četvrtak, 16. studenoga 2017.

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH ČLANOM 23 USTAVA REPUBLIKE SRPSKE

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Veza: KTA 246/10. iz OJT Bijeljina. Ustav RS, član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva. Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
ZKP-u, član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" :
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. (3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

OBRAZLOŽENJE

14.12.2012. Okružno tužilaštvo u Doboju donijelo je odluku o nesprovođenju istrage protiv mene, (Naredba od 14.12.2012.) jer je prijava bila lažna odnosno, kako je navedeno nije bilo elemenata ni prijavljenog ni bilo kog drugog krivičnog djela. Prijavu su podnijela dva fizička lica odnosno pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini u svojstvu građana iako su i oni i inspektori znali da ne postoji krivično djelo. Zatražen je pretres prostorija i odnošenje računare što je potvrdio okružni tužilac u Bijeljini a naredio okružni sud u Bijeljini, (Naredba za pretres od 23.03.2010.). O toj odluci uopšte nisam bio obavješten nego sam telefonom kontaktirao sekretara a onda zahtjevom zatražio kopiju pa sam je dobio tek krajem naredne 2013-te godine.
Po naredbi za pretres odneseni su računari koji su se zadržali 5 dana u MUP-u a onda preko tužilaštva završili u depou osnovnog suda u Bijeljini gdje su ostali narednih oko 8 mjeseci. Iz OJT Doboj sam obavješten da njima nisu dostavljani ni podaci o pregledu računara niti o nadzoru nada mnom.
Iako sam odmah upozorio i više puta kasnije da se na računaru nalazi izuzetno vrijedni programski kodovi koje sam radio godinama za oko 130 programskih paketa te da postoji opasnost da će kriminalci koji su me lažno optužili uništiti kompletan sadržaj niko nije reagovao čak ni krajem godine kad sam zahtijevao kontrolu ispravnosti računara prilikom povrata, (Zahtjev za kontrolu) te sam računare preuzeo bez te kontrole, (Potvrda o povratu računara 22.12.2010.) a ispostavilo se da su svi podaci uništeni - obrisani...
Prema izjašnjenju Okružnog tužilaštva u Bijeljini, (Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.) pregled i vještačenje računara su vršila ovlaštena i stručna lica. Ko konkretno, nije navedeno a imam podatke od MUP-a, (Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.) da su okružnom tužilaštvu u Bijeljini upućeni neki izvještaji.
S obzirom da sam u to vrijeme praćen da su mi prisluškivani komunikacije očito se radi o tim podacima prikupljenim nadzorom i o podacima nastalim bekovanjem - kopiranjem hard diska računara. Prema svim tim podacima proizilazi da su u MUP-u pregledali računar i kopirali hard disk, sačinili izvještaje o tome i o nadzoru te kopiju dostavili u OJT Bijeljina a onda sve to nije poslato u OJT Doboj, koje je zadužilo predmet odlukom republičkog tužilaštva.
Čak i da je postojalo neko krivično djelo, recimo najbanalnije, kao šverc cigaretama to nije osnov da se moji programski kodovi otimaju i prikrivaju. Iz sadržaja člana ZKP-u koji sam citirao u uvodu vidi se da su još tada imali obavezu da me obavjeste i podatke dostave sudu što nije učinjeno a sada se brutalno krše ustavom garantovana prava i prikrivaju sačinjeni materijali.
Više puta sam pismeno tražio podatke o pregledu računara odnosno kopiju hard diska i podatke nastale nadzorom što je pravo garantovano Ustavom Republike Srpske član 23 a koje se prema tom istom ustavu član 48 ne može ni oduzeti ni ograničiti ali zbog kriminalnog rada tužilaštva i policije uporno se odbija poštovanje Ustava i garantovanih prava. Primjer toga je "Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017." na koji uopšte nije odgovoreno a umjesto toga mi bez ikakvog rješenja sudska policija onemogućava pristup u OJT Bijeljina.
Iz tog zahtjeva citiram obe tačke koje su vrlo jasne i precizne :
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, Okružnog suda u Bijeljini, potpisanoj od strane sudije Đonlić Mensura, 24.03.2010. a zatraženoj od strane MUP-a i okružnog tužioca Šabić Murisa te držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.

Stoga tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

PRILOZI

Naredba od 14.12.2012.
Naredba za pretres od 23.03.2010.
Zahtjev za kontrolu
Potvrda o povratu računara 22.12.2010.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902