četvrtak, 5. veljače 2015.

PRITUZBA ZA 80 0 P 050856 13 P

Dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA NA POSTUPANJE U PREDMETU 80 0 P 050856 13 P

Prije svega želim istaći da mi nije cilj bilo kakvo sankcionisanje ili konstatacija odgovornosti sudija, (Bojičić Radiša, Bajić Sedika, Salihbegović Alma, Sekulić Ivica) nego apelujem da VSITV-e i UDT-a utiču da se zakonske odredbe primjenjuju onako kako je propisano a ne da se miksuju, prepravljaju, zaobilaze ili mjenjaju.
Konkretno u ovom predmetu je poslije PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE, ista poslata na odgovor tuženoj RS kao ISPRAVNA I POTPUNA a onda je poslije odgovora na tužbu, koji je podnesen nezakonito u jednom primjerku sud odugovlačio postupak 200 dana te naknadno proglasio tužbu neurednom.
Kako je ta radnja predviđena i moguća isključivo prije slanja tužbe na odgovor, očito je da su prekršena pravila postupka a tužba je odbačena zbog odgovornosti nadležnih u CJB Bijeljina koji uopšte nisu sačinili zabilješku poslije moje prijave a onda mi nisu ni odgovarali na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a sve dok nisam poslije više dolazaka zaprijetio ovom tužbom.
Tek tada mi je poslat odgovor da je navodno sačinjena zabilješka ali da mi je ne mogu dostaviti.
Ispostavilo se da je to obična laž i da je ta zabilješka sačinjena naknadno, odnosno upravo istog dana kada sam im rekao da ću napisati tužbu.
Sve je jasno vidljivo iz teksta tužbe u kojoj se navodi :
Moj poziv MUP-u je bio 13.05.2013.
Zahtijev za kopiju zabilješke po tom pozivu 15.05.2013.
Moj dolazak i “prijetnja” tužbom 14.08.2013.
Službena zabilješka sačinjena 14.08.2013. o događaju od 13.05.2013.


Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...

Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA. Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu "I" sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.

Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902