nedjelja, 15. ožujka 2015.

DOPUNA TUŽBE 80 0 P 057426 14 P

Iako je sud odbio da zaštiti prava garantovana Ustavom RS, što mu je dužnost prema članu 5 ZOS-a, to rješenje je postalo pravosnažno tek početkom 2012-te, što znači da je za terorističko postupanje prema meni i mojoj porodici tokom dvije godine 2010. i 2011. služila LAŽNA OPTUŽBA za "ugrožavanje sigurnosti" i LAŽNI DOKUMENT 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa ovjerenim neistinitim sadržajem. SVE IZVRŠENO SA CILJEM DA SE PRIKRIJE UBISTVO DJETETA IZVRŠENO PRILIKOM KRIJUMČARENJA DANA 23.07.2009.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:80 0 P 057426 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
400 (četiri stotine) KM

DOPUNA TUŽBE 80 0 P 057426 14 P

Uz ranije predat tužbeni zahtijev sa 3 tačke dodajem i jednu novu te uređen i potpun tužbeni zahtjev slijedi:
I) 1) Tužena RS je putem svog organa OT Bijeljina izdala neustavnu i nezakonitu USMENU naredbu, koju je sprovodila putem Sudske policije "da se tužiocu zabrani pristup u OT Bijeljina" čime je nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti.
2) Tužena RS je dana 05.09.2012. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:10 do 01:30, 06.09.2012 ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
3) Tužena RS je dana 23.06.2011. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:30 do 19:00, ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
4) Tužena RS je kreirala i pustila u promet dokument, presudu Prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 sa lažno ovjerenim sadržajem. odnosno lažnim pečatom pravosnažnosti, te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
II) Tuženoj RS se naređuje da na ime sporednih potraživanja prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO, pod prijetnjom plaćanja novčanog iznosa od 100 KM po svakom danu nepoštovanja ove naredbe.
Na osnovu člana 54 ZOPP-u: (1) Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave. (2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno ili, kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa. (3) Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev. (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe. ističem dodatni:
TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE
I predlažem da sud donese slijedeće: RJEŠENJE
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da tužena RS nikada nije uručila tužitelju Zdenku Baji pismeno riješenje u zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti je omogućila pravo žalbe na takvu odluku.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.

DODATNE ČINJENICE I DOKAZI
Početkom 2010-te sam otkrio više dokaza o teškim krivičnim djelima prije svega pripadnika OT Bijeljina od kojih je jedan od ključnih materijalni dokaz sa mjesta ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koji je uklonjen i opran benzinom. To je izazvalo reakcije u vidu osvete direktnih krivaca koji su me prvo sprečavali u pristupu informacijama a onda lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti kako bi me eliminisali kao opasnost po svoje kriminalne poslove. S obzirom da sam podneo više krivičnih prijava i pritužbi, kao protivteža njima služile su te lažne optužbe i opisivanja kao ludaka i psihopate pod istragom a takođe je na rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 uprkos tome što je odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen, udaren pečat pravosnažnosti, te je takav falsifikovani dokument pušten u promet i njime opravdavan diskriminatorski tretman koji se sprovodio nad cijelom porodicom Bajo 2010-te i kasnije.
Po usmenim informacijama još uvijek neprovjerenim, što za ovu parnicu nije ni bitno, nalog za taj kriminal došao je iz Ureda glavnog tužioca OT Bijeljina. Isti organ je sačinio odgovor tužene RS, odnosno asistirao Pravobranilaštvu RS u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, gdje je takođe pokušano korištenje falsifikata, (dokaz je pomenuti spis). U tom odgovoru tvrdi se da je naredba o zabrani pristupa izdata zbog navodnog remećenja reda i mira 08.07.2010. što je naravno laž. Dokaz za to je kompletan spis 80 1 Pr 000670 10 Pr vezan za dan 10.08.2010.. Iako je u pitanju događaj od cijelih mjesec dana kasnije, u opisu i zabilješkama se ne pominje nikakva zabrana (jer se tada tajno sprovodila) nego se navodi da mene i sestru niko "nije mogao" da primi, te laž koja je više puta ponavljana "da OT Bijeljina nije nadležno" za slučaj Ivone Bajo, odnosno nove dokaze koje smo sestra i ja donosili kako o ubistvu tako i o krijumčarenju.
Dakle iz svega se dokazuje da je naredba o zabrani pristupa bila smišljeno donesena usmeno da bi bila tajna, odnosno da ne bi postojali dokazi za takvo bezakonje. Tek dana 23.06.2011. odbijanjem da postupim po nezakonitoj naredbi sve dok ne dobijem pismeno riješenje, uspio sam da isprovociram događaje poslije kojih sam došao do dokaza da ta naredba postoji i to na prekršajnom sudu 19.08.2011.
Iako je sud odbio da zaštiti prava garantovana Ustavom RS, što mu je dužnost prema članu 5 ZOS-a, to rješenje je postalo pravosnažno tek početkom 2012-te, što znači da je za terorističko postupanje prema meni i mojoj porodici tokom dvije godine 2010. i 2011. služila LAŽNA OPTUŽBA za "ugrožavanje sigurnosti" i LAŽNI DOKUMENT 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa ovjerenim neistinitim sadržajem.
SVE IZVRŠENO SA CILJEM DA SE PRIKRIJE UBISTVO DJETETA IZVRŠENO PRILIKOM KRIJUMČARENJA DANA 23.07.2009.
Osim dokaza u prilogu predlažem da sud izvrši uvid u naprijed navedene spise 80 1 Pr 000670 10 Pr i 80 0 P 043325 13 P 2.


PRILOZI


80 1 Pr 000670 10 Pr
80 1 Pr 000670 10 Pžp

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902