četvrtak, 5. studenoga 2015.

PRITUZBA ZBOG SMISLJENE PRISTRASNOSTI

Posljedica svega je da ja kao tužilac moram da se bukvalno borim sa sudijom za svoja prava, za primjenu zakona, za pravo da izvodim dokaze, za pravo da budem tretiran ravnopravno što sud odnosno sudija ne dozvoljava, jer ima unaprijed zacrtani cilj da sabotira postupak i pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina koji su da bi prikrili milionske pljačke, prvo sakrili dokaz ubistva djeteta a onda kada sam ga otkrio, fašističkim metodama krše prava mene i moje porodice. Suštinski u tome i nema ništa čudno jer su u pitanju milijarde evra koje su godinama pljačkali pripadnici tajkunsko političke mafije na čelu sa Dodik Miloradom. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju da kraja septembra 2014-te, a vlasnik umire zadnji dan tog roka nikome iz OT Bijeljina nije sumnjiva.

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 7. propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZBOG SMIŠLJENE PRISTRASNOSTI

Sudija Vakičić Željka je i ranije smišljeno kršila zakon i samo manji dio sam prijavljivao bilo kao pritužbe ili krivične prijave. Podsjećam samo na to da je umjesto utvrđivanja činjenica u konkretnom predmetu unaprijed donosila odluku o odbacivanju tužbe a obrazloženje prepisala od kolege Matković Aleksandra, te je čak i datum iz naredne godine prepisala, umjesto da obrazlaže događaje iz relevantnog dana, što sam opisao u "PRITUŽBI ZA PREPISIVANJE PRESUDA". Uz sve to je poslije mog otkrića i pismenog upozorenja da se u spisu 80 0 P 043325 13 P 2, pojavio falsifikat, umjesto da postupi u skladu sa ZOKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" isti uklonila, tako što je u sadejstvu sa zastupništvom tužene vratila sve dokumente na "korekciju čitljivosti", poslije čega je falsifikat nestao iz dokaznog materijala ali je ostao primjerak koji sam ja dobio. Povreda koju ću sada opisati je nastavak i logičan slijed kriminalnog rada kompletnog sudskog sistema vlasti...
Kako se vidi iz naslova radi se o planskom kršenju odredaba zakona, da bi se meni nanijela šteta a favorizovala tužena strana RS-a, čiji je ovde postupajuća sudija i sud u cjelini sastavni dio, odnosno na njenom je platnom spisku. Dokaz da je kriminalno postupanje smišljeno su moja upozorenja kako usmena koja jesu ali nekad i nisu unošena u zapisnik ali i pismena koje prilažem kao dokaz...


Ovaj slučaj nije usamljen i nije djelo pojedinca nego je u pitanju ustaljeni scenario u kome se Pravobranilaštvu RS omogućava da uopšte ne čita nikad nijednu tužbu nego dostavlja odgovore po sistemu COPY-PASTE, sa prosječno 4-5 redova praznog teksta bez ijednog razloga, činjenice, bez obrazloženja šta dokazuju dokumentacija koja se eventualno predlaže i bez pravnog osnova. Cilj toga je da tužilac nema pred sobom nijedan izneseni stav tužene RS, koji bi demantovao tokom rasprave, nego sud ostavlja sebi manevarski prostor da izmišlja nepostojeće razloge i činjenice i umjesto tužene RS izvodi dokaze u presudi.
Iako je akcenat ove pritužbe na postupanje sudije Vakičić Željke, parnica 80 0 P 056 780 14 P, koja je još u toku a nastavak zakazan za 06.10.2015. priložiću i dokaze iz tužbe 80 0 P 039222 12 P od koje je prethodna razdvojena, te prije svega ukazujem na "Odgovor na 80 0 P 056 780 14 P" tužene RS, u kome ne postoje ni razlozi ni činjenice, predviđene i obavezne članom 71 ZOPP-u. Predlažu se dva spisa bez objašnjenja, koje činjenice se time utvrđuju, ne obrazlaže koji je pravni osnov odnosno na kom članu kog zakona ističu prigovor zastare potraživanja. Smatram da je pravno nemoguće i logički neodrživo da se tužena poziva na odgovor iz druge tužbe a koji nije sastavni dio ove tužbe, no dostavljam i taj dokaz "Odgovor na 80 0 P 039222 12 P".
U svega 4 proste rečenice ne postoji ništa od obaveznog iz člana 71, stav 2 a takođe ni u prilogu "Odgovor na preinaku 80 0 P 056780 14 P". Posebno je zanimljivo da se u parnici 80 0 P 039222 12 P radi o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda koja je nastala pošto me je tužena RS optužila za "Ugrožavanje sigurnosti" pripadnika mafije kako bi otela računar i uništila dokaze o monstruoznim krivičnim djelima, dok je osnov tužbe 80 0 P 056780 14 P, nanesena nematerijalna šteta zbog kršenja prava ličnosti, te povrede ugleda i časti.
Nedavno je MUP RS, podneo prijavu Tužilaštvu BIH protiv 4 lica za pribavljanje nezakonite koristi od 10 miliona KM, osobi G.B. vlasniku Bobar banke a meni je svojevremeno odnesen računar da bi se uništili dokazi o krijumčarenju narkotika, pranju novca narko mafije preko Bobar banke i ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Tom prilikom su saučesnici mafije iz policije i tužilaštva uklonili sa mjesta zločina dokaz ubistva i izuzeli ga iz istražnih radnji. Radi se o ruksaku koji je nosila ubijena djevojčica a njegova oštećenja su konstatovana dokumentom "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", a to je vidljivo na prilogu "Dokazni predmeti".

Taj dokaz i ubistvo osmogodišnje djevojčice je dakle prikriveno da bi se nesmetano, mogli krijumčariti narkotici i pljačkati milioni iz Bobar banke.
Iako bi dakle i osnovcima bilo jasno da ni u jednom od "odgovora" tužene RS ne postoje zakonom obavezni razlozi i činjenice predviđene članom 71 ZOPP-u, zbog kojih se tužba osporava, sudija Vakičić nije ispoštovala odredbe članova 73 i 336 i nije vratila odgovor na dopunu a čak je prihvatala i podneske u samo jednom primjerku, koje ja nisam ni dobijao. Prvi prilog koji dokazuje da sam upozorio sudiju na nedostatke je "Zapisnik 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P" u kome na dnu prve stranice ukazujem:
"Tužitelj izjavi da ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva a što se tiče odgovora RS iako je zakonom predviđeno da se u odgovoru ukoliko tužena strana osprava tužbu i tužbeni zahtjev navedu činjenice zbog kojih to osprava i dokazi koji utvrđujue te činjenice tužena RS nije navela ništa od toga i nije predložila nijedan dokaz. Tek naknadno predlaže dva spisa i ovom prilikom želim da kažem sudu da ti spisi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa ovim tužbenim zahtjevom a tužena RS nije iznijela nijedan argument kojim bi povezala ovu tužbu sa tim predmetima. U ovoj tužbi radi se o materijalnoj šteti za uništavanje programskog koda dok su predmeti koje predlaže tužena povezani sa nematerijalnom štetom koja mi je nanesena zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
Čak je bez ikakvog obrazloženja spis 80 0 P 039222 12 P bio poslat Vrhovnom sudu zbog čega se odlagalo ročište, pa ni danas ne znam iz kog razloga se to činilo a sve zbog toga što se Pravobranilaštvu omogućava da predlaže dokaze koje god hoće bez ikakvog objašnjenja u podnascima i na ročištima a onda sud samo u presudi prepriča sadržaj bez ijednog argumenta kakve to veze ima sa tužbenim zahtijevom.
Podvlačim da ovo uopšte nije izolovan slučaj niti pojedinac, nego je uobičajeno da sudije i pravobranilaštvo sihhronizovano djeluju i smišljeno krše zakon, kako bi se moglo manipulisati postupkom, na šta sada neću trošiti vrijeme nego samo iznosim dokaze o nepoštovanju člana 71 ZOPP-u. U prilogu "Dostava informacija za predmet 80 0 P 056780 14 P" ukazujem sudu i u ovom predmetu, (prva strana uokvireno pravougaonikom) da se ne poštuje zakon ni naredba predsjednika suda:
U svom odgovoru na tužbu od 26.05.2014. tužena RS je istakla prigovor "zastare potraživanja" osporila osnov i visinu bez ijednog argumenta za te tvrdnje. Naime u cijelih desetak redova tužena RS nije na zakonom obavezujući način iznijela činjenice kojima osporava tužbeni zahtijev i dokaze koje utvrđuju te činjenice. S tim u vezi ističem da je opšti rok za zastarjevanje 5 godina a tužena nije objasnila da li tvrdi kako je proteklo više od toga ili se poziva na neku odredbu prema kojoj je taj rok manji te nedostaje podatak kada je taj vremenski termin prekoračen. Ostaje pretpostavka da osporavanje tužbe ovde tužena RS temelji na predloženim predmetima 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P no nije iznesena nijedna činjenica odnosno argument prema kome bi ti spisi dokazivali neosnovanost tužbe. Dakle ovaj odgovor je shodno odredbama ZOPP-u i naredbi predsjednika suda iz (ako se dobro sjećam 14-og aprila) 2013-te morao biti vraćen na dopunu a kako to nije urađeno, očito da sud daje prednost i pomaže državu čiji je sastavni dio, djelujući sinhronizovano sa Pravobranilaštvom RS.
Posljedica svega je da ja kao tužilac moram da se bukvalno borim sa sudijom za svoja prava, za primjenu zakona, za pravo da izvodim dokaze, za pravo da budem tretiran ravnopravno što sud odnosno sudija ne dozvoljava, jer ima unaprijed zacrtani cilj da sabotira postupak i pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina koji su da bi prikrili milionske pljačke, prvo sakrili dokaz ubistva djeteta a onda kada sam ga otkrio, fašističkim metodama krše prava mene i moje porodice. Suštinski u tome i nema ništa čudno jer su u pitanju milijarde evra koje su godinama pljačkali pripadnici tajkunsko političke mafije na čelu sa Dodik Miloradom. Čak ni činjenica da je Bobar banka imala rok da izvrši dokapitalizaciju da kraja septembra 2014-te, a vlasnik umire zadnji dan tog roka nikome iz OT Bijeljina nije sumnjiva.
S obzirom da je prikrivanje kriminala u Bobar grupi uzrok za primjenu fašističkih metoda, otimanje mojih prava garantovanim ustavom i zakonima, to i kršenje odredaba ZOPP-u ima za cilj da se nastavi sa tim te pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili materijalni dokaz ubistva i godinama sprečavaju pristup tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice, bez ikakvog pismenog rješenja o tome, bez sudskog postupka, usmenom tajnom naredbom, koju sam bio prisiljen razotkriti tako što sam provodio sate u pritvoru, poslije odbijanja fašističke naredbe, te je na prekršajnom sudu sudski policajac objelodanio kakve se metode primjenjuju da bi se zataškali monstruozni zločini. Poslednji dokaz koji prilažem uz ovu pritužbu je "Zapisnik 80 0 P 056 780 14 P od 27.05.2015." iz koga citiram dio u kome ponovo ukazujem sudu na nepoštovanje zakona i tražim da se postupi onako kako je propisano članom 73, što sud odbija:
Tužilac ukazuje sudu da postoje neregularnosti vezano za odgovor tužene u kome se ista poziva na odgovor iz druge parnice. U tom takozvanom odgovoru nije navedena nijedna činjenica te je nepoznato šta je to što konkretno tvrdi tužena. S obzirom na predložene spise ja mogu samo pretpostaviti da tužena tvrdi kao i fizičko lice Debeljević Milorad da sam sve izmislio. Stoga predlažem sudu da prije okončanja dokaznog postupka uputi dopis tuženoj da pismeno iznese činjenice koje ona smatra da su bitne kako bi se ja mogao suporostaviti njihovim tvrdnjama za vrijeme dokaznog postupka. U suprotnom ako sud to ne učini podnijeću dodatni tužbeni zahtjev za utvrđenje diskriminacije zbog povreda prava na pravično sudenje, načela ravnopravnosti iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Nakon toga sud donosi:

R j e š e n j e
Odbija se prijedlog tužioca da sud od tužene traži dopunu odgovora na tužbu u vidu navodenja činjenica na koje se tužena poziva jer sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222 u kom predmetu je razdvojen postupak. Osim toga tužena je tokom postupka dostavljala i druge podneske u kojima je predlagala određene dokaze u smislu uvida u predmete a kako to u istima i stoji.
Vidljivo je da sudija uopšte nije iznosila stav da u "odgovoru" tužene postoje zakonom obavezni razlozi i činjenice nego "sud smatra da je tužena u odgovoru na tužbu navela da ostaje kod navoda iz odgovora na tužbu iz predmeta 39222". Ja nisam ni tvrdio da se tužena nije pozvala na odgovor iz druge tužbe, nego da ne može da se poziva na taj odgovor, da tužbeni zahtjevi nemaju isti činjenični opis, te da sve i kad bi bilo zakonom dozvoljeno pozivanje na odgovore iz drugih tužbi ostaje činjenica da ni u jednom od tih odgovora ne postoje ni razlozi ni činjenice zbog kojih tužena RS osporava tužbeni zahtijev a što je vidljivo iz dokaza koji su priloženi, odnosno tih takozvanih "odgovora"...
GODINAMA SU KRIMINALCI IZ OT BIJELJINA PRIKRIVALI ENORMNE PLJAČKE, KRIJUMČARENJE, PRANJE NOVCA I UBISTVO IVONE BAJO A SADA SE RAZOTKRIVAJU JEDNO PO JEDNO KRIVIČNO DJELO. UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVO BEZAKONJE I NALOŽI DA SE OBJELODANE DOKAZI I POKRENE ISTRAGA JA ĆU U NASTAVKU DOKAZNOG POSTUPKA, U ZAPISNIK, PRED GRAĐANIMA KOJI ĆE PRATITI PARNICU I MOŽDA PRED KAMERAMA DOKAZATI DA SUD NE POŠTUJE ZAKON NEGO NASTUPA KAO ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA.

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 056780 14 P
Odgovor na 80 0 P 039222 12 P
Odgovor na preinaku 80 0 P 056780 14 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Dokazni predmeti
Zapisnik 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P
Dostava informacija za predmet 80 0 P 056780 14 P
Zapisnik 80 0 P 056 780 14 P od 27.05.2015.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902