski depo javno vidljivo da je kaiš presječen, time se dokazuje da je oštećenje postojalo prije odnosno kaiš je presječen oštrim i čvrstim predmetom i to dvostruko kada je bio preko ramena Ivone Bajo doka je još bila živa i nepovrijeđena a onda je taj predmet nanio djevojčici smrtonosne povrede.
IZ SVEGA PROIZILAZI DA JE "DJEČJI RUKSAK" SA NAVEDENIM OŠTEĆENJIMA NOVI DOKAZ ZA PREDMET KTA-596/09 TE STE PREMA ZKP-U DUŽNI PONOVNO OTVORITI ISTRAGU I VJEŠTAČITI MATERIJALNI DOKAZ, KOJI ĆU VAM PO POZIVU PREDATI.
PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902