petak, 15. svibnja 2015.

OBAVJEST TUZIOCU MEDIC

O kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Obavještavam vas da pomenuta zabilješka sadrži više grešaka odnosno netačnih podataka, na koje ću vam usmeno ukazati jednog od narednih dana a za sada navodim samo jednu od njih:
Naime na samom početku zabilješke navodite da sam podneo krivičnu prijavu 23.01.2014. protiv Sofrenić Blagiše i AD "Univerzal" što nije istina. Radi se o informativnom podnesku sa naslovom citiram :
"OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA - OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ"

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

A u nastavku se samo pominju moje krivične prijave predate još 2010-te a o kojima nisam imao nikakvih podataka ni pismenih obavjesti a da bi sve ostalo sakriveno zabranjen je pristup u OT Bijeljina kako meni tako i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
I ja samo tražim podatke o tim krivičnim prijavama, što sam činio i ranije a i poslije toga.
Tretirati taj podnesak kao krivičnu prijavu je jednako besmisleno kao kada bi predsjednik Osnovnog suda kome sam dostavljao desetine informativnih obavještenja o nezakonitom radu pojedinih državnih službenika to okarakterisao kao tužbu te dodijelio sudiji XY, koji bi potom slijedeći logiku vaše zabilješke odlučio da odbaci tužbu jer ne sadrži dokaze a da me o tome ne obavještava s obzirom da je to učinjeno kod neke ranije tužbe, da li moje, sestrine ili ko zna čije, nije bitno...
Dakle list papira po kome ste vi odlučivali uopšte nije krivična prijava i ne sadrži nikakve dokaze u prilogu ali sam poslije toga predao zaista pravu krivičnu prijavu i u 8 tačaka naveo dokaze o krijumčarenju.

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

Kako vi o tome očito ne znate ništa, usmeno ću vam sve detaljno obrazložiti a od vas očekujem profesionalnost, odnosno da poštujete Pravilnik koji vas obavezuje na četvoročasovni rad sa strankama svaki dan.
Ukoliko po ugledu na neke druge tužioce budete ignirisali dojave građana o kriminalu i odbijali razgovor, te me prisilili da pišem o svemu, sve činjenice ću tako i dostaviti sa odgovarajućim komentarima u svom stilu, objaviti na internetu, te predati sudu u parnici gdje je već dostavljen predmet T14 0 KTA 0010617 14 i zatražiti da budete pozvani kao svjedok uz već predložene Stjepanović, Kovačevića, Debeljevića i Gruhonjića, gdje ćete pred sudom odgovarati na moja pitanja.
Podsjećam vas da o kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM, te dio tog kriminala kako je objavljeno istražuje i OT Bijeljina, možda baš vi.
Zanimljivo je da je u vrijeme nastanka vaše zabilješke Bobar grupa javno još bila u punoj snazi i moći, dok su već razrađeni planovi za likvidaciju Bobar banke s obzirom da je Agencija za bankarstvo dala rok vlasniku da do kraja septembra izvrši dokapitalizaciju.
Novac naravno nije obazbijeđen a umjesto toga vlasnik Bobar grupe umire 31. septembra 2014.
POSLEDNJI DAN TOG PREDVIĐENOG TERMINA A KOLIKA JE VJEROVATNOST DA SE PRIRODNA SMRT POKLOPI SA ZAVRŠNIM DANOM ZADATOG ROKA PROCIJENITE SAMI ZA SEBE KAO ŠTO ĆE TO URADITI I GRAĐANI KOJIMA PREZENTUJEM DOKAZE NA INTERNETU.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902