srijeda, 8. studenoga 2017.

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

U ovom predmetu postupajuća sudija je pretres vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, konstantno kršeći zakonske odredbe i moja prava ali neću trošiti vrijeme da navodim sve kriminalne radnje jer mi je poznato da će UDT iznijeti stav da sudije nisu odgovorne za mišljenja koja daju i odluke koje donose te ću ukazati samo na kršenje prava na pravično suđenje – dva primjera od više njih koliko je bilo u dosadašnjem toku.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE SEKULIĆ CVIJETE U PREDMETU 80 1 Pr 082502 17 Pr

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

OBRAZLOŽENJE
U ovom predmetu postupajuća sudija je pretres vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, konstantno kršeći zakonske odredbe i moja prava ali neću trošiti vrijeme da navodim sve kriminalne radnje jer mi je poznato da će UDT iznijeti stav da sudije nisu odgovorne za mišljenja koja daju i odluke koje donose te ću ukazati samo na kršenje prava na pravično suđenje – dva primjera od više njih koliko je bilo u dosadašnjem toku.
Napominjem da odluka još nije donesena ali čak i da budem oslobođen odgovornosti to ne mjenja činjenicu da je sudija Sekulić počinila disciplinski prekršaj.
OBRAZLOŽENJE
Dana 07.07.2017. na pretresu predložio sam kao svjedoka Jovicu Mitrovića, (strana 4, zapisnika) o čemu je donesena odluka, citiram:
“Odbija se prijedlog da se kao svjedok sasluša Mitrović Jovica imajući u vidu da je isti danas pristupio radi prezentacije snimaka te da je snimak sigurnosnih video kamera, usvojen kao dokaz”.
Imao bih naravno i neka tehnička pitanja za svjedoka no ono što je bitno za ovu pritužbu je tekst poziva upućenog pomenutom stručnjaku, citiram:
“Pozivate se da prisustvujete na usmenom pretresu, zakazanom za dan 18.05.2017. u 10:30 časova u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka zbog toga što je isti počinio prekršaj iz člana 7 i člana 24 Zakona o javnom redu i miru”.
Iz završnih podvučenih riječi se ne vidi da je isti pozvan da prezentuje snimke nego se unaprijed prije ijedne provedene radnje i dokaznog postupka iznosi stav da sam ja kao okrivljeni POČINIO PREKRŠAJ, i tako razotkriva plan sudije da kompletan pretres izrežira, iznoseći unaprijed stav svim učesnicima da nisam okrivljeni nego OSUĐENI, a u nastavku se tek onako usput kao “napomena” navodi da je potrebno omogućiti prezentaciju video snimaka.
Time je sudija Sekulić, prekršila pravo na pravično suđenje, opisano u članu 9, ZOP-a stav : “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom“.
Iz sadržaja poziva koji sam citirao je vidljivo da sudiji nisu bitni ni dokazi ni zakonske odredbe nego joj je isključivi cilj da donese osuđujuću odluku i ta želja je toliko jaka da se ne može suzdržati ni pri diktiranju jednostavnog poziva od cijelih 5 redova.
Više puta je tokom postupka sudija činila istu stvar i kršala moja prava pred svim prisutnima, opisujući dokaze, činjenice, svjedoke ili okolnosti takvima DA SE ODNOSE ILI NE ODNOSE NA KONKRETAN PREKRŠAJ, POČINJENI PREKRŠAJ, IZVRŠENI PREKRŠAJ i slično.
Veći dio toga nije ni ušao u zapisnik jer sam se neprekidno borio za svoje pravo tražeći da se sve opisuje kao okolnosti vezane za DOGAĐAJ, i da se ne opisujem kao lice koje je “POČINILO PREKRŠAJ” jer me u tom slučaju sudija ne smatra NEVINIM, kako je propisano članom 9 nego ODGOVORNIM i već OSUĐENIM.
Osim opisanog poziva navodim još samo jedan primjer kršenja mojih prava koji je mnogo značajniji jer sam dvostruko napadnut od strane sudije, citiram odluku o odbacivanju svih mojih dokaza koja se završava na strani 6, Zapisnika od 07.07.2017. koja se obrazlaže riječima:
“imajući u vidu da se navedeni materijalni dokazi kao i snimak na CD-u, koji je okrivljeni dostavio na spis ne odnose na konkretan prekršaj”.
I ovde se već daje unaprijed kvalifikacija da je u pitanju KONKRETAN, IZVRŠEN, odnosno POČINJEN prekršaj a cijeli pretres je obična farsa, pozorišna predstava sa glumcima koji su pripremljeni šta da kažu, šta da slažu, šta da prećute kako bi sudija Sekulić usmjeravala postupak ka već zacrtanom cilju…
Ali još veća povreda mojih prava je u činjenici da se od mene traži da dostavim dokaze koji se odnose na kako kaže sudija “KONKRETAN PREKRŠAJ” i praktično treba sam da dokazujem svoju odgovornost umjesto što sam dostavio materijal koji se odnosi na konkretan DOGAĐAJ, material koji je bio na licu mjesta u navedeno vrijeme i koji je čak opisan u Zabilješci usvojenoj kao dokaz, riječima, PUNOMOĆ, URGENCIJE, ŽALBE, MATERIJALNI DOKAZI.
Dakle ni taj material koji sam imao uz sebe i koji dokazuje kršenje prava garantovanih Ustavom RS, nije prihvaćen, a ni onaj koji je dokazivao višegodišnje kršenje garantovanih prava.
Takvim pristupom sudija Sekulić je svjesno prekršila Član 106 “Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi“, stav:
„(2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.“.
NA PRETRESU 28.07.2017. SUDIJA SEKULIĆ NE SAMO DA NIJE UTVRĐIVALA ZAKONITOST NEGO JE I MENI ZABRANILA DA DOKAZUJEM POVREDE LJUDSKIH PRAVA…

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 07.07.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U