utorak, 15. prosinca 2015.

TUŽBENI ZAHTIJEV ZBOG LAŽNIH PODATAKA

S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

TUŽBENI ZAHTIJEV ZBOG LAŽNIH PODATAKA

Na osnovu član 57, stav (4) Sud će, u slučaju iz stava 2. ovog člana, dopustiti preinaku tužbe i kad se tuženi protivi preinaci, ako su ispunjeni svi slijedeći uvjeti:
"1) tužilac bez svoje krivnje nije mogao tužbu preinačiti ranije; 2) tuženi je u mogučnosti da raspravlja po preinačenoj tužbi bez odlaganja glavne rasprave." uz već usvojene ističem novi

TUŽBENI ZAHTIJEV ZBOG LAŽNIH PODATAKA

Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:

PRESUDU:

Tužena RS je preko svog organa, Osnovnog suda u Bijeljini, kreirala i pustila u promet dokument, 080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014. koji sadrži lažnu tvrdnju "Prema utvrđenim provjerama, rješenje ovog suda broj 80 1 Pr 000 670 10 Pr ste Vi dostavili u predmet ovog suda broj 80 0 P 043325 13 P2." te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.

ČINJENIČNI OPIS I DOKAZI:
UKOLIKO TUŽENA RS UTVRDI DA JE REČENICA KOJU SAM NAVEO NETAČNA, TE IZNESE STAV DA JE DO NEISTINITOG SADRŽAJA DOŠLO GREŠKOM, ODNOSNO DA NISAM JA DOSTAVIO RJEŠENJE 80 1 Pr 000 670 10 Pr U PREDMET 80 0 P 043325 13 P2, OBAVJEŠTAVAM SUD DA ĆU ISTOG TRENUTKA POVUĆI OVAJ DODATNI TUŽBENI ZAHTJEV.
U prilogu ovog dodatnog tužbenog zahtjeva je odgovor Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000027(-9) od 30.07.2015." na moj zahtijev prema ZOSPI-a u kome stoji da mi se uz njega dostavlja i odgovor Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014." na moj zahtjev od 28-10-2014. Oba ova odgovora su dakle priložena kao dokaz i to prvo navedeni "080-0-Su-15-000027(-9)" isključivo sa ciljem da pokaže kako nisam ranije posjedovao dokument koji je relevantan za ovaj tužbeni zahtjev. Dakle, odgovor "080-0-Su-14-000028(-11)" je nastao 07.11.2014 ali mi je dostupan tek od avgusta 2015-te što se desilo po okončanju poslednje održanog ročišta u ovoj parnici 08.07.2015. Time su ispunjeni uslovi iz člana 57, stav (4) a u nastavku ću obrazložiti važnost istaknute rečenice i njene štetne posljedice a neovisno o tome da li će ovaj dodatni tužbeni zahtjev biti prihvaćen koristiću ove dokaze i naredne članke u nastavku dokaznog postupka i završnoj riječi.
MUP RS podnio prijavu protiv direktora Bobar banke (IZVOR: NEZAVISNE NOVINE 30.07.2015 15:00)
http://www.nezavisne.com/novosti/hronika/MUP-RS-podnio-prijavu-protiv-direktora-Bobar-banke/318047
BANJALUKA - Četiri odgovorna lica u Bobar banci, protiv kojih je MUP Republike Srpske podnio izvještaj Tužilaštvu BiH, oštetili su ovo akcionarsko društvo za deset miliona maraka. Riječ je o Draganu Radumilu (56), koji je bio direktor u periodu od 2005. do 2010. godine, Petru Cacanoviću (60), koji je ovu funkciju vršio od 2010. do 2014. godine, te Milevi Janković (53) i Radmili Telebak (60). Pripadnici Jedinice za privredni kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske podnijeli su 28. jula izvještaj Tužilaštvu BiH zbog sumnje da su ova lica počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave. Navodi se da su Radumilo i Cacanović pribavili protivpravnu imovinsku korist za lice čiji su inicijali B.G. i za isti iznos oštetili akcionarsko društvo.
PLJAČKA DECENIJE: 300 miliona KM Bobar banke završilo na računima u Rusiji i Švajcarskoj! (IZVOR: BH MAGAZIN 11.09.2015.)
http://www.bhmagazin.org/pljacka-decenije-300-miliona-km-bobar-banke-zavrsilo-na-racunima-u-rusiji-i-svajcarskoj/
Više od 300 miliona KM Bobar banke završilo je na računima švajcarske Falcone Private banke i ruske Euroaksis banke, kojima raspolažu lica iz Bosne i Hercegovine, otkrili su istražioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPA-e koji rade na rasvjetljavanju pljačke Bobar banke. Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, podnijela je 28. jula 2015. godine Tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv četiri osobe zbog sumnje da su umiješane u zloupotrebe u Bobar banci u vrijednosti od blizu 10 miliona KM. Ujedno, radi se o prvoj optužnici za zloupotrebe u Bobar banci, a optužnice protiv drugih lica tek treba da uslijede. Šema pljačke novca Bobar banke :
Bobar banka formirala je devizne depozite kod nekoliko stranih banaka – Srbija, Slovenija, Crna Gora ali i bankama u nekoliko drugih država. Nakon toga, više kompanija iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Republike Srpske, kod istih banaka su podigle milionske kredite, a kao kolateral za povrat kredita služili su pomenuti depoziti Bobar banke. Novac od kredita koje su bh. kompanije dobile od tih banaka, automatski su prebacivali na račune Falcone Private banke u Švajcarskoj i Euroaksis banke u Rusiji. Nakon što bi bh. kompanije izvukle novac od stranih banaka, prestale bi vraćati kredite, a banke su svoja potraživanja namirile iz depozita Bobar banke. Istragom Tužilaštva i SIPA-e obuhvaćene su kompanije: Elvaco iz Bijeljine, Holding Drinatrans iz Zvornika, Univerzal iz Bijeljine, Progres iz Bijeljine, Grafokomerc iz Trebinja, Atlas banka iz Podgorice, Taubinger Elektrik iz Foče, Sempet Mont iz Zvornika, Bobar Group, Bobar Radio, Bobar osiguranje i Bobar Autosemberija iz Bijeljine...

Tužilaštvo BiH preuzelo slučaj Bobar (CAPITAL.BA 16.09.2015. 13:50 )
http://www.capital.ba/kovacevic-nije-lako-dokazati-krupni-kriminal/
Glavni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini Novak Kovačević potvrdio je da Tužilaštvo BiH preuzelo predmet „Bobar banka" dodajući da je „krupni" privredni kriminal izuzetno teško dokazati. „Jedno je prijaviti, a sasvim nešto drugo dokazati krivično djelo. Moram priznati da imamo velikih problema prilikom dokazivanja privrednog kriminala. Često se dogodi da se takvi oblici kriminala dokažu tek nakon nekoliko godina", kaže Kovačević.
Informacije u 3 prethodna članka iz kojih sam citirao dijelove su se pojavile u javnosti po okončanju poslednje održanog ročišta u ovoj parnici ali su već opšte poznate, posebno sudu i tužilaštvu. S obzirom da je ovde tužena RS, suvlasnik Bobar banke, kristalno je jasno da unutar tužene postoji i djeluje klasična "LOPOVSKA BANDA". Onih 300 miliona maraka je samo vrh ledenog brijega ali sasvim dovoljno da takozvani okružni tužioci i sudije u Bijeljini ne postupaju u skladu sa ustavom i zakonima nego u skladu sa navedenim milionima, koje kao i članove bande štite svim nezakonitim sredstvima.
Glavni republički tužilac RS je to maestralno opisao, novembra 2012-te u samo par riječi: "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". Dva i po mjeseca ranije 05.09.2012. ovde tužena RS, mi je uskratila više prava na koje sam imao pravo i kada sam se tome suprotstavio na miran način bez primjene sile, uhapsila me na trotoaru, što je dovelo do toga da mi sama da dokaze o tome šta sam sve pokušavao da uradim kako bih prijavio krivična djela u Bobar grupi, kao i šta su i ko je saučestvovao u prikrivanju pljačke koja je sada razotkrivena. Tada sam što je evidentirano u priklopljenom predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr izjavio citiram policiju; Da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su G.B. i Novak Kovačević kriminalci te da tužilaštvo prikriva ubistvo djeteta da bi zataškali šverc narkotika i milionske pljačke i pranje novca...
Novak Kovačević je kriminalac, koji je 2010-te, umjesto da odgovore na pitanje o oštećenju tuđe stvari, dječjeg ruksaka skinutog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, prvo sa drugim članovima bande napravio plan da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti, te eliminišu tako što će me uplašiti a kad to nije uspjelo pokušalo se sa plaćenim ubicama. Potom je naredio sudskoj policiji da lažu kako nisu nadležni, da se radi o istim činjenicama, (što sam već dokazao na raspravi) a vrhunac monstruoznosti je bio kada je umjesto da odgovori na postavljena pitanja i prihvati dokaze o oštećenju tuđe stveri, sprečavanju dokazivanja, davanju lažnog iskaza i krijumčarenju u AD Univerzal, naložio da se majci ubijenog djeteta spriječi pristup te da se uhapsi. Iako smo držani u privatnom zatvoru bez ikakve potvrde, te osuđeni poslije inkvizitorskog postupka, ta sramna presuda je preinačena i postupak obustavljen rješenjem Okružnog suda 22.12.2010.
No uprkos tome kreiran je falsifikat i na rješenje 80 1 Pr 000 670 10 Pr udaren pečat pravosnažnosti, te se taj falsifikat koristio kao izgovor za fašističke metode kriminalca Kovačević Novaka. Međutim kad neko svakodnevno laže on i zaboravi šta je sve i kada slagao te je taj falsifikat dao i Pravobranilaštvu RS da ga koristi u parnici 80 0 P 043325 13 P2, što sam odmah razotkrio i obavjestio pismeno sud. No umjesto da se prijavi krivično djelo po službenoj dužnosti, sud i pravobranilaštvo su uklonili dokaz iz spisa kako bi zaštitili počinioce i onih famoznih 300 miliona maraka između ostalog.
I sada kada sam podneo krivičnu prijavu za falsifikovanje, neko je "utvrdio" da sam ja dostavio sudu taj falsifikat. To je naravno laž ali se dokument Osnovnog suda u Bijeljini 080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014. sada može bez problema iskoristiti kao dokaz za nesprovođenje istrage protiv kriminalaca koji su u pozadini svega. Osim toga tvrdnja da sam ja dostavio falsifikat sudu, povlači pretpostavku da sam ja i autor tog falsifikata odnosno počinilac krivičnog djela, te sam moguće pod istragom ili ću biti u budućnosti. Stoga sam primoran da bih zaštitio svoje pravne interese, čast, ugled i dostojanstvo, (koje okružni tužioci i sudije i ne znaju šta znače jer ih nemaju) sudski dokazivati da je navedena tvrdnja lažna.
Vidljivo je da je jedna od firmi koja je učestvovala u pljački novca upravo AD Univerzal, protiv čijeg sam portira Sofronić Blagiše podneo prijavu još 24.06.2010. za druga krivična djela ali uz opasku: "kada je primjeceno da torba pokazuje da nesto nije islo po planu, portir to pokusava prikriti i zato ubacuje i nju i kostim u automobil. To bi objasnilo i kompletnu opstrukciju istrage, jer ne vjerujem da je moguca bilo kakva trgovina i promet narkoticima a da u sve nije umijesan neko iz drzavnih organa ko je zaduzen za „bezbijednost“." 15 dana kasnije 08.07.2010. sam pokušao usmeno na zapisnik kako je i predviđeno ZOKP-u, dopuniti tu prijavu sa akcentom na krijumčarenje, te dobiti odgovore na mjesecima ranije predate zahtjeve i ostvariti neka druga prava ali je jedan od "bezbjednjaka" mafije osoba Gruhonjić, kriminalac koji me je lažno prijavio odbio da evidentira kao dežurni krivičnu prijavu i naložio da izađem što sam odbio neko vrijeme da bi isprovocirao neki pisani trag o tome što se i desilo kroz zabilješku sudske policije.
Tako sam narednih mjeseci konstantno sprečavan u tome i čak hapšen skupa sa sestrom uz laži OT Bijeljina da nisu nadležni pa sam odlučio da ipak pismeno podnesem prijavu protiv AD Univerzal, ponovo bez navođenja dijelova iskaza koji dokazuju krijumčarenje ali opet upozoravam: "Takođe je zanimljivo da na dan događaja, ne postoji niti u jednom zapisniku policije, podatak da je prije pronalaženja djeteta u krug firme ušao kamion, a pobjegao prije dolaska policije. Šta je dovezao, da li heroin ili neku drugu švercovanu robu, niko nije pokušao da ustanovi.".

Pomenuti "bezbjednjaci" iz OT Bijeljina su naravno znali šta su prikrivali i nisu dozvolili niti pristup a ni bilo kakav podatak šta se desilo sa tim prijavama, što je ostalo tajna i poslije moje tužbe protiv AD Univerzal, kada su se i sudovi u Bijeljini aktivno uključili u zaštiti LOPOVSKE BANDE, brutalno falsifikujući čak i spis tužilaštva navodeći nove laži da je "utvrđeno kako je žica sa korpe bicikla, probola krvni sud Ivone Bajo". U zabilješci od 04.01.2010. iz spisa KTA-596/09, toga nema i Osnovni sud nije mogao da odgovori na moj zahtijev vezano za taj falsifikat sudije, što sam već izveo u dokaznom postupku.
Na kraju sam po predaji ove tužbe a još uvijek prije kraha Bobar grupe i razotkrivanja kriminala, podneo "Dopunu prijave protiv Univerzala" 19.03.2014. gdje sam detaljno naveo dokaze za krijumčarenje a sve to takođe već izveo u dokaznom postupku. Da bi me spriječili u dokazivanju pljačke teške milijarde evra, pripadnici bande su koristili sve svoje članove i vršili pritisak na druge državne službenike da učestvuju u lažima i falsifikatima kako bi prikrili svoje zločine. Jedan od tih falsifikata je i presuda prekršajnog suda 80 1 Pr 000 670 10 Pr, na koju je udaren pečat pravosnažnosti iako je odlukom višeg suda postupak obustavljen. Pošto sam razotkrio taj kriminal, sud i pravobranilaštvo štite pripadnike mafije i uklanjaju dokaz iz spisa a potom se pokušava meni pripisati kreiranje i puštanje u promet falsifikata i to u dokumentu Osnovnog suda u Bijeljini.
Dakle osim toga što se ovom novom laži podržava i prikriva višemilionski kriminal, njome se bukvalno teretim za krivično djelo kao neko ko je dostavio falsifikat u sudskom postupku, te je moj pravni interes jasan da dokažem kako to nije istina i da spriječim korištenje ovakvih gnusnih laži kao izgovore za fašističku diskriminaciju svih srodnika osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koju je ubila ovde tužena zločinačka organizacija Republila Srpska, pretvorena u najobičniju bandu, čiji je šef bande ratni profiter, švercer, sluga okupatora, samozvani "glavni baja" mafijaški bos DODIK MILORAD...PRILOZI

080-0-Su-15-000027(-9) od 30.07.2015.
080-0-Su-14-000028(-11) od 07.11.2014.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902