petak, 25. prosinca 2015.

IMITACIJA PRAVNE DRŽAVE

ZOKP-u član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.

IMITACIJA PRAVNE DRŽAVE

obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

(Podnosilac zahtjeva)
Ime i prezime :  Zdenko Bajo
Adresa            :  Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)
Veza :  Vaše rješenje 12 0 K 001162 10 Kpp5 od 08.12.2010.

Pred Osnovnim sudom u Bijeljini je moja tužba protiv RS, (80 0 P 056780 14 P) zbog kršenja više prava garantovanih Ustavom i zakonima. Jedan od osnova je lažna prijava protiv mene zaUgrožavanje sigurnostikoju su podnijeli pripadnici zločinačke organizacije a koja je ispostavilo se odlukom OT Doboj bila neosnovana. Računar koji sam koristio je prema toj naredbi, pohranjen 29.03.2010. zahtjev za to je podnesen 25.03.2010. a računar je odnesen dan ranije. DAKLE…

1.    Gdje se nalazio računar “Compaq” 814DYSZ02R0 u periodu od oduzimanja 24.03.2010. do 29.03.2010. i imate li podatak da li je u tom periodu vršeno vještačenje kako bi se pronašli dokazi izvršenja krivičnog djela ?
2.    Da li vam je okružni tužilac dostavio u skladu sa ZOKP-u podatke o otvaranju i pregledu oduzetog računara ???
3.    Ako jeste zahtijevam da mi dostavite kopiju te dokumentacije
4.    Ukoliko vam to nije dostavljeno, da li ste pismeno zahtijevali od tužilaštva da vam dostavi podatke o otvaranju oduzetih predmeta što je obavezno zakonom.
5.    Podneskom od 15.12.2010. zahtijevao sam kontrolu ispravnosti računara prilikom primopredaje što nije učinjeno. Da li Okružni sud u Bijeljini ima podatak da je oduzeti računar bio ispravan u danu preuzimanja od MUP-a i OT Bijeljina 29.03.2010. te da li je provjerena ispravnost na dan preuzimanja 22.12.2010.
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902