nedjelja, 10. svibnja 2015.

NOVI DOKAZI ZA 80 0 P 056780 14 P

Još ranije sam obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan miliona) KM

PRIJEDLOG ZA USVAJANJE NOVIH DOKAZA ZA 80 0 P 056780 14 P

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i slijedeće:
Predmet 80 0 P 058903 14 P Osnovnog suda u Bijeljini, Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015. i Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Svi predloženi dokazi su nastali poslije poslednje održanog ročišta u ovoj parnici a direktno su vezani za tužbeni zahtijev.
Naime Zahtijev za povrat stvari, vlasništvo moje porodice a izuzetih prilikom takozvanih "istražnih radnji" OT Bijeljina poslije smtnog povređivanja djevojčice Ivone Bajo je obnavljanje već ranije postavljenog zahtijeva, što u već usvojenom dokazu 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. navodi i sudija za prethodni postupak. OT Bijeljina dakle već 5 godina počev od februara 2010-te odbija da odgovori ko je i zašto uklonio dokaz sa mjesta zločina, zašto je taj dokaz (ruksak ili torba) presječenog kaiša, zašto nedostaje presječeni dio, ko je i zbog čega veći dio ostatka oprao hemijskim sredstvom, te odbija da vrati izuzete predmete vlasniku.
Kako se jasno vidi Osnovni sud je odmah reagovao dopisom upućenom u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i meni lično, dok tužilaštvo nastavlja sa bezakonjem i kriminalom.
Pošto se ovdje radi o privatnoj imovini, ukoliko tužilaštvo nastavi da je zadržava i odbije da istu vrati, tražim od suda da na narednu raspravu, kada bude pozvan svjedok Danica Stjepanović dostavi i predmet dječiji ruksak koji je tužilaštvo uništilo dok je držalo u svom posjedu, te će svjedok pred sudom objasniti sve i odgovoriti na pripremljena pitanja.
Dakle tužena RS je putem svojih organa i to prvo OT Bijeljina uklonila sa lica mjesta i oštetila premet vlasništvo Budimke Bollin Bajo, koju sam opunomoćen da zastupam, te odbija da odgovori na zahtijeve i vrati oteto a onda putem sudske policije sprečava pristup u OT Bijeljina te na kraju preko svojih sudova legalizuje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva tužena, da bi zaštitila milijarde evra novca opljačkanog od strane političko tajkunsko pravosudne mafije...
Predloženi predmet osnovnog suda u Bijeljini je nastavak organizovanog kriminala kojim su sudovi saučestvovali u prikrivanju krivičnih prijava predatih 2010. protiv Bobar grupe a priklopljeni su mu spisi 80 0 P 053922 13 P i već usvojeni 80 0 P 043325 13 P 2. Sve je počelo prikrivanjem tih prijava od strane suda u parnici protiv AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P, iz koje su neki dokumenti uvršteni i u ovu parnicu. Sve je naravno izvršeno sa ciljem da se pomognu odgovorni iz OT Bijeljina koji su i sakrili podnesene prijave, kako da bi prikrili uništavanje dječjeg ruksaka, tako i dokaze o ubistvu djevojčice prilikom krijumčarenja. Danas je opšte poznato da je preko Bobar grupe vršena pljačka neviđenih razmjera. Samo preko Bobar banke je oteto preko 150 miliona KM i prao se novac narko mafije. S obzirom da je ovde tužena RS suvlasnik Bobar banke, jasno je da su prije svega njeno tužilaštvo i sudovi svjesno prikrili krivične prijave koje sam predao 2010-te i time mi otimali prava kako bi pomogli pripadnicima mafije iz redova tužene RS a meni nanijeli štetu.
Iako je u prva dva predmeta jedna od tema bila upravo vezana za prikrivanje tih krivičnih prijava i oduzimanje garantovanih prava i prava pristupu informacijama, povodom toga Osnovni sud se ni jednom riječju u svojim presudama nije odredio povodom toga, dok je tek 2014. godine, tužilaštvo "formiralo" spis po tim krivičnim prijavama.
Ja sam još ranije obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.
No kako u ovoj parnici osim već navedenog spisa 80 0 P 043325 13 P 2 postoji kao dokaz i predmet 80 0 P 048630 13 P iste postupajuće sudije, proizilazi da bi odlučivala o svojim radnjama za koje ću ja dokazivati da su kriminalne. Stoga smatram da postoje svi uslovi da sama sudija zatraži svoje izuzeće, što ja ponavljam neću učiniti niti ovo treba smatrati mojim prijedlogom iako bi mi više odgovaralo da umjesto ljubazne i pristojne osobe, kakva je ovde postupajuća sudija imam bahatog, korumpiranog i uobraženog sudiju, pripadnika pravosudne mafije kakve sam imao prilike da sretnem ranije.
Na sve ovo dodajem da sam protiv ovde postupajuće sudije podneo pritužbu UDT-u zbog prepisivanja iz presude drugog sudije što je tako očigledno da je čak prepisan događaj iz naredne godine, osam mjeseci od datuma iz tužbenog zahtijeva kao i da sam podneo krivičnu prijavu protiv više lica zbog falsifikovanja isprave a postupajuća sudije je umjesto da krivično djelo prijavi po službenoj dužnosti u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, uklonila iz spisa dokaz kriminala.
Pozivam sud da prekine sa pristrasnošću, da prekine sa kršenjem zakona, da prekine sa podrškom zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina čije sam monstruozna krivična djela razotkrio do detalja i o tome priložio dokaze. Pozivam sud da poštuje zakon o parničnom postupku i da se dokazni postupak vrši na glavnoj raspravi, pozivam sud da dokaze izvodi pravobranilaštvo na glavnoj raspravi ako želi da dođu a ne da sud njihovu ulogu advokata tužene Republike Srpske obavlja nezakonito u svojim presudama, pozivajući se na laži sudske policije, pozivajući se na laži Okružnog tužilaštva u Bijeljini, pozivajući se na lažne tvrdnje koje je čak i sud u presudama ranije utvrdio da su lažne a koje niko nije izvodio na glavnoj raspravi niti je bilo omogućeno da se ja kao suprotna strana o tome izjasnim, kada je za to bilo vrijeme i mjesto.

PRILOZI

Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015
Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU