srijeda, 22. studenoga 2017.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 1 PR 082502 17 PR

OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 1 PR 082502 17 PR

Napomena : Ključni materijalni dokaz su snimci video nadzora u zgradi koje prilažem na disku i kao avi video zapis i u obliku slika, (frejmova) od kojih se snimci sadrže. Snimci dokazuju da su svjedoci lagali kako pri sačinjavanju zabilješke tako i pred sudom.
U skladu sa uputama navedenim u zvaničnom formularu, podnosim "Apelaciju" prije okončanja postupka pred drugostepenim sudom jer je očito da već duže vrijeme u RS ne postoji vladavina zakona i prava, nego samovolja mafijaškog režima Dodik Milorada koji odbija sprovesti čak i odluke Ustavnog suda BIH.
OVDE SE NE RADI O NEKOM "ADEKVATNOM PRISTUPU NADLEŽNIM" NEGO O BRUTALNOM RAZBOJNIČKOM FAŠISTIČKOM NAPADU NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM RS, ČLANOVIMA 16, 23 I 27, TE PRAVU NA IMOVINU A KOJA SE PREMA ČLANU 48 USTAVA NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...
POSTUPANJE SUDIJE SEKULIĆ NEMA NIKAKVE VEZE NI SA REPUBLIKOM SRPSKOM NI SA ZAKONOM. RADI SE O PRIVATNIM INTERESIMA, PRIVATNOJ KANCELARIJI I INTERESIMA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE ČIJE SE NAREDBE ŽELJE I OPLJAČKANI NOVAC ŠTITE SVIM SREDSTVIMA. Citiran zakon prema kome je postupala sudija Sekulić:
“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjava ne samo događaj od 15.12.2016. nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a Osnovni sud u Bijeljini je jedan od udarnih servisa mafije preko koga se to čini...
SUDIJA SEKULIĆ NE NEGIRA NAPADE NA MENE, NE NEGIRA KRŠENJE PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM, NISU IH NEGIRALI NI SVJEDOCI. NE NEGIRA SE PRAVO NA NUŽNU ODBRANU ALI SE ŽRTVA NAPADA KAŽNJAVA UZ "SAVJET" DA MOŽE POKRETATI NEKE IMAGINARNE POSTUPKE I DA SE ŽALI, (I TO OPET ONIMA KOJI TA PRAVA SMIŠLJENO KRŠE) A DO TADA NEKA TRPI IŽIVLJAVANJE BAHATE FAŠISTIČKE BANDE, KOJA ZLOUPOTREBLJAVA DRŽAVNE ORGANE SA CILJEM DA PRIKRIJE SVOJ KRIMINAL I ZAŠTITI OPLJAČKANE MILIJARDE.

DIO POVREDA ZAKONA I PRAVA OD STRANE SUDA
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017. 12) Sud odnosno sudija Sekulić je falsifikovala brutalno činjenično stanje i dokaze više puta od čega sada ističem samo izmišljanje nepostojećeg nalaza i mišljenja što dokazujem prilogom "Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017." u kome se pismeno potvrđuje da se u ovom prednetu NE NALAZI NIKAKAV NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA ???!!!
OBRAZLOŽENJE
Ističem da se ovde ne radi o nekom sukobu između pijanog gosta i konobara poslije čega je intervenisala "neutralna" policija nego su akteri i krivci Osnovni sud u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudska policija RS, kojima su više puta predati pismeni zahtjevi vezani za prava garantovana Ustavom RS, kao recimo "Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016." Potenciram sada tačke 4 i 5 u kojima se navode predmeti privatno vlasništvo moje porodice, (pravo na imovinu) a konkretno mrežastu metalnu korpu sud je neosnovano zadržao, dok je tačka 4, "DJEČJI RUKSAK" vraćena uništena bez ikakvog objašnjenja i opravdanja.
Opis uništenog predmeta je u prilogu i dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a pitanje o njemu je osim Osnovnom sudu upućeno i u OJT Bijeljina, Okružnom sudu te MUP.u RS, na šta niko nije htio da odgovori.
ZAŠTO ??? Zato što je taj predmet, materijalni dokaz ubistva koji je RS, putem policije i tužilaštva uklonila sa ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. kako bi prikrila krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Svih narednih 8 godina primjenjivana je usmena fašistička naredba prema svim srodnicima ubijene djevojčice kako bi takozvani organi Rs mogli glumiti da o materijalnom dokazu ubistva nemaju pojma. To se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." a kako izgleda taj predmet vidi se na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
Nadležna tužilac Stjepanović Danica i OJT Bijeljina, bezočno lažu da "NEMAJU SAZNANJA" o dokazu ubistva o čemu imam obilje dokaza a sada prilažem samo jedan od njih a to je direktno obraćanje istoj osobi "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." u kome je ukazano na dokaz ubistva i precizno su opisana oštećenja. Ali pošto su dokaz ubistva namjerno sklonili sa ubijenog djeteta i sakrili, krivci nemaju odgovor i izlaz te u dogovoru sa načelnikom SP, Borovčanin Dankom na brutalan fašistički način sprečavaju sve srodnike ubijene djevojčice da pristupe u OJT Bijeljina sa dokazima.
Da je Borovčanin svjestan bezakonja koje čini, vidi se iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome načelnik pismeno priznaje da nema ovlaštenja određivati mjere zabrane ali ga to nije sprečavalo da ih primjenjuje i naredi sudskoj policiji da ne samo da onemogući pristup porodici Bajo, nego da uopšte ne obavještava OJT, ni Sudove, odnosno da građane izbace kao stoku napolje. To se može čuti na audio snimku Borovčanin.mp3 na disku.
Prethodni dokument je nastao po predavanju priloga "Zahtjev SP 26.08.2016." kojim tražim da mi se uruče pismena rješenja o zabrani pristupa, što je načelnik odbio, pokušavajući me predstaviti ludakom a da bi to bilo uvjerljivije, naredio je sudskoj policiji da ne pominje u zabilješkama materijalni dokaz ubistva koji sam donosio. Tako se desilo i za vrijeme događaja koji je tema ovog predmeta pa u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." nema ni pomena o dokazu ubistva koji sam svima pokazao što se vidi na video snimku nadzornih kamera a prilažem i odštampano "Snimci dokaza krivičnih djela".
Ustavni sud dakle može pregledati snimke video nadzora u zgradi koje sam teškom mukom uspio da dobijem a sudija i načelnik su podmetnuli snimke dalje kamere kako bi se detalji teže uočili, što sam razotkrio u zapisnik na šta sudija nije imala nikakav odgovor.
I na kraju ističem da je svjedok Čivić Omer potvrdio pred sudom da sam upozoravao, (povišenim tonom) na kršenje garantovanih prava, odnosno zahtijevao da se sa tim prekine što takođe nije navedeno u zabilješci a iz snimaka se vidi da niko pa ni Lazić Milan nije izdavao nikakvu naredbu. Dakle jedini objektivni dokaz video snimak pokazuje da su 2 svjedoka lagala pred sudom o izdavanju naredbe, dok najavljeni svjedoci Filipović Danica i Lazić Milan nisu uopšte svjedočili. Vjerovatno su odbili da slažu te je sudija Sekulić NESHVATLJIVO zakazala pretres u sred kolektivnog odmora te je sve okončala bez izjave "glavnog svjedoka" Lazić Milana koji je navodno izdao naredbu.
Prilog "Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr" pokazuje da sudija Sekulić nikada nije imala namjeru utvrđivati istinu nego me je odmah u sudskom spisu, pred svjedocima opisivala i okarakterisala kao "POČINIOCA PREKRŠAJA" što se vidi i iz priloga "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." te "Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.".
Sudija Sekulić je sve moje dokaze odbila pod LAŽNIM IZGOVOROM da nisu u vezi sa "KONKRETNIM PREKRŠAJEM" čime me opet ne tretira nevinim dok je u rješenju preformulisala taj stav u riječi da nisu u vezi sa "KONKRETNIM DOGAĐAJEM".
Na kraju je još i djelila savjete kako sam navodno mogao prava koja su mi kršena ostvariti nekim redovnim postupcima iako sam priložio dokaze da sam to već činio na šta su se sudovi, policija i tužilaštvo oglušivali s obzirom da rade za mafiju.
Tako je licemjerje suda potpuno razobličeno jer navodno se bavi samo događajem od 15.12.2016. i ničim drugim a sa druge strane mi djeli savjete šta sam mogau uraditi iako sam već uradio dok odbija da se odredi o kršenjima ustava i zakona od strane državnih organa iako je zakonom predviđeno i na to sam više puta ukazivao da SUD NE MOŽE ZASNIVATI ODLUKU NA DOKAZIMA DO KOJIH SE DOŠLO KRŠENJEM ZAKONA I USTAVA.
I poslednji prilog kojim završavam apelaciju od obilja dokaza koji još postoje je "Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr" na kome se vidi da sam okrivljen po članovima 7 i 27, dok me u rješenju kažnjavaju za članove 7 i 24.
OVAKVE METODE, LAŽI, FALSIFIKOVANJA I BEZAKONJE NIJE KORISTILA NI SREDNJOVJEKOVNA INKVIZICIJA...

PRILOZI

Zahtjev za Osnovni sud od 15.07.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Zahtjev SP 26.08.2016.

Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela
Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017
Rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017.
Poziv za 80 1 Pr 082502 17 Pr
Osnovni sud 080-0-Su-17-000 025 (-19) od 14.08.2017.
Disk


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU