četvrtak, 15. lipnja 2017.

APELACIJA NA ODLUKU T14 0 KTP 0017537 16

Iako sam i ranije pismeno upozoravao da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i sakriven, s obzirom da sam imao samo njegove slike a ne i fizički predmet koji je bio u sudskom depou, proglašavan sam poremećenim psihopatom i narkomanom u zabilješkama sudske policije a istovremenu je izdata i izvršavana USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se nikom od srodnika ubijene djevojčice ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (Zapisnik 004323). Cilj je bio kako da se nastavi prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko Bobar grupe, tako i da se izbjegne izjašnjavanje nadležnog tužioca o tom predmetu, jer su ga izuzeli iz istražnih radnji i prikrili postojanje oštećenja pa o tome nema podataka i onda bi ako se to prizna taj predmet postao NOVI DOKAZ, koji bi prema članu "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u obavezivao tužilaštvo na novo pokretanje istrage.
 

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

 
 

APELACIJA NA ODLUKU T14 0 KTP 0017537 16

Po naredbi suda dana 15.04.2015. preuzeo sam stvari koje su privatno vlasništvo moje sestre i mene, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)), kom prilikom je konstatovano da je predmet pod brojem 4 "dječji ruksak" oštećen tako što mu je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje, ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo sa kaiša. Skrećem pažnju da to nije neki predmet izuzet prilikom pretresa nekog osumnjičenog lica nego se potpuno čitav, neoštećen i nov, nalazio preko ramena ŽIVE I ZDRAVE, djevojčice Ivone Bajo, dok je vozila bicikl trotoarom. A onda se pred ulazom u AD Univerzal iz Bobar grupe njen put ukršta sa tehnički neispravnim kamionom koji je dovezao 3 paketa narkotika i paket auto djelova.
POTOM KAMION ULAZI U KRUG "AD UNIVERZAL" A ISTOVREMENO DJEVOJČICA PADA NA ASVALT, PROBODENA SA LIJEVE NA DASNU STRANU GRUDNOG KOŠA OKO 10 CENTIMETARA DUBOKIM UBODOM... Torbu, odnosno dječji ruksak koji se pominje u zapisniku pod brojem 4, skinuo je sa smrtno ranjene djevojčice portir Sofrenić Blagiša. Potom je javljeno inspektoru Marković Dragoslavu i okružnom tužiocu Stjepanović Danici, da se taj MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, sakrije od javnosti, tragovi masti i ulja na kaišu operu benzinom i odloži u sudski depo kao da NIKO NIŠTA NIJE PRIMJETIO. Iako sam i ranije pismeno upozoravao da je materijalni dokaz ubistva uklonjen i sakriven, s obzirom da sam imao samo njegove slike a ne i fizički predmet koji je bio u sudskom depou, proglašavan sam poremećenim psihopatom i narkomanom u zabilješkama sudske policije a istovremenu je izdata i izvršavana USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se nikom od srodnika ubijene djevojčice ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (Zapisnik 004323). Cilj je bio kako da se nastavi prikrivanje ubistva, šverca narkotika i pljačke preko Bobar grupe, tako i da se izbjegne izjašnjavanje nadležnog tužioca o tom predmetu, jer su ga izuzeli iz istražnih radnji i prikrili postojanje oštećenja pa o tome nema podataka i onda bi ako se to prizna taj predmet postao NOVI DOKAZ, koji bi prema članu "Obustava istrage" stav 3 ZKP-u obavezivao tužilaštvo na novo pokretanje istrage. Da je to istina dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna tužilac Stjepanović za predmet KTA-596/09, 7 godina poslije okončanja istrage o mogućem UBISTVU, jednog djeteta, kaže da navodno nema nikakvih saznanja o stanju u kome se nalazi predmet skinut sa smrtno ranjene djevojčice. Zanimljivo je da je istog dana, dakle 16.01.2017. okružni tužilac Medić Mira donijela svoju odluku o nesprovođenju istrage protiv Stjepanović i drugih, što je očito sinhronizovano između njih. No da se vratimo hronologiji prikrivanja dokaza i zabrane pristupa. Takvo je stanje bilo sve do 15.04.2015. kada sam imao materijalni dokaz o novom krivičnom djelu "Oštećenje tuđe stvari" pa iako sam više puta pokušavao da podnesem prijavu, pristup mi je bivao zabranjivan sve dok o tome nisam obavjestio glavnog republičkog tužioca. Tako je konačno zaprimljena krivična prijava, (Prijava za zloupotrebu položaja) 29.06.2016. Samo dan ranije lično načelnik SP u Bijeljini je izjavio, ("Borovcanin.mp3" na priloženom disku) da je fašistička naredba proširena te da su iz OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović izdala naredbu, da mi se ne dozvoli pristup i da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim. Kako je dakle intervenisalo RTRS, teška srca su primili usmenu prijavu uz opasku da skratim jer tužilac mora odmah na teren. Tako sam izneo najvažnije činjenice uz dokaze i istakao da ću sve ostalo dostaviti kasnije pismeno. Ovde je važno da sam tada DONEO I POKAZAO materijalni dokaz, DJEČJI RUKSAK ali tužilac Medić iako je zakon obavezuje na to nije isti preuzela. Na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" jasno se vide i opisana oštećenja ali i to da je prilikom presjecanja kaiša i ubistva djevojčice, pokidana jakom silom i metalna vođica rajfešlusa. No najbitnije za drugo krivično djelo "Sprečavanje dokazivanja" je to da je prije smještaja u sudski depo policija načinila snimke, (u vrhu) presječenog kaiša a to nije evidentirano niti vještačeno.
Potom sam prema dogovoru dostavio i druge dokaze uz prilog "Dopuna na T14 0 KTA 0017537 16" ali ništa iz te prijave pa ni poziv za saradnju nisu ni pročitani, pristup tužilaštvu je opet onemogućavan, tako da sam nekim nedefinisanim dopisom - CEDULJKOM, (OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.) obavješten o nesprovođenju istrage dana 16.01.2017. istovremeno kada i Stjepanović šalje izjašnjenje sudu poslije mog zahtjeva. Odmah sam zatražio uvid u spis kako bih podneo pritužbu što mi nije dozvoljeno, te sam morao pisati "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017." ali mi ni tada nije dozvoljen uvid nego je poslat dopis "OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017." sa prilogom "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." iz kojih se vidi i to sama Okružni tužilac Medić Priznaje da nije makla ni malim prstom, nije vršila nikakve istražne radnje, nego se poziva na spise okončane prije preuzimanja predmeta i nastanka KRUNSKOG DOKAZA, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) dana 15.04.2015.
Proizilazi iz svega da osoba Stjepanović Danica, "NEMA POJMA" da je dječji ruksak iz spisa KTA-596/09 gdje je postupala uopšte oštećen, a osoba Medić Mira, koja je vidjela taj dokaz, ima zapisnik suda o tome i slike, sada "NEMA POJMA" ni kako je oštećen ni zašto ni ko ga je uklonio i krio podatke o tome 5 godina ali je "UTVRDILA DA NISU ODGOVORE PRIJAVLJENE OSOBE". Ovde je takođe bitno to da ni okružni tužilac Medić, niti kasnije Kolegij ne tvrde DA "PRIJAVLJENO DJELO NIJE KRIVIČNO DJELO" ne osporava se da je izvršeno, nego samo da nije odgovorna njihova kolegica Stjepanović Danica niti njeni saučesnici. Tako sam bez mogućnosti da izvršim uvid u spis, podneo "Prituzbu na T14 0 KTA 0017537" 24.01.2017. a poslije prijema poštom kopije naredbe i dopunu 25.01.2017., (Prituzba na T14 0 KTA 0017537 - dopuna), gdje sam ukazao na nepravilnosti i što je najvažnije na činjenicu da uopšte nije utvrđivano NIKADA, kako je došlo do oštećenja PRIVATNOG VLASNIŠTVA i ko je odgovoran što se to prikrivalo 5 godina uprkos mojim višegodišnjim pismenim upozoravanjima. I poslednji prilog - dokaz je "Kolegij po T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017." u kome je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio", da je okružni tužilac pravilno postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima: "NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA" Ne koristi se izraz da "prijavljeno djelo nije krivično djelo" niti da nije počinjeno... Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366... Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio... jer... Ja sam za navedena krivična djela prijavio 3, (TRI) osobe a Kolegij OT Bijeljina se izjašnjava da ne postoje osnovi sumnje samo za dvije od njih dok za prijavljenu osobu Stjepanović Danicu, ne iznosi nikakvo mišljenje ??? TO PRAKTIČNO ZNAČI I DA JE ODGOVORNA JER ILI JE NAMJERNO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA ILI JE NESPOSOBNA, KAKO SAMA SADA PISMENO PRIZNAJE PA "NEMA NIKAKVIH SAZNANJA" O TOM DOKAZU SKINUTOG SA UBIJENE DJEVOJČICE NA KOM SLUČAJU JE KAO VRŠILA ISTRAŽNE RADNJE... I na kraju da sumiram sve izneseno. OJT BIJELJINA NE OSPORAVA NI KRIVIČNA DJELA NITI DOKAZE O TOME, NE SPROVODE SE NIKAKVE ISTRAŽNE RADNJE DA SE UTVRDI UNIŠTAVANJE PRIVATNE IMOVINE NITI ZA DRUGA KRIVIČNA DJELA. DAKLE POSTOJI KRIVIČNO DJELO, POSTOJE DOKAZI ALI SE ŠTITE PRIJAVLJENI, NE POZIVAJU ČAK NI DA DAJU IZJAVU, KAKO "NIŠTA NE ZNAJU" JER BI TO AUTOMATSKI BIO "NESAVJESTAN RAD U SLUŽBI", I UMJESTO DA SE ISTRAGA VODI ZBOG POČINJENIH DJELA PROTIV NN LICA, OT BIJELJINA JE ZATVARA JER NAVODNO SU SIGURNI DA PRIJAVLJENI NISU ODGOVORNI. A KO JE ONDA ODGOVORAN TO OT BIJELJINA NE ŽELI NI DA POKUŠA UTVRĐIVATI JER SE IZA SVEGA KRIJE PLJAČKA OKO 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM DODIKOVOG MAFIJAŠKOG REŽIMA...
 

PRILOZI

 

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) Zapisnik 80 1 Pr 004323 Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Prijava za zloupotrebu položaja Snimci dječjeg ruksaka Dopuna na T14 0 KTA 0017537 16 OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.

Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017. OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017. Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. Prituzba na T14 0 KTA 0017537 Prituzba na T14 0 KTA 0017537 - dopuna Kolegij po T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017. Disk

 
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902