četvrtak, 15. rujna 2022.

KONTINUITET UKLANJANJA DOKAZA I SVJEDOKA KRIMINALA

U pitanju je jedna od podmuklih metoda zločinaca iz policije kada instruišu svoje doušnike da javno prijete tužiocima, sudijama, političarima i svima redom, kako bi obmanuli druge građane i isprovocirali da i oni učine isto a što bi "slučajno" snimili kriminalci iz policije te se tako rješili većine onih koji su prijetnja za razotkrivanje njihovih zločina. Za one koji ne nasjednu na ovakve i druge podmukle metode, koje ne uspiju ucjeniti niti ih zastrašiti, priprema se likvidacija uz korištenje prikupljenih informacija o navikama, kontaktima i naravno uz pomoć njihovih sluga - doušnika koje šalju u gomilama...

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.", skrećem pažnju javnosti i prije svega :  

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljam prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi :  

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Napomena : ZORS = Zločinačka Organizacija Republika Srpska. Podsjećam da nakon višegodišnjih pokušaja likvidacije preko kriminalnih klanova koje kontroliše policija, na mene izvršen razbojnički teroristički napad od strane ZORS a za koji MUP, Sudska policija te po zakonu nenadležni OJTIS i Sud u Sokocu, nisu dostavili nakakav pravni osnov, odnosno eventualna rješenja o prenosu nadležnosti ni meni lično a niti sudu u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" u kome je pravosnažnim rješenjem konstatovano kršenje zakona službenika ZORS-e. S druge strane uprkos opstrukcijama i naknadnim napadima, psovkama, uvredam i prijetnji ubistvom, ja sam u taj predmet i više puta uz krivične prijave, dostavio dokumente Vrhovnog suda RS i RJTRS-e iz kojih se vidi da su predmeti pokrenuti protiv mene pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, nezakoniti i jedini njihov cilj je bio da budem namamljen / dovučen pa ostavljen kao laka meta pomenutim kontrolisanim klanovima. Nakon što podmukli plan koji su smislili i organizovali kriminalci iz policije uz sadejstvo načelnika sudske policije, zločinca Danka Borovčanina i saučesnika iz Istočnog Sarajeva, koje je isti podstrekivao te poslije mojih dostava dokaza u VSTV, prvo su disciplinski kažnjene neke osobe a onda je smrtno stradalo više svjedoka od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina te načelnika Radenka Bašića, što je nesporni :

KONTINUITET UKLANJANJA DOKAZA I SVJEDOKA KRIMINALA

Kao uvod ukazujem na prilog "Zabilješka 401-10" od 08.03.2010. kojim ću pojasniti zbog čega, (između ostalog) koristim neke izraze koji nisu opisani u krivičnim zakonu. Naime na kraju te zabilješke sam opisan kao ludak, što se i kasnije više puta ponavljalo sa opisima kao poremećeni psihopata pod dejstvom alkohola ili narkotika o ovde konkretno je navedeno da "Zdenko Bajo je odavao utisak labilne i psihički rastrešene ličnosti čije se ponašanje ne može predvidjeti". Ta gnusna i uvredljiva laž, odnosno smišljeno lažni opis uz prethodne insinuacije su poslužile kao izgovor za pokretanje "posebnih istražnih radnji" uz lažnu optužbu da sam "ugrožavao sigurnost" više lica pisanjem kako će svi koji prikrivaju ubistvo završiti u zatvoru. To jesam pisao i pišem godinama ali nije u pitanju krivično djelo što su svi koji su učestvovali u tim radnjama veoma dobro znali. Dakle, opisan sam praktično kao pomahnitali ludak, koji bi mogao ubiti svakog na koga naiđe a smišljeno je izostavljena činjenica da sam sudskoj policiji uručio materija, disk i slike materijalnog dokaza ubistva, kojima sam potkrijepio svoje tvrdnje o prikrivanju zločina. Te snimke sam načinio neposredno ranije - krajem januara uz dozvolu sudije Jovana Savića a radi se o fotografijama dječjeg ruksaka, dvostruko presječenog kaiša, predmetom koji je i ubio djevojčicu te je uklonjen sa ubijenog djeteta i opran hemijskim sredstvom a potom sakriven iz istražnih radnji.
Zabrana pristupa koji su zločinci iz komande sudske policije vršili godinama je imala za cilj da ZORS, glumi kako o materijalnom dokazu NEMA POJMA i tek januara 2017-te, opet uz zaslugu sudije Savića, nadležna tužiteljica Stjepanović se pismeno izjašnjava da o stanju u kome se predmet nalazi navodno "nema saznanja" jer to policija nije navela. Radi se o laži i dotična osoba je smišljenjo saučestvovala u prikrivanju zločina no moram skrenuti pažnju na to da bi u suprotnom vjerovatno bila ubijena od strane zlikovaca iz kriminalističke policije koji su organizovali i obezbjeđivali krijumčarenje narkotika što čine konstantno godinama. I da zaključim - svako onaj od koga tražim odgovor na pitanje kako je došlo do onakvog oštećenja materijalnog dokaza, zašto je kaiš presječen, gdje je odsječeni dio nestao, zašto je ostatak opran benzinom i ko prećutkuje da sam mu pokazao taj predmet, predao fotografije, ne postupa po obavezi iz zakona o prijavljivanju krivičnog djela, nego sve to prikriva i umjesto toga me opisuje kao labilnu i rastresenu ličnost, poremećenog psihopatu i slično za mene "odaje utisak" ČLANA BANDE KOJA LAŽE, FALSIFIKUJE, UBIJA NEVINE LJUDE, PLJAČKA GRAĐANE I ZEMLJU I SPREMNA JE IZVRŠITI NAJMONSTRUOZNIJE ZLOČINE DA BI NASTAVILI SA KRIMINALOM I SAČUVATI OPLJAČKANO. U prethodnoj krivičnoj prijavi napisanoj 24.05.2022. sa podnaslovom "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime" ponovo sam upozorio da su i drugi svjedoci u životnoj opasnosti a posebno pomenuta tužilac Stjepanović jer je detaljno upoznata sa prikrivanjem zločina koje su izvršili pripadnici kriminalističke policije Marković Dragoslav u sadejstvu sa Stankom Stanišićem, Sinišom Vrućinićem, Darkom Kovrlijom i drugima te opisao neke od metoda prepreme likvidacije ili montiranja lažnih optužbi. Da policija ima ikakve veze sa zakonom i bezbjednošću, njihove radnje ne bi bile problem no činjenica je da je policija centar i generator kriminala a za svoje potrebe, vrbuju, ucjenjuju i prijete građanima da za njih prikupljaju informacije i ugrožavaju druge no ponekad to čine i sami inspektori, bilo da kriju ko su ili se pretvaraju da su u sukobu sa policijom, odnosno nekim moćnikom iz mafijaškog režima. Tako je inspektor B.R. iz Prijedora ubačen u jedno udruženje građana, (kakva uglavnom i osniva policija kao i političke stranke) te u sadejstvu sa saučesnicima špijunirao stvarne protivnike mafije - časne građane koji imaju dokaze o kriminalu a koji su najčešće povjerovali u dobrotu i priče "bivšeg inspektora" te mu se povjeravali očekujući pomoć i podršku. Kada sam upozorio neke osobe da budu oprezni sa inspektorom B.R. to mu je preneseno pa je demonstrativno napustio udruženje građana uz prijetnje svojim "pravnim" i kriminalističkim sposobnostima. Istog dana je protiv mene napisana optužnica u nenadležnom OJTIS kao sredstvo za pripremu likvidacije a predmet bi se naravno okončao zbog "pogibije" ili "samoubistva" osumnjičenog. U sklopu rata koji je protiv mene vodila mafijaška struja u policiji, dostavljen je predsjedniku udruženja tekst "Ekskluzivno - sin Milorada Dodika, Igor Dodik uhapšen i priveden zbog droge". S obzirom da imam generalni stav da građani treba da se udružuju i javno iznose dokaze o kriminalu, tokom godina sam svima pomagao u mnogo čemu pa tako i predsjedniku tog udruženja oko informatike i administracije te sam im dizajnirao web stranicu - portal, kao sredstvo oglašavanja. Tako sam između ostalog dobio pomenuti tekst, koji je trebalo objaviti a u kome na početku piše da je informacija došla iz vrha MUP-a RS. Detalji opisani u članku su za mene bili nebitni jer sam smatrao da i ako su tačni, uzrok zla nije osoba o kojoj se piše nego njegov otac koji ima poziciju i moć koju zloupotrebljava godinama. Na dnu se vidi da je autor teksta udruženje a ime "informatora" ni tada a ni kasnije do danas nije otkriveno no jasno je da tekst nije bio svrha sam po sebi nego sredstvo kojim je trebalo isprovocirati neke druge osobe da udare na mene svim sredstvima i izbrišu moje ime iz "crne knjige" koju je objelodanio jedan od šefova mafije Dodik Milorad.
Vidljivo je da je tekst objavljen 13.01.2018. a u prethodnoj prijavi sam opisao da sam već 19.01.2018. dobio mejl iz Švajcarske - proslijeđena kopija mejla koji je 18.01.2018. poslao navodni pravni zastupnik Dodika sa zahtjevom da mi blokiraju domenu zbog upravo tog teksta sa informacijama iz vrha policije. No istog dana kada je objavljen tekst, datiran je i "Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018." a dokaz da je u pitanju još jedna prevara je vidljiv iz sadržaja. Naime, pošiljka je navodno poslata 11.01.2018. a već veoma bitnog datuma 13.01.2018. se navodno pokušava izvršiti druga dostava na moju adresu što je i pravno i fizički nemoguće. Podsjećam da su i "Pošte Srpske" sastavni dio ZORS-e a između ostalog su saučestvovale u presretanju i uništavanju pošiljki za Strazbur o čemu takođe imam dokaze. Dakle, sve i da je pošiljka sa dva dokumenta koja se navode poslata 11.01.2018. iz Sokoca te da je došla isto veče i da je odmah sutradan 12.01.2018. pokušano prvo uručenje - u slučaju da poštar ne zatekne primaoca, ostavlja se obavjest o pošiljci sa napomenom da se ista može preuzeti u narednih 5 radnih dana a nakon tog roka se vraća pošiljaocu. Proizilazi da je ta pošiljka morala biti u Bijeljini, najmanje do 17.01.2018. kada bi se prema propisima trebala vratiti pošiljaocu a koji bi onda morao ponovo da je pošalje i pokuša drugo uručenje prije bilo kakvih drastičnih metoda. Umjesto toga, žurilo se da što hitnije, zlikovac Borovčanin Danko, pošalje svoje ljude sat vremena prije izlaska sunca da mi lupaju na vrata i odvuku me na nišan ubicama, što sam dokazao u prekršajnim postupcima. Ali na prilogu uopšte ne piše kada je pokušano prvo uručenje nego da je navodno drugo uručenje pokušano već 13.01.2018. u 10:45. Na stranu što je nemoguće da se 2 dana nakon slanja već vrši druga dostava, podsjećam da je taj 13.01. osim što je istog dana objavljen onaj nezgodni članak, to i datum kada se dočekuje "Pravoslavna nova godina" a još je bila i subota te je malo vjerovatno da se tad uopšte radilo. No zanemarimo te sitnice, pošto osim već navedenih nelogičnosti, vidljivo je i da je dio skenirane slike oko potpisa isječen - obrisan te se ne može razaznati potpis. To se zaključuje i zbog činjenice da nedostaje dio linije na kojoj je trebao biti potpis. Nije isključeno da se potpisao falsifikator pa je to obrisao i na kraju da istaknem poslednji dokaz da se radi o falsifikatu a to je SAVRŠENSTVO dokumenta, koji je bez ijedne mrlje i sjenke za razliku od svih ostalih koje sam dobijao od Pravobranilaštva RS. Primjer izgleda skeniranih koverata se vidi na dokazu "Normalan izgled dostavnica" gdje bukvalno nema nijedne bijele tačke što je i logično s obzirom da su koverte plave boje. Sudija koji je navodno poslao ovu pošiljku a očigledno je u pitanju lažiranje slanja je zvanično sahranjen 27.01.2021. što je samo 5 dana nakon što je smjenjen sa pozicije predsjednika suda i ne može svjedočiti o tome kako je došlo do ovog i drugih falsifikata ni o tome da li mu je Rajko Čolović iz OJTIS, dostavio bilo kakvo rješenje o navodnoj nadležnosti ili je i to bio falsifikat - na stranu to što čak i da je OJTIS, dobio predmet u rad, bez odluke Vrhovnog suda RS, nije moglo da se postupa u Sokolačkom sudu, nego pred sudom u Bijeljini, koji je prema ZOKP-u i Zakonu o sudovima, nadležan da postupa u slučajevima izvršenog ili pokušanog krivičnog djela na teritoriji Bijeljine. Smrt sudije Borovčanin Luke mi je odmah bila sumnjiva jer se desila neposredno po smjenjivanju a u par tekstova na internetu nije naveden uzrok te sam poslije više mjeseci dobio usmenu informaciju da je gospodin nađen obješen te da je to za uski krug porodice i prijatelja prezentovano kao samoubistvo u šta ne vjerujem uopšte. Dovoljno je zamisliti kakve bi sve probleme i kome donijelo svjedočenje ovog sudije o oklonostima vezanim za otvaranje predmeta i falsifikovanje nadležnosti u Istočnom Sarajevu te ko je tražio da se to uradi i šta se sve dešavalo od juna 2015-te, kada je formalno otvoren predmet u OJTIS, ko je angažovan i šta se sve radilo u 2 godine posebnih istražnih radnji, kao i kakva je uloga inspektora B.R. u svemu tome. Ko je angažovao osobu H.P.G. da me kontaktira neposredno po otvaranju predmeta 2015-te, ko je od nje tražio da u razgovorima ali i javno upućuje prijetnje pripadnicima pravosuđa, što je imalo za rezultat aferu u avgustu 2017-te, koju su svim silama pokušali da prikriju i zataškaju inspektor B.R. i tadašnji ministar sigurnosti D.M. koji je prema pisanjima novinara Vaskovića a na osnovu podataka Interpola o dešifrovanim komunikacijama kartela, bio i sam pripadnik mafije. Sa druge strane iako je jedna sudija a tada član VSTV-a prijavila slučaj ugrožavanja i nakon 5 godina nema objašnjenja za javnost o čemu se tu radilo. U pitanju je jedna od podmuklih metoda zločinaca iz policije kada instruišu svoje doušnike da javno prijete tužiocima, sudijama, političarima i svima redom, kako bi obmanuli druge građane i isprovocirali da i oni učine isto a što bi "slučajno" snimili kriminalci iz policije te se tako rješili većine onih koji su prijetnja za razotkrivanje njihovih zločina. Za one koji ne nasjednu na ovakve i druge podmukle metode, koje ne uspiju ucjeniti niti ih zastrašiti, priprema se likvidacija uz korištenje prikupljenih informacija o navikama, kontaktima i naravno uz pomoć njihovih sluga - doušnika koje šalju u gomilama. Inspektor B.R. koji je godinama glumio disidenta se u poslednjih nekoliko mjeseci pretvorio u advokata policije, posebno direktora ali i Dodika te iako je formalno u sukobu i suspendovan od strane policije, pred kraj priloga "Lice Kostešević Siniša ne prolazi kroz evidencije Tužilaštva BiH" piše "Odlično poznajem način rada Kostreševića i njegovih najbližih saradnika jer sam par godina bio dio tog tima" te se postavlja pitanje da li su radili zajedno kada je ubijena Ivona Bajo, kada je krijumčarena droga ili kada je pripremano moje ubistvo, kada je likvidiran Milan Vukelić ili neki drugi "herojski podvig" snažne i "hrabre" policije koja se odužila nagrađivanom inspektoru tako što ga je "izbacila sa posla". Već sam opisivao kako pomenuti inspektor piše gluposti u pokušajima da očitu prijetnju proglasi bezazlenom šalom a sada ovim tekstom to nastavlja plasirajući besmislicu prema kojoj bi Tužilaštvo trebalo objaviti da vodi tajnu istragu prema nekome u stilu : "Obavještavamo vas da od 01.01.2022. nadziremo sve komunikacije osobe XY, koristimo prikrivene istražitelje NN, MM, AA, BB, i SS, postavili smo prislušne uređaje u privatnim i službenim prostorijama a sarađujemo i sa službama drugih zemalja." Vjerovatno bi prema super inspektoru, tužilaštvo o svemu trebalo obavjestiti osobu koja je "na mjerama" 7 dana pred početak posebnih istražnih radnji. A što se tiče "uspješnosti" policije to je svakome sve vidljivije. Eto recimo tekst "I dalje bez obdukcionog nalaza u slučaju smrti Dragana Miletića" govori o slučaju kada je policija do smrti mučila svezanog čovjeka u službenim prostorijama a o detaljima nije sazvala konferenciju kao u slučaju Davida Dragičevića, što je takođe jedan od velikih "uspjeha" policije. A čini se da su isti ljudi učestvovali u oba ova ubistva mučenjem. U prethodnoj prijavi sam izneo mišljenje "Što se tiče opisa policije o događajima koji su prethodili, njima se naravno ne može vjerovati jer je jednako moguće da su ubijenog napali saučesnici kriminalaca iz policije od čega se on branio a onda su ga ubili policajci udarcima, dok je bio svezan lisicama." a onda i novinar Vasković piše u tekstu "Dodikovim životinjama se jako jako žuri" nešto slično "Pokušavaju ukloniti tragove, što je nemoguća misija, jer su već zadokumentovani, kao i nova nedjela koja su počinili - likvidacija Dragana Miletića (preminuo 20.04., nakon surovih batina koje je dobio 02.04.o.g. u PU Banjaluka)." Ubijenog ne poznajem ali znam dobro metode zločinaca iz policije i globalna poruka likvidacija Bašića i Miletića je ta da niko nije siguran ako samo i pomisli da bude svjedok. Ni policjac jer može dobiti metak u svakom trenutku a ni neki očevidac krivičnih djela koji bi poželio status svjedoka saradnika jer takve u svakom trenutku može pokupiti policija i ubiti ga u policijskoj stanici prije nego progovori pred tužiocem. Pa hajde sad neka se neko usudi da kontaktira tužilaštvo i ponudi svjedočenje. Poslednji događaji oko požara u IRB-ci pokazuju da sam dosta precizno predvidio namjere mafije u svojoj prijavi sa podnaslovom "Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije" u kojoj sam napisao : Ne treba smetnuti sa uma i činjenicu da je trenutno svjetski značajan događaj, ratni sukob Rusije i Ukrajine, koji osim teškoća u snabdijevanju energentima i robama, presjeca pristup bankovnim računima za mnoge šefove kartela i to kako na zapadu tako i u bankama sa istoka. Tako je od nekada "rajske" pozicije sa nekoliko računa u Zapadnoj Evropi pa onda za svaku sigurnost i poneki u Rusiji, nakon stavljanja na crne liste, sankcije te povlačenje ruskih banaka sa tržišta, klan došao u opasnost da mu sve što su pokrali i iznjeli iz zemlje propadne te im je od životne važnosti bilo da imaju bar neku konekciju ka novcu. Prilog "Vlada republike srpske preuzeće sberbanku" jeste nastao prije prethodno navedenih ali je bitan za cjelinu pošto pokazuje da je mafija preuzela kontrolu nad Sberbankom uz prazna naklapanja o "ispunjavanju obaveza", "zaštiti svih sredstava" itd ali i da će Vlada uložiti 15 miliona maraka. Kad se ima u vidu činjenica da je vlada RS poznata po pljačkanju, pranju novca i uništavanju banaka te da je temeljno uništila i odvela u likvidaciju nekoliko banaka, jasno je da plasiraju laži i da im je kontrola nad ovom bankom potrebna da izvuku sav novac koji postoji a potom da preko te banke nastavljaju pljačkati budžet. Banke su uostalom i nastale, odnosno služe prvenstveno za pranje novca i pljačku koja se pokriva i prikriva raznoraznim "transakcijama" ali i lažnim kreditima što Dodik najbolje zna a zna i javnost preko afere oko kupovine vile u Beogradu. Ali s obzirom da sada više ne mogu a sve i da mogu ne smiju se više usuditi da prebacuju opljačkani novac niti u jednu stranu banku jer se plaše zaplijene a ni same prostorije banke nisu sigurne kao nekada, ostaje kao najbolja opcija SEF U BAKINCIMA, pa još ako ga okruže "despotima", mogli bi mirno da spavaju. Crna lista i rat su napravili ogromne probleme šefovima mafije jer su im postale nedostupne banke i istoka i zapada. Politički pritisci su sa obe strane i bukvalno moraju birati da li će se odreći opljačkanog novca smještenog u EU ili u Rusiji a što je najgore, velike su šanse da ostanu bez obe lokacije. U svakom slučaju, trenutno im je nedostupan a bliže se izbori. Potrebna je neka banka da se preko nje pljačka i pere novac a još ponešto da se ukrade iz IRB i izbrišu - zapale tragovi. To je bukvalno najavio Milorad Dodik nakon izjave u Tužilaštvu BIH, kada je pojasnio da je tamo odneo "ovjerenu kopiju" ugovora što se može čuti u prilogu "Da sam krao - krao sam". Jasno je da su mnogi originali sada izgorjeli a da li su među njima i originali Dodikovih ličnih ugovora ili samo sa njim povezanih firmi, ostaje da se vidi. Da su opljačkane desetine miliona, samo u poslednje 2 godine vidi se iz priloga "Novi milioni pozajmica za dodikove tajkune" a da još nema rezultata istrage o uzrocima požara vidi se iz priloga "Žarište" mada suštinski svi znaju kako je i zašto spaljena IRB-a. Kratka retrospektiva razbojništva, opisana je u tekstu "Sve je postalo pepeo i dim" : "Vatra je odnijela dokumentaciju a milionske afere koje su potresale Republiku Srpsku, kao što su Bobar banka, Andrićgrad, Fruit Eko, vila u Beogradu, Energolinija, konzorciji Delta Zekstra i tako redom sve do Džombića postale su pepeo i dim. Požar u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, koju od samog osnivanja potresaju brojne afere, dogodio se u ranim jutarnjim satima kada u zgradi nije bilo nikoga. Šta je sve izgorjelo u plamenu još se ne zna. Direktor IRB-a tvrdi da je dio dokumentacije uništen." Od obilja tekstova o tome, izdvojio sam još "Skaj se ne može zapaliti kao ni dokazi protiv tebe" ne toliko zbog paljevine nego zbog rečenice koju citiram "Ne pomažu ni “evidencije”. Zna to odlično Narko”General” - sve to oko “evidencija”." a što je u stvari opaska vezano za tekst inspektora B.R. koji se na 3 strane trudio da "objasni" kako ne postoji nikakva istraga sve lažući kako Vasković tvrdi da su mu izvori informacija iz Tužilaštva BIH. To naravno nije istina jer je Vasković u direktnom kontaktu sa stranim obavještajnim službama od kojih dobija informacije a poneki odgovor na pismene zahtjeve je manji od 1 % podataka i on to uvjek naglasi. Uglavnom - nije teško zaključiti zbog čega neko sada hvali policiju koja je do grla u kriminalu. I na kraju, prilažem tekst "Ronhilov strah od hapšenja" u kome se vidi da je šefovima policije, odnosno mafije stalo jedino do sopstvene kože, citiram iz teksta : "Dodik je od trojice svojih navodno policijskih “vedeta” ultimativno zahtijevao da odmah prekinu sa međusobnim sukobima i uspostave saradnju kako bi ga zaštitili. “Potrebni ste mi svi i sukobi moraju prestati”.". S tim u vezi, podsjećam da sam u svojoj prijavi sa podnaslovom "Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije" upravo to pojasnio riječima : "Dakle, nakon pisanja novinara Vaskovića, mnogi pripadnici kartela unutar policije su se uspaničili - oni pošteni i časni policajci su počeli da osjećaju odbojnost prema njima i distanciraju se od njih a u redovima i jednih i drugih je bilo onih koji su spremni svjedočiti o tome šta znaju, odnosno neki su vjerovatno i dostavljali podatke tužilaštvima. U takvoj situaciji, vrhu kartela ne bi ništa donijelo neko novo "samoubistvo" koje bi tada, tako i bilo doživljeno od većine građana i službenika te su se odlučili na otvorenu likvidaciju sa ciljem da tako zastraše sve potencijalne svjedoke, zatim da zbiju redove policije, kako bi ih pridobili uz sebe, da umire kriminalce iz policije čija su imena objavljena u tekstovima pomenutog novinara i da naprave uvertiru i zamajac za naredne poteze a koji su uslijedili nakon što sam podneo prijavu 02.04.2022. Time se obistinila moja pretpostavka da ubistvo g. Bašića, nije plan nekog izolovanog kriminalca, nego monstruozna FALSE FLAG operacija, mafijaškog kartela, koji čine Dodik Milorad, MUP RS te brojni Dodikovi ljudi unutar institucija i izvan njih. Sve je očiglednije da su se šefovi kartela, dotjerani do zida i u panici da će završiti na dugogodišnjoj robiji zbog brojnih zločina, odlučili da ubiju nekog svjedoka krivičnih djela iz policije ne toliko zbog njegovog eventualnog svjedočenja u budućnosti nego da bi imali izgovore za poteze koje su isplanirali da učine, praktično stvarajući od policije privatni zaštitarski servis za sebe i istovremeno ogoljenu terorističku organizaciju za zastrašivanje svjedoka i drugih građana uz prikrivenu a moguće uskoro i javnu poruku da će MUP RS, svim sredstvima "zaštititi" političare i komandu policije čak i od organa BIH odakle osjećaju opasnost od hapšenja. Neposredno nakon ubistva sam u prijavi "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel" istakao da je Dodik bio u Prijedoru svega 3 dana prije likvidacije načelnika Bašića i to opisao u tekstu pasusom koji citiram : "U prilogu "Veoma sam ponosan" opisuje se boravak Dodik Milorada u Prijedoru istog 17.03.2022. kada je iz drugog mjesta, (Bijeljine) upućena poruka građanima da spriječe bilo koje lice pa i predsjednika da ugrožavaju građane i izazivaju sukobe. Kad se ima u vidu da je samo nakon 3 dana, upravo u Prijedoru, ubijen načelnik policije, opravdano je zapitati se da li su ti događaji povezani." Sada je vjerujem svima već jasnije da su nakon ubistva načelnika, najviše profitirali upravo šefovi narko kartela iz režima, koji su se prethodno uspaničili zbog razotkrivanja njihovih komunikacija sa saučesnicima iz ostatka mafije, koje su objavljivane uz povremena hapšenja, nekih od članova kartela. A "despoti" im nisu ni za staro gvožđe, kako sam odavno napisao. Ne bi mogli zaustaviti ni osrednju četu bivših vojnika "ISIL-a" koji se od strane političara i medija, lažno predstavljaju kao "ekonomski migranti". Policiji naravno ne pada na pamet da privede Dodika i "ispita" ga onako kako je "ispitivala" nedavno premlaćene ljude. Da odgovori odakle mu novac za kredit i prije svega odakle mu Ukrajinska ikona, koju je poklonio Rusiji. Zna li MUP da sad Rusija i Ukrajina vode rat a Dodik se i dalje pravi naivan, pričama da je to izmišljotina novinara pa onda mu je to kao dao neki čovjek u prolazu i slične gluposti. Možda bi rat bio prekinut ako "herojska" policija, otkrije tajnu Dodikove ikone i o tome obavjesti vlade Ukrajine i Rusije. Možda ta afera i nema veze sa izbijanjem rata ali je sasvim sigurno da su mnogi ljudi ovde ubijeni ne samo krivicom nego od strane kriminalaca iz policije, koji su sastavni dio i udarna pesnica Dodikovog mafijaškog režima. Ne pada im na pamet naravno ni da ispitaju u PU Bijeljina ko me je napao i prijetio ubistvom pa pobjegao na sprat. Ni inspektora Dejana Minića, koji je direktno intervenisao 27.09.2018. kada je organizovana akcija za pripremu mog ubistva. Nisu ispitani ni inspektori Marković Dragoslav niti Stanko Stanišić, čije sam ime ja morao da razotkrivam dok su ga šefovi mafije krili godinama. A od ubistva Ivone Bajo je ubijeno na stotine ljudi, stotine hiljada su pobjegli od terora u druge zemlje. U zadnjem prilogu, osim opisanih strahova šefova mafije napisana je i rečenica "...Darka Kovrliju, kojeg dosad nisam pominjao a koji je, takođe, imao Skaj aplikaciju na svom telefonu..." U pitanju je osoba koja je takođe učestvovala u zataškavanju ubistva Ivone Bajo i u vrijeme dok još nisam imao nijedan dokaz, isti mi je rekao da : `prava istina nikada neće biti otkrivena`. Rekao je to i sigurno i mislio da će biti tako jer su oni sve uradili da sakriju istinu ali nisu uspjeli. Razotkrio sam sve detalje a sada i od stranih agencija dolaze dokazi o tome da su šefovi policije, organizovano rasturali narkotike godinama. I ubijali svakoga ko im se našao na putu a nije znao sa kakvim monstrumima ima posla. Sada to valjda zna i Tužilaštvo BIH i krajnje je vrijeme da ih zaustavi prije nego što još nekoga ubiju.

PRILOZI

Zabilješka 401-10, Ekskluzivno - sin Milorada Dodika, Igor Dodik uhapšen i priveden zbog droge, Falsifikat skeniranja koverta od 11.01.2018.; Normalan izgled dostavnica, Lice Kostešević Siniša ne prolazi kroz evidencije Tužilaštva BiH, I dalje bez obdukcionog nalaza u slučaju smrti Dragana Miletića, Dodikovim životinjama se jako jako žuri, Da sam krao - krao sam, Novi milioni pozajmica za dodikove tajkune, Žarište, Sve je postalo pepeo i dim, Skaj se ne može zapaliti kao ni dokazi protiv tebe, Ronhilov strah od hapšenja

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902