srijeda, 20. travnja 2022.

ZAŠTITNICI I SAUČESNICI MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Umjesto da se krivci pohapse i procesuiraju, vrh mafije je naložio uklanjanje svjedoka, tako da je bivši tužilac Ninković, stradao od vatrenog oružja a potom i bivši predsjednik Borovčanin te su te smrti predstavljene javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" odnosno bez navođenja ikakvih uzroka. Uz ove dvije smrti, možemo dodati i likvidacije policajaca Šehovića i Vujinovića, ubistvo Miloša Ostojića, Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i mnoga druga koje je izvršio mafijaški kartel, odgovoran za krijumčarenje narkotika i ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje prikriva osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz kriminalističke policije...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Na osnovu člana "Opšte odredbe o disciplinskoj odgovornosti za disciplinske prekršaje" stav "Sudija, tužilac, dodatni sudija ili sudija porotnik, uključujući i predsjednike sudova, glavne tužioce i njihove zamjenike, disciplinski su odgovorni za zakonom propisane disciplinske prekršaje koje su učinili s umišljajem ili iz nehata."

NA RUKE PREDSJEDNIKU VSTV-A

Veza : Dokumenti "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021."; i "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021."
 

ZAŠTITNICI I SAUČESNICI MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

 
Naslov koji sam odabrao, odnosi se na takozvane državne službenike - prije svega pripadnike policije, tužilaštava i sudova a koji rade za interese kriminalnih klanova ali i na pripadnike UDT-a i VSTV-a, koji štite prethodno navedene osobe. Prije nego što se osvrnem na povezane dokumente koje sam naveo prije naslova, potenciram prilog "Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica" na kome su fotografije osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre Budimke Bollin Bajo a koju je ubila mafijaška fašistička i teroristička organizacija Republika Srpska prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu. Krijumčarenje je organizovala i štitila kriminalistička policija uz asistenciju OJT Bijeljina te su nakon ubistva djevojčice, omogućili kamionu koji je dovezao "ROBU" da pobjegne prije dolaska "istražitelja" a sa ubijene djevojčice su uklonili materijalni dokaz ubistva - "dječji ruksak" oprali tragove masti i ulja nastale od kamiona te sakrili taj dokaz od porodice i javnosti istovremeno glumeći da o tome "NEMAJU POJMA". Fotografije materijalnog dokaza ubistva se mogu vidjeti na prilogu "Ručni rad policije - dokaz ubistva" gdje su u vrhu slike koje je načinila policija na dan ubistva a nakon toga su fotosi koje sam lično snimio, poslije preuzimanja iz suda. U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je načinjen 15.04.2015. evidentirano je da je kaiš materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskom sredstvom. Ono što je očigledno a to je da je predmet koji je ubio djevojčicu, pretodno presjekao kaiš - ni tužilaštvo ni policija "NISU PRIMJETILI" nego su da bi prikrili krijumčarenje narkotika i organizovanu pljačku preko Bobar grupe, sakrili taj materijalni dokaz i pokušali ubistvo predstaviti kao "PAD SA BICIKLA" prilikom čega se navodno djevojčica sama nabola na žicu od korpe bicikla. Nakon što sam razotkrio ove laži i postavio pitanja o tome a posebno poslije preuzimanja predmeta u 2015-oj godini, pripadnici mafijaškog kartela - prvenstveno "Sokolačkog klana", (Marković Dragoslav, Borovčanin Danko, Rajko Čolović i Borovčanin Luka) uz asistenciju Danice Stjepanović i saučesnika iz OJT Bijeljina otvaraju NELEGALNI i NEZAKONITI predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" uz korištenje "posebnih istražnih radnji" ne sa namjerom da vode postupak nego da prikupe podatke za pripremu likvidacije. Na taj dio ću se vratiti kasnije nakon što pojasnim ulogu osobe Stjepanović Danice u prikrivanju ubistva djevojčice a vezano za povezane dokumente UDT-a, odnosno VSTV-a. Naime, nakon što sam poslao pritužbu 25.10.2021. već sutradan je načinjen dokument "03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021." kojim se ta pritužba povezuje sa predmetom UDT 14442/15 sa komentarom da UDT ne nalazi osnov da ga ponovo preispituje. Potom sam dostavio `Obavjest po UDT 03-09-6-3692-2 2021. - dopuna pritužbe` u kojoj sam pojasnio da je pomenuti predmet nastao 2015-te, što se i vidi na osnovu zadnja 2 broja i zasniva se na dokazima "Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta od 27.02.2015." u kome između ostalog postavljam jasno pitanje : "2) ZAHTIJEVAM DA OT BIJELJINA PISMENO OBRAZLOŽI KAKO JE PREDMET NAVEDEN POD BROJEM 4 KAO DJEČJI RUKSAK, PRETHODNO NEOŠTEĆEN DOŠAO U STANJE DA MU JE KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM ?" te na već pomenutom prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" itd a poslednja pritužba se zasniva na dokazu - prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017." nastalom 2 godine nakon formiranja predmeta te je nemoguće da taj dokument ima veze sa pritužbom iz 2015-te. Nakon toga UDT-a provjerava moje navode i očito ustanovljava da su istiniti te sačinjava drugi dopis "03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021." kojim se moja pritužba od 25.10.2021. povezuje sa sasvim drugim dokumentom i to "03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017." koji mi se i dostavlja kao prilog. No iz tog dokumenta se jasno vidi da tada nije formiran nikakav UDT predmet jer nije dostavljen broj predmeta te napominje da ukoliko se traženi podaci ne dostave u roku od 8 dana UDT neće ni razmatrati materijal kao pritužbu. Dakle, nije mi dostavljen neki drugi broj predmeta, nego dopis iz koga se vidi da predmet nije ni formiran te nema razloga da UDT sada ne otvori predmet, posebno zato što su nakon NEPOSTUPANJA i ZAŠTITE koja je pružena pripadnicima mafije iz policije i tužilaštva u Bijeljini, počinjena brojna krivična djela a došlo je i do smrtnog stradanja pripadnika pravosuđa sa područja Istočnog Sarajeva, gospode Dragana Ninkovića i Luke Borovčanina. Sve je posljedica kriminala osobe Stjepanović Danice iz OJT Bijeljina, koja je saučestvovala u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice i materijalnog dokaza tog zločina. Ona u pomenutom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017." piše - LAŽE da o tome "NEMA SAZNANJA" iako je o tome više puta bila pismeno i usmeno obavještavana. Između ostalog i pomenutim zahtjevom iz 2015-te, koji je bio sastavni dio predmeta UDT 14442/15. No i prije toga je bilo više dokumenata na tu temu od čega izdvajam "Zahtjev za informacije 15.01.2014." gdje postavljam 3 izuzetno važna pitanja, koja ukazuju na prikrivanje zločina a drugo od njih se odnosi upravo na pominjani materijalni dokaz ubistva "dječji ruksak", citiram doslovno taj dio : "NA SLICI DESNO JE TORBA KOJU JE PRILIKOM SMRTONOSNOG POVREĐIVANJA PREKO RAMENA NOSILA DJEVOJČICA IVONA BAJO. ISTA JE UKLONJENA SA LICA MJESTA, TE ZAHTIJEVAM DA MI DOSTAVITE DOKUMENTACIJU O TOME ŠTA JE OT BIJELJINA UTVRDILO: KO JE UKLONIO MATERIJALNI DOKAZ, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KADA JE, KO I ZAŠTO OPRAO VEĆI DIO OSTATKA KAIŠA, TE JE TIME ČAK I PRVOBITNU ŽUTU BOJU SAPRAO ???
Cijelo vrijeme, zločinac Borovčanin Danko, načelnik sudske policije u Bijeljini, sprovodi fašističku diskriminaciju zabranjujući bez sudskog ili bilo kakvog rješenja pristup u OJT Bijeljina svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo sa osnovnim ciljem da nas spriječi u dostavi dokaza i insistiranjima da se nadležna osoba Stjepanović izjasni šta zna o pomenutom dokazu te ako "NE ZNA NIŠTA" bila bi obavezna da prema ZKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, ponovo pokrene istragu i ustanovi ne samo kako je predmet došao u takvo stanje nego i ko je to prikrivao. Ko je to prikrivao - osim nje naravno. To je trajalo sve do početka 2017-te, kada se ista izjašnjava na pismeni dopis Osnovnog suda u Bijeljini i kako se vidi, lažno tvrdi da "NEMA SAZNANJA". Podsjećam da je tužilac obavezan da lično sprovodi istražne radnje i morala je lično da ustanovi u kakvom su stanju svi predmeti te da razotkrije kako je i zašto "dječji ruksak" došao u takvo stanje, da li je kaiš presječen istim predmetom koji je ubio djevojčicu, da li je tupa žica mogla da ga presječe i posebno ko je i zašto prikrio ove činjenice. Umjesto toga, osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz mafijaškog kartela su bukvalno odmah nakon što sam preuzeo materijalni dokaz ubistva iz suda, pokrenuli nezakoniti predmet protiv mene što se vidi u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." gdje se kao osnov za nadležnost pominje dopis od 01.06.2015. No da se radi o podmukloj prevari vidi se upravo iz tog dokaza, odnosno priloga "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15", koji nema nikakve veze sa bilo kakvom krivičnom prijavom protiv mene. Da je to tako vidi se iz kopije tog dokumenta koju prilažem a u nastavku ću citirati kompletan sadržaj tog dokumenta: "Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god. OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke. Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"
Rajko Čolović je kao saučesnik mafijaškog narko kartela, odgovornog za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, lažirao nadležnost i umjesto moje krivične prijave koju sam sačinio zbog falsifikovanja sudskog rješenja, montirao nelegalni predmet protiv mene i pokrenuo posebne istražne radnje uz angažovanje desetina provokatora, doušnika i plaćenih ubica u sklopu čega su čak bile upućivane prijetnje pripadnicima VSTV-a, koje je reagovalo saopštenjem 14.08.2017. a udruženje sudija dan kasnije. Plan je bio da se ja ubjedim kako je sasvim normalno prijetiti pripadnicima pravosuđa ubistvom te da alternativno umjesto da budem ubijen, prisluškivanjem i snimanjem dođu do bilo kakve slične prijetnje upućene sa moje strane za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora što bi onda mogli i da legalno procesuiraju kao "slučajan nalaz". No kad sve to i brojni pokušaji plaćenih ubica da me likvidiraju u okolini Bijeljine nisu uspjeli, nagovoren je i bivši predsjednik suda Borovčanin Luka da formira predmet protiv mene, kojim bi trebalo da me "dobrovoljno" ili prisilno dovuku na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me lako locirale, plaćene ubice narko i auto mafije iz tog područja. Da je pomenuti lažirao nadležnost i otvorio nezakonito predmet, dokaz je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam stranka, odnosno Vrhovni sud RS, nije dodjelio nadležnost sudu u Sokocu. Sa tom činjenicom je upoznato i VSTV-e, koje je sačinilo dopis "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." upućen NA RUKE tadašnjih glavnog tužioca u OJTIS i predsjednika suda u Sokocu. Oni naravno nisu dostavili tražene kopije odluka na kojima bi zasnivali nadležnost jer ih nisu ni imali a prethodno su preko 2 godine sprovodili posebne istražne radnje i više puta pokušavali da me ubiju uz angažovanje plaćenih ubica, (poput one koje je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića u Šekovićima). Od juna 2017-te, kada sam zvanično dobio poziv na izjašnjenje sam više od godinu dana pismeno zahtijevao da dobijem kopije odluka o prenosu nadležnosti što su odgovorni pripadnici mafije izbjegavali čak i da uopšte odgovore a dokaze o lažiranju sam dobio direktno od njima nadređenih organa RJT RS i Vrhovnog suda RS. Kulminacija razbojništva mafijaškog kartela, Republike Srpske se desila 27.09.2018. kada su MUP, sudska policija, OJTIS i sud u Sokocu, izvršili razbojnički teroristički napad na mene na ulicama Bijeljine, bez naredbe suda, zasnovan na lažiranju nadležnosti, uz brojne laži, falsifikate i krivična djela koja sam razotkrio u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" što ne prilažem zbog obimnosti ali ko god želi može provjeriti kroz elektronski sistem. Tom prilikom sam iako su zakon prethodno prekršili uniformisani službenici, što je konstatovao sud u pomenutom predmetu - svojevoljno ponudio da mi se stave lisice a onda su mi i pored toga na ulazu u zgradu, divljački gurali glavu prema zemlji što je dovelo do teških problema sa disanjem i gušenja, zbog čega sam zatražio hitnu medicinsku pomoć. Umjesto da postupe i kao profesionalci i kao ljudska bića, MUP i sudska policija su nakon instrukcija inspektora Dejana Minića, koji se krio iza mojih leđa i saučesnika iz kriminalističke policije ali i nalogodavaca iz pravosudnih organa, falsifikovali dokumente, uključujući i potpise te me u teškom zdravstvenom stanju, transportovali na Sokolac i izbacili na ulicama grada gdje su između suda i autobuske stanice, čekale plaćene ubice u kafeu "Iceberg". Znajući veoma dobro zakone i nadležnosti a i vidjevši djelovanje brojnih provokatora, koji su me prethodnih mjeseci pokušavali odvesti na udaljenu lokaciju izvan Bijeljine, bilo mi je jasno šta je pravi cilj mog odvlačenja i ostavljanja na ulici te nisam krenuo odmah na autobus nego nakon sat i po, smatrajući da će se plaćenici do tad razići. Ostao je samo jedan koji me je presreo ali se u takvim okolnostima nije usudio da me napadne. O ovim događajima sam dostavio obimnu dokumentaciju VSITV-u no umjesto da se krivci pohapse i procesuiraju, vrh mafije je naložio uklanjanje svjedoka, tako da je bivši tužilac Ninković, stradao od vatrenog oružja a bivši predsjednik Borovčanin, kako sam usmeno dobio informaciju je nađen obješen, dok su te smrti predstavljene javnosti kao "samoubistvo" i "prirodna smrt" odnosno bez navođenja ikakvih uzroka. Uz ove dvije smrti, možemo dodati i likvidacije policajaca Šehovića i Vujinovića, ubistvo Miloša Ostojića, Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i mnoga druga koje je izvršio mafijaški kartel, odgovoran za krijumčarenje narkotika i ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje prikriva osoba Stjepanović Danica i saučesnici iz kriminalističke policije. Nakon zaštite koja joj je pružena prethodnih godina, odgovornost za sve ove zločine je i na UDT-u i VSTV-u, doduše prethodnim sastavima pod vodstvom gospode Tegeltije i Novkovića a na sadašnjem predsjedniku VSTV-a je velika odgovornost i obaveza da preduzme sve što je u moći UDT-a, Tužilaštva BIH i SIPA da zaštiti druge svjedoke krivičnih djela, uključujući i Stjepanović Danicu, koja je zaslužila zatvorsku kaznu ali ne i to da bude pronađena "samoubijena" ili "samoobješena" da bi najodgovorniji kriminalci iz vrha mafijaškog kartela, ostali sakriveni u pozadini, iako su javno pred kamerama obznanili formiranje "CRNE KNJIGE" i borbu protiv imena koja su u njoj zapisana a što su njihovi ljudi koje sam pominjao u ovom teksti i činili godinama...

PRILOZI

03-09-6-3692-2 2021 od 26.10.2021.; 03-09-6-3692-3-2021 od 19.11.2021.; Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica, Ručni rad policije - dokaz ubistva, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Zahtjev tuzilastvu za povrat predmeta od 27.02.2015.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp od 16.01.2017. ; 03-09-6-673-2-2017 od 15.02.2017.; Zahtjev za informacije 15.01.2014.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902