srijeda, 24. svibnja 2017.

JAVNO UPOZORENJE BOROVČANIN DANKU

Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
NA RUKE NAČELNIKU

JAVNO UPOZORENJE NAČELNIKU SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKU

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
"(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija."
podnosim:

PISMENI ZAHTJEV I UPOZORENJE

Veza: Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010. i Zabilješka SP 1419/10 od 10.08.2010.
U dokumentu "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." jedina nadležna osoba u RS za predmet KTA-596/09 pismeno izjavljuje DA NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA NA MATERIJALNOM DOKAZU iz tog predmeta inače skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Da li govori istinu ili ne ostavljam zasad po strani ali znam da je osoba koja IMA SAZNANJA o tom dokazu, "Dječjem ruksaku" načelnik OCSP Bijeljina BOROVČANIN DANKO, te njega lično i sudsku policiju kojom komanduje smatram direktno odgovornim za to što informacija o materijalnom dokazu koju sam donosio na ulaz u zgradu SP-i nije dostavljena u OJT Bijeljina. Tako je izvršeno više krivičnih djela činjenjem i nečinjenjem, koje neću sada obrazlagati jer ne želim da gubim svoje vrijeme na to.
Nadalje opšte je poznato da je "u opisu posla" SP-e da LAŽE za šta imam više dokaza a sada navodim samo slučaj od 10.08.2010. kada je u zabilješci 1419/10 napisana laž "DA OT BIJELJINA NIJE VIŠE NADLEŽNO DA POSTUPA PO NAVEDENOM PREDMETU".
Ta laž nam je ispričana i usmeno te zabilježena i u drugim dokumentima a dokaz da je to bila GNUSNA LAŽ je dokument nastao samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596/09 od 06.08.2010." u kome ista nadležni tužilac donosi odluku.
I umjesto da nam omoguće pristup i preuzimanje tog dokumenta SP, pod komandom Borovčanina nas ZAROBLJAVA I DRŽI U PRIVATNOM ZATVORU, (bez pismene potvrde).
Dakle, nadležna osoba Stjepanović se pismeno izjašnjava sudu da ništa ne zna o materijalnom dokazu a ja nisam imao nikakav kontakt sa njom od kraja 2009-te, jer mi je BOROVČANIN DANKO, onemogućavao pristup, naređujući sudskoj policiji da izvršavaju FAŠISTIČKE NAREDBE, za koje nema pismenog dokaza da ih je dobio. Stoga ga smatram lično odgovornim za prikrivanje zločina, kao da je svojeručno ubio djevojčicu i dajem rok od 24 sata:
1) Da odmah postupi po obavezi iz ZKP-u i izvjesti nadležnog tužioca Stjepanović i OJT Bijeljina o postojanju i izgledu materijalnog dokaza ubistva i omogući mi da taj dokaz dostavim u kancelariju nadležnog tužioca.
2) Da odmah prekine sa FAŠISTIČKOM DISKRIMINACIJOM, prema srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da mi uruči pismena rješenja kao dokaz postojanja tih naredbi.
Do daljnjeg, sudsku policiju tretiram kao najobičniju bandu i nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati nijednu naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, zakonima i mojim pravnim interesima.
ZA BILO KAKAV EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORAN JE BOROVČANIN DANKO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902