četvrtak, 5. ožujka 2020.

DJELOVANJA DODIKOVIH LJUDI NA TERENU U BORBI PROTIV IMENA IZ CRNE KNJIGE U KOJOJ JE ZAKON SUSPENDOVAN A SVA DRUGA SREDSTVA SU IM DOZVOLJENA

NI MUP, NI SUDSKA POLICIJA, NI OJT ISTOČNO SARAJEVO NI SUD U SOKOCU NISU DOSTAVILI NIKAKVE DOKAZE O EVENTUALNO STEČENOJ NADLEŽNOSTI A NAPROTIV JA SAM IZVEO I DOSTAVIO DOKAZE I DA SU DOKUMENTI MUP-A FALSIFIKOVANI A DA SU U TUŽILAŠTVU I SUDU SA TERITORIJE ISTOČNOG SARAJEVA FALSIFIKOVALI I LAŽIRALI NADLEŽNOST...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

DJELOVANJA DODIKOVIH LJUDI NA TERENU U BORBI PROTIV IMENA IZ CRNE KNJIGE U KOJOJ JE ZAKON SUSPENDOVAN A SVA DRUGA SREDSTVA SU IM DOZVOLJENA

NI GODINAMA RANIJE MUP NIJE ZASLUŽIVAO POŠTOVANJE A SADA POSLIJE RAZBOJNIŠTVA 27.09.2018. I SLANJA PLAĆENOG UBICE DA ME NAPADNE U ZGRADI PU BIJELJINA, VRIJEĐA I POKUŠA UPLAŠITI PRIJETEĆI UBISTVOM, KOMPLETAN MUP TRETIRAM KAO NAJOBIČNIJU BANDU U RANGU USTAŠKE SATNIJE ILI GESTAPOA A ZA TO SNOSE ODGOVORNOST ZLOČINCI POPUT NEŠKOVIĆA, BOROVČANINA, ČOLOVIĆA, DODIKA, LUKAČA I SLIČNI PRIPADNICI TERORISTIČKE ORGANIZACIJE...
No ovdje je posebno zanimljiva laž gospodina Neškovića, kojom se opisuje moje lišenje slobode. Iako to opravdava navodnom zabrinutošću za eventualno krivično djelo i prikupljanjem obaveštenja, gospodin Nešković ne objašnjava, kakva su obavještenja prikupili i šta su ustanovili, niti je to naravno evidentirano u dokumentaciji koju je dostavio sudu.
Osim toga ako je nesporno utvrđeno da lica iz sudske policije nisu uz sebe imali primjerak naredbe niti su mi je uručili kako je jasno propisano zakonom, postavlja se pitanje zbog čega to MUP nije evidentirao kao prekršaj, posebno imajući u vidu da su mi lagali o navodnom odvođenju u sud u Bijeljini. Umjesto toga je MUP prvo pokušao da me natjera da uđem u vozilo bez uručivanja naredbe iako su mi ne samo tada nego i bezbroj puta ranije LAGALI kako pripadnici sudske policije tako i MUP-a.
Pošto sam citirao relevantni član iz zakona i zahtijevao od Panića da sačini zabilješku jer se nepoštovanjem zakona, lažima i pokušajem odvođenja na udaljenu teritoriju pred nenadležne organe koji odbijaju dostaviti bilo kakav dokaz o zakonitosti djelovanja, izaziva ne samo osjećaj ugroženosti nego mi je potpuno jasno da je pravi cilj svega moje ubistvo. MUP je dakle htio da ovo bezakonje ostane skriveno te sad naknadno g. Nešković tvrdi da su imali namjeru ustanovljavati šta je istina kao da je to uobičajeno postupanje policije.
Da li možda prilikom kontrole vozila ako nema nešto od propisanog, (zimsku opremu, sijalice, pribor za prvu pomoć i slično) a vozač tvrdi da to ima samo mu je supruga izvadila pri čišćenju te zaboravila vratiti... da li će patrola čekati da neko donese nedostajuću opremu ili će evidentirati prekršaj. Smatra li g. Neškovič da je zakon BUVLJA PIJACA, na kojoj će on da se pogađa kad hoće i s kim hoće a kad neće onda ga i ne primjenjuje.
Jedan prekršaj je već na licu mjesta bio nesporan i to se moralo evidentirati a potom MUP i g Nešković, uopšte ne provjeravaju i ne utvrđuju da li postoje rješenja o nadležnosti donesena od strane RTRS i Vrhovnog suda, nego umjesto toga brutalno falsifikuju dokumentaciju, kako potpise tako i sve ove detalje koje sad pominje Nešković o falsifikovanju nadležnosti, lažima i opasnosti po život, odnosno planovima za ubistvo na šta sam ukazivao, ništa od toga ne postoji u dokumentaciji koju je g. Nešković predao sudu, uključujući i njegov zahtjev. I sada kada uz sve laži i falsifikate koje je pripremio, sud nije doneo osuđujuće rješenje, onda se naprasno prisjeća mnogih detalja i optužuje sud za "POGREŠNO" i "NEPOTPUNO" utvrđeno činjenično stanje, iako je na njemu, (i MUP-u) teret dokazivanja.
Možda pripadnici MUP-a ne znaju ništa o nadležnostima, niti da sam ja kao stranka u postupku ravnopravan sa tužilaštvom te da je moje pravo da dobijem ne samo pismeni dokaz o eventualnoj nadležnosti, nego svaki papirić iz spisa a možda g. Nešković sve to zna ali svjesno krši zakon, želeći da pripremi planirane okolnosti za likvidaciju. Svako neka o tome donese svoj stav a za mene je potpuno jasno da je g. Nešković bio častan i profesionalan, saopštio bi mi svoje viđenje u prilikama kad sam ga tražio da bih dobio dokumentaciju i da provjerim da li je obavješten o neukazivanju medicinske pomoći. Nevin čovjek nema šta da krije a Nešković se "hrabro" sakrivao i na kraju je na mene poslat batinaš u civilu da me "nauči pameti".
I NA KRAJU NI MUP, NI SUDSKA POLICIJA, NI OJT ISTOČNO SARAJEVO NI SUD U SOKOCU NISU DOSTAVILI NIKAKVE DOKAZE O EVENTUALNO STEČENOJ NADLEŽNOSTI A NAPROTIV JA SAM IZVEO I DOSTAVIO DOKAZE I DA SU DOKUMENTI MUP-A FALSIFIKOVANI A DA SU U TUŽILAŠTVU I SUDU SA TERITORIJE ISTOČNOG SARAJEVA FALSIFIKOVALI I LAŽIRALI NADLEŽNOST ŠTO JE DEMONSTRACIJA U PRAKSI, DJELOVANJA DODIKOVIH LJUDI NA TERENU U BORBI PROTIV IMENA IZ CRNE KNJIGE U KOJOJ JE ZAKON SUSPENDOVAN A SVA DRUGA SREDSTVA SU IM DOZVOLJENA.
Ovde sada više i nije važan samo ovaj slučaj nego činjenica da policija pod komandom Neškovića, smišljeno lažira opise i falsifikuje dokumentaciju, izlaže građane opasnosti po život što nesumnjivo ima za posljedicu da građani koji se ne dopadaju pripadnicima klana a niti poznaju zakonske odredbe, niti imaju hrabrosti da se suprotstave mafiji i brane svoja prava, bivaju nevini osuđivani, premlaćivani i na žalost neki i ubijeni. Kako se osjećaju takvi građani koji slušaju LAŽI policije u sudnici a i kako mogu da se osjećaju sudije koji žele da striktno provode zakon, znajući da MUP primjenjuje inkvizitorsko gestapovske metode prema građanima i prilikom pripremanja dokumentacije koju falsifikuju kao pripremu za lažno svjedočenje...
NI ČINJENICU UTVRĐENU PRED SUDOM DA SAM I OSTAVLJEN NA ULICAMA SOKOCA BAŠ ONAKO KAKO SAM PREDVIDIO I UPOZORAVAO DA ĆE SE DESITI, NEŠKOVIĆ MILAN NE POMINJE NITI JE PRIBAVIO BILO KAKAV DOKUMENT KOJIM BI SE OPRAVDALO DJELOVANJE NENADLEŽNIH ORGANA.
Nisam ja nikakav vidovnjak poput Neškovića nego sam prethodnih godina sreo gomile doušnika, špijuna i provokatora koje su mi slali sa ciljem da me odvuku u klopku i ubiju. Audio zapis "Agent.mp3" koji sam ranije dostavio sudu u drugim postupcima pokazuje taj sistem, (gdje se zanimljivo pokušavam odvući baš u pravcu i blizinu mjesta odakle je g. Nešković) a ovom prilikom prvi put javno iznosim da mi je mafijaški klan slao i jednog Neškovića sa zadatkom da me navuče u zamku.
Došao mi je na vrata objašnjavajući da mu već duže od godinu dana prijatelji kažu kako sam mu ja jedini spas. Naime, njegov sin je osuđen za dvostruko ubistvo 2007-e kod Ugljevika ali je kako kaže nevin za šta "ima dokaze" pa bi mu trebao neko poput mene da ukaže na najbolje rješenje a da bih vidio dokaze trebalo je da pođem sa njim.
Pominjao je i "prijatelje" iz policije koji bi pomogli i sudiju M.Đ. koji mu je navodno lično pokazivao dokaze i slično što je dodatno djelovalo kao izmišljena priča i mamac za mene. Više je nego jasno da je gospodinu R.N. obećana pomoć u oslobađanju sina, (amnestijom, nekim "novim" dokazima i slično) ukoliko im dovede nekoga na nišan bez svjedoka. Naravno da nisam htio ići nigdje nego sam mu rekao da dokumente donese kod mene sutra u 12 sati da ih skeniram. Pošto nije uspio prvobitni plan da me odvede u zamku, nije se pojavio nikad više.

MOTIV ZLOČINA DVOSTRUKOG UBISTVA

Osim toga sam iste noći istraživao taj slučaj i ustanovio da je njegov sin V.N. priznao ubistvo tužiocu što mi nije pomenuto nego upravo suprotno i pošto sam te detalje javio sestri a policija sve komunikacije nezakonito snima, bilo je jasno planerima te podvale da im plan neće uspjeti te su se poslije više sličnih promašaja odlučili da me odvuku ubicama sa teritorije Istočnog Sarajeva iz narko i auto mafijaških klanova, tako što će lažirati nadležnost i prema njihovom mišljenju prevarom me prisiliti da "dobrovoljno" odem prijeteći pritvorom a računajući da nemam pojma o zakonskim odredbama i nadležnostima. Razbojništvo u režiji Borovčanina i Neškovića 27.09.2018. je samo nastavak tih gestapovskih metoda koje traju godinama.
Gospodin Nešković bezočno izmišlja nove laži i naravno da nisu uradili ništa po tom pitanju, nego su pokušali da meni iza leđa daju znake Srećku Paniću da me što prije transportuje za Sokolac gdje je čekao tim za likvidaciju. I najvažnije, iako je prošlo više od godinu dana, gospodin Nešković, odnosno policijska stanica Bijeljina II ne dostavlja nikakav dokaz o tome da je pribavljeno rješenje o prenosu nadležnosti u tužilaštvo i sud sa područja Istočnog Sarajeva, iako su oni prema zakonu nenadležni da postupaju izvan djelokruga nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.
Naprotiv svjedok Srećko Panić je na moje pitanje da li mu je poznato da organi iz Istočnog Sarajeva nisu nadležni, odgovorio je kako misli da svaki sud može izdavati naredbe nevezano za mjesto što je naravno u suprotnosti sa zakonom o sudovima.
Gospodin Nešković je u svojoj žalbi, umjesto činjenica napisao gomilu novih laži, pokušavajući predstaviti kako su bili zainteresovani da ustanove činjenično stanje no u sačinjenoj zabilješci je jasno navedeno da su me pokušali ubijediti i natjerati da krenem sa pripadnicima sudske policije bez uručivanja kopije naredbe koja bi mi navodno bila nekada kasnije uručena i sve to bez ikakve sačinjene zabilješke od strane MUP-a.
Na kraju gospodin Nešković iznosi još jedan ali ovog puta istinit podatak koji ne postaji u službenoj zabilješci, niti u njegovom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, vezano za pitanje da li znam koji će mi prekršaj da stave na teret, odnosno da sam naveo tačne brojeve članove 7 i 24 zakona o javnom redu i miru. Prema onome kako je pisao može se zaključiti, (pošto ne postoji u zabilješci) da je ovaj detalj lično čuo dana 27.09.2018. kada se po svemu sudeći krio u drugoj prostoriji skupa sa Dejanom Minićem.
Kako i zašto se gospodin Nešković a prethodno Srećko Panić pred sudom sjećaju ovog detalja a nisu to pomenuli predhodno, oni ne pojašnjavaju. Radi se o tome da sam im u razgovoru koji su oni predstavili "vikom" objašnjavao kakva je dužnost sudskog policajca da sam im citirao zakon o sudovima i tužilaštvima, objašnjavao da ti organi nisu nadležni, dodajući da izuzetno dobro poznajem i zakon o krivičnom postupku i zakon o sudovima i zakon o tužilaštva i krivični zakon i tek na to je Srećko Panić uzvratio da onda vjerovatno znam i po ko osnovu ću sada biti okrivljen.
I na to sam odgovorio da znam da će to biti po članu 7 i 24 a moguće i prema članu 8 i to ne zbog toga što sam kako lažno tvrdi Nešković svjestan činjenja prekršaja, nego sam svjestan i izuzetno dobro znam kakvim se mafijaškim i terorističkim metodama služe pripadnici mafijaškog klana poput Neškovića koji su zaposleni u takozvanim državnim organima.
PREMA NEŠKOVIĆ MILANU TO ŠTO NEKO POZNAJE ZAKONSKE ODREDBE BOLJE OD NJEGA JE DOKAZ DA IH JE PROUČAVAO ZBOG TOGA ŠTO ŽELI NAUČITI KOJI PREKRŠAJI I KRIVIČNA DJELA POSTOJE TE KAKO DA IH IZVRŠI, ODNOSNO DA TO ŠTO POZNAJE ZAKONE ZNAČI DA IMA ZA CILJ DA IH SVJESNO KRŠI.
Ja sa svoje strane tvrdim da su mnogi a sasvim sigurno Nešković pristupili u policiju ne sa ciljem da štite zakon i prava nego da se kriju iza uniforme i pozicije kako bi bezbjedno pljačkali sve što požele i da bi sve koji im u tome ometaju zastrašivali a po procjeni i likvidirali ovakvim bezočnim falsifikatima i razbojništvima koje su demonstrirali pripadnici mafijaškog klana od Čolovića, preko Borovčanina do Neškovića.
KRIMINALNA GRUPA POD KONTROLOM NEŠKOVIĆA JE SVJESNO IZVRŠILA VIŠE KRIVIČNIH DJELA UKLJUČUJUĆI KREIRANJE DOKUMENATA SA FALSIFIKOVANIM OPISOM I POTPISIMA O ČEMU SAM PISMENO I USMENO OBAVJESTIO SUD. PREMA ZKP-U, ČLAN "OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA KRIVIČNOG DJELA" TRAŽIM DA SUD U SKLADU SA STAVOM 1, PREDUZME SVE POTREBNE MJERE DA DOKAZI IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA BUDU DOSTAVLJENI TUŽILAŠTVU. GOSPODIN NEŠKOVIĆ MOŽE U SVOJU ODBRANU IZNOSITI KAKAV GOD HOĆE STAV, ZBOG ČEGA SU MENI POZNATI I OVI ČLANOVI IZ KZ I ZKP...
Ako sud, kako tvrdi Nešković i nije utvrdio neke bitne činjenice to su detalji o smišljenom kršenju zakona o krivičnom postupku za koje je direktno odgovoran upravo gospodin Milan Nešković a nije utvrđena ni činjenica gdje se u tom trenutku nalazio gospodin Nešković, odnosno ko je davao naredbe Srećku Paniću šta da radi a najvažnije ko je izdao naredbu da mi se ne ukaže hitna pomoć, nego da se lažira dokumentacija i tvrdi kako niti sam tražio medicinsku pomoć, niti da je bilo vidljivih povreda.
Naprotiv svjedok Srećko Panić za koga sam uvjeren da nije imao nikakve veze sa planom za moje ubistvo, potvrđuje ne samo da sam imao povredu na ruci, nego potvrđuje i da mi je prilikom ulaska, nasilno gurana glava prema zemlji, što je očito činjeno kako ne bih vidio Dejana Minića i vjerovatno Neškovića kao i ostale koji su se krili u zgradi policijske stanice.
Istina je da više mjeseci u periodu uglavnom od jula do novembra, imam problema sa polenom ambrozije ali je ovo nasilno i izuzetno grubo guranje uzrokovalo da udahnem sadržaj iz dušnika u pluća što je tada i u narednih oko 2 sata stvorilo izuzetne tegobe opasne po život. Iako su svjedoci instruisani da neke stvari "zaborave" i da ih se "ne sjećaju" ipak svjedočili su uglavnom korektno i potvrdili skoro u potpunosti opis koji sam ja iznio pred sudom a koji se drastično razlikuje od onoga što je gospodin Nešković naredio da se napiše i predstavio u svom takozvanom zahtjevu.
U dokumentaciji koju sam predao tokom postupka sam iznio stav da je MUP Republike Srpske kao i kompletna BIH, nelegalna i nezakonita tvorevina a posebno MUP koji je izvršio više državnih udara te niti je, niti se može smatrati organom, nego je obična teroristička organizacija. Za te svoje tvrdnje sam priložio i dokaze o kojima se nije raspravljalo i ja ih neću sada ni ponavljati, nego ponovo skrećem pažnju i u ovom postupku a to trebaju imati u vidu sve sudije da je MUP nelegalan i pretvoren u običnu bandu kojom komanduje Dragan Lukač, Dodik Milorad i tajkunsko politička mafija, koja je bukvalna izdala javnu naredbu za likvidacije, objavljivanjem svoje "CRNE KNJIGE" i jasnim stavom da njihovi ljudi u institucijama treba da vode borbu protiv lica koja su im nanijela štetu.
Gospodin Nešković Milan, očito kao i njegovi saučesnici koji su učestvovali u pripremanju ovog razbojništva, nema nikakve veze sa zakonom, odnosno zakonima Republike Srpske kakvi bi trebali biti, nego je pripadnik mafijaškog klana Dodik Milorada i Dragana Lukača i djeluje isključivo za interese i po nalazima mafije. Na kraju, pismeno se zahvaljujem gospodinu Milanu Nešković što je podnio protiv mene zahtjev za pokretanje postupka jer mi je time omogućio da pred sudom dođem do izjava svjedoka i dokumenata koji će pokazati i dokazati više krivičnih dijela koje je izvršio sa svojim saučesnicima.
Još prije nego što je dokazni postupak uopšte počeo, sačinio sam dokument vezano za zastarijevanje ali nisam htio da ga predam ni na drugom pretresu, niti na trećem, sve do završne riječi jer sam htio da dobijem izjave svjedoka a da sam to učinio odmah, rizikovao bih da postupak bude prekinut u slučaju kada bi se doslovno poštovao zakon i tako ne bi došao do mnogih važnih dokaza. Bio sam uvjeren da ću biti oslobođen krivnje između ostalog i zbog toga što sam postupao isključivo po zakonu za razliku od službenika, kojima su komandovali Nešković i Borovčanin ali čak i da se to nije desilo za mene su mnogo važniji dokazi do kojih sam došao.
S obzirom da se pokušavalo zataškavanje gestapovskih metoda oko uskraćivanja medicinske pomoći, pripremio sam dokaze o tome uz priloge i fotografije ali sam odlučio da ih ne koristim pošto je svjedok Panić Srećko potvrdio nasilno guranje glave i čak krvarenje na ruci ali sad poslije nove gomile laži komadnira PS Bijeljina II, prilažem ranije sačinjeni dopis "Pravično vođenje postupka" (sa navedenom zakonima i pravima koja su prekršena) uz 3 dokumenta nastala od tekstova i fotografija iz medija.
Saša Labotić je pripadnik mafije koji je sabotirao istragu po stradanju mog oca Krunoslava Baje koji je iz napoznatih razloga u teškom stanju transportovan iz UKC Banjaluka u Bijeljinu te tom prilikom u komi povraćao i ugušio se a kompletna istorija bolesti je NESTALA. Ivona Bajo, osmogodišnja djevojčica se takođe ugušila u svojoj krvi dok je policija ukljanjala sa nje materijalni dokaz ubistva i pomagala švercerima da pobjegnu.
Slična smrt je i meni bila namjenjena "humanim" tretmanom Neškovića i ortaka a eventualno ako to preživim na Sokocu su čekali pomenuti zločinci iz rata, mafijaški klanovi ili neki od "PATRIOJOTSKIH" četničkih udruženja poznatih po svom humanitarnom radu i folkloru te je na poslednjem skupu, koji nije uznemirio ni Neškovića ni bilo koga iz policije odguslana pjesma sa stihovima "BIĆE OPET PAKAO I KRVAVA DRINA, EVO IDU ČETNICI SA SRPSKIH PLANINA".
Sve u svemu, pripremljena je gomila pripadnika mafije kojima su servirani "UVJERLJIVI" razlozi zbog čega treba da budem ubijen. Nešković Milan se pobrinuo da ništa od onoga što se zaista desilo 27.09.2018. ne ostane zabeleženo u dokumentima osim "SITNICE" da na licu mjesta sudska policija koja je kako pišu u svojoj zabilješci radila na sprovođenju sudske naredbe vezano za mene nije uopšte imala naredbu uz sebe a pred sudom se lagalo da je u pitanju "SLUČAJAN" susret jer naravno želi se sakriti pripremljena razbojnička akcija i udio Neškovića, sve sa OSMATRANJEM pripadnika MUP-a iz dvorišta PS Bijeljina te sudskim policajcem Jelačićem koji tokom svjedočenja navodi da je bio ZALEPLJEN za telefon, čekajući instrukcije i dojave o mom kretanju. Ja sam sve to vidio i unaprijed "PROČITAO" sve podvale koje su plasirane preko doušnice i doušnika ali nisam se krio jer kako sam objasnio sestri, bolje je da ostane na ovom i da vjeruju kako su me prevarili nego da angažuju snajperistu, stručnjaka za eksplozive ili nekog drugog "eksperta" iz redova profesionalnih ubica. No u poslednje vrijeme neki su pohapšeni, neki u bjegstvu ili su se pritajili te kako se vidjelo moraju lično pripadnici MUP-a da me napadaju i prijete ubistvom što samo pokazuje koliko je blato i mulj u koje se pripadnici mafije doveli policiju.
Pomenuta "GREŠKA" vezano za istinit opis u zabilješci o tome da sudska policija nije imala naredbu uz sebe, nastala je srećom i zahvaljujući tome što ni sudski policajci ni pripadnici MUP-a nisu imali pojma kako je zakonom propisano izvršenje naredbe za dovođenje. Pitanje je kakve se tek metode primjenjuju prema građanima koji i sami ne poznaju zakon a što se tiče humanosti i profesionalnosti policije primjer je i sličan slučaj nedavno kada su senatora Mihajlovića držali preko sat vremena u ovdašnjoj policiji, prijeteći vezanjem za radijator dok je čovjek nedavno operisan bezuspješno molio za medicinsku pomoć.
I još jedna činjenica koju je previdio gospodin Nešković Milan a i mnogi drugi je to da je pripadnik sudske policije Radić Dragan, prisustvovao svjedočenju policijskog službenika Srećka Panića i čuo njegove izjave. Isti taj pripadnik sudske policije je bio onog dana u zgradi policijske stanice Bijeljina II i čuo kako više puta tražim hitnu pomoć, koja mi smišljeno nije ukazana a lažno je predstavljeno da sam odbio izjasniti se o tome.
Dakle osim što sam ja sačinio više dopisa o smišljenim krivičnim djelima gospodina Neškovića i drugih pripadnika mafijaškog klana, odgovornih za ovo razbojništvo, postoje i drugi svjedoci koji su prisustvovali događajima u policijskoj stanici, pokušaju falsifikovanja činjeničnog stanja i lažiranja dokumentacije kao i instruisanja svjedoka da lažno svjedoče pred sudom. Tako da gospodin M.N. već može početi sa pripremanjem svoje odbrane i angažovanjem advokata u krivičnom postupku protiv njega koji će uskoro uslijediti a za šta evo i sam sačinjava dokaze protiv sebe.
U šta se pretvorio MUP pokazuje i nedavno hapšenje pripadnika interventne jedinice u Banjaluci S.S. zbog dilovanja i konzumacije narkotika a što je po svom priznanju činio i prije zaposlenja u MUP-u.
Da je panika među pripadnicima mafije u policiji izuzetno velika postoje i drugi dokazi o kojima sada neću iznositi detalje a gospodin Nešković Milan i njegovi saučesnici posljednjih mjeseci i u narednom periodu neće smjeti u gepek staviti ni gajbu piva a kamoli šta drugo plašeći se intervencije Sipa koja bi ga mogla uhvati sa nelegalnom robom.
ZLOČINAČKA I TERORISTIČKA ORGANIZACIJA MUP RS, KOJA AKTIVNO SAUČESTVUJE U LIKVIDACIJAMA, PLJAČKAMA I SVIM ORGANIZOVANIM KRIMINALNIM RADNJAMA I NA SVE NAČINE PRIKRIVA ZLOČINCE SA DRUGE STRANE GLUMI ZAŠTITNIKE REDA I MIRA SVE SA CILJEM DA UPLAŠI GRAĐANE NE SAMO DA PRIJAVLJUJU KRIMINAL NEGO SE POKUŠAVA ZABRANITI I PROGLASITI NEZAKONITIM SUPROTSTAVLJANJE PROTIVPRAVNOM NAPADU PA ČAK I POZIVANJE POLICIJE DA INTERVENIŠU SE ŽELI PREDSTAVITI KAO ČIN OD KOGA SE UŽASAVAJU NEIMENOVANI PROLAZNICI I IMENOVANI POLICAJCI...

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902