srijeda, 10. lipnja 2015.

PRITUZBA NA T19 0 KT 0000729 15

Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.

OKRUZNOM TUZILASTVU BANJA LUKA

POSEBNOM TUZILASTVU ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEZIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNOM TUZILASTVU

PRITUŽBA NA ODLUKU T19 0 KT 0000729 15

Kao prilog ove pritužbe dostavljam "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. u kome je konstatovano oštećenje predmeta koje je privatno vlasništvo. Radi se o ruksaku koji je portir AD Univerzal skinuo sa djevojčice Ivone Bajo neposredno pošto je probodena kroz grudni koš. Iz priloga "Dokazni predmeti" vidljivo je da je kaiš ruksaka, (inače toliko jak da može šlepati automobil) dvostruko presječen, nedostaje veliki dio a većina ostatka je zamrljana mašću ili uljem.
U predmetu KTA-596/09 radilo se o istrazi pogibije Ivone Bajo i nema ni pomena o krijumčarenju niti sprečavanju dokazivanja. Dakle nigdje nije navedeno niti utvrđeno, ko je, kako, čime i zašto presjekao kaiš torbe, gdje je nestao dio, zašto je veći dio kaiša zamrljan. Podsjećam da je u odluci Specijalnog tužilaštva KTA-ST 122/10, navedeno citiram iz ove odluke:
"Specijalnom tužilaštvu nije dostavljen nijedan dokaz koji bi u određenoj mjeri potvrdio navode u iznesenoj prijavi"
Sada je dakle konačno poslije naredbe Osnovnog suda u Bijeljini konstatovano da je predmet pod brojem 4, dječji ruksak oštećen na način kako sam i opisivao, te to nisu samo moje riječi, montaže ili izmišljanja, nego je u pitanju zvanični sudski dokument. Slike na prilogu "Dokazni predmeti" pokazuju da je kaiš dvostruko presječen u jednom potezu silom koja mora biti jača i brža od ljudske ruke da bi se postigao onakav dvostruki rez. Bila bi potrebna barem 2 čovjeka da onako ravno ukoso presjeku kaiš, kada bi to htjela a i tada bi bilo teško biti onako precizan. Nadalje držač rajfešlusa je takođe polomljen nekim udarom i na dnu su detalji presjeka kaiša i prelaza iz originalne žute boje kaiša na zamrljani dio.

Podatke o tome sam tražio odmah poslije odluke KTA-ST 122/10, što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije 25.02.2011." ali umjesto da odgovore iz OT Bijeljina izdata je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta.
Takođe nisu postojali dokazi o unutrašnjim povredama o kojima vještak dr. Busarčević nema pojma a angažovan je kao trasolog da iznese svoje mišljenje. Sve to je smišljeno sakriveno da bi se prikrio šverc u Bobar grupi no vidljivo je u prilogu "Falsifikovanje obdukcije" tako da sada Specijalno tužilaštvo ima sve one dokaze koje nije imalo u vrijeme donošenja odluke KTA-ST 122/10.
Dakle, nesporno je sada da materijalni dokaz koji sam opisivao postoji i upravo sa onakvim oštećenjima a OT Bijeljina nije utvrdila kako je do toga došlo pa čak ni da je uklonjen sa lica mjesta. Taj materijalni dokaz je inače sa smrtno ranjenog djeteta uklonio portir Sofrenić Blagiša o čemu imam audio zapis kao dokaz. Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su dovezena 4 paketa robe, kako kažu vozači a 3 od njih su nestali preko noći jer je prema izjavi direktora magacioner ujutru raspakovao samo paket. Posjedujem kompletne izjave date tužiocu Stjepanović, koja "nije primjetila" ova neslaganja niti je predmet KTA-596/09 uopšte istraživao ima li ili nema krijumčarenja.
Vidljivo je i da je tog dana kada je dovezena švercovana roba na licu mjesta bio prisutan i Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka". Takođe je danas opšte poznato da je preko Bobar banke narko mafija Darka Šarića prala novac a stotine miliona uloga su pljačkane godinama što je razotkriveno krajem 2014-te.
O svemu imam mnogo više dokaza ali neću da budem opširan te samo na kraju podvlačim najvažnije.
Nijedan organ nikada nije ni u jednoj ranijoj odluci koje pominje specijalni tužilac u svojoj odluci T19 0 KT 0000729 15, dao odgovor na pitanja, kako je materijalni dokaz, ruksak došao u ovakvo stanje, čime su nanesene unutrašnje povrede kod Ivone Bajo, šta se nalazilo u 3 nestala paketa koja je dovezao kamion u vrijeme ubistva djevojčice.
Ni ova odluka nije dala te odgovore nego se bavila svim drugim nebitnim stvarima...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Falsifikovanje obdukcije
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU