srijeda, 5. kolovoza 2015.

ODGOVOR NA DOPIS O TAKSI

Korumpirani takozvani državni službenici a u stvari pripadnici mafije prikrivaju pljačke i ubistva režimskih tajkuna, kao što je u ovom slučaju pljačka depozita preko Bobar banke, pranje novca narko mafije i krijumčarenje a sve preko Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P
TUŽBA
Tužilac:
BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM

ODGOVOR NA DOPIS SUDA

Veza : Vaš dopis od 15.05.2015.
U navedenom dopisu od 15.05.2015. navodi se da će sud uputiti zahtijev za mišljenje ministarstvu pravde, te da je potrebno dostaviti i uvjerenje da tužiteljica Budimka Bajo Bollin nije državljanin BIH uz već dostavljenu Domovnicu od kako je sud utvrdio 11.12.2006.
Prema sadržini dopisa moglo bi se zaključiti da je prijedlog za oslobađanje od takse dostavljen sudu prije nekoliko dana a ne odmah uz tužbu 14.11.2012. Dakle sud navodi nebitan podatak o datumu na Domovnici ali ne i to kada je zaprimljen prijedlog o kome i odlučuje.
Ne navodi se ni to da je tužilja više puta pismeno upozoravala postupajućeg sudiju o postojanju prijedloga ali je to uporno ignorisano ili alternativno nijedan dokument iz tužbe nikada nije ni pročitan od strane sudije s obzirom da je presudu već unaprijed doneo ne dozvolivši ni zakonom predviđeno izvođenje dokaza na glavnoj raspravi. No uprkos sabotažama postupajućeg sudije taj predmet će se nastaviti a s obzirom da su se pojavili novi dokazi i motivi vezano za prikrivanje ubistva zbog stotina miliona pranja i pljačkanja novca preko Bobar grupe, postaviće se pitanje odgovornosti svih koji su smišljeno kršili zakon.
A da je ovde postupajući sudija smišljeno kršio zakon na štetu tužilje dokaz su zahtjev za informacije Osnovnom sudu u Bijeljini od 04.05.2015. te odgovor na taj zahtijev od 06.05.2015. Vidljivo je da su Predsjednik i Sekretar suda pronašli sve ono na šta je ukazano zahtijevom a posebno je važna "Obavjest sudu po dopisu" od 13.11.2014.

Dopis od 15.05.2015. nije dakle nastao kao planirani rad postupajućeg sudije nego je uočivši nepravilnosti na koje je ukazano u zahtijevu, predsjednik suda inicirao taj postupak.
Već počinjeni kriminal postupajući sudija pokušava prikriti novim a to je unošenje nepostojeće odredbe o dostavljenju uvjerenja o tome da stranka nije državljanin BIH, te se stoga u nastavku navodi kompletan stav relevantan za ovaj slučaj oslobađanja od takse:
"(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo)."
Ne postoji klauzula recimo "osim ako PRAVNO LICE ima dvojno državljanstvo" u kom slučaju bi bilo neophodno dostaviti i neko uvjerenje o tome, kakvo se sada traži.
Tužilja Bollin nema državljanstvo BIH i ne može za osam dana pribavljati nikakve dokumente iz Ciriha gdje je nastanjena posebno imajući u vidu da se prema njoj i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo primjenjuje fašistički tretman o zabrani pristupa već preko 5 godina, jer korumpirani takozvani državni službenici a u stvari pripadnici mafije prikrivaju pljačke i ubistva režimskih tajkuna, kao što je u ovom slučaju pljačka depozita preko Bobar banke, pranje novca narko mafije i krijumčarenje a sve preko Bobar grupe.
U zakonu o sudskim taksama postoji i stav: "(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku." Ovde se istina radi o drugom osnovu ali to ne sprečava sud niti suprotnu stranu da po službenoj dužnosti pribave traženi podatak koji ponavljam uopšte nije uslov u relevantnom članu za oslobađanje od takse.
Tužilja Bollin neće dostavljati nikakve dodatne dokumente, posebno imajući u vidu da je sud MORAO ovakvu odluku donijeti prije dvije godine a ne poslije više bezuspješnih upozoravanje sve dok o tome nije obavješten Predsjednik suda. Umjesto toga kao prilog se dostavljaju zahtijev i odgovor Osnovnog suda iz kojih se vidi da je postupajući sudija smišljeno sabotirao prava tužilje u postupku, te je najbezbolniji izlaz da ako već ne može donijeti odluku o oslobađanju samostalno, uputi zahtijev ministarstvu sa svim dokumentima vezanim za oslobađanje od takse a ko god želi neka provjerava da li je Budimka Bollin Bajo u evidenciji državljana BIH iako takva odredba ne postoji u zakonu o sudskim taksama...

PRILOZI

Zahtjev od 04.05.2014.
Odgovor suda 06.05.2015.

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902