petak, 3. veljače 2017.

OBAVJEŠTENJE O MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA

Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" koji se nalaze na poleđini "Zahtjev-a sudiji Saviću". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama.

REPUBLICI SRPSKOJ
OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA

OBAVJEŠTENJE O MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA

Na osnovu Zakona o krivičnom postupku, član "Obustava istrage", stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." kao punomoćnik g-đe Budimke Bollin Bajo zahtijevam...
- Preuzimanje materijalnog dokaza ubistva - "dječjeg ruksaka" od strane tužilaštva ODMAH
- Obavještavanje javnosti, štampanih i elektronskih medija o otkriću novih dokaza
- Novo pokretanje istrage u predmetu KTA-596/09, sa novim dokazima koje prilažem
- Dodjeljivanje predmeta drugom okružnom tužiocu
- Ukidanje zabrane pristupa srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ODMAH
- Punu saradnju OJT Bijeljina sa porodicom koja ima obilje drugih dokaza i građanima


O odluci zahtijevam da budem obavješten ODMAH a najkasnije do 31.01.2017. telefonski, na mejl, (zbog brzine i sigurnosti) i pismeno, što bih došao lično da preuzmem. Alternativno, dokazi i imena krivaca će biti javno prikazani, demonstrirani i objelodanjivani, službenicima, medijima i javnosti u zgradi i pred zgradom na adresi Vuka Karadžića 3.
OBRAZLOŽENJE
Skrećem pažnju da se ne radi o nekom običnom dokazu do koga se došlo slučajno tokom istrage nego o privatnom vlasništvu "dječjem ruksaku" koji je u trenutku smrtonosnog povređivanja nosila preko ramena djevojčica Ivona Bajo. Od kuće ga je 23.07.2019. odnijela cijelog a po povređivanju isti ruksak je dvostruko presječenog kaiša, veći dio je opran jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo i originalnu žutu boju a presječeni dio je nestao...
Prvi prilog na koji ukazujem je "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna okružni tužilac Stjepanović kaže da citiram "nema saznanja o oštećenjima jer ista nisu navedena ni u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku suda o prijemu". Pri tome prećutkuje da je zahtjev i predmeti prošli kroz njene ruke i bila je obavezna da sve provjeri i uoči ta oštećenja, koja naziva NAVODNIM.
Dakle osporava se ili bar dovodi u pitanje istinitost tvrdnje da je materijalni dokaz oštećen. No ako se već poziva na zapisnike suda, činjenica je da su ta oštećenja precizno opisana u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" uz potpis svjedoka službenika suda i pečat.
U prilogu "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." Osnovnog suda u Bijeljini ističe se da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" koji se nalaze na poleđini "Zahtjev-a sudiji Saviću". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama.
Dokaz za krijumčarenje su kompletne izjave vozača koji kažu da su dovezli 4 paketa robe i direktora AD Univerzal koji kaže da je ujutru sa magacionerom zatekao i raspakovao samo PAKET a djelovi izjava iz kojih se to vidi, nalaze se u prilogu "Izjave aktera šverca i ubistva".

Ali čak i da to prikrivanje nije bilo namjerno nego zbog recimo nesavjesnosti i nestručnosti osobe Stjepanović, moglo se otkloniti još 2010-te kada sam počeo sa dostavljanjem obavještenja o tome. Naime iz priloga "Zapisnik o uvidu 21.01.2010." vidi se kada je fotografisan "dječji ruksak" a to je 21.01.2010. uz dozvolu suda. Svjedoci potpisnici su službenik suda i tadašnji zastupnik g-đe Budimke Bollin Bajo.
Kako je tada izgledao "dječji ruksak" vidi se u prilogu "Zagubljeni dokazi".

SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN


OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA

NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
NA GORNJIM SLIKAMA SU SNIMCI TORBE KOJE JE DJEVOJCICA NOSILA KOBNOG DANA, A SLEDE SNIMCI TORBE NA GRUDIMA NJENE MAJKE KOJI POKAZUJU PRIBLIZNO MESTO UDARA, ODNOSNO RANE NA GRUDIMA, KAO I KAKO BI IZGLEDAO KAIS KOJI BI BIO PRESECEN POD OKOLNOSTIMA KOJE JE OTKRILA AUTOPSIJA…

CRVENA STRELICA OZNACAVA MESTO GDJE JE ULAZNA RANA NA GRUDIMA DJEVOJCICE
ISTA SITUACIJA ALI SA TORBOM PREBACENOM NA DRUGO RAME

UGAO KOJI ZATVARA STRELICA, ODNOSNO PRESECA KAIS PODUDARA SE SA STANJEM U KOME SE NALAZI PRESECENI KAIS ORIGINALNE TORBE...
Po sačinjavanju tih snimaka odmah sam pokušao kontaktirati nadležnu osobu Stjepanović Danicu što mi danima nije omogućavano te mi je bilo jasno da je ovaj i druge dokaze namjerno sakrila. Potom sam godinama pismeno upozoravao na to ali je ista uporno odbijala da se izjasni o tome a jedan od dokaza za to je direktno obraćanje tužiocu, prilog "Zahtjev tuziocu 30.04.2010.". S obzirom da se 7 godina nije izjašnjavala nego je to učinila tek sada pod pritiskom profesionalnog sudije, jasno je da to za nju nikada nisu bili novi dokazi nego je znala za njih i namjerno ih prikrila. Osim toga izdala je usmenu naredbu sudskoj policiji da je više uopšte ne obavještavaju o mojim dolascima JER JE TO UZNEMIRAVA, za šta imam audio snimak osobe Borovčanin Danka kao dokaz.
Od obilja dokaza da je nadležna Stjepanović obavještavana prilažem jedan noviji "Zahtjev za informacije 15.01.2014. na kome se jasno vidi ruksak, (torba) sa presječenim kaišem, i postavljam pitanje kako je do toga došlo. I tada je nadležna mogla, trebala i morala da provjeri o čemu se radi ako zaista nije bila upoznata te se izjasni o svemu ali nije htjela. Osim fotografije ruksaka na istom zahtjevu se nalaze i slike mjesta zločina na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju prije mjesta navodnog "pada sa bicikla" te jedna od slika sa obdukcije na kojoj se vidi da je probodena prsna kost.

S obzirom da u "Nalazu i mišljenju" vještaka trasologa nema ni pomena ne samo o presječenom kaišu nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi, proizilazi da se ni tim povredama, (probod prsne kosti, kanal kroz grudnu žlijezdu, kanal kroz desnu plućnu arteriju i dušnicu) NIJE PRIDAVAO ZNAČAJ, kao ni oštećenjima ruksaka jer nisu mogle nastati od žice sa korpe niti je ta žica mogla dvostruko presjeći kaiš. Detaljnija saznanja o izgledu, takođe prikrivenih unutrašnjih povreda može se ostvariti uvidom u prilog "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije".
SADA POSLIJE 7 GODINA PRIKRIVANJA UBISTVA OSOBA STJEPANOVIĆ DANICA 16.01.2017. GLUMI IZNENAĐENJE I PRETVARA SE DA PRVI PUT ČUJE ZA NEKA "NAVODNA" OŠTEĆENJA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev sudiji Saviću
Izjave aktera sverca i ubistva

Zapisnik o uvidu 21.01.2010.
Zagubljeni dokazi
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU