petak, 5. lipnja 2015.

POJASNJENJE TUZIOCU MEDIC

Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.

POJASNJENJE TUZIOCU MEDIC

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

DOPUNA OBAVJESTI
Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Pošto sam u Osnovnom sudu u Bijeljini kopirao vašu službenu zabilješku koja se nalazila u predmetu 80 0 P 056780 14 P, nekoliko puta sam pokušao da vas lično kontaktiram i ukažem na greške odnosno iznesem dokaze o krivičnim djelima izvršenim u sklopu Bobar grupe a koja bi se mogla okarakterisati kao "Utaja poreza i doprinosa", "Ucestvovanje u skupini koja izvrši krivicno djelo", "Saucesništvo pravnih lica", "Utaja" a sve vezano za nelegalan promet robe odnosno krijumčarenje u AD "Univerzal" Bijeljina.
Vaše je pravo i dužnost da gonite počinioce krivičnih dijela i donesete odluku da li postoje dokazi o izvršenju, da li ćete sprovoditi istragu ili ne a moje je pravo da o svojim saznanjima podnesem krivičnu prijavu u skladu sa ZOKP-u "Podnošenje prijave". Nadalje vi ste kao tužilac obavezni na 4-satni rad sa strankama svaki dan i ako ja kažem da imam važne dokaze, potrebno je da me saslušate i tek onda procijenite da li je zaista tako, jesam li možda u zabludi ili sam ludak kome treba spriječiti dalji pristup.
U prethodnom podnesku sam objasnio da ste odlučivali po dokumentu koji uopšte nije krivična prijava i istakao da imam druge važne podatke, te ću tražiti razgovor sa vama a onda sam dobio obavještenje od sudske policije citiram "DA ĆETE ME POZVATI KADA BUDETE SMATRALI DA JE POTREBNO".
Svojevremeno sam od sudske policije 2010-te lažno obavještavan da OT Bijeljina nije nadlžna za postupanje u slučaju pogibije Ivone Bajo, što je zabilježeno u više dokumenata (predatih sudu) kao što je recimo "Zabilješka 1419/10" od 10.08.2010. kada smo sestra i ja poslije te laži i uhapšeni, kako ne bismo mogli dostaviti dokaze o kriminalu niti dobiti odgovore na predate zahtijeve.
S obzirom da je tužilac Stjepanović samo 4 dana ranije 06.08.2010. sačinila zabilješku upravo po tom predmetu za koji nam je slagano da nije nadležna, jasno je da OT Bijeljina smišljeno pokušava obmanjivati građana da bi zaštitili političko tajkunsku mafiju a te "odluke" mi nikada nisu ni dostavljane da bi taj kriminal ostao sakriven.
Sada kada imam sve te dokumente na sudu ću ih i prezentovati i nemam namjeru čekati bilo čiji poziv. Od dana 06.04.2015. do 10.04.2015. pokušaću te radne sedmice da vas kontaktiram u skladu sa vašim pravilnikom a na vama je da odlučite hoćete li raditi svoj posao profesionalno ili ne. Ukoliko odbijete razgovor i ovaj podnesak će biti predat sudu na narednom ročištu, pa ću ja vas da pozovem kao svjedoka kad budem smatrao da je potrebno.
Potpuno mi je jasno da u sudu djeluje pravosudna mafija i da će pokušati spriječiti svjedočenje bilo koga iz OT Bijeljina, no imajte u vidu da je Dodik već izgubio vlast na nivou BIH, da će uskoro izgubiti i pozicije u SIPA i Tužilaštvu BIH, VSTV i slično jer će poslušnici preletjeti u druge tabore. Pitanje je dana kada će se raspasti skupštinska većina koju su kupili a kada Dodik padne sa vlasti ništa više neće biti isto.
OT Bijeljina je bila klasična zločinačka organizacija prethodnih godina pod pritiskom tajkunsko političke mafije, koja se služila najpodmuklijim lažima, prevarama i falsifikatima, što ne isključuje mogućnost da su postojali i časni profesionalci.
O vama lično nemam negativnih podataka osim da je "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14 prepuna grešaka a očito i nije u cijelosti plod vašeg rada jer prepoznajem u njoj elemente djelovanja glavnog okružnog tužioca. Dakle na vama svima, pri tome mislim i na sve ostale tužioce je da odlućite hoćete li raditi po zakonu odmah ili ćete nastaviti sa opstrukcijama i čekati pad tiranina i diktatora, mafijaškog bosa Dodik Milorada.
Možete samo da zamišljate koga će sve on povući za sobom na robiju a ja ću iznositi dokaze protiv svakoga ko je prikrivao kriminal, kao i isticati one koji su postupali zakonito, kako u krivičnim prijavama, na ročištima tako i na internetu.
Poslije 5 godina bezakonja i kriminala OT Bijeljina nemam vremena za razbacivanje jer je naredna rasprava zakazana 29.04.2015. Od vaših postupaka isključivo zavisi hoču li vas tada opisivati kao profesionalca ili kao saučesnika u prikrivanju kriminala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU