utorak, 9. svibnja 2017.

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SP U BANJALUCI

PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE. NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE...

VRHOVNOM SUDU RS
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI

Veza : SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U dokumentu koji sam naveo obavjestili ste me da sudska policija nije odgovorna za oštećenje privatnog vlasništva torbe, (dječjeg ruksaka) koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
Iako sam više stotina puta pokušavao da ukažem tužilaštvu na tu činjenicu i dobijem objašnjenje, sudska policija me je sprečavala u tome po naredbi Borovčanin Danka a koju je opisao svjedok sudski policajac Mićić Zoran u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr". To je nesporno FAŠISTIČKA NAREDBA, jer se odnosi na grupaciju ljudi vezanu krvnim srodstvom sa ubijenom djevojčicom a iako sam više puta upozoravao načelnika Borovčanina da ne smije izvršavati takve naredbe odnosno da je traži napismeno i preda mi kopiju on je to odbijao te je tako on lično i kompletan sastav SP u Bijeljini postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Pošto sam pokazao VAŠ dopis, pristup mi ponovo nije omogućen uz pojašnjenje da je FAŠISTIČKA NAREDBA, proširena tako da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE. Nema, jer je "NIKO NIKADA NIJE O TOME OBAVJEŠTAVAO" od strane pripadnika sudske policije.
Ona ne kaže da je izdala naredbu o zabrani pristupa, niti da je se ne obavještava o mojim dolascima i dokazima i te naredbe i "NE POSTOJE" jer ih sudska policija nema u pismenom obliku. Kada bude suđeno Kovačeviću, Stjepanović, (pretpostavimo to ili se budu izjašnjavali na moju pritužbu VSITV-u) ona će negirati da je izdala tu naredbu.
TAKO PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE.
NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE.
Očekujem od Komande sudske policije u Banjaluci da ODMAH reaguje i naloži Okružnom centru sudske policije u Bijeljini da prekine sa izvršavanjem, fašističkih naredbi i saučestvovanjem u kriminalu, te da VI o svemu obavjestite VSITV-e, zbog prikrivanja kriminala i izdavanja fašističkih naredbi od strane OJT Bijeljina, ukoliko ne sumnjate u riječi Borovčanin Danka i Zorana Mićića, koji je tu fašističku naredbu opisao pred sudom i postala je dio jednog sudskog predmeta što je i bio moj plan kada sam odbio da izvršim tu FAŠISTIČKU NAREDBU...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU