ponedjeljak, 21. svibnja 2018.

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 1 PR 082502 17 PR

DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL


Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

Napomena: 1) Protiv mene je podignuta optužnica za "povredu ugleda suda" T17 0 KT 0006630 15 od strane OJT Istočno Sarajevo te skrećem pažnju da je svako službeno lice dužno dostaviti im podatke vezano za to ili bilo koje drugo krivično djelo koje smatra da sam počinio.
2) U ovom postupku sam predao "Prijedlog za oslobađanje od takse po 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji izgleda nije ni primjećen kao ni mnogi drugi podnesci. Prilažem skenirane dokumente o tome u prilogu "Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse" a sam prijedlog je nastao 30.05.2017. (01:43:23). Imam čak 11 potvrda o predaji podnesaka u ovom predmetu ali osim žalbe ne piše šta je konkretno u pitanju te pretpostavljam da sam ovo predao odmah po kreiranju 02.06.2017. te prilažem i dve skenirane potvrde od tog dana...

PREDLAŽEM DA SE MOJ PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TAKSE PREDAT U JUNU 2017-TE PRIHVATI KAO I OVAJ ZATJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA KOJI SLIJEDI SA OBRAZLOŽENJEM:


Na osnovu člana "Razlozi za ponavljanje postupka" stav (1) Prekršajni postupak završen pravosnažnom odlukom može se ponoviti ako: 4) se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku, podnosim :

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 1 PR 082502 17 PR

Dana 20.02.2018. uručeno mi je od strane službenika suda "Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp" te u zakonskom roku odnosno odmah po prijemu podnosim ovaj zahtjev uz nove dokaze do kojih sam došao po završetku pretresa pred sudom.
U skladu sa navedenom odredbom iz relevantnog člana zakona prilažem pismena izjašnjenja "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." iz koji se vidi da niko od njih nije izdao nikakvo rješenje niti naredbu o bilo kakvoj mjeri ograničenja prema meni.
DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...
Stoga se osnovano postavlja pitanje prema čijim naredbama ili rješenjima onda načelnik sudske policije Danko Borovčanin naređuje sudskim policajcima da mi zabrane pristup, da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo i čak da se o mojim dolascima i dokazima teškog kriminala koje donosim i javno pokazujem uopšte ne obavještava Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pa čak da se o mom dolasku ne obavjesti ni Osnovni sud.
ČAK I U RJEŠENJU OKRUŽNOG SUDA 80 0 Pr 0082502 17 Pžp od 30.11.2017. SE NA DRUGOJ STRANI POMINJE "IZVRŠAVANJE SUDSKIH NALOGA" A SADA SE IZ DOKAZA KOJE PRILAŽEM VIDI DA "NALOG, NAREDBA - RJEŠENJE" O ZABRANI I TRETMANU KOJI PRIMJENJUJE SUDSKA POLICIJA NIJE IZDAO NIJEDAN SUD NI TUŽILAŠTVO NITI IMAJU SAZNANJA DA JE TO UČINIO BILO KOJI DRUGI ORGAN.
Dakle posljedica svega a ja tvrdim osnovano i cilj Borovčanina je bio da do OJT Bijeljina ne dođu dokazi ubistva što potvrđuje OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." riječima da o materijalnom dokazu ubistva, koji je potvrdio svjedok Sekulić Dušan da je vidio kritičnog događaja, citiram "NEMA SAZNANJA"...
Da takav tretman primjenjuje sudska policija utvrdio je sud u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr i tada kao i sve ove godine se vjerovalo na riječ Danka Borovčanina odnosno sudskih policajaca koje je on instruisao da izbacuju građane iz zgrade i prikrivaju da su vidjeli dokaze krivičnih djela a sve bez ikakvog pismenog rješenja i obrazloženja zbog čega se to čini. Sud je u ovom postupku morao pozvati svjedoke iz suda i tužilaštva koje sam predložio i utvrditi da li postoji neka mjera zabrane pristupa ili ne ali pošto to nije učinjemo evo sada dostavljam pismena izjašnjenja o tome a sva nastala poslije dokaznog postupka. Osim predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr koji je kao spis suda i više nego dovoljan da pokaže kakve metode naređuje Borovčanin da se primjenjuju to je vidljivo i iz njegovog dopisa u OJT Bijeljina "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome se isti usuđuje da odlučuje je li neki postupak okončan ili ne i iznosi nebuloze o mojoj psihičkoj poremećenosti kako bi nekako imao izgovor za kriminalni rad iako svjestan da nema ovlaštenje da uskraćuje prava garantovana zakonom.
SAČINJAVANJEM OVA 3 DOKUMENTA KOJE SADA PRILAŽEM, BOROVČANIN DANKO JE OSTAO SAM NA ČISTINI KAO SERVIS MAFIJE POŠTO SU SE SVI IZJASNILI DA NE STOJE IZA NJEGOVIH POSTUPAKA. NEDAVNO SAM MU U PRIZEMLJU ZGRADE PRED SVJEDOCIMA PREDAO KOPIJE OVIH IZJAŠNJANJA I POSLIJE POČETNE BAHATOSTI I UOBRAŽENOSTI DJELOVAO JE ŠOKIRANO I OSTAO BEZ RIJEČI.
O svemu sam obavjestio i predsjednika Vrhovnog suda kao nadređenog sudskoj policiji pa iako znam da niko neće biti javno sankcionisan, vidljivo je da takvo bahato, bezobrazno i kriminalno ponašanje više neće biti moguće.
Osim ovih pisanih dokaza odnosno dokumenata najrelevantnih i najuglednijih institucija, predlažem da se kao svjedok sasluša sudski policajac Lazić Milan koji je sada dostupan za svjedočenje za razliku od prvog postupka.
Naime, dvojica svjedoka koji su tada svjedočili čak i ako se pretpostavi da su istinito svjedočili nisu znali i nemaju pojma kakvi su bili motivi Lazić Milana, zašto je eventualno izdao neku naredbu i po čijim nalozima, da li po privatnim nezakonitim nalozima načelnika ili mu je podmetnut neki falsifikat, kakve Borovčanin ima običaj da pravi i dijelo naokolo te su takvi falsifikati završavali i u sudskim spisima kao navodni dokaz, čime se pokušavala opravdati fašistička razbojnička diskriminacija koju Borovčanin provodi godinama.
Ovi dokumenti do kojih sam došao poslije okončanja postupka pokazuju da sudska policija nije imala nikakvog zakonskog osnova da mi zabrani pristup i uskraćuje prava garantovana Ustavom na šta sam im kritičnog dana jasno i glasno ukazao i pozvao ih da prekinu se napadima na moja prava, da prekinu sa kršenjem prava iz ustava što je u svom svjedočenju potvrdio i svjedok Čivic Omer.
Da Borovčanin bezočno laže godinama može se vidjeti iz dokumenata Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010. u kome se tvrdi da OT Bijeljina nije nadležno za slučaj Ivona Bajo a samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596-09 od 06.08.2010." tužilac piše o odluci u tom predmetu za koji po Borovčaninu nije nadležna. Tada je Borovčanin pošto je lagao na opisani način, zarobio majku ubijene djevojčice i mene, držao nas u privatnom zatvoru - bez potvrde o lišenju slobode a kad je postupak okončan rješenjem Okružnog suda i obustavljen onda je Borovčanin uz pomoć saučesnika načinio kopiju prvostepenog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, pa su udarili lažni pečat pravosnažnosti te ga godinama koristili i djelili kopije sa ciljem da spriječe dokazivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, krijumčarenje i pljačku preko Bobar grupe.
Predlažem da se ovi novi dokazi prihvate i postupak ponovi uz svjedočenje Lazić Milana.

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902