srijeda, 30. ožujka 2016.

RAZOTKRIVANJE KRIMINALACA

Nije nikakvo čudo da ovako bezočno lažu i falsifikuju kriminalci postavljeni na pozicije okružnih tužilaca i sudija jer su saučesnici u finansijskom kriminalu i prikrivanju pljačke nad narodom a javno je poznato da su samo preko 3 banke, Bobar, BIB i Banke Srpske pokrali milijardu i po maraka od čega je najveći dio transakcija vršen preko računara iz suda u RS. Banda se bori svim sredstvima da prikrije svoje zločine ali evo dok su još na slobodi bar neka građani vide dokaze njihovog kriminala...

RAZOTKRIVANJE KRIMINALACA

Pripadnici zločinačke organizacije Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u sadejstvu sa saučesnicima Stjepanović Danicom i Kovačević Novakom, koji su prikrili ubistvo osmogofišnje djevojčice Ivone Bajo zbog krijumčarenja koje se dešavalo tog dana u Bobar grupu, napravili su plan da me kao građani lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti, kako bi izdejstvovali pretres, oteli računar sa dokazima i uništili ih. Pri tome su slagali da prijetim i drugim osobama, (Keroviću i Prodanović) bez njihovog znanja, saglasnisti ili ovlaštenja.
S obzirom da su isti pripadnici tužilaštva, naravno da nisu dozvolili pokretanje istrage o svom krivičnom djelu te sam bio prisiljen da njihovu odgovornost dokazujem privatnom tužbom, na šta je jedan od njih g. Debeljević čak odgovorio da sam sve to izmislio i to još i podvukao s obzirom da tada nisam imao pismene dokaze nego samo izjave inspektora.
No iako sam u međuvremenu ispio doći do dokumenta u kome se vide njihova imena kao podnoslilaca prijave, mafija pravi pritisak na sudije da ih oslobode odgovornosti tako što će krivično djelo proglasiti za službenu radnju, te bi u tom slučaju odgovornost bila na državi a ne na kriminalcima koji se iza nje kriju.
Na narednom linku je žalba na odluku prvostepenog suda ali je uprkos činjenici da su lagali u policiji a potom lažu i na sudu što sam dokazao, nisu priložili nijedan dokument sa svojim potpisom kojim bi dokazali službeno postupanje a nisu čak to ni tvrdili, prvo je Okružni sud u Bijeljini zaštitio te kriminalce a nedavno i Vrhovni sud RS, lažno predstavivši da su u pitanju službene radnje.

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

Znajući da su sve sudije u RS pod kontrolom mafije, predvidio sam da će i Vrhovni sud zaštititi kriminalce baš kao što je oslobodio Rajka Savića koji je ubio Branislava Garića sa 5 metaka u njegovoj kancelariji. Stoga sam ranije zatražio pismenim zahtjevom od REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE odgovore na pitanje ko je službeno postupao u tom predmetu, što se vidi u nastavku a sve sa ciljem da dokažem ovo razbojništvo tužilačko sudijske bande pred Ustavnim sudom BIH:


ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

                     ? poštom
                     ? elektronskom poštom
                     ? faksom
                     ? na drugi način:*** ________________________________________


Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:
Veza KTA-246/10. Dana 19.03.2010. lažno sam prijavljen za “Ugrožavanje sigurnosti” te’je početne radnje vršilo OT Bijeljina a potom navedenom odlukom RTRS, predmet T14 0 KT 0000948 10  je ustupljen u nadležnost u OT Doboj.
Pred Osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P vezano za nematerijalnu štetu po ovoj lažnoj prijavi, te tražim da me obavjestite:

1)   KO JE IZ OT BIJELJINA SLUŽBENO POSTUPAO U OVOM PREDMETU ?
2)   KO JE IZ OT DOBOJ SLUŽBENO POSTUPAO U OVOM PREDMETU ?

Navedene informacije su mi potrebne da bih sudskim putem tražio svjedočenje službenih lica ili njihovo pismeno izjašnjenje o riječima koje su asocirale ili nisu asocirale na “ozbiljnu prijetnju” po život i tijelo uplašenim građanima, koji su me prijavili…

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

                                                                                               Zdenko Bajo
                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

U  Bijeljini                                                             Majke Jevrosime 20 /76300 Bijeljina
                                                                                                    Adresa
dana 29.12. 2015.  godine.                           
                                                                                        zdenkobajo@gmail.com
                                                                                       Drugi podaci za kontakt

                                                                          ______________________________________
                                                                                                    Potpis


U zakonom predviđenom roku stigao je odgovor "IT-44/15 od 12.01.2016." koji sam komentarisao na raspravi pred sudom te citiram taj dio:
"Nedavno sam na moj zahtjev iz Republičkog tužilaštva dobio odgovor koji sam ovde ponudio kao dokaz a sud ga nije prihvatio u kome najviši republički tužilački organ na moje pitanje koje su osobe službeno postupale u predmetu formiranom protiv mene za ugrožavanje sigurnosti u OT Bijeljina i u OT Doboj, dobio odgovor da je u OT Bijeljina službeno postupao Šabić Muris. Moje pitanje vezano za OT Doboj je bila samo taktička varka jer me to uopšte nije ni zanimalo. Cilj je bio da pokažem i dokažem da osobe Gruhonjić, Debeljević, Kovačević i Stjepanović nisu postupale službeno tako da su za počinjeno krivično djelo odgovorne prema članu 87. ZOVSTV stav 2, a pod nečijim uticajem sudovi u Bijeljini su mi nanijeli štetu i bez ikakvog dokaza o njihovom službenom postupanju oslobodili ih od odgovornosti."

Nije nikakvo čudo da ovako bezočno lažu i falsifikuju kriminalci postavljeni na pozicije okružnih tužilaca i sudija jer su saučesnici u finansijskom kriminalu i prikrivanju pljačke nad narodom a javno je poznato da su samo preko 3 banke, Bobar, BIB i Banke Srpske pokrali milijardu i po maraka od čega je najveći dio transakcija vršen preko računara iz suda u RS. Banda se bori svim sredstvima da prikrije svoje zločine ali evo dok su još na slobodi bar neka građani vide dokaze njihovog kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902