ponedjeljak, 16. listopada 2017.

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku. Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

OBAVJEST PO PREDMETU T14 0 KTA 0017872 16

Veza : Vaš dopis od 20.07.2017.
U prilogu SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. koji ste mi dostavili, na čemu vam zahvaljujem, vidljivo je da g. Borovčanin Danko između ostalih nebuloza MOLI da Vi TRAŽITE od Suda da mi se izrekne MJERA ZABRANE...
Sve drugo ću zanemariti te osim prethodnog dodajem i njegovo pismeno priznanje, odnosno konstataciju da za to što traži citiram g. Borovčanina "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA".
U predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, (prilažem izjave) sudski policajac Mićić Zoran, izjavio je da sudska policija kojom komanduje Borovčanin primjenjuje naredbu prema kojoj "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OJT BIJELJINA". Više puta sam prema zakonskim propisima zahtijevao od Borovčanina da mi uruči pismeno rješenje o tome i upozoravao ga na nezakonitost takvog postupanja, čime se diskriminiše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu sa ubijenom djevojčicom Ivonom Bajo. S obzirom da to nikada nije učinio formalno pravno ta naredba, rješenje o tome i ne postoji što sada on i sam priznaje rječima da "nema ovlaštenja". Da postoji neka mjera zabrane, ne bi ni bilo potreba da je ponovo traži. Time je prije svega Borovčanin izvršio krivično djelo "Samovlašće" i više drugih koje će prepoznati tužilac.
U nastavku ću ukazati na posljedice ove mjere zabrane koju sada je sasvim jasno i on je svjestan toga, Borovčanin primjenjuje nezakonito bez pravosnažnog sudskog rješenja.
Drugi prilog uz ovo obavještenje je "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina putem nadležnog tužioca pismeno iznosi stav da NEMA SAZNANJA o oštećenjima predmeta ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Dakle to što kaže g. Borovčanin da je "NEOSNOVANO, SVESNO I UMIŠLJAJNO OMETANJE" pokazalo se da je i te kako osnovano a očito na upornost i hrabrost kakvu imam nije navikao. Prethodnih godina sam najmanje 100 puta pokušavao da lično dostavim dokaze o tome nadležnom tužiocu, prvo samo fotografije a od 2015-te i sam materijalni dokaz koji sam tada naredbom suda preuzeo iz depoa. Borovčanin je konstantno sprečavao te pokušaje, naredivši svojim potčinjenima da ne dozvoljavaju pristup nikom od srodnika Ivone Bajo te da ne pominju u svojim zabilješkama da su vidjeli taj dokaz.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), je sudski dokaz o stanju u kome je predmet predat odnosno skinut takav sa ubijene djevojčice što je vidljivo iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" na kome su u vrhu slike koje je načinila policija poslije uklanjanja sa mjesta zločina a prije smještaja u sudski depo.
Sa Borovčaninim sam razgovarao o tome u prisustvu 4 sudska policajca, (čija imena mogu dostaviti) kada je potvrdio da je dao upute o tome da se predmet ne pominje u zabilješkama uz opasku da je to poznato tužilaštvu a oni nisu nadležni za istrage. Posljedica svega je da je materijalni dokaz ubistva već 8 godina nepoznat nadležnom tužiocu krivicom Borovčanina koji naređuje sudskoj policiji da o tome ne piše a da mi istovremeno zabranjuje pristup.
Najnoviji dokaz o tome je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr u kome je sudski policajac Sekulić Dušan, pred sudom svjedočio 28.07.2017. da je vidio torbu ali u prilogu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." o tome nema ni pomena jer ima naredbu Borovčanina da to nipošto ne pominje. Neredbom sudije Sekulić, uručeni su mi snimci kamera, (Borovčanin je podmetnuo snimke dalje kamere) na kojima se vidi više slika gdje pokazujem materijalni dokaz ubistva obavještavajući prisutne da je to dokaz koji se prikriva naredbom načelnika.
Prilog "Snimci dokaza krivičnih djela" iako u crno bjeloj tehnici jasno dokazuje da sam svima prisutnima ukazivao na krivično djelo što je u zabilješci smišljeno izostavljeno. Posjedujem 4 video zapisa i oko 560 fotografija iz tih snimaka koje ću po želji tužioca dostaviti na disku.
Iz svega proizilazi da je nezakonita, diskriminatorska naredba koju Borovčanin primijenjuje i kako kaže za nju nema ovlaštenja, kao posljedicu ostavila to da je jedno ubistvo okarakterisano kao nesretan slučaj s obzirom da o ključnom dokazu nadležna tužilac nije imala saznanja a Borovčanin je sprečavao da o tome bude naknadno obavještena. Motivi Borovčanina nisu bili samo na prikrije ubistvo nego i krijumčarenje u Bobar grupu kao i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar banke i povezanih pravnih lica.
U međuvremenu je razotkrivena pljačka preko banke i procesuira se pred Sudom BIH, a ubistvo se još prikriva zbog mjera koje sprovodi Borovčanin, nezakonito a da toga nije bilo razmjere pljačke bi bile daleko manje.
Očekujem od okružnog tužioca Medić da će postupiti profesionalno i po službenoj dužnosti obraditi materijal koji dostavljam te lično preduzeti potrebne zakonske radnje u svom predmetu te o svemu obavjestiti okružnog tužioca Stjepanović, Tužilaštvo BIH, SIPU, s obzirom da je prikrivanje ovog materijalnog dokaza direktno omogućilo nesmetan nastavak kriminala u Bobar grupi...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Snimci dokaza krivičnih djela

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902