utorak, 5. rujna 2023.

ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA PRAVOBRANILAŠTVU RS

Ukoliko odgovorna lica iz Pravobranilaštva RS - sjedište zamjenika u Bijeljini ne dostave jasan i precizan odgovor, meni lično i prije svega Tužilaštvu BIH to će biti dodatni dokaz o smišljenom saučesništvu u organizovanom kriminalu te osim zakonom propisanih radnji protiv počinilaca, očekujem od Tužilaštva BIH da zaštiti živote svjedoka i počinilaca krivičnih djela jer je vrh mafijaškog kartela već uklonio više važnih svjedoka i nesumnjivo je spreman ubiti svakog koga smatra opasnim po šefove klana...

ZAHTJEV I KRIVIČNA PRIJAVA PRAVOBRANILAŠTVU RS

Veza : Odgovor Pravobranilaštva RS na 80 0 P 043325 13 P 2, Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017.; Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017. i drugi dokumenti u prilozima.

PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA I KRIVIČNA PRIJAVA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja i dostavite kopije relevantnih dokumenata ako postoje na dole navedene mejlove te istovremeno na zvanični mejl Tužilaštva BIH : IME I PREZIME OSOBE KOJA JE PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE URUČILA FALSIFIKAT - KOPIJU RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10 Pr OD 12.08.2010. I U IME KOG ORGANA JE TO UČINILA ??? Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV LICA IZ SJEDIŠTA ZAMJENIKA PRAVOBRANILAŠTVA RS U BIJELJINI

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." A u vezi krivičnih djela : "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Produženo krivično djelo", "Davanje lažnog iskaza", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija", "Terorizam" i druga. Ukoliko odgovorna lica iz Pravobranilaštva RS - sjedište zamjenika u Bijeljini ne dostave jasan i precizan odgovor, meni lično i prije svega Tužilaštvu BIH to će biti dodatni dokaz o smišljenom saučesništvu u organizovanom kriminalu te osim zakonom propisanih radnji protiv počinilaca, očekujem od Tužilaštva BIH da zaštiti živote svjedoka i počinilaca krivičnih djela jer je vrh mafijaškog kartela već uklonio više važnih svjedoka i nesumnjivo je spreman ubiti svakog koga smatra opasnim po šefove klana.

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA I KRIVIČNE PRIJAVE

Sjedište zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini je saučesnik u više krivičnih djela, uzročno posljedično povezanih a zbog prikrivanja direktnih izvršlaca, odgovorni su i za više smrtnih stradanja svjedoka u kasnijem periodu. Podsjećam da je u prethodnih godinu dana, dostavom komunikacija preko aplikacije "SKY" razotkriveno da unutar organa RS, prvenstveno komande MUP-a ali i drugih službi, djeluje organizovana zločinačko teroristička grupa, koja se bavi prometom i prodajom narkotika, pranjem novca, iznudama, ucjenama, pripremama likvidacija itd a Sjedište zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini je zaštitnik počinilaca tih krivičnih djela. Samo nakon nastanka dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji je obavezujući za postupanje, smrtno je stradalo više lica od kojih ističem nekoliko na najvažnijim pozicijama a to su 30.06.2020. okružni tužilac g. Dragan Ninković te krajem marta 2021-e, (tačan datum nije objavljen) je obješen sudija Luka Borovčanin iz Sokoca.
Potom je ubijen načelnik g. Radenko Bašić te zamjenik okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, gdje su u pitanju najmanje 3 nasilne smrti a opravdano sumnjam da se u sva 4 slučaja, radi o ubistvima - likvidacijama svjedoka i presjecanjem veza ka obavještajnim službama i nalogodavcima. Istovremeno je više puta pokušavano moje ubistvo a za navedena i druga brojna krivična djela odgovornost snose zaposleni u Sjedištu zamjenika Pravobranilaštva RS u Bijeljini što ću pojasniti u nastavku. 23.07.2009. prilikom šverca narkotika, koji je pomenuta zločinačko teroristička organizacija vršila sa područja Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, nakon čega su pripadnici kartela uklonili materijalni dokaz sa smrtno ranjenog djeteta, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji što je vidljivo iz dokumentacije sadržane unutar pomenutog dokaza "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sam ranije više puta dostavljao uz druge krivične prijave kao recimo uz "Obavjest tužilaštvu o kriminalacima iz policije" a što sada nije osnovna tema.
Nastojanja moje sestre i mene da dostavimo dokaze o ubistvu djeteta su gestapovskom metodama uz neviđene laži i manipulacije dirigovane od strane zločinca Danka Borovčanina - načelnika sudske policije, sprečavana i predstavljana kao "remećenje reda i mira" a što je za posljedicu imalo sudski postupak, koji je pravosnažno okončan preinačenjem prvostepenog rješenja, odnosno oslobođeni smo krivnje. No da bi imali "opravdanje" za svoje inkvizitorsko gestapovske metode, pripadnici mafijaškog kartela su sačinili falsifikat za prvostepeno "Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" tako što su udarili pečat pravosnažnosti na sačinjenu kopiju što se vidi na pomenutom prilogu te to koristili za svoje potrebe, iako je različito od dokumenata u Osnovnom sudu u Bijeljini i MUP-u RS. Dokaz za to je prilog "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" iz koga se vidi da se prvostepeno Rješenje u stvari preinačava i postupak obustavlja. No uprkos tome je nastavljeno sa brutalnim zločinačkim metodama, zbog čega sam podneo Tužbu za utvrđenje diskriminacije a po kojoj uz "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" od 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS - g. Milan Radujko, prilaže i sporni falsifikat što sam razotkrio dopisom u 2 primjerka pod nazivom "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj" gdje sam na sredini pete strane, (uokvireno pravougaonikom) napisao : "Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN, DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?" Na dnu pomenutog priloga se vidi i da sam dostavio pravosnažno Rješenje te nakon toga g. Radujko Milan, nakon što se uvjerio u istinitost mojih tvrdnji o falsifikatu, sačinjava u sadejstvu sa kreatorima tog falsifikata, plan za njegovo uklanjanje iz predmeta i uništavanje no na njihovu žalost, primjerak koji su meni uručili nisu mogli uništiti. Nakon serije drugih krivičnih djela odlučio sam da predam krivične prijave po tom osnovu što se može vidjeti u prilozima "Prijava za falsifikat" od 20.10.2014. te obavjest Osnovnom sudu u Bijeljini - Predsjedniku suda pod nazivom "Ko su falsifikatori" od 16.01.2015., koja je kopija potom dostavljena i u RJTRS. U to vrijeme još nisam imao sve detalje vezano za sačinjavanje i uklanjanje falsifikata no nakon mog zahtjeva po ZSPI-a, Osnovni sud u Bijeljini je u sklopu dokaza "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." precizno odgovorio na sva postavljena pitanja i iz tog dokumenta se vidi da sam ja dostavio `Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp` kojim sam dokazivao falsifikat `Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr` a koji je u sklopu 28 priloga, g. Radujko Milan naveo pod stavkom 2. Uklanjanje falsifikata je izvedeno tako što je zatraženo, (jednim primjerkom - da bi mene, kako su mislili, napravili budalom i obmanuli) da im se vrati sva priložena dokumentacija kako bi "otklonili nedostatke" a na drugoj strani pomenutog dokaza "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." se navodi da im je vraćena sva dokumentacija, čime je uklonjen falsifikat. Potom se konstatuje da unutar spisa postoji moj dopis "Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj" u kome sam i ukazao na postojanje falsifikata te odmah potom činjenica da sada u predmetu postoji samo rješenje Okružnog suda koje sam dostavio ali nema više spornog falsifikata. Da je g. Radujko Milan uklonio falsifikat i nije ga htio dostaviti čak ni po pozivu suda, vidljivo je u dokazu "Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2" gdje se na drugoj strani to navodi unutar pasusa uokvirenog crvenim pravougaonikom. Ime osobe koja je sačinila falsifikat kao pomoćno sredstvo za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sam pokušavao više puta saznati od g. Milana Radujka, što on sam priznaje u dokazu "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017." koje sam dobio uz prilog "Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017." U svom izjašnjenju g. Radujko Milan piše o svemu samo ne o ovome što je bilo ključno pitanje. a) Dakle u prvom pasusu kaže da je u pitanju NAVODNI falsifikat, što je očito negiranje istine iako postoji zvanični dokument suda, ("080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.") koji je utvrdio čak i koja je osoba udarila pečat pravosnažnosti na rješenje koje se preinačava odlukom Okružnog suda u Bijeljini. Nadalje se lažno tvrdi da ja povezujem Pravobranilaštvo RS kao učesnika u falsifikovanju tog rješenja. Prava je istina da sam g. Radujka okarakterisao kao saučesnika sudije Vakičić Željke u UKLANJANJU falsifikata. b) U drugom pasusu se ispostavlja da falsifikat nije "NAVODNI" nego STVARAN, pošto se potvrđuje da sam ga dostavio a onda se prelazi na bezočno manipulisanje i falsifikovanje činjenica. Prvo se nevješto komentariše "DA NE ZNA RAZLOG ZA "TRAŽENJE DOKUMENTA" IAKO GA VEĆ POSJEDUJEM". Podsjećam da ja uopšte nisam TRAŽIO dokument, nego informaciju OD KOGA JE PREVOBRANILAŠTVO RS DOBILO TAJ DOKUMENT ??? c) Na kraju tog drugog pasusa se kaže da je na "NAVODNOM" falsifikatu "JASNO NAZNAČENO KO JE IZDAVALAC ISTOG" !!!??? To se naravno vidi i ja znam ko je izdao rješenje, znam ko ga je dostavio u spis parničnog predmeta, znam ko ga je kako i zašto uklonio ali se NE ZNA I G. RADUJKO NEĆE DA OTKRIJE OD KOJE JE OSOBE DOBIO TAJ FALSIFIKAT. Potom navodi da se vidi koji je organ izdao dokument ali ne piše i da je taj organ dostavio falsifikat Pravobranilaštvu RS. Dakle, g. Radujko ZNA OD KOGA JE ZAPRIMIO FALSIFIKAT ALI NEĆE DA KAŽE. Treći pasus je nebitan jer nisam ni očekivao da će bilo ko podnositi prijavu kada su uradili sve da prikriju ne samo taj nego mnogo teže i ozbiljnije oblike kriminala i zločina. Da nije samo u pitanju sačinjavanje i potom uništavanje falsifikata sudskog rješenja, nego je potom došlo i do više smrtnih stradanja svjedoka sam već istakao a sada podsjećam da je neposredno nakon "izjašnjenja" g. Radujko Milana, tadašnji Pravobranilac RS, doživjela brutalne napade te prisiljena podnijeti ostavku 6 dana nakon pomenutog izjašnjenja a ubrzo potom pod izuzetno sumnjivim okolnostima je preminula što se vidi iz priloga "Preminula Danijela Novaković, bivši pravobranilac RS" objavljeno 06.04.2017. Paralelno sa ovim događajima - bukvalno odmah nakon "izjašnjenja" intenzivirani su pokušaji kartela da me ubije, tako što su slali više provokatora da me pod različitim izgovorima odvuku - namame na udaljenu lokaciju, gdje su čekali timovi plaćenih ubica a što sam opisivao u ranijim prijavama. Čak su mi uz primjedbu da sam nešto "ublijedio" savjetovali da idem na pregled u bolnicu, odakle se kao pomenuta gđa Novaković, zasigurno ne bi vratio jer mafija ima svoje ljude i u medicinskoj struci. Pošto pokušaji instruisanih provokatora da me uvuku u klopku cjelih 5 mjeseci od februara do kraja juna 2017-te, nisu uspjeli, mafijaški kartel je angažovao svoje ljude na teritiriji Istočnog Sarajeva da formira nezakonite predmete pred nenadležnim OJTIS-u i Sudom u Sokocu a što se može vidjeti iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017."
Lažiranje nadležnosti je pokušano pozivanjem na "Dopis RJT od 01.06.2015." što se vidi unutar pomenute optužnice. No da se time u stvari dodjeljuje moja krivična prijava a ne prijava protiv mene, vidljivo je upravo iz priloga "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." gdje nije precizirano o kom krivičnom djelu se radi ali iz opisa je jasno da su u pitanju radnje Pravobranilaštva vezano za uklanjanje falsifikata.
Drugi važan dokaz o lažiranju je dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome je jasno istaknuto da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku a što su planeri i organizatori pokušaja mog ubistva, smišljeno lažno pričali na teritoriji Bijeljine, kao i laži kriminalnim grupama u RS da ih ja navodno cinkarim policiji, čime je stvaran motiv da me ubiju.
Iako sam dakle imao dokaze iz RJTRS i Vrhovnog suda RS da su predmeti protiv mene lažirani, odnosno falsifikovana nadležnost, pokušaji ubistva su nastavljeni te je 27.09.2018. došlo do razbojničkog napada na mene uz saučestvovanje MUP-a i sudske policije i kreiranja više novih falsifikata činjeničnog stanja i potpisa službenika što sam razotkrio u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koje je pravosnažno okončano u moju korist, konstatacijom da nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su to činili pripadnici MUP-a i sudske policije.
No prije nego je i počeo taj postupak a nakon što sam dostavio dokaze u VSTV-e, sačinjen je dokument "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." kojim se od tadašnjih glavnog tužioca OJTIS i tadašnjeg predsjednika suda u Sokocu traži da dostave rješenja o dodjeli nadležnosti i da o tome blagovremeno informišu VSTV-e.
Pošto to nije učinjeno jer naravno rješenja nisu postojala nego je izveden pokušaj falsifikovanja nadležnosti, VSTV-e je smjenilo prvo glavnog tužioca a potom i predsjednika suda, nakon čega dolazi i do smrtnih stradanja svjedoka iz OJTIS, okružnog tužioca Dragana Ninkovića te odmah nakon smjene sa mjesta predsjednika, nađen je obješen sudija Luka Borovčanin što se konstantno prikriva od javnosti. Nakon mog dopisa u OJT Bijeljina i upozorenja da su svjedoci u opasnosti, objavljeno je da je "preminuo" možda i najvažniji svjedok svih krivičnih djela, zamjenik okružnog tužioca g Debeljivić Milorad. Načelnik policije, Radenko Bašić je ubijen u Prijedoru 21.03.2022. a svjedok je kriminalnih radnji inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je plasirao lažne vijesti da navodno ja "cinkarim" policiji u Banjaluci i što je još važnije, upravljao je timom provokatora čiji je zadatak bio da me špijuniraju i pokušaju izmanipulisati da uputim prijetnje nekom sudiji. To je za posljedicu imalo aferu da je jedan od provokatora napisao prijetnje vješanjem pripadnicima VSTV-a na šta je reagovano i saopštenjem iz VSTV 14.08.2017. a inspektor bloger Radovanović je te prijetnje opravdavao i podsticao u svom tekstu od 12.08.2017. riječima : "Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i Tegeltiju i Jukićevu, pofalila dlaka sa glave ?" Pomenute radnje sam opisivao i pred sudom u prisustvu predstavnika Pravobranilaštva i upozoravao na opasnost na šta nije reagovano te sam to i pismeno navodio kao recimo u prilogu "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" gdje na sredini prve strane navodim : "...tom prilikom se pokušalo pronaći, odnosno inscenirati i napakovati neko drugo mnogo teže krivično djelo, korištenjem provokatora i doušnika koji su me ubjeđivali i nagovarali da sudije čak treba ubijati i vješati, da treba kidnapovati političke vođe sa ciljem da i ja nešto slično izgovorim ili napišem što bi se snimilo kao dokaz protiv mene a sa druge strane angažovani su plaćenici koji su prikupljali podatke o meni i pokušali me namamiti na udaljenu lokaciju kako bi me tamo likvidirali." U ovom pasusu (a to sam rekao i usmeno sudiji u prisustvu pravobranioca) opisujem događaj kada su doušnici angažovani da me prate, navuku u klopku ili navedu na neko krivično djelo a sve po instrukcijama zlikovaca iz policije, načinili veliku grešku i instruisali provokatora da zaprijeti pripadnicima VSTV-a, koje je tim povodom izdalo zvanično saopštenje avgusta 2017-te i zatražilo hitnu reakciju i razotkrivanje odgovornih.
Umjesto toga je došlo do zataškavanja slučaja i prikrivanja nalogodavaca te je u tu svrhu napisan i tekst na internetu koji sam ranije dostavio sa izmjenjenim naslovom, (da ne bih ukazao na počinioce) "`False flag` operacija" gdje pripadnik policije jasno napisanu prijetnju vješanjem ismijava, bukvalno se sprda sa tim te tvrdi da nema krivičnog djela. Nema jer bi u slučaju da se utvrde sve činjenice i otkrije da je počinjena prijetnja u okviru grupe a prema pripadnicima pravosuđa, tada bi i njemu te ostalim saučesnicima, prijetila kazna do 12 godina zatvora. Samo po osnovu kreiranja različitih falsifikata ili pokušaja uništavanja dokaza o tome postoji kontinuitet od 2010-te, preko 2013-te, 2014-te pa 2015-te falsifikovanjem nadležnosti do 27.09.2018. falsifikovanjem potpisa na dokumentima MUP-a i sudske policije a velika je vjerovatnoća i da je potpis tužiteljice na priloženoj optužnici falsifikovan, pošto se razlikuje od potpisa na drugom dokumentu.
O tome sam poslao pismeni zahtjev 20.06.2020. na šta nikada nisam dobio odgovor nego je umjesto toga, 10 dana kasnije g. Dragan Ninković kao svjedok opisanog kriminala, dobio metak u glavu. I sve ove radnje su direktan nastavak "izjašnjenja" g. Milana Radujka iz februara 2017-te a potom je došlo i do više smrtnih stradanja, uključujući i vješanje a što bi bilo izbjegnuto da g. Radujko nije štitio pripadnike kriminalnog kartela i saučestvovao u uklanjanju i uništavanju njihovog falsifikata. Da li će sada odmah, razotkriti Tužilaštvu BIH sve detalje o krivičnim djelima i zatražiti zaštitu ili će čekati da šefovi mafijaškog kartela pošalju plaćene ubice i na njega, neka odluči po sopstvenom izboru.

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr, Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2, Obavjest i prijedlog sudu i tuženoj, Prijava za falsifikat, Ko su falsifikatori, 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.; Glavna rasprava 80 0 P 043325 13 P 2, Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 od 09.02.2017.; Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017.; Preminula Danijela Novaković, bivši pravobranilac RS, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902