četvrtak, 30. lipnja 2016.

RAZBOJNIŠTVO U SUDU

Načelnik sudske policije, Borovčanin Danko je izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela.

RAZBOJNIŠTVO U SUDU

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Dana 22.03.2016. prilikom razgovora sa načelnikom sudske policije u Bijeljini postavio sam pitanje o razlozima oduzimanja laptopa koji mi je svojevremeno sudska policija oduzela na ulazu prilikom dolaska na ročište. U pitanju je događaj iz 2014-te godine koji u cijeloj situaciji tretiram kao manji incident, te nisam mnogo insistirao na razotkrivanju a s obzirom da me komanda SP u Bijeljini konstantno izbjegava. Načelnik je pred 4 svjedoka i to nesporni, Mićić Zoran i Petričević Dragiša, te mislim Jovašević Vjekoslav i Jurković Mirko za čija imena nisam stopostotno siguran izjavio da mu je poznato o čemu se radi te da je naredbu za oduzimanje izdala sudija Vakičić Željka. U svojoj dokumentaciji sam pronašao da bi se trebao raditi o datumu 09.07.2014. kada sam imao poziv za 08:00, no u svakom slučaju načelniku je taj događaj poznat. Radi se o nezakonitom oduzimanju predmeta jer isti nije na panou zabranjenih a bio sam uvjeren da krivica nije na sudskoj policije nego na sudiji što mi je i potvrđeno. Ja mogu preći preko nezakonitog i nekorektnog postupanja sudskog policajca, pa i komande, jer izvršavaju nečije naredbe ali za okružne tužioce, sudije, ministre, sve do predsjednika RS, nema opraštanja i insistiraću na svačijoj indivindualnoj odgovornosti a od sudske policije očekujem da ubuduće ne štiti počinioce krivičnih djela, objektivno i istinito sačinjava zabilješke i doslovno poštuje zakon te da mi dostavi sledeće u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), :
1) KOPIJU SLUŽBENE ZABILJEŠKE SUDSKOG POLICAJCA KOJI MI JE ODUZEO LAPTOP SPORNOG DATUMA AKO JE SAČINJENA.
2) DA SE IZDA NAREDBA SUDSKOM POLICAJCU DA DETALJNO OPIŠE KAKO MU JE I KO IZDAO NAREDBI, KAKO JE GLASILA, GDJE MI JE LAPTOP ODUZET I KAKO I GDJE JE VRAĆEN TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
3) DA SE IZDA NAREDBA NAČELNIKU OCSP U BIJELJINI DA OPIŠE TAJ DOGAĐAJ, KO JE, KAKO I KAKVU NAREDBU IZDAO TE KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA MI SE LAPTOP VRATI, KO JE TO I GDJE PO NJEGOVIM SAZNANJIMA UČINIO, TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.

Obavještavam javno komandu SP da mi je laptop vraćen u ispravnom stanju bez oštećenja a nisam uočio da nedostaje bilo kakav fajl. Da li je neko otvarao, pregledao ili kopirao bilo šta ne mogu znati, niti dokazati i ne zanima me i neće biti razlog bilo kakvog postupka prema sudskoj policiji. Šteta mi je nanesena od strane sudije jer sam pismeno i usmeno najavio da ću koristiti laptop u parnici 80 0 P 039222 12 P zbog uništavanja podataka na hard disku računara koji mi je odnesen poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti od strane osoba Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda a sve u sadejstvu sa Kovačević Novakom i Stjepanović Danicom.
Kopije zabilješki ne moraju mi se dostavljati poštom nego iste mogu preuzeti lično o čemu me možete obavjestiti na navedeni broj telefona.
Oduzimanje laptopa je bio prvi korak u onemogućavanju da lično na laptopu izvodim dokaze u toj parnici za šta odgovornost snosi isključivo osoba Vakičić Željka i oni koji su joj naložili da izda naredbu sudskoj policiji...


IZ "ODGOVORA" SUDSKE POLICIJE VIDLJIVO JE DA NEMAJU NAMJERU OTKRIVATI ISTINU NEGO SE ŠTITE PRIPADNICI MAFIJE KOJI SU OD DRŽAVE, SUDA, TUŽILAŠTAVA I POLICIJE NAPRAVILI PRIVATNU BANDU TE TAKO NESMETANO PLJAČKAJU MILIJARDE MARAKA, KAKO DIREKTNO IZ TREZORA BANAKA KOJE KONTROLIŠU, TAKO I VATRENIM ORUŽJEM NA AUTOPUTEVIMA A SUDSKA POLICIJE JE SASTAVNI DIO BANDE I NASTAVLJA PRUŽATI POMOĆ I ZAŠTITU BAHATIM BITANGAMA MAFIJAŠKOG REŽIMA...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902