nedjelja, 15. veljače 2015.

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA

I POSLIJE VIŠE OD GODINU DANA OD KAD SAM RAZOTKRIO POSTOJANJE FALSIFIKATA KRIJU SE ODGOVORNE OSOBE ZA NJEGOV NASTANAK A SVE JE URAĐENO U SKLOPU KRIMINALNIH AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPI...

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima, među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

1.Da li je Pravobranilaštvo RS podnijelo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
2. Od kog državnog organa je Pravobranilaštvo RS dobilo pomenuti dokument ?OBRAZLOŽENJE

Obavještavam vas da sam nedavno podneo krivičnu prijavu u CJB Bijeljina vezano za navedeni prilog u dokaznom materijalu sa akcentom upravo na lice koje je Pravobranilaštvu RS uručilo taj falsifikat. Poslije moje obavijesti sudu i zastupništvu tužene RS u tom predmetu, odnosno razotkrivanju prevare, sud i Pravobranilaštvu RS su sinhronizovano uklonili kompromitujući dokument, kako bi se izbjeglo utvrđivanje koje sa zatražio, čime mi je nanesena šteta, te sam stoga prinuđen preduzimati i sve ove druge pravne korake do kojih ne bi došlo da su državni organi radili po zakonu umjesto da štite organizovani kriminal.
Nevezano za kriminal u parnici koji su izvršili Pravobranilaštvo RS, nepojavljivanjem na ročištu gdje imaju teret dokazivanja, odnosno sud koji je suprotno ZOPP-u, "izvodio dokaze" u presudi, čime je prekršeno više članova a posebno 128 i 126, imali ste obavezu prijaviti krivično djelo a ako to nije učinjeno svi akteri koji su učestvovali u povlačenju dokumenta iz dokaznog materijala i njegovom eventualnom prikrivanju su postali saučesnici ne samo vezano za član "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" stav:
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
nego i u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna, odnosno političkog vrha RS u čemu učestvuju svi takozani državni a u stvarnosti organi mafije...
U TOME JE I PRAVOBRANILAŠTVO RS OSTAVILO VIŠE NEGO DOVOLJNO TRAGOVA DA OVU TVRDNJU MOGU DOKAZATI PRED BILO KOJIM SUDOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902